Dr Suzanne Lie och Kasi Alexander Meddelande från Arkturierna Del 2, 14 september, 2017

Dr Suzanne Lie och Kasi Alexander

Meddelande från Arkturierna

Del 2

14 september, 2017

 

ARKTURIERNA: Det som sker är att alltfler människor som i själva verket är Plejader, Arkturier och några Andromeder, vill hjälpa dem som har sänts till Jorden. Det finns också Venusianer som frivilligt har tagit sig jordfarkoster för att komma till denna planet. De alla kommer till Gaia för att hjälpa till med Gaias planetariska uppvaknande och uppstigning.

Galakterna har kommit till Jorden för att det förekommer tillräckligt många människor som har vaknat upp, vilka vi känner att kan göra en skillnad. I själva verket kommer dessa uppvaknade ofta till våra Skepp för att ta del i nattliga möten och bekanta sig med de olika människorna. Sedan, när de vaknar, tror de ofta att de bara har drömt en ”häftig” dröm.

Det är i sitt sömn-medvetande som människorna kan besöka våra Skepp. Vissa av människorna ansluter sig faktiskt genom att de befinner sig på två ställen samtidigt, då de också någorlunda är medvetna om sitt fysiska själv. Vad det innebär är att ens kropp fortfarande befinner sig i sängen där man ligger och sover, medan en del av ens medvetande har en ”drömupplevelse” som, i själva verket, inte var någon dröm. Det var faktiskt en upplevelse.

KASI: Oj, det är fascinerande. Vad kan människor göra för att börja minnas dessa upplevelser?

A: Meditation! Meditation handlar om att utvidga ert sinne bortom den lilla sensoriska-motororiska remsan i vänstra hjärnhalvan, som är en del av er logiska, sekvens-hjärna som fick öva sig under era upplevelser i skolan. Människor lär sig att meditera så att de ska kunna aktivera en medveten upplevelse i sin högra hjärnhalva, vilket fokuserar mer på fantasi och kreativitet.

Det finns många olika typer av meditation och det är underbart för människor att prova på dem och välja den som tilltalar en mest. När ni mediterar rör ni er mot vad som kallas ”tänkande med hela hjärnan”. De flesta människor använder mycket mer av sin vänstra hjärna, som är logiskt, sekventiellt tänkande, än sin högra hjärna, som är ens kreativitet.

Livet på planeten Jorden är mer än bara tjänstgöring, eftersom det även förekommer lärande om hur man ska överleva på den fysiska jorden. Men när man förflyttar sig till kreativitet, så gäller det ens högra hjärna, man aktiverar sitt kreativa själv.

I och med att människorna alltmer rör sig till sitt kreativa själv, så utvidgar man sitt medvetande, för MAN är en skapare. Sedan finner man att ens hjärta och sinne kan arbeta som ETT för att utvidga ens medvetande till de högre-dimensionella verkligheterna.

Nyckeln till allt detta är ”Service för Andra”, för såsom alla vet, så finns det en hel del människor som är absolut fokuserade på ”service för självet”. Dessa människor bryr sig inte om någon annan, de bryr sig inte ens om planeten. De har till och med planer för hur de ska kunna evakuera sig själva från planeten ifall den blir förstörd. Dessa är människorna av ”service för självet”.

Ofta, och vanligtvis, är ”service för andra” – gruppen vanliga människor. Därmed är det faktiskt upp till de vanliga människorna, för de är de som, TILLSAMMANS, hjälper de flesta med den planetariska uppstigningen. Naturligtvis förekommer många kraftfulla ledare där. Men de kraftfulla ledarna har en besvärlig tid med ”alla som har gått förlorade till mörkret”, vilka försöker ta ner dem från att vara kraftfulla ledare.

Lyckligtvis kan den stilla rösten hos många människor som samtidigt tänker samma sak vara ännu mer kraftfull.

