Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 5 augusti 2022

 

Tidernas visdom av Ärkeängel Metatron, 5 augusti 2022

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson
Ursprunglig källa: Sacred School of OmNa

Hälsningar och kärlek, jag är Ärkeängel Metatron. Må Skaparens glädje uppsluka dig och omge dig, må den bubbla inifrån dig. Jag vill dela Skaparens glädje med dig så att du kan uppleva glädje i din nuvarande verklighet. Låt din fysiska verklighet vara en glädjefylld upplevelse, låt din andliga verklighet vara en glädjefylld upplevelse. Jag vet att för många är det kanske inte är en glädjefull tid. Det är viktigt att inse att glädje föds inifrån ditt väsen och därför strålar och reflekterar den in i din verklighet. Du skapar en glädjefylld verklighet för dig själv utifrån din egen inre upplevelse av glädje. Detta är något som jag uppmuntrar dig att begrunda och föra in i din medvetenhet och ditt förkroppsligande. När du upplever glädje i din verklighet, så snabbar din energivibration upp och därför snabbar du på din uppstigningsprocess.

Jag, Ärkeängel Metatron, kommer fram till dig idag för att tala om Tidens Visdom. Varje varelse på Jorden vill få tillgång till visdom och upplysning som gör att de kan förstå sin verklighet på Jorden, sitt syfte och att förstå verkligheten bortom Jorden. När varje person söker sin egen personliga inre visdom är det lämpligt att dela med sig av att det finns så många fickor av visdom i hela Skaparens universum som kan nås. När du söker visdom, finns det ett behov av att du fokuserar och är tydlig med den visdom du vill ta emot. Varje civilisation som har funnits på Jorden har sin egen ficka av visdom. Till och med varje land på Jorden har sin egen ficka av visdom, det är också så att varje generation på Jorden har sin egen ficka av visdom. Du kanske undrar varför det är så. Din själ placerar dig i vissa delar av Jorden vid vissa tidpunkter så att du kan få tillgång till en unik visdom som du kan leverera till Jorden och mänskligheten. Till exempel, om du finns i ett land på Jorden, utnyttjar du landets visdom, du kan utnyttja andra länders visdom eller hela Jordens visdom. Detta kan vara lämpligt och nödvändigt för ditt syfte och din tjänst på Jorden. Det kan vara så att din ålder, även om ålder och tid är en illusion, ger dig tillgång till viss visdom. En person som är 20 kan uppnå liknande saker som någon som är 90 eller så kan man säga att det är helt annorlunda. De kan båda komma åt samma visdom. Det finns dock fickor av visdom som tjänar varje åldersgrupp. Det finns en interaktion, någon i 30-årsåldern kommer att interagera, kanske annorlunda med någon i 40- eller 50-årsåldern. Emellertid kommer interaktionen att skapa upplysning eftersom var och en har en källa till visdom som är något unik, och därför aktiveras inom varje varelse.

Det finns fickor av visdom för olika civilisationer, och det kan ibland betyda att en person hämtar från en visdom från Atlantis, en annan hämtar från en annan visdom, kanske från Stjärnfrön, och så förs denna visdom till Jorden och det är lämpligt och nödvändigt. Emellertid, ibland kanske det inte är i linje med Uppstigningen som sker just