Melchior via Natalie Glasson, 30 juni, 2017

Melchior

via Natalie Glasson

30 juni, 2017

”Rotchakrat vaknar – Galaktiska Energivågor”

Jag är Melchior, jag är den ”Galaktiska Logos”, jag övervakar de Galaktiska nivåerna inom Skaparens Universum och fördelar Skaparens vilja och heliga energier. Jag är varken maskulin eller feminin; jag är en syntes av bägge, en förening och ett uttryck för Skaparen. Den energi som jag ger ut kan uppfattas som ett silver- eller guldaktigt sken som framkallar healing, uppvaknande, upplysning och enhet inombords, samt initieringar för att underlätta en ytterligare hågkomst om Skaparen.

Den Galaktiska Energivågen Inleds

Jag, Melchior, har blivit vägledd av Skaparen för att kunna förmedla tre energivågor av ljus från en Galaktisk Nivå till mänskligheten. Den första energivågen kommer att distribueras från min essens i början av juli 2017. Den andra distribueras i början av augusti 2017 och den tredje i början av september 2017. Mänskligheten får uppleva varje energivåg under högst fem dygn. Men upplevelsen av transformation fortsätter under hela tre-månadersperioden.

Att ta emot de Galaktiska Energivågorna

Föreställ dig nedre delen av kroppen, från ryggradens bas, uppåt längs höfterna och midjan, som en bägare som samlar upp ljus. Låt kärleksenergin från själen och hjärtchakrat svämma över för att skapa ljusbägarens konturer och som fyller upp nedre delen av kroppen. Föreställ dig, förnim eller lägg märke till att den färg som hjärtat och själen utstrålar, skapar en bägare av ljus.

Se att det i ljusbägarens mitt finns en fantastisk ädelsten av ljus, du kan uppfatta den som röd eller av någon annan färg; den representerar rotchakrat vid ryggradens bas. Rotchakrat öppnas och utvidgas för att förena sig med och bli en del av ljusbägaren, bildad av hjärtat och själen, medan det även neråt sänder ut en ljusstråle, genom jord-stjärn-chakrat (earth star chakra) under fötterna och in till Moder Jords kärna.

Ta sinnets uppmärksamhet till stjärn-port-chakrat (stellar gateway chakra) ovanför själ-stjärn-chakrat (soul star chakra) och säg högt: ’Jag ger min tillåtelse till den mest lämpliga vibrationen av Galaktisk energi som kommer från och övervakas av Melchior, för min själ och uppstigning, för att nu jorda sig inom och genom mitt stjärn-port-chakra’. Du kan få uppleva ett utvidgande inom din egen energi, som ett silver-guld sken som strömmar genom Skaparens Universum direkt in i din gestalt. Ljuset överflödar din gestalt och jordas in i själ-stjärn-chakrat och stannar inom detta chakra tills du är redo att gå vidare.

Ta sinnets uppmärksamhet till själ-stjärn-chakrat mellan stjärn-port- och kronchakrat. Ge dig själv tid att uppmärksamma den energi som nu är närvarande inom själ-stjärn-chakrat. När du är redo, kan du säga högt: ’Jag bjuder nu in mitt själ-stjärn-chakra att leverera den galaktiska energi som är nödvändig för min uppstigning till hela min kropp’. Observera när ljuset strömmar in i din gestalt och samlas upp inom bägaren av ljus, som har skapats av din själ och ditt hjärtchakra.

Ta din uppmärksamhet till bägaren av ljus i nedre delen av kroppen, låt den fyllas upp och svämma över med Galaktiskt ljus. Fokusera på rotchakrat och föreställ dig att ljuset genomtränger och smälter samman med rotchakrat. Ett underbart och transformerande skifte äger rum inom ditt rotchakra.

Fortsätt fokusera på rotchakrat och flödet av Galaktisk energi som strömmar in i ditt jord-stjärn-chakra och Jordens kärna, såväl som att det fyller upp ljusbägaren i nedre delen av kroppen. Lägg största delen av din uppmärksamhet på rotchakrat för att observera skiften, uppvaknanden och energier som blir förankrade just nu, under de följande stunderna och dagarna.

Utför detta en gång, eller så många gånger som du känner att du blir vägledd till, i början av varje månad, under denna tremånadersperiod.

