Arkturierna via Natalie Glasson, 23 april 2022

Arkturierna via Natalie Glasson, 23 april 2022

 

Inbjudan av Stjärnfrön av Arkturierna

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, vi är Arkturierna. Vi kommer som en kollektiv energi, för att ge er de energier, vibrationer och koder ni behöver och kräver just nu. Vi vill ge en inbjudan till Stjärnfröna för att aktivera helig och uråldrig visdom på Jorden och hos varelserna. Vårt syfte är att hjälpa fler varelser att få tillgång till den visdom man söker och letar efter.

Märker ni nu att ni kanske söker efter något eller någon? Ni kan känna att ni inte riktigt förstår vad ni letar efter, eller ens hur ni ska upptäcka det. Kanske förstår ni vad ni letar efter men att komma åt eller upptäcka det, verkar utmanande eller till och med omöjligt.

När vi kommer med en inbjudan till Stjärnfröna vill vi stödja er i att få det ni söker. Genom att få tillgång till denna energi, kan ni slutföra detta stadium av er Uppstigning och gå vidare till nya minnen och förståelser. Många av de själar från planeter, stjärnor och civilisationer i det inre planet som är förankrade i Jorden, är kända som Stjärnfrön. Dessa själar är uråldriga, de har en visdom som är helig och väsentlig för minnet av Skaparen och för Uppstigningsresan. Många Stjärnfrön kan finnas vilande på Jorden. De vet inte om att de är Stjärnfrön eller att de bär på sådan värdefull visdom eller information. De kanske inte vet att det är dags att distribuera informationen och visdomen på ett sätt som är lämpligt för dem. Även om ett Stjärnfrö vet att det är ett Stjärnfrö, och att de har visdom att dela med sig av, så kan de tycka att det är svårt att göra det.

När vi Arkturier ger en Inbjudan till Stjärnfrön, så delar vi med oss ​​av en specifik kristallin energi för att stödja och bjuda in dessa själar, då börjar speciellt de på Jorden att aktivera sin ursprungliga Stjärnfröenergi. När de börjar aktivera sin ursprungliga Stjärnfröenergi, så kommer den nödvändiga och lämpliga visdomen att komma upp i deras sinne, varelse och mänsklighetens medvetande. En rosa rök eller ett moln driver då in i mänsklighetens medvetande från varje Stjärnfrö, så alla kommer att kunna komma åt denna uråldriga visdom, även om de inte är Stjärnfrön. Informationen och visdomen finns tillgänglig för alla. De som aktiverar visdomen och kunskapen inom sig, denna ursprungliga Stjärnfröenergi, kommer att ha kraften, sanningen och kopplingen för att dela denna visdom genom sin egen varelse, oavsett om det sker genom ord, musik, konst, rörelse, energiöverföring, eller healing. Stjärnfrö på Jorden kommer att börja aktiveras och inbjuds att återansluta med denna energi, för att förkroppsliga den inom sig och i sin verklighet, och då dela den med världen och mänsklighetens medvetande.

Det finns något som varje varelse på jorden söker och det kan vara något annorlunda för var och en. Visdomen som kommer fram kommer att fullborda sökandeprocessen. Det kommer att vara viktigt att känna igen vad ni söker och dess slutförande. Ibland fullbordas bara saker på en energisk nivå och inte på en fysisk. Ett exempel på detta kan vara att ni söker ett heligt utrymme att uttrycka er sanning i, och att ni kanske känner att detta är ett nytt hem för er. När ni söker det nya hemmet och inte kan hitta det, kanske ni inser att fullbordandet av denna process faktiskt är att ni tar emot eller aktiverar den heliga energin, och skapar det heliga utrymmet där ni är nu. Det kan vara så att det hem ni söker eller känner behövs, kanske inte är nödvändigt, eller så kan det komma i ett senare skede. Den energetiska verkligheten kanske är den viktigaste.

Det är viktigt att inse att manifestation sker både på det energetiska och det fysiska planet, ibland manifesteras det inte i det fysiska på det sätt ni föreställer er. Det är viktigt att känna igen vad ni söker och vad er själ söker. Vid andra tillfällen kommer er själ att fortsätta söka andra energier och upplevelser, men just nu, vad söker er själ? Om ni förstår det, då kommer vi till inbjudan av Stjärnfrön. Ni kommer att få den energi som behövs för att slutföra detta sökande. Detta kanske eller kanske inte kan manifesteras i er verklighet. Först måste det upplevas inom er. Ni kan dra nytta av denna aktivering, oavsett om ni är ett Stjärnfrö eller inte. Om ni inte är ett Stjärnfrö, så kommer ni ändå att få energin för att slutföra ert sökande. Ni kommer att få den från Stjärnfröna.

Först ber vi er att känna igen vad ni söker nu, sedan ber vi er kalla på oss Arkturier för att påbörja inbjudningen av Stjärnfrön tillsammans med er. Vi kommer och levererar vår energi till er, och vi ber er att ta emot den. Vi kommer att leverera den till alla varelser på Jorden. När ni får den kanske ni får insikter, vi aktiverar antingen Stjärnfrö-energin inom er eller i världen, så att ni kan dra nytta av den. Med denna visdom kommer de svar ni söker, men även energin och sanningen. Vi ber er helt enkelt att sitta och ta emot denna energi. Ta emot den så länge det känns lämpligt. Ni kan behöva ta emot den många gånger. Ni hjälper hela Jorden att aktivera visdomen från Stjärnfröna. Den ursprungliga Stjärnfrö-energin. Ni kommer att veta när processen är klar, för ni kommer att få insikter eller kunskap som svar på ert sökande. När ni upplever detta, oavsett om ni förstår eller inte så ber vi er att andas in det i Jorden, ut över hela världen och in i mänsklighetens medvetande. Ni kanske upptäcker att annat ni söker också dyker upp, och att ni behöver göra detta flera gånger. Ni behöver följa er intuition och inre vägledning.

Det är dags att upphöra med sökandet och acceptera fullständigheten och helheten av er själva och er Uppstigning.

Vi är närvarande för att tjäna er, vi tackar er,

Vi är Arkturierna

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...