Alkemins Änglar via Natalie Glasson, 24 augusti 2018

Alkemins Änglar via Natalie Glasson, 24 augusti 2018

Per Staffan 24 augusti 2018

Uppvaknande av Sanning, av Alkemins Änglar

24 augusti 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 24 augusti 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Vårt syfte i detta ögonblick är att leverera sanningen genom våra varelser till er. Vi är Alkemiänglar, vi lever för närvarande inom den 7: e Ljusstrålen, och använder kraftökningen över denna stråle som ägnas åt den uppvaknande uppstigningen för att stödja vårt uppdrag av alkemi och sanningens bemyndigande. Kalla fram oss för att vara med dig när du läser vårt uttryck av energi till dig genom våra ord, vi önskar också att du upplever vår närvaro omkring dig. Vi är upphov till inspiration, uppenbarelser och upplysning, vi tar fram en ny klarhet och öppning som låter dig komma in i din sanning och medvetenhet om din sanning. Vårt ljus är extremt starkt och ger dig direkt en högre vibration och aspekt av ditt väsen, vilket resulterar i en tydligare uppfattning om dig själv bortom illusioner och egot. Detta är en sådan välsignelse eftersom det låter dig gå in i en aspekt av dig själv som du aldrig tidigare har övervägt eller funderat på.

Som Alkemins änglar av den 7: e Ljusstrålen är vårt syfte att anstifta syntesen av Skaparens ljus för att skapa en transformation. En transformation är ett skifte eller öppnande av ny energi. Vi erkänner alla energier som Skaparens uttryck, oavsett om ni uppfattar dem som negativa eller positiva. Vi inser att när en negativ energi, känsla eller emotion aktiveras inom ditt väsen, beror det på att du inte känner igen ett vackert kärleksfullt uttryck eller en energi av Skaparen inom dig. En negativ känsla eller emotion är ett svar på en blindhet inom dig att se, känna eller erkänna ett kraftfullt ljusuttryck som skulle tjäna dig i den situation du för närvarande upplever. Vi Alkemiänglar hjälper dig att rikta dig till Skaparens uttryck inom dig, när du inte låter dig se eller känna igen vilken potential som kan jorda Skaparen mer fullständigt och stärka ditt väsen. Vi hjälper dig att ansluta till kärnan i detta skaparuttryck och fullt ut belysa det. Det finns ett syfte för detta eftersom det läker och befriar dig och ger transformation eller åtminstone en ny uppfattning om din nuvarande situation, en öppning som kanske inte har varit synlig förut.

Med denna nya energi aktiverad, vill vi, Alkemins änglar, vidareutveckla din erfarenhet av transformation eller en öppning av ett energiflöde för att tjäna dig. Vi, Alkemins änglar ger dig en energi eller ett uttryck för Skaparen som, när den syntetiseras med den energi som upptäckts i din varelse, verkligen kommer att skapa ett skifte. Medan det verkar som om energin ges och levereras genom oss till din varelse, visar vi helt enkelt dig på en återspegling av samma energi inom dig. På många sätt har den energi som tidigare aktiverats, som vi kallar energi ett, och den energi vi överför/aktiverar inom er, som vi kommer att benämna energi två, alltid varit närvarande inom din varelse och förenas och syntetiseras redan. Alkemin och transformationen vi talar om är inte integrationen av energi ett och energi två, som det alltid har varit fallet, istället är det förverkligandet av de förenade energierna som förmedlar båda energierna i din existens, kropp och verklighet. När energi ett och energi två är jordade i dig skapar de ett skifte som om hela ditt varande är omprogrammerat och i linje med energierna. Den verkliga erfarenheten av alkemiprocessen blir fullt närvarande inom dig, skapar bemyndiganden, nya insikter, tydlighet och en ny energi att skapa ifrån. Det är ett uppvaknande av din sanning som gör att du kan bli din sanning och också inser din sanning.