Hur den Galaktiska Energin hjälper till

Rotchakrat representerar mönster och överlevnadsvanor, att lära sig existera på Jorden och få styrka för att kunna leva. När du får ta emot Galaktiskt ljus, blir rotchakrat omprogrammerat, helat och aktiverat, för att kunna stötta nya insikter gällande överlevnad och existens på Jorden. Galaktiska koder, energimönster och heliga symboler förankras in i ditt rotchakra och innehåller visdom och kunskap som stöttar skapandet av nya överlevnadsmönster. Det kommer inte längre att kännas som om det finns ett behov att lära sig existera på Jorden, Jorden blir en del av dig och du en del av Jorden. Överlevnad transformeras till enhet med Skaparen, du får ta emot allt du behöver för att underlätta din existens på Jorden och sitt rotchakras styrka kommer att stötta ytterligare utforskande inom din existens som en andlig varelse som har förkroppsligats i en fysisk kropp. En djup känsla av vetskap uppstår ur ditt rotchakra när de Galaktiska energierna aktiverar djuptliggande andliga energier som finns lagrade inom detta chakra.

Galaktiska Koder, Energimönster och Heliga Symboler

Den Galaktiska energi som jag, Melchior, sänder ut till dig i tre energivågor, innehåller syftet att väcka upp acceptansen från rotchakrat gällande din existens och närvaro på jorden, såväl som acceptansen av ditt andliga själv i förening med din fysiska existens. Energin uppmuntrar dig till att bli alltmer jordad in till Moder Jord, samt att acceptera livets gåvor och lära dig att existera i enhet och harmoni med Moder Jord och de fysiska planen. Den Galaktiska energin stöttar en djupare acceptans av andligt leverne och ett andligt synsätt på Jorden. Detta innebär förkroppsligandet av kärlek, frid, glädje, uppfyllande, sanning och healing, och låter dessa heliga energier bli dina överlevnads- och existensmönster på Jorden, din styrka och kraft för en kraftfull, meningsfylld existens på Jorden. Sålunda formar samma energier grunden för din verklighet och blir ävenså till dina upplevelser av din verklighet.

Din uppmärksamhet låter dig lägga märke till att du, genom att Galaktiskt ljus jordas inom din gestalt, i synnerhet rotchakrat, stiger ombord på en healingresa av acceptans. En acceptans av dig själv, dina upplevelser, dina skapelser och din verklighet på samtliga nivåer inom ditt varande. Denna acceptans och insikt gällande acceptans, låter din själs högre aspekter och medvetenhet smälta samman med din varelse, medan de uppmuntrar en djupare förståelse om äktenskapet mellan den andliga och den fysiska existensen på Jorden.

De tre Galaktiska Energivågorna

Den första Galaktiska energivågen fokuserar på att rensa ut rotchakrat medan den påbörjar processen av acceptans där denna är livsviktig för att stötta en fysisk och andlig existens på Jorden. Vissa människor kan uppleva att en djupare förbindelse formas med Moder Jord, när de bekräftar enheten mellan sin gestalt och Moder Jord, såväl som hur denna stöttar livet och uppstigningen på Jorden. Andra kan få uppleva en fördjupning av sin förbindelse med sig själva, samt en acceptans av energier som har hållits inom rotchakrat och som inte längre är i linje med den transformation som äger rum inom deras rotchakra.

Den andra energivågen kommer att bestå av en högre frekvens av Galaktiskt ljus, som medger en djupare healing inom ditt rotchakra och därför en större aktivering av acceptans. En medvetenhet om mönster och vanor gällande överlevnad, vilka inte längre tjänar dig, kommer att komma upp till ytan med bekräftelsen på att de har transformerats till mönster av positiva uppfyllande upplevelser på Jorden. Nya utsikter för livet uppstår, och gör dig medveten om handlingar och ytterligare healing som behövs på din resa mot acceptans.

Den tredje Galaktiska energivågen kommer att bestå av en högre ljusfrekvens än de två föregående energivågorna, samt fortsätter med processen att jorda det Galaktiska ljus som jag, Melchior, delar med mig av till dig. När energierna sporrar dig till att ta dig djupare ner i utforskandet av ditt rotchakra, så kan du upptäcka kärnan i energin av acceptans och kärnan i det negativa mönsterskapande som påverkar din verklighet.

Energin strömmar in i din gestalt och ditt rotchakra tre gånger, om du så är medveten om det eller inte. Om du är medveten om processen, får du ta emot fördelarna med större lätthet och perfektion, vilket gynnar din acceptans av dig själv, Moder Jord samt din andliga existens på Jorden.

Med glädjefyllda förväntningar om att få arbeta tillsammans med dig,

Melchior

 

 

Read More from Melchior

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...