KA: Kan ni nu besvara ett par allmänna frågor för mig?

A: Ja, varsågod.

KA: Har det tidigare funnits andra civilisationer före dem som vi är medvetna om?

A: Javisst, det fanns en Lemurien-civilisation i Stilla Havet och det fanns en Atlantis-civilisation som fanns i Atlanten.

KA: För hur länge sedan fanns dessa civilisationer?

A: För många, många tusentals år sedan. Lemurien var först, och Atlantis var den andra. De hade båda topp-samhällen, vilka slutligen ”föll” och lämnade de flesta människors minnen.

KA: Skulle ni kunna ge oss ledtrådar var vi kan leta efter indikationer på dem?

A: Det finns många människor som har letat efter dessa indikationer. Om ni letar på ’webben’ så finner ni att det har förekommit undervattensupptäckter, där man kan se tempel på oceanens botten. Lemurien fanns i Stilla Havet och Atlantis i Atlanten, men bägge landmassorna som nu ligger på havens botten är inte lika stora som de var under höjden av sina tider.

Jorden var väldigt annorlunda då. Precis såsom människorna förändras när de växer, så gör planeterna likadant.

Människor kan se på teckningar på internet, där folk har gjort teckningar från havsbottnen och har sett dessa urgamla samhällen och man har även gjort filmer.

KA: Skulle det finnas någon anledning till att inte ge oss en specifik lokalisering?

A: Den specifika lokaliseringen var annorlunda, för världen var annorlunda. Men Lemuriens specifika lokalisering skulle vara i Södra Stilla Havet och mer mot Australien. Och Atlantis var i Atlanten och befann sig mer norrut runt ekvatorn.

KA: Oj, det är enormt. Hur är det med civilisationerna i Sydamerika, pyramiderna och de urgamla strukturerna som vi hittar?

A: Det fanns vissa varelser som förmår minnas. Det förekommer vanligen ett kontrakt som man gör upp när man tar beslutet att ta sig en jordfarkost. Detta kontrakt lyder att man kommer att glömma sina tidigare liv. När man kommer till detta nya liv, så får man därför en ny och annorlunda upplevelse. Det är inte lätt för en att uppleva barndomen och vuxenlivet om man har valt att inte glömma. Det blir ingen lätt barndom överhuvudtaget, för man känner till en hel del saker och folk säger: ”Vad pratar du om, du är galen, sluta upp med det där”.

KA: Hur byggdes pyramiderna? Fanns det teknologi som vi inte är medvetna om, för att lyfta dessa monolit-stenar och för att bygga dessa megalit-strukturer?

A: Javisst, det har förekommit en del forskning som har gjorts, såsom det faktum att stenarna ligger så tätt intill varandra att man inte kan lägga något mellan dem. Så ni vet att det är omöjligt för en människa att utföra det. Pyramiderna skapades av mycket högre människor och de gjorde en hel del av konstruktionen med sina hjärnor.

KA: Är det något som människorna kan lära sig? Det finns en person i Florida som byggde något i en mycket mindre skala genom att använda sig av någon teknologi som han aldrig förklarade för någon. Är det något som vi kan få lära oss?

A: Ifall det ligger i ens Gudomliga Födelse-Plan, och ifall man har genomgått många liv av renande för att visa att man endast kommer att fungera som en service för andra, så kan man få ta sig en inkarnation under den tiden för att få hjälpa till med byggnaderna. Det skulle vara MYCKET farligt för en person att använda dessa högre-dimensionella förmågor utan att genomgå en total rening och Service för Andra. Det skulle till och med vara farligt för någon som inte hade renat sig själv att ha denna typ av förmåga.

KA: Tack så mycket. Det var ett utmärkt svar. Jag har en fråga som jag skulle önska ställa till er. Har ni något som liknar Einsteins Förenade Fält-teori?

