Arkturierna via Natalie Glasson, 14 maj 2021

 

Arkturierna via Natalie Glasson

den 14 maj 2021

”Vårt uppdrag”

Vi sänder nu ut vårt ljus, vår vibration av frihet och frid till er. Vi är Arkturierna, vi träder fram som en röst och ändå är vi ett kollektiv. Vi träder fram för att idag dela med oss vårt uppdrag till er, vilket innebär de avsikter vi just nu har, såväl som vårt syfte och vår roll i uppstigningen som håller på vecklar ut sig.

Vi Arkturier har delat med oss av vår information och vår kunskap till många på Jorden, i synnerhet dem som är inkarnerade i fysiska kroppar. Vi har skapat inspiration för vissa och för andra har vi laddat ner deras medvetna kunskap, visdom, tankar och planer. Skaparen och flera varelser på de inre planen har gett rådet till oss att ladda ner vår visdom, information och teknologi till dem som är mottagliga på Jorden. Med syftet att skapa kärlek och sanning på Jorden så kanske ni kan kalla det himlen på Jorden eller en större hågkomst om Skaparen. Vårt syfte står till 100% i linje med kärlek och det är vårt uppdrag att omfamna, förkroppsliga och bemäktiga Skaparens kärlek för samtliga på Jorden.

På de inre planen är vi kända såsom mästare av ljusteknologi. Vi framkallar manifestationer av ljus som stöttar skapelsen av kärlek, frid och sanning, såväl som Skaparens skapelse och uttryck. Vi skapar teknologi som bemäktigar Skaparen inom varje varelse och möjliggör samt stöttar den djupaste, renaste relationen och kopplingen för samtliga med Skaparen. Det är detta vi ger som gåva till mänskligheten, eller mer sanningsenligt, det är detta som vi påminner mänskligheten om. Ni alla har förmågan att skapa och manifestera, detta är ert syfte, det är er naturliga förmåga. Ni håller även tillgången till, samt ett förkroppsligande av ljus, den renaste och högsta vibrationen av Skaparens ljus. Ni kan låta och ni tillåter detta ljus flöda genom er varelse och bli uttryckt på underbara sätt. Ni är redan mästare av ljusteknologi och detta är något som vi önskar betona inom er varelse, i synnerhet hos dem som i sanning känner att de står i linje med detta uppdrag på Jorden.

Man har nu använt teknologi under en lång tid och under flera generationer och civilisationer på Jorden. Teknologi kan ofta skapas från lägre vibrationer. När ni skapar teknologi, i synnerhet ljusteknologi, så föreligger ett behov att ha ett utvidgat sinne, att ta till sig energin av Skaparens obegränsade vibrationer. När ni skapar ljusteknologi utifrån denna plats för Skaparens essens, så är vad som helst och allting möjligt. Ni skapar ljusteknologi som ger näring till allt och alla. När ni skapar teknologi utifrån en önskan, ett behov, en brist eller en önskan om att få kontroll eller makt, så skapas teknologin utifrån en lägre vibration. Det kommer bara att stötta mänskligheten och alla varelser i en viss utsträckning och skulle även kunna leda till negativa effekter. Vårt, Arkturiernas syfte är att inspirera skapandet av ljusteknologi utifrån Skaparens plats av obegränsad, expansiv frihet. Därför utvecklas skapandet av teknologi som är fylld med ljus och som fyller upp varje varelse med ljus, i och med uppstigningsprocessen. Man skulle kunna säga att ljusteknologi är något som är öppet, det fortgår, utvecklas och växer till att fortsätta stötta, ge näring till varje varelse på Jorden.

