Maria Magdalena via Ray Dawn, 28 december 

m_magdalena

Maria Magdalena, 28 december 2015
via Ray Dawn

Hej var och en av er vackra varelser!

Det är jag, Maria Magdalena / Lady Nada och Jeshua / Sananda som ska tala till er.

Vi är här för att diskutera er ständigt uppvaknande kärlek som finns inom er! Kära ni, den här gången (och ert ständigt uppvaknande nu) handlar om återkomsten av kärlek till detta klot och att väcka dessa kärlekskoder inom er ..

När var och en av er väcker ert hjärtas kärlekskoder kan ni börja komma ihåg vem ni egentligen är, vad era syften är och hur ni kan uttrycka era gåvor och passioner här i världen vid denna tid hos er ..

Denna civilisation är på randen till upptäckt på så många sätt .. Ja, det finns förstörelse, smärta, lidande och förlust av uttryck. Men den här tiden är också mogen för förändring, för att släppa taget och för att förverkliga sanningen om vad som verkligen betyder något och för att gå samman med likasinnade som också är här för att ta fram nya gåvor och sätt att vara i harmoni ..

Kära ni, ni är inte övergivna eller bortglömda .. Vi är ni, i allt större antal, uppväcker kärlek genom varje form ni är i .. När ni vaknar igen till känslorna och uttrycken av glädje, harmoni, upptäckten av er livskraft, kan ni börja se och veta att ni alla nu återvänder behagfullare än någonsin för att låta era ljus slås på igen ..

Det är som ett senapsfrö inombords, för ni är alla kodade med kärlek inombords … som en blomma som är kodad med ett uttryck för dess specifika doft och blomsterarrangemang .. Liksom snäckan, som alla varelser och materia .. Ni är kodad inom en gudomlig blåkopia så att om den tillåts göra det naturligt, skapar den perfektionen av denna kod och väcker dess ändamål ..

Kära ni, var och en av er är kodade med er egen gudomliga blåkopia och mission av er timing på jorden nu .. Ni är här för att älska, komma ihåg och tillåta er egen timing, er egen perfektion, er egen smak och doft ..

När ni alla vaknar till den sanningen kan ni kasta bort historians bojor och bördorna av att bevisa ert värde. De farhågor som har dämpat er och övergivit er och hållit er i sorg och smärta av att inte tillhöra, kan nu släppas .. Det är nu dags att glädjas i kraften av att komma ihåg vem ni är ..

Ni ensam kan tillåta ert sanna jag och uttryck. Ni ensam kan känna harmoni igen inom er form och tro på och växa mot ljuset .. Ni kan säga ”nej,” jag lever nu för mitt Jag och mitt uttryck för kärlek och min varelse!

Er ”Jag är”-närvaro är senapsfröet och det vaknar upp i denna tid inom er .. Lita på denna process. Låt denna förekomst av kärlek flöda genom er igen. Öppna era kanaler till ljuset, till nya uttryck, till glädje och tjänandet av denna enhet inombords som kallar hem er ..

Var och en av er är magnifik! Var och en av er är obegripligt kraftfull och var och en av er är här för att vara och utföra er egen uppgift åt kärleken till livet, till friheten av uttryck och till äkta helande på alla nivåer ..

Hur?

Vi säger till var och en av er att komma hem till er egen medvetenhet och val .. Att börja lyssna till ert inre jag och röst, till senapsfröet inom er .. Den kärna av sanning, den del av er som är djup, levande , forntida, medveten, er eviga själ! Ni är inrymd i denna vackra form också, kan ni släppa bojorna, kan ni komma ihåg att ni inte är fängslad och börja släppa taget om lidandet i det förflutna ..

Vi ber er att vakna nu .. Titta mot ljuset, se er själv som den kraftfulla skapare ni är .. Förlåt er själv, eftersom ni är förlåten, och vet att ni är en unik-i-sitt-slag-juvel och är mest behövd nu.. När ni gör det, när ni slutar ifrågasätta er egen gudomliga skönhet och börjar se er själv på ett nytt sätt, väcker ni kärlekskoderna inom er ..

Dessa koder är er sanna natur, som en gudomlig varelse i harmoni igen med allt som är .. Som livsblomman är i hela skapelsen, så är ni, var och en är en och samma .. När era missuppfattningar falller av och när ni kommer hem till kärleken inombords, var lättsam, förlåt er själv och dem ni uppfattar som fortfarande låsta i tidigare systemkonstruktioner ..

Se dem som er själv. Vet att alla varelser försöker frigöra lidande, alla varelser ber om kärlek och ett hem. Alla varelser vill komma hem till enhet och ändå vet de nu hur .. När ni vänder er mot ert inre ljus, medan ni lyssnar till den autentiska rösten inom er, kommer ni att veta att ni redan är hemma. Det finns inget att göra eller vara annat än den ni verkligen är, vilket är enhet, kärlek, enad tillhörighet och er egen prakt!

Var lättsam med er själv och alla varelser medan ni växer er stark igen i kärlek!

Vet att då många vaknar blir de upprörda över vad som höll dem tillbaka från det! När ni fortsätter att gå inombords, sök sanningen där, inte utanför er .. Var er egen kloka guide i att hedra den rösten, kärleksfröet inom er …

Vet att denna process i att uppenbara kärlek, dagligen, ögonblick för ögonblick kommer att informera er om ert livs mening och uppvaknandet som sker inom var och en av er .. Vet att det kommer att informera er och föra er närmare era bröder för att åstadkomma förändringar i den yttre världen.

