Sananda via Susan Leland, 22 december

Jesus Sananda

Sananda, 22 december 2015

Via Susan Leland

 

Hälsningar, Kära Familj! Jag, Sananda, står inför er med så mycket Kärlek i mitt Hjärta att det svämmar över! Och jag ber er att öppna era hjärtan och sinnen för att känna den, och att förena er med mig i vad jag kallar den Sanna, Heliga Nattvarden. För det är våra kärleksfulla energier som kommer samman i vår Enhet i KärleksLjuset, och som för oss samman i dessa Högre Världar, där vi kan möta varandra och den del av oss som alltid finns här.

Ni kan kalla det Ljusvärlden, eller Himlen, eller Högre Dimensioner eller vad ni vill. Det är så speciellt att vara här med er, att vara i denna Enhet av Kärlek med er, där det bara finns Kärlek och allt det som Kärlek ger. Det finns ingen sorg här, ingen smärta, ilska eller rädsla, eftersom rädsla inte kan komma hit.

Ni, Mina Kära, är i en övergångsprocess för att frivilligt lämna den tredje dimensionen och bli permanent närvarande i de Högre Världarna – och ta era kära kroppar med er. Och vi förstår att dessa omvälvande övergångar kan vara lite svåra ibland. Det kommer så många energier för att hjälpa er, men det är helt enligt den plan som ni själva gjorde upp när ni först kom in i era kroppar – ja, er allra första mänskliga upplevelse!

Och det var en övergång till en värld som inte var så Ljus. Ni kom för att vara Ljuset för att världen inte skulle glömma – för att världen skulle minnas att det finns en plats som mestadels har kallats Himlen eller Nirvana, men även andra namn.

Mänskligheten som helhet har tidvis glömt att det är härifrån ni alla härstammar. Så ni har hållit detta Ljus i ert Hjärta. I vissa liv har ni spridit eller utstrålat det här Ljuset mer än i andra, men ni har alltid varit varelser med Kärlek och Ljus i ert hjärta.

Vi ser hur klart ni strålar – klarare än i någon annan av era livstider – därför att ni alla är här och därför att vi är här med er för att föra världen in i detta Ljus, så att ni kan njuta av den strålglans och lycka som detta Kärleksljus erbjuder alla – utan undantag.

Som jag tidigare har sagt så står jag inför er, och i min välsignelse till er knäböjer jag vid era fötter i ödmjukhet för att ni är här, för att ni har kommit för att delta och för att ni ska förstå att jag ser var och en av er som helig, som Gudar och Gudinnor. Naturligtvis är ni individuella personligheter precis som ni har en individuell karma, individuella upplevelser och attityder, men vi är alla Ett.

Ert Ljus och mitt Ljus är Ett. Och i den Enheten är vi oskiljbara. Vi är Kärlek och Ljus – KärleksLjuset! Även om det kan tyckas lite svårt att förlika sig med det faktum att ni är individuella och ändå en del av denna stora Kärleksenergi – så öppna bara ert hjärta och ni kommer att veta det. Och det är allt ni behöver göra!

Om ni vill undervisa någon annan, ta då bara in den här energin av KärleksLjus och låt dem känna den. Ibland är ord överflödiga. Använd era telepatiska förmågor och sänd ut det överallt. Jag skickar det till er genom händerna på den vars röst jag använder. Låt det komma in i er och känn vår Enighet!

Det har talats mycket om fred på Jorden under århundradena, och det har gjorts många försök. Jag kom för att tala om fred på Jorden som Jesus, och jag är här för att göra samma sak nu. Vad har hänt under 2 000 år? Om ni tittar i era historieböcker kommer ni att se det ena kriget efter det andra.

Det som har hänt är att medvetandet har höjts under hela den här tiden och att fler och fler av era lärare, och framförallt era barn – de kristallina barnen och regnbågsbarnen och de tidiga indigobarnen som är vuxna nu – de kom i vetskap om att de är Kärlek och att de är här för att bidra till att det blir fred för alla på Jorden.

Och på grund av att anspråken på fred stadigt har växt, och på grund av att Sanningens Ljus strålar så klart överallt på Jorden, har det blivit ett krav som många ställer, och jag kan tala om för er – som Ashtar gjorde – att det har hänt! Det är bara resterna som spelas ut. Framför allt är de centrerade till Mellanöstern och det går långt, långt tillbaka och bortanför planeten Jorden, men det håller på att förändras.

De Hjärtan som för in Ljuset, KärleksLjuset, gör stor skillnad. Så det är bara att fira att fred är väl förankrat på Jorden! Och medan det fortfarande finns några dramer som ska spelas ut och avslutas, kan ni säga till era vänner att fred är en realitet och har äntligen uppnåtts. Från det här högre perspektivet kan ni titta på det och glädjas, eftersom det absolut är den väg som ert liv går mot.

Jag tackar er, villkorslöst, för att ni är här och deltar i detta stora firande. Och jag lovar er att det blir fler och fler firanden under det kommande året! Men just nu behöver ni bara vara medvetna om att ni var här – vilket det var personligen eller om ni lyssnade efteråt.

På Mentorernas vägnar och alla som har samlats här – era Guider och alla varelser från KärleksLjuset Riken – ger jag er mina och deras välsignelser. Jag ger min Kärlek till er och till världen och till Universum. Och så är det. Namaste!

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

https://www.freeconferencecallhd.com/playback/?n=RYHyA/jEaIK

http://www.ashtarontheroad.com/sananda-celebrate-peace.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, December 22, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Du gillar kanske också...