Detta är vad vi laddar ner och aktiverar inom dem som är specifikt mottagliga för våra energier och som håller syftet att framkalla ljusteknologi och inspirera andra att göra det. Man behöver inte vara tekniskt sinnad; man behöver inte ens kunna följa en plan eller skapa något fysiskt med händerna. Vad vi ber av mänskligheten i denna stund är att öppna ert sinne, att expandera ert hjärta och hela er varelse för prospektet om att det förekommer ljusteknologi och att vi Arkturier och flera varelser nu förankrar denna ljusteknologi in till Jorden. Vänligen var också öppna och mottagliga för verkligheten om att ni är en mästare av ljusteknologi och förstår den perfekt. Vi önskar för er att ni ska vara accepterande och mottagliga för att ljusteknologin nu kommer att börja manifesteras på Jorden och detta är det allra viktigaste. Det föreligger ett behov för er att vara öppna och mottagliga för manifesterandet av ljusteknologi i de fysiska sfärerna. I och med att ny teknologi framträder, bjuder vi Arkturier in er till att ta kontakt med er själ och er själsgrupp inombords. Vi bjuder in er till att ta kontakt med er intuition.

Fråga dig själv: Kommer teknologin från en lägre vibration eller är den ljusteknologi?

Ni har förmågan och kraften att förstå, samt att uppmärksamma vilken teknologi som är av en lägre vibration och vilken som är ljusteknologi. Detta enkla uppmärksammande är oerhört viktigt, för det medger för ett fortsatt manifesterande av ljusteknologi.

Vi bjuder också in er till att uppnå ett meditativt tillstånd, att fokusera på andningen, att hitta en stilla plats inombords och att hålla avsikten eller uppmärksammandet av att ni öppnar ert sinne, ert hjärta och hela er varelse för vår ljusteknologi. Arkturierna bjuder in oss till att ladda ner vår energi in till er varelse och till Jorden. Detta gäller manifesterandet av ljusteknologi. För mänskligheten finns ett behov av att öppna, ta emot och ge ett medgivande för att ljusteknologin ska förankras. Kom ihåg att det gäller att stötta och ge näring till uppstigningsprocessen i evighet. Det finns ett behov för att öppna upp, ta emot och göra anspråk på detta, när ni gör det så får ni ta emot energi från oss. Ifall det inte är ni som ska framkalla ljusteknologi, så får ni ta emot energin, kanske till och med planerna, så att ni ska kunna jorda dem in till Jorden och mänsklighetens kollektiva medvetande.

Ifall ni har en förmåga att framkalla ljusteknologi, sätta den i verket och skapa ett fysisk manifesterande på Jorden, så kommer ni att få ta emot denna inspiration tillika med energin, vibrationerna och frekvenserna, i sanning allt ni behöver för att framkalla detta in till verklighet på Jorden. Ni kan till och med märka att många arkturiska varelser framträder för att vara tillsammans med er såsom guider just nu.

Vad vi ber av er Nu

Allt vi ber av er just nu är att vara öppna och mottagliga för ljusteknologins närvaro och hur den kommer att manifesteras i er verklighet.

Att vara öppna och mottagliga för att förankra våra energier, vår information, visdom och ljusteknologi.

Vänligen fråga efter vår avsikt och vårt syfte, fråga om vi kommer utifrån kärlek och sanning. Det är viktigt för er att göra detta, för ni kommer att börja förstå och ha tillit till vår energi och vårt syfte, ni märker att vårt syfte även är ert syfte och att det finns ett behov för ett skifte i teknologi på Jorden. En del kanske tror att teknologi behöver utplånas fullständigt, andra kanske tror att teknologi utgör framtiden. Vi tror att när teknologi föds utifrån själen, från Skaparen, så stöttar den mänskligheten, er själ, era själsgrupper och underlättar, expanderar och bemäktigar uppstigningen på alla sätt. Det är dags för er att göra anspråk på er makt på Jorden, att göra anspråk på den ljusteknologi som för närvarande finns och som framkallar hågkomst, healing och sanning. Det är dags att vara öppna för att uppmärksamma detta och att till och med kanske vara en varelse som framkallar denna teknologi till mänsklighetens medvetande. Om ni så framkallar den via meditation och genom att jorda er röst och era fysiska gärningar, så finns vi närvarande för att stötta och älska er. Vi finns närvarande för att stå till tjänst. Vårt syfte är att hjälpa till i er uppstigning, att bemäktiga och stärka upp er, att vara er sanning, att vara allt som ni önskar vara på Jorden. Vi älskar er djupt och fullständigt.

Vi tackar er.

Vi är Arkturierna.

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa  

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...