Vet att först och främst måste det finnas en stabilisering av er egen grund av kärlek och harmoni, att balansera dessa aspekter inifrån er .. Sök inte den yttre källan, lär hellre känna harmonin inombords .. Lyssna på er inre vägledning och låt era öron och ögon öppna sig för den gåva som ni är ..

Vet också att när ni alla uppnår större enhet och jämlikhet så kommer ni förstå att, sättet att komma hem i de högre dimensionerna är att inse jämlikheten av alla varelser. Att var och en av oss arbetar tillsammans för att skapa väven och enheten av allt liv. Vi är en andningsvarelse som kommer hem till större uttryck för kärlek och formationer av nytt blivande.. Så nu och i evighet, var öppen för nya möjligheter av skapande inom er!

Öppna era kanaler och var som barnet när ni öppnar ert hjärta för varje aspekt av gudomlighet som ni är, nu och alltid .. Ni är skapelsens perfektion, ni har bara glömt .. När ni väcker dessa koder inom er, är den största nyttan i detta uttryck av er egen varelse, då ni harmoniserar och förlåter er själv och tillåter ert eget flöde av blivande, hjälper ni även till att sätta igång andras medvetenhet och ljus!

Detta är sann broderlig kärlek, att låta alla vara och komma hem till ert eget jags speciella uttryck och kärlek! Detta tillåter era hela koder att manifesteras och genom detta skickar ni ut signaler av kärlek till alla varelser och hjälper processen att väckas snabbare och snabbare .. Nu är det dags kära ni, alltid är det nu ..

Detta system får den uppgraderingen ni alla är här för att uppleva och uttrycka. Förena er med alla andra i detta genom att vara i er egen helhet, fokusera på er välfärd och intuition, följa ert naturliga flöde och uttryck, och skapa så er dans! När ni gör detta väcker ni andra försiktigt, mjukt och med mycket nyfikenhet och glädje, vet att ingen vill bli tillsagd vad de ska göra, men förenas med friheten i uttryck och naturlig kärlek och nyfikenhet som gör er alla till vackra uttryck av hela skapelsen! Gå med igen i tjänandet till en, och i det är tjänandet till alla varelser i all-varelse-skap!

Vi älskar er alla och vet att vi är ni; vi andas med er i den här kärlekshändelsen och vet att vi blir allt mer hela i det uttrycket .. Vet att liksom dag blir till natt, förändras allt och växer och faller bort. Var lättsam i denna händelse och gå samman med den för att komma ihåg vem ni är i er prakt och stig framåt och skapa nya vägar till kärleken!

Vi tackar er och skickar ett uppvaknande till vart och ett av era hjärtan genom det här meddelandet, kallar er hem till betydelsen av ert unika jag, i detta är vi en! Så är det, så skall det vara!

Vi ger ut en övning här också för att låta era kärlekskoder, er blomma, att öppnas inom er ..

Vi ber er att slappna av och öppna ert hjärta för känslor av tillhörighet i denna stund, att bli accepterad av er, tillåt ömma känslor för ert Jag. Hedra ert liv och er uppgift. Hedra er skönhet – inifrån och ut.

Tänk vänligt på er själv och säg till er själv ”Jag är älskad precis som jag är. Jag är jag och det är bra”.. När ni medger detta, låt den känslan komma från hjärtat till alla delar av er kropp och släpp stress och oro. Om något kommer upp i er, en tanke eller något som får er att känna er dålig eller skamfull, välsigna det, förlåt er själv som ni skulle förlåta ett barn och frige allt självdömande och tvivel ..

Titta djupt in i den händelsen och förlåt er själv och andra ..

Mycket bra .. Nu tillåter ni all kärlek från moder jord och universum att flöda in genom alla era celler, det tar er hem till kärleken inombords och gör att ni kan känna er trygg och stöttad inom djupet av ert väsen ..

Tillåt läkningen inombords nu. Tillåt förlåtelsen och tillåt tillhörigheten och hågkomsten av kärleken att väckas inom er .. Detta riktar in er nu mot ert eget jag och mot era kärlekskoder.. När ni fortsätter att slappna av kommer era kärlekskoder öppnas naturligt inom er och era celler och chakran. De behöver bara er uppmärksamhet genom att tillåta energin av stöd och anslutning och hågkomst. Det är som att sköta er inre trädgård och tillåta er själv, som en planta, att få vatten, näring från jorden och solen samt solenergier från er själ och universum.

När ni tillåter detta helande släpper ni tidigare lidande och kontrakt och trossystem som har hållit er tillbaka .. Be nu att släppa dem och öppna upp för stöd, kärlek och enhet igen. Så är det!

Tillåt detta helande och stöd och kärlek för att väcka er gudomlighet och visdom och själsjag i er vackra kropp. Låt alla kroppar nu förenas; fysiska, mentala, emotionella och andliga – att bli en helhet i detta nu-ögonblick. Låt er fullhet komma fram och öppna era frökoder inombords, när ni blir hel kan ni naturligt öppna er ut i världen och dela era gåvor av skapelsen …

Tillåt allt detta med lätthet och nåd när ni ansluter er tillbaka till nu-ögonblicket så att ni kan sjunga er egen själs sång och vara en levande lågas förkroppsligande som hjälper andra att också tändas!

Ni kan göra detta dagligen eller när ni vill ha en omstart och lyft!

Vi älskar er alla innerligt och är alltid här för var och en av er för att stödja er i denna process av att återvända hem till kärleken. Var lättsam och vet att själv-förlåtelse och själv-kärlek är nyckeln till att väcka kärlekskoderna inombords!

I harmoni är vi en varelse, i kärleken är vi hemma!

Tack och så ska det vara!

 

Ray Dawn

www.raydawn.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...