Vi Alkemins änglar stöder hela processen, i synnerhet jordandet av de förenade energierna i hela din varelse och verklighet. För att öka din erfarenhet med oss och hjälpa dig med att erkänna det vi talar om vill vi dela med dig en sammanfattning och steg för steg guide för dig att använda i din vardag.

Summering av Uppvaknande Sanning

  1. Förstå en negativt påverkande situation i ditt liv eller en begränsande känsla, sensation eller humör när den uppstår under din dag. Låt din medvetenhet om dig själv observera och erkänna när du påverkas negativt utan dömande eller till och med när du skapar en åsikt.
  2. Inse att den negativa eller begränsande energin som ilska, rädsla eller sorg aktiverar manifesteras för att du inte tillåter dig att se, acceptera och belysa en energi eller uttryck av Skaparen som är storslagen och kommer att tjäna dig. Var villig att se denna energi som redan finns inom dig.
  3. Be oss, Alkemins änglar, att leda dig till denna energi eller uttryck av Skaparen som kommer att tjäna dig och som finns inom din varelse nu. När du fokuserar inom, låt oss styra dig till en befriande energi och aspekt av Skaparen som väntar på att erkännas.
  4. Be oss, Alkemins änglar, att stödja din fulla erfarenhet av den här heliga energin, så att du känner att du är omfamnad av energin.
  5. Ta nu tid att se på det som inträffade inom din verklighet eller tanken som skapade din begränsande och negativa känsla, hur känns det nu? Kan du se från ett nytt perspektiv eller med större klarhet?
  6. Kalla på oss, Alkemins änglar, för att frambringa en energi eller ett uttryck för Skaparen som när du känner igen den i dig som förenad med den energi du just har aktiverat skulle skapa ett skifte och en varaktig öppning av energi inom din varelse och verklighet.
  7. Upplev, andas in och absorbera ljuset och den energi vi delar med dig, acceptera den i alla aspekter av ditt varande och låt dig känna igen hur energin får dig att känna dig och att den aktiveras inom din varelse.
  8. Bekräfta de två energierna, energi ett och energi två, erkänn att de alltid har varit närvarande inom din varelse och alltid är syntetiserade och förenade.
  9. ”Alkemins änglar, jag uppmanar er nu att förankra och jorda energin av …………………. och energin av …………………………. som deras syntetiserade och förenade närvaro i hela mitt väsen, min kropp och verklighet nu. Var snälla och assistera och hjälp mitt förkroppsligande och min fullständiga acceptans av denna energi inom mitt väsen. Tillåt mig och stöd mig i att erkänna skiftet, transformationen och öppningen till en ny energi som nu manifesterar sig inom min varelse på grund av mitt erkännande och förkroppsligande av syntesen av dessa två energier. Låt mig fullt ut uppleva transformationen och uppvaknandet av den sanning som inträffar inom mig, omprogrammeringen av hela mitt väsen och en större tydlighet. Låt mig slappna av fullt ut i den energi jag förkroppsligar nu och dess inverkan på mitt väsen. Tack, och så är det. ”

Ta dig tid att njuta av den insiktsfulla och upplysande processen.

  1. När du är redo, tänk på situationen eller tanken som skapade den negativa eller begränsade känslan och låt dig uppleva den annorlunda, få tillgång till en ny förståelse och realisera handlingen som behöver vidtas.

Vi, Alkemins Änglar, uppfattar detta som ett uppvaknande av sanning inom ditt väsen och en koppling mellan din sanning och din verklighet som är så avgörande nu i de nuvarande stadierna av uppstigning. Vi är närvarande för att tjäna dig i att erkänna din sanning på det mest kärleksfulla sätt.

Det är viktigt att inse att du är ett förkroppsligande av Skaparens alkemi, det är genom din varelse som öppningar för Skaparens energi för att förvandlas till nya möjligheter äger rum. Ta en stund att erkänna och belysa denna förståelse fullständigt.

Med bekräftelse av Skaparens Alkemi inom dig,

Alkemins Änglar

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...