Arkturierna via Marilyn Raffaele, 3 december, 2017

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 3 december, 2017

 

 

Hälsningar till alla vid denna tid av firande och festligheter. Vi är här för att hjälpa er att få bättre förståelse för de känslor som några av er upplever nu. I år tycker många att ljusen vid högtiderna inte verkar lysa lika starkt, att festligheterna inte är lika attraktiva, att handla känns mer som en börda och att den högtid som firas, inte längre ger samma känsla av förväntan och njutning som tidigare.

Detta beror på att er energifrekvens har förskjutit er ut ur tillståndet från mycket av det ni hittills har tyckt om. Mat, underhållning, vänner, etc., liksom att många traditioner, inte längre har samma värde som de en gång hade, vilket kan göra det svårt när ni befinner er omgivna av människor som fortfarande är anpassade till dessa saker. Eftersom ni har utvecklats så fungerar det helt enkelt inte, då ni försöker att återuppleva det förflutna, och ”stiga ombord” som förut.

Det betyder inte att ni aldrig mer kommer att njuta av dessa saker, utan det betyder snarare att ni kommer att börja se och uppleva dem på nya sätt, och med en djupare förståelse för vad de representerar, snarare än från en nivå som är i linje med den känslomässigt baserade kommersiella hype som ges till er 24 – 7. Ivern och firandet kommer inte längre att bli lika intensivt som tidigare, helt enkelt för att ni nu upplever det från en annan nivå av medvetenhet.

Världen kommer att fortsätta att driva på och många kommer att acceptera helgkonceptet, vare sig det handlar om traditioner eller TV-kampanjer, eftersom dessa får er att tro att lyckan och kärleken som alla söker, är beroende av det som presenteras. De flesta av dessa kampanjer handlar om brist och begränsning, och så länge det fortfarande finns de som är mottagliga, så kommer det att fortsätta.

Företag som fungerar från den tredimensionella känslan av brist och begränsning, börjar känna av förändringarna, vilket får dem att intensifiera försäljningsinsatserna genom allt fler kampanjer, gimmicks och emotionellt nonsens.

För att bli framgångsrika i de nya energierna, måste företagen börja fungera på nivån av de nya energierna, vilket är nivån för kärlek och tacksamhet. Kärlek (Jag gör kärleksfullt mitt bästa för att ge dig vad du behöver.) Tacksamhet (Du svarar med en just och rättvis betalning.)

Ett exempel på en högre vibrationell verksamhet, är en där ägare och personal frångår de vanliga sätten, och istället gör det som är rätt för kunden, och kanske till och med ibland säger att kunden inte ens behöver den särskilda produkten eller tjänsten. Det gamla sättet är när man inte bryr sig om tjänsterna, produkterna, kunderna eller de anställda, bara de säljer.

Saker och ting kommer aldrig att bli som de en gång var. Tanken med den ”Gamla goda tiden” är en myt. I själva verket var det tider där mycket mörker och densitet rådde, som antingen var väl dold eller accepterat av ett samhälle, med rigida moraliska begrepp. Evolutionen kan inte stoppas. Mänskligheten går framåt och kan inte gå tillbaka till urvuxna platser, även om många försöker.

Vi önskar nu tala om ämnet sjukdom. Sjukdom hänvisar helt enkelt till avbruten/motstridig energi, inom en eller flera av era kroppar – den fysiska, mentala, emotionella eller till och med den andliga. Sjukdom speglar totalt dualiteten och separationen, och har blivit fast etablerat i världens medvetenhet på grund av de många ouppväckta livstiderna, som alla haft de här övertygelserna.

Gud gör det inte, och kan inte heller hålla kvar eller underhålla något som är i motsats till honom själv, eftersom DET är allt som finns. Om sjukdom var en Gudomlig idé i Guds sinne, så skulle den vara evigt obotligt och hållas på plats permanent av Gudomlig Lag.

Nu då mycket cellulär rening sker, upplever de flesta av er olika fysiska symptom. Men sjukdom bildas fortfarande på grund av vissa övertygelser, cellulära minnen från vissa sjukdomar som fortfarande är aktiva, och ibland genom en specifikt vald undervisning. Ni är skapare. När samhället ger uppmärksamhet åt en viss sjukdom på något sätt, orsakar det automatiskt en integrering i det universella mänskliga sinnet, som en kraft.

Eftersom ni är andliga varelser, är er verkliga kropp andlig. Alla har en permanent andlig energetisk kropp, men densiteten i den tredje dimensionen kräver en fysisk (tätare) kropp. Varje själ väljer med vägledning före födelsen; sina föräldrar, födelsedatum, namn, kön och den kropp som bäst skulle tjäna dem, för att uppnå det de valt att lära sig på jorden.

Vissa själar väljer specifikt en kropp med fysiska eller mentala tillkortakommanden, eftersom det kommer att fungera perfekt för deras, eller föräldrarnas, själstillväxt. (Detta är ofta själsgruppens val.) Själen anländer inte vid befruktningen som många tror, utan de flesta kommer och går till de senare faserna i graviditeten, då den permanent inträder i sin valda kropp. Detta ger tid för själen att bestämma om kroppen, föräldrarna och situationen, är den som bäst uppfyller dess intention.

Döm aldrig er själva eller andra för några fysiska, känslomässiga eller psykiska problem, som ni eller de andra måste hantera. En perfekt fysisk kropp speglar inte alltid ett högt tillstånd av medvetenhet, eftersom dualitetens energi alltid manifesterar sig som en motpol. Den sjuka eller deformerade kroppen, eller den psykiskt sjuka personen ni ser, kan vara en utvecklad själ som av kärlek valde det tillståndet, för att hjälpa till med någon annans process av lärande.

I verkligheten, som med allt i den materiella världen, är den fysiska kroppen helt enkelt en tredimensionell tolkning av den perfekta andliga kroppen, men den medvetenheten har till största delen ännu inte uppnåtts. Efter att ha inkarnerat i en tredimensionell energi, så glömmer de flesta och börjar acceptera övertygelser och begrepp baserade på dualitet och separation, och börjar fokusera på olyckor, sjukdomar och disharmoni av alla slag.

När själar utvecklas och blir medvetna om vilka och vad de är, återspeglas detta automatiskt i det fysiska. Den bästa anti-åldrande, skönhetsbehandlingen är meditation, eftersom den anpassar en person till sitt sanna själv. Detta är hur Jesus utförde så kallade mirakel. Eftersom de som söker hjälp i linje med hans tillstånd av medvetenhet, en medvetenhet bortkopplad från alla övertygelser beträffande sjukdomar, så upplöses helt enkelt de yttre uttrycken av olikheter, och inget fanns då kvar att nära och stödja dem med.

Det här var inte healing eller mirakel, snarare var det ett avslöjande – ett avslöjande av den universella verkligheten som aldrig är personlig eller begränsad till en speciell person, utan snarare det naturliga uttrycket för en uppnådd medvetenhet av sanning.

När mänskligheten börjar inse att sjukdomar bildas genom energier av dualitet och separation, kommer de att sluta skapa dem. Ålder och förfall, brist och begränsning, sjukdom och hälsa, är fast rotade övertygelser som finns i verkligheten över hela världen, men som i realiteten är ett begrepp baserat på övertygelsen om dem.

Hälsa är ett område där majoriteten har gett bort sin egen makt med hänvisning till ”expertisen”. Många tror fortfarande att de finns till av nåd från sina kroppar, och från ett tillstånd av rädsla då anammar varje ny kampanj eller ”expertråd” angående vilka mat de bör äta, vilka övningar de bör göra och allt som kan vara ”dåligt” för dem – begrepp som inte allt för sällan blir gamla så snart en ny ”expert” presenterar något annat. Det som kan vara rätt för en, kan vara helt fel för någon annan, eftersom alla är individuella uttryck av Källan.

Mat är faktiskt en sorts materiell energi. Vid en speciell punkt i utvecklingsprocessen, börjar ni få energin direkt, i stället för att behöva få den från materiell mat. Det är därför ni kan höra eller läsa om personer som inte behöver äta mat (frukterianer, lufterianer), och det är också därför som många av er nu upplever att ni har mindre aptit. (Ni börjar få energin inifrån, och behöver inte så mycket fysisk mat.)

De flesta inser inte att hälsan är ett område där makten behöver återtas. Det är en stegvis process som få helt har uppnått just nu. Det är väldigt viktigt att inte ramla i fällan och tro att ni på något sätt har misslyckats andligt, om ni blir sjuka eller upplever någon sorts problem.

Hellre än att anpassa sig till det som framhålls i den senaste hälsotrenden, lita på att intuitionen vägleder er för att veta vilken mat, övning eller åtgärd, som är lämpligast för er. Ni kommer att upptäcka att vissa idéer kommer att genljuda på ett sätt som ni svarar an till, och att andra inte är att lita på. När ni lever utifrån den här nivån, kan de saker som verkar vara de rätta för er, men som tycks komma från någon person, artikel, klass etc, i själva verket kommer från er egen medvetenhet beträffande dem.

Det är viktigt att inte ignorera någonting fysiskt i tron att ni finns ”ovanför” att behöva mänsklig hjälp, eller att ni måste hantera det ”andligt”. Var väldigt ärliga mot er själva, lita på er intuition och låtsas aldrig att ni befinner er i ett tillstånd av medvetenhet, ni ännu inte uppnått. Viktigast av allt är att inte hamna i skuldkänslor, när ni känner behov av att söka hjälp. Hjälpen finns tillgänglig på alla nivåer av medvetenhet, och ni går inte tillbaka andligen om ni anser att det finns behov av att söka den.

På jorden finns det många grundläggande orsaker till att kroppen inte fungerar optimalt, modifierad mat, separation från naturens healande energier och den förorening ni andas in och dricker varje dag, påverkar er fysiska kropp tills ni kommer till ett stadium då ni medvetet kan leva utan dess kraftlösa innehåll.

Ni lär er att flytta bortom världens övertygelser, och att inte reagera med rädsla och förskräckelse varje gång ni upplever värk och smärta, med påföljande visualisering av sjukdomar och akuta behov. Använd istället alla upplevelser som verktyg, för att minnas och mer totalt integrera sanningen om att ni är gudomliga varelser med kroppar av ljus, som just nu har en fysisk kropp för att lära er och uppleva.

Ni är INTE ERA KROPPAR, ni har kroppar men ni är inte en kropp. Precis som med er bil så tar ni hand om den, tvättar den, tankar den och servar den regelbundet, men ni blir aldrig den.

Vi är den Arkturiska Gruppen 17/12/3

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...