A: Nåväl, detta är en bra fråga för Suzille, för hon är inte matematisk överhuvudtaget. Så vi ska försöka vårt bästa att finna några kanaler i hennes hjärna för att besvara din fråga.

Allting är förenat inom någon dimensionsfrekvens. I grund och botten är det allt du behöver känna till. Allt är förenat. Separation är en illusion i den tredje och fjärde dimensionen. Inom ert femte-dimensionella själv förekommer ingen separation.

KA: Så på den punkten blir det en omtvistad fråga.

A: På den punkten blir den en omtvistad fråga, javisst. När en persons medvetande är tillräckligt högt så kan man fullständigt besvara denna fråga, man skulle känna till att det vore alltför farligt att lägga ut denna information för hela världen att få se, för mänskligheten är ännu inte redo.

KA: Okej, det låter fullständigt vettigt. Tack så mycket. Kan ni besvara: Vad är meningen med livet? Vilket är det svar som de flesta människor letar efter?

A: Det var två helt olika frågor. Vad är meningen med livet är en fråga. Vad letar människorna efter är en helt annan fråga. Så vi ska besvara dem som två frågor.

Meningen med livet är evolution, att utvecklas till allt högre tillstånd av medvetande och till allt högre tillstånd av det fysiska självet genom att transmutera sig själv, så att man kan återvända tillbaka till sin Ljuskropp.

Ljuskroppen finns i själva verket lagrad inom ryggraden, där samtliga chakran är fästade. Det har funnits varelser som har kunnat Uppstiga, för de har visat att de är redo på grund av sin storslagna service för andra och sitt uppoffrande av självet. Vad de har gjort är att de har utvidgat sitt medvetande bortom sina fysiska kroppars begränsningar.

Människor i den tredje dimensionen kanske tror att denna person har avlidit. Men vanligen är de förknippade med en grupp av högre-dimensionella varelser vilka är förknippade med dem. Därför förmår de se det högre ljuset röra sig ut ur denna varelse. Detta högre ljus kommer att återta denna varelse tillbaka till sin inneboende femte-dimensionella Ljuskropp.

KA: Så om någon vill Uppstiga, så är meditation det bästa att göra? Korrekt?

A: Och service för andra, service för andra, service för andra. För orsaken till allt som har gått fel på planeten Jorden har varit service för självet, service för självet. För att man ska kunna utvidga sitt medvetande, är det viktigt att meditera. Men om man bara mediterar för sig själv, så är det inte nog, för det är för själviskt. Man behöver meditera för planeten Jorden.

För att verkligen ta del i den planetariska Uppstigningen, måste man fokusera på service till andra. Och ’andra’ skulle kunna vara människor, elementaler, planeten – men någonting annat än en själv. Så att man blir en portal av ljus, genom vilken verklighetens högre frekvenser kan ta sig igenom och delas med det fysiska planet.

KA: Tack, det var underbart. Bara ett par frågor till. Hur är det med saker som bortföranden och stympning av boskap och sådana saker? Vad pågår med detta?

A: Det har inte inträffat på ett bra tag, men det har skett. Det förekom bortföranden och det förekom stympning av boskap. Nåväl, bortförandena – människor gillar att tänka att ett bortförande är en hemsk sak. Och om man faktiskt talar med människor som har blivit bortförda och som har kommit ihåg det, så vet de att det inte var någon hemsk grej. För detta bortförande var att de fick komma in till en högre verklighetsfrekvens. Och de befann sig på ett Rymdskepp.

Å andra sidan har det förekommit bortföranden som inte var bortföranden, i och med att människorna förmådde besöka de högre frekvenserna och erhålla viktig information som de kunde ta tillbaka till Jorden.

Det har funnits bortföranden som skapades av den mörka sidan. Dessa människor hade hemska upplevelser. Så, som vanligt när det involverar den tredje dimensionen, så kommer det att förekomma polariteter av det högsta och det lägsta.

KA: Så vilket är syftet med stympningarna av boskap?

