Arkturierna  via Méline Lafont, 30 juni 2023 

 

Arkturierna  via Méline Lafont, 30 juni 2023 

 

En tidslinjeförskjutning har inträffat. Det var en förändring i tid; en förändring av momentum under överbryggningen av solståndet. Detta, mina kära, är en aktivering, en början, en accelerationspunkt som sätter igång drivkraften i Nuet.  

Energier byggs upp och accelererar, och när de gör det bryter en växlingspunkt igenom och det överbryggande momentumet växlar plötsligt till en högre växel. Så ni håller på att utvecklas till ett högre läge. Även om det kan tyckas för era mänskliga ögon som att allt är sig likt, tar era öron emot högre toner och ni slungas alla in i en högre hastighet. Ni färdas, från och med nu, med en högre Ljushastighet som driver er vidare in i Guds medvetande där ALLA är ETT. 

Vad betyder det? Det betyder att kollektivt har ni alla nått ett tillstånd som kallas det övermänskliga medvetandet. Från och med nu tar ni emot Guds/Källans Ljuskoder som initierar och aktiverar ert Övermänskliga medvetande till att bli förkroppsligat.  

Ni har kollektivt nått ett tillstånd där ni är redo att bygga om ert cellulära system till superljus och superläge, vilket låser upp de supermänskliga förmågorna. Ni är, från och med nu, Multidimensionella Varelser födda på Jorden. Ni har alltid varit multidimensionella, men NU, genom detta tidslinjeskifte öppnades en portal för att aktivera det Övermänskliga medvetandet på ett plan som ligger i er fysiska verklighet.

Saker och ting kommer att visa sig vara mer närvarande i det fysiska, från och med nu och framåt. Detta är planen och den verklighet som medvetet öppnades kollektivt. Ljusarbetarna har tålmodigt arbetat med det här de senaste åren, och det har lönat sig. Kontinuerlig fokusering, hängivenhet, självkontroll och självförverkligande är nyckeln till detta.  

Hjärtat har börjat låsa upp de multidimensionella aspekterna av er varelse. Ni känner förmodligen redan att ni har blivit mer multidimensionella de senaste fyra åren av er tid i en fysisk kropp. Detta kommer att kollektivt driva er framåt in i de högre sfärerna. 

När ni mediterar kommer ni att märka att er hjärtrytm har förändrats. Fler färger har lagts till och flödar genom ert redan färgstarka `De-Light.`Från och med nu kommer ni att ta emot mer Intergalaktiska influenser som Ljuskoder från oss och från andra Stjärnbröder och Systrar.  

Ni har nu kollektivt klivit in i Stjärnmedvetandet på en högre nivå. Det är nu dags för er alla att börja innefatta detta energifält i ert system, i ert cellulära system och i ert hjärta, som det mänskliga templet. Ju mer ni jordar och förkroppsligar detta energifält – som strömmar igenom som ert förnyade hjärtflöde – desto fortare kommer kollektivet att ta till sig det.  

Vilka är de fysiska tecknen och symptomen? 

  • Vissa upplever sömnlöshet under denna passage, andra sover dubbelt så mycket som de brukar. Det beror på hur lätt ni kan hantera den här uppgraderingen av energifältet. 

  • Förnimmelser av kroppsförändringar: era celler håller på att uppgraderas.  

  • Hög och stark pulsering av det tredje ögat. 

  • De inre kristallerna aktiveras och ger er högre medvetenhet. Det betyder att ni kommer att märka att ni är mer känsliga, ni kan se slöjorna lyftas och allt är mer detaljerat. 

  • Ni kommer att känna ny information och Ljuskoder komma in i ert medvetande, till och med så att ni känner att det kommer direkt från Källan. 

  • Omedelbar insikt, omedelbar kunskap, omedelbar syn. 

  • Era telepatiska förmågor kommer nu att börja ta fart och bli starkare i linje med de galaktiska planerna. 

  • Illamående är en befrielse av högre frekvenser som ersätter de gamla lägre frekvenserna. Drick mycket vatten för att underlätta “vaktbytet.” (Gammalt ersätter nytt) 

 

Namaste  

 

 

Översättning Ulla Krogh 

 

 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *