ÄÄ Mikael via Natalie Glasson den 12 november 2021

 

ÄÄ Mikael via Natalie Glasson

den 12 november 2021

”Sanningsmakaren – En snabb Uppstigning”

Hälsningar, jag är Ärkeängel Mikael. Det är en ära att idag få vara i er närvaro för att ta fram Änglavibrationerna och ett uttryck för sanning från Skaparen.

Jag Ärkeängel Mikael, önskar tala om de på Jorden som nu går över till de Inre Planen, de som lämnar kvar sina kroppar, medan deras själar återvänder in till de Inre Planen. Deras själar återvänder hem. De som just nu går över är kända som Sanningsmakarna. De väljer en snabb uppstigning, Sanningsmakarna använder sin process att lämna sin fysiska kropp som ett uppstignings-skifte, inte bara för samtliga på Jorden och de Inre Planen.

För att förtydliga, så talar jag ÄÄ Mikael i synnerhet om dem som blir sjuka, eller råkar ut för en olycka och på grund av detta lämnar sin fysiska kropp. Jag talar i synnerhet om dem som ville stanna kvar på Jorden, men som emellertid märker att de lämnar Jorden. Detta är på grund av att deras själ har skapat en möjlighet för en snabb uppstigning. För att förtydliga, så talar jag inte om dem som väljer att lämna Jorden och sina fysiska kroppar på en personlighetsnivå, fastän vissa kan inkluderas här. Många själar på Jorden har gjort valet på själsnivån, en högre vibrerande nivå, att lämna Jorden nu och under månaderna som kommer, detta är en möjlighet att fullborda deras uppstigning eller att påskynda uppstigningen avsevärt. Medan de kanske missar livsupplevelser på Jorden, så har de på själsnivån valt att deras andliga resa är väsentlig och betydelsefull för dem. De som lämnar Jorden nu går igenom en mycket vacker transformation. Transformationen sker i synnerhet när de är på Jorden under de allra sista dagarna. Sedan när de lämnar den fysiska kroppen och återvänder till de Inre Planen, så upplever de en transformation av en uppvaknande sanning. Det är som en lampa tänds och de blir uppfyllda med sanning, Skaparens sanning. Det är en mycket salig upplevelse. De fylls upp med sanningen; det är som om de blir allvetande om Skaparens sanning.

Medan de fortfarande har band till Jorden, så har de antingen inte riktigt gått över eller då befinner de sig i övergången, de förmår verkligen förankra denna sanning som en livlina in till Jorden. De förstorar och sänder denna våg av sanning in till Jorden och in till mänsklighetens och samtliga varelsers medvetande. Det är ett mycket kraftfullt uppvaknande om sanningen, Skaparens allvetande. I detta utrymme av Skaparens allvetande, kan själen slutföra flera begränsningar, många livslärdomar. För att få uppleva frisläppande, acceptans och avgörande. Sålunda har själen en möjlighet på denna plats av saligt allvetande till att kunna fullborda sitt arbete, sitt uppstigningsarbete på Jorden.

Aktiveringen av Allvetande Salighet som för många skapar ett fullbordande av deras uppstigning och mästerskap, innebär att de kanske inte behöver återvända till Jorden i ytterligare en inkarnation. De andra främjar den andliga evolutionen och uppstigningen, så att de kan återvända till Jorden med mycket lite bagage för att fortsätta det arbete som deras själ önskar, samt vandra i ett liv på Jorden nästan som en uppstigen varelse. Det är en mycket underbar process som äger rum och vi önskar göra er medvetna om detta så att ni ska veta att de som ni förlorar, de som lämnar er på Jorden och går över till de Inre Planen, att de kliver ombord resan av att fullborda sin uppstigning på ett mycket snabbt sätt.

De som uppstiger kommer inte att få samma upplevelser som de skulle ha på Jorden. Men de kommer att ha tillgång till sitt mästerskap och sitt uppstigna mästar-jag. Detta ger tröst till många som alldeles nyligen, under de senaste månaderna, eller till och med under det senaste året, har förlorat någon och de som har förlorat eller nu håller på att förlora någon, samt i framtiden. Det är en snabb uppstigning, en salig medvetenhet om fullbordande som skapar en lättare vibration på Jorden. Som om bagage kan släppas och nya insikter, en ny vibration, ett nytt ljus ges till Jorden.

När varje person gör övergången så släpps deras bagage och blir lättare och ljusare, de sänder även denna lätthet och detta ljus till Jorden. Deras huvudsakliga syfte är att accelerera sin egen uppstigning, men även att accelerera samtliga varelsers uppstigning, i synnerhet hos dem som befinner sig på Jorden. Det är som en boost av sanning som ges till Jorden. Dessa varelser hålls i djup respekt, ära och kärlek just nu, på grund av utstrålandet av kärlek och ljus som de ger till Jorden under denna övergång.

Jag ÄÄ Mikael, vill göra det mycket tydligt att det inte är ändamålsenligt för er att medvetet ta beslutet att göra övergången nu för att få en snabb uppstigning. Denna snabba uppstigning sker för dem som det sker oväntat för på Jorden. Den skapas av deras själ, inte av hjärnan eller personligheten. Det är mycket viktigt att detta tydliggörs, för de flesta av er gäller att er uppstigning kommer att ske på Jorden. Hur svår eller utmanande er uppstigning än kan vara, eller er fysiska verklighet kan vara, så finns det mycket att lära er och så mycket att förkroppsliga genom att ni färdas genom Jorden. Jag vet att många av er kommer att fråga mig om dem som medvetet tar sitt eget liv, kommer de att kliva ombord på denna Sannings-resa? Vissa av dem kan göra det, men jag tror att de kliver ombord på en annorlunda resa. De är inte Sanningsmakare just nu, utan stiger ombord på en annorlunda uppstigningsfärd.

Jag ville helt enkelt att ni skulle förstå Sanningsmakarens Övergång som äger rum, den snabba uppstigningen, så att ni ska kunna ära dem som befinner sig runtomkring er. Om ni märker att ni inte mår bra och ni tror att en övergång är på väg, så kan ni också få tröst i denna vetskap om Sanningsmakaren, den snabba uppstigningen. Jag ska tillägga att fastän det är en snabbare uppstigning, så kanske den inte är mindre utmanande. Det finns en stor känsla av tacksamhet som kan stråla ut från er varelse när ni uppmärksammar att Jorden blir ljusare i sin vibration. Ni kan välkomna denna lätthet in till ert hjärta och välja att vara en ljusfyr för en ljusare vibration och frekvens.

Vi bjuder in er till att omfamna världen och samtliga varelser i kärlek, detta är synnerligen viktigt just nu.

Jag tackar er.

Jag Är Ärkeängel Mikael.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...