Master Djwhal Khul via Natalie Glasson

 

Källan till Inre Frid av Master Djwhal Khul via Natalie Glasson

 

Jag är Master Djwhal Khul, hälsningar, hälsningar och Namaste, det är en ära att få vistas i er närvaro och att öppna detta utrymme till inre frid. Styrkan, kraften, sanningen och den eviga närvaron av inre frid. I förra veckan talade vi om Överenskommelsen för Inre Frid, en överenskommelse som gjordes före er födelse på Jorden, att fokusera på inre frid, att utstråla den medan ni förstår att inre frid kan lösa alla problem, vanor eller tankar som upprepar sig, i synnerhet de som förefaller ha kört fast.

Denna vecka önskar jag tala mer om källan till inre frid och fokusera på konceptet, förståelsen och vetskapen om att friden är evig. Jag bjuder in er till att överväga detta i några ögonblick. Friden är evig, inre frid eller frid existerar inom er varelse; den är en evig närvaro. Detta betyder att när det förekommer en tanke som upprepar sig, när det finns ett problem i er verklighet, eller i ett emotionellt sår, så är denna frid evig. Friden är också en helande balsam.

Ni kan undra hur friden kan vara evig när ni ofta känner kaos, förvirring eller omvälvningar inom er varelse eller er verklighet. I dessa ögonblick känns det inte som om friden var evig. Men jag vill säga er att till och med i dessa stunder av kaos och förvirring så återstår er inre frid. Den ropar inte till er och ber er uppmärksamma att inre frid kan hjälpa er eller heala er, den är helt enkelt en tyst iakttagare, som bara väntar, observerar, eftersom det är ni som ska komma ihåg att denna inre frid är evig. Till och med i dessa stunder av kaos och förvirring, så kan ni växla över er uppmärksamhet från kaos och förvirring till inre frid, för inre frid står där sammankopplad, jordad, redo att tjäna. Jag vet att jag beskriver inre frid såsom en liten person inom er varelse när den i själva verket är en energi och frekvens. Den gör det helt enkelt lättare att bli tolkad för er om ni föreställer er en aspekt av er själv inom er som utgör inre frid och som ständigt står där sammankopplad, jordad, och utstrålar inre frid. Inre frid finns närvarande till och med i stunder av kaos, panik, när ni känner er obalanserade, eller när humöret inte är på topp. Det gäller att ni påminner er själva att ni kan vända er uppmärksamhet till inre frid och ni kan bli denna aspekt av inre frid inombords. Det är ok att släppa taget om kaoset, förvirringen och smärtan, när ni vänder er uppmärksamhet till inre frid. Det är inte så att ni säger att denna omständighet inte är lika stor, dramatisk eller värdefull som ni tror att den är, ni uppmärksammar helt enkelt att ni kan närma er vadsomhelst utifrån platsen av inre frid. När ni gör det, så har ni större kunskap, en större klarhet, en större sammankoppling och ett större jordande, ni är långt mer kapabla till att hantera vadhelst som finns i er verklighet. Det är ett viktigt budskap som jag i sanning önskar att ni ska ta till er, den inre friden är evig.

Källan till Inre Frid

Varifrån kommer den inre friden? Den är ett uttryck för Skaparen som existerar inom er varelse och så enkelt är det. Hur kan ni få tillgång till denna inre frid? Det är ofta genom meditation som många har kunnat få tillgång till inre frid. Inre frid handlar inte om att inte ha några tankar eller ha ett klart sinne och enbart fokusera på det gudomliga. Inre frid är en känsla, en närvaro, en sensation. Ert sinne kan vara kaotiskt, er kropp skulle kunna befinna sig i läget för fly eller fäkta och ändå vänder ni er uppmärksamhet till inre frid inombords, till närvaron av frid inom er varelse. När ni gör det, så mjukar det upp kroppen, minskar på läget för fly eller fäkta, det mjukar upp ert kaotiska sinne och ni börjar tänka klart och ni börjar lugna ner er själva. Inre frid är olika för varje individ, det är en närvaro, så vi kan säga att källan till inre frid är en närvaro. Den härstammar från Skaparen; men den är helt enkelt en närvaro. Det finns egentligen inget ursprung för inre frid, den närvarar helt enkelt, närvarar inom er, inom mig, samt inom varje varelse. Den kan till och med finnas närvarande i omständigheter.

Om Inre Frid är en Närvaro, Hur får jag tillgång till den?

Jag skulle vilja bjuda in er till att tänka på vad som får er att känna er fridfulla. Kanske det är att föreställa er en helgedom inom er varelse, eller ett tempel, kanske det är någonstans fysiskt, en plats på landsbygden, eller kanske ert barndomshem. Det skulle kunna vara någon plats som ni ännu inte har besökt, men ni vet allting om denna plats och ni skulle gilla att åka dit för den har en utstrålning av inre frid.

Jag skulle vilja bjuda in er till att föreställa er platsen för er inre frid, varhelst den kan finnas, om den finns på den fysiska Jorden, ta in den till er själv och låt den vara en helig plats inom er varelse.

När ni önskar fokusera på inre frid, gå till den platsen.

Den aspekt av er själv som är närvaron av inre frid kommer också att finnas där.

Andas sedan djupt och låt närvaron av inre frid framträda.

Ju mer ni övar på detta, desto mer kommer ni att vänja er vid det och desto enklare blir det för er att uppmärksamma det. Bygg upp er närvaro av inre frid, ta tag i den, dra in den till er verklighet och lägg märke till hur den påverkar er varelse och verklighet.

Jag, Master Djwhal Khul finns närvarande för att hjälpa och tjäna er.

Jag älskar er djupt.

Jag är Master Djwhal Khul.

 

– Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...