A: Boskaps-stympningarna och sädesfält-cirklarna – en hel del av dessa saker utfördes av människor som inte ville att människor skulle tro att de hade förmågan att faktiskt ta sig till en högre frekvens. Ävenså, de fysiska slag av saker som folk såg – de utfördes av andra människor.

KA: Verkligen? Till och med cirklarna i sädesfälten?

A: Vissa av dessa cirklar gjordes av människor. Men vissa gjordes som ett slags Ljusspråk för de varelser på Jorden som var av en tillräckligt hög medvetandefrekvens, för att kunna tyda detta Ljusspråk. När detta tog slut, ville vissa människor inte förlora denna sensationalism, så de skapade sina egna sädesfält-cirklar.

Så människor försökte göra det som utfördes på en högre nivå, men det fick det att se ut som om den högre nivån också var påhittad. Människorna gjorde det med flit, eftersom man inte ville att folk skulle tro att de kunde kommunicera med högre varelser.

KA: Skulle det vara möjligt att ta en titt på några av de äldre sädesfält-cirklarna och få en förklaring på vad de var – några av dem som var äkta?

A: Cirklarna i sädesfälten baserade sig på 3D-tid och rum, och tid och rum är nu mycket annorlunda. Därför skulle det bli som att minnas en konversation som man hade med någon för tio år sedan. Det skulle inte längre vara relevant, för personens mänskliga del, och budskapets mänskliga del, baserade sig på vad som skedde på denna tidslinje. Er tredje-dimensionella verklighet är mycket, mycket annorlunda på denna tidslinje än vad den var på den tidslinjen.

KA: Nåväl, jag vill inte uppta alltför mycket av er tid, eller Suzannes tid, så jag tackar er så mycket för att ni har talat med mig. Jag har verkligen gillat detta. Det har varit fascinerande och till stor, stor hjälp för mig personligen. Finns det något annat budskap som ni skulle önska lägga ut här?

A: Javisst, det allra viktigaste som vi har att säga till er alla, är att ni ska skapa en meditationsritual som är ”gjuten i stål”, där ni vi samma tid går till samma plats och som passar ert tidsschema. Om ni bara kan göra det en gång i veckan, så gör ni det en gång i veckan. Efter ett tag kommer ni att märka att det förändrar ert liv så mycket att ni hittar andra tider då ni kan meditera.

Det som sker är att när ni går in i ett meditationstillstånd, så börjar ni utvidga ert medvetande bortom antingen vänstra hjärnhalvans ”att ta sig igenom det dagliga livet” eller högra hjärnhalvans ”att vara kreativ” och ni smälter samman hjärnans bägge delar.

På det här sättet låter ni denna kreativitet som ni har inneboende inom er att expandera till er egen form av – inter-dimensionell kommunikation. Varje människa har denna förmåga, man måste kombinera sina högra och vänstra hjärnhalvor för att aktivera den. Detta kombinerande och denna aktivering sker i och med er meditation.

KA: Tack så väldigt mycket. Det var en sådan fin förklaring.

A: Tack så mycket, det har glatt oss att få tala med dig också.

SL: Hade du något annat som du ville säga?

KA: Jag tror inte det. Vi tog oss igenom alla mina frågor. Det har varit fantastiskt.

SL: Okej, låt oss se ifall Arkturierna har något mer att säga.

A: Ja, vi Arkturier skulle vilja ta detta tillfälle till att säga till er alla, att var och en av er har en inneboende förmåga att kommunicera med ert Högre själv. I och med att ni kommer ihåg hur ni ska göra det, vänligen dela med er av era kommunikationer till andra. Vi vill bara att ni alla ska veta att ni alla kan göra exakt såsom Suzille gör det. Och välsignelser till er alla.

KA: Tack så mycket.

 

Dr. Suzanne Lie and Kasi Alexander Message from the Arcturians Part 2, September 14th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...