Djwhal Khul via Natalie Glasson, 6 augusti 2021

¨

Djwhal Khul via Natalie Glasson

6 augusti 2021

Överenskommelse om Inre Frid

Hälsningar, hälsningar, älskade varelser av ljus, jag är Mästare Djwhal Khul. Det är en ära att få vara i er närvaro och bringa fram en mycket söt och mycket läcker energi, en energi som flödar från min varelse. Jag vet att ni också har förmågan att låta den flöda från er varelse. Denna söta och läckra energi jag talar om är vibrationen, frekvensen och vetandet av inre frid.

Inre frid är en vibration som utgår från själen och själsgruppen, det är en mycket hög vibrationell frekvens. När ni upplever inre frid på Jorden känner ni er avslappnade, ni känner er nöjda. Det finns ett inre vetande, en tillförsikt, och de flesta av er känner en förbindelse med Skaparen och, i sanning, med alla varelser. Denna förbindelse tillåter er att utforska allt som Skaparen är, inte bara utanför er själva, utan på insidan. Inre frid låter er gudomlighet, er sanning, Skaparaspekten inom er träda fram, för att milt men kraftfullt påverka er varelse, era handlingar, era tankar, era känslor, varje aspekt av er verklighet.

Har ni någon gång varit frustrerade över en vana ni fortsätter med, trots att ni inte vill? Har ni någon gång varit medvetna om en tanke som upprepar sig mot er vilja? Har ni varit medvetna om en känsla som orsakar sådan rädsla eller smärta, som ett sår inom er varelse, eller kanske det finns något i er verklighet som bara inte tjänar er? Även om ni försökt många gånger att släppa dessa energier, dessa vanor, dessa repetitiva vibrationer, så finns de fortfarande kvar. Det kanske känns som att det finns en aspekt av er som kämpar mot dessa vanor, tankar, känslor eller upplevelser, och vad ni än gör verkar inget förändras. Om det finns den här typen av omständigheter i er verklighet eller inom er varelse, välkomnar och inbjuder jag er att fundera på inre frid.

När ni får tillgång till inre frid inom er varelse filtreras den in i allting istället för att försöka släppa vissa energier, förändra vissa vanor eller släppa vissa tankar. När ni blir centrerade i inre frid är det nästan som om inre frid tar över att göra allting åt er. Den städar upp, släpper vanorna, såren, tankarna, repetitiva tankar och upplevelser. Den låter ett helande ske som för fram gudomligheten i er sanning. Ni blir balanserade, centrerade, jordade, anslutna och således kan inte vanor, repetitiva tankar och negativt påverkande upplevelser existera i utrymmet av inre frid, eftersom den inre friden är så stark och kraftfull. Istället för att försöka lösa problem inom er varelse, i er verklighet, lägg ert fokus på att odla inre frid inom er varelse, utstrålande den till alla områden av er verklighet. Genom att göra det kommer ni att se att allt ordnar sig av sig självt.

På de inre planen, innan ni föddes, deltog ni i något som kallades Överenskommelse om Inre Frid. Alla själar deltar i Överenskommelsen om Inre Frid innan deras födelse, det är en överenskommelse med Skaparen om att odla deras inre frid under existensen på Jorden. Denna överenskommelse görs med kunskap om kraften i inre frid och den påverkan inre frid kan skapa och har på er verklighet och hela världen. Överenskommelsen innebär att ni kommer att odla inre frid för er själva och andra. Det är en överenskommelse eftersom den betyder att om ni någonsin har ett problem, så är inre frid er lösning på det. Om ni bara erkänner att inre frid är er lösning förande ert fokus tillbaka till den inre friden inom er varelse, då sänder Skaparens Universum, era guider och alla som antagit Överenskommelsen om Inre Frid, er inre frid. Därför får ni ta emot en våg av inre frid som stöttar er. Detta får er att verkligen känna er som ett med Skaparen, med hela er varelse, med Skaparens Universum, det får er verkligen att skapa en grund och att bli stöttade. Därför får ni varje varelses stöd, och ni stöttar varje varelse med deras inre frid.

När ni inser att inre frid behövs, lägg ert fokus på inre frid inom er varelse och bekräfta Överenskommelsen om Inre Frid. Det flödar ett överflöd av inre frid till er vilket ni kan ta emot, förkroppsliga, få tillgång till och väck upp inom er varelse.

Det finns en sak till jag vill tala med er om. När ni kommer till insikt om andra människors verkligheter, kanske en vän eller en älskad, eller en främling, och ser att de har det svårt, eller att de har ett problem, så vill jag uppmuntra er att bekräfta behovet för dem att komma åt och fokusera på deras inre frid. Faktiskt bekräfta att den inre friden kommer att skapa den healing som behövs, därför att när ni kommer åt er inre frid, tillåter ni flödet från Skaparen och Gudomlig Upplysning att träda fram. Därför blir ni inspirerade, förvirring upplöses, ni får större förmåga att följa er intuition. Hellre än att döma någon annan person eller ens fundera på hur ni skulle kunna hjälpa dem, inbjuder jag er att först inträda i ett utrymme av inre frid och sedan utstråla denna inre frid till dem. Ni kan be dem fokusera på sin inre frid så mycket som möjligt och andas den in och ut genom sin varelse. Om detta inte är möjligt och de inte är öppna för det, de kanske är på andra sidan världen eller en främling, då kan ni be deras själ, deras guider, deras själsgrupp, att stötta dem i att bekräfta den inre friden inom deras varelse för att kunna lösa frågan. Det kommer att vara tillräckligt.

Vi börjar erkänna kraften i Överenskommelsen om Inre Frid eftersom alla själar gått med på att erkänna inre frid och utstråla inre frid. Det betyder att de inte kan göra annat än fokusera på den, speciellt om de är vägledda, och detta har också en kraftfull påverkan på deras varelse och samma sak för er också.

Jag inbjuder er att fokusera på inre frid inom er varelse, jag inbjuder er att göra så för andra, och jag inbjuder er att återansluta till Överenskommelsen om Inre Frid som ni antog på de inre planen, innan er födelse.

Jag kommer tillbaka till er nästa vecka med mer om inre frid.

Jag tackar er.

Jag är Mästare Djwhal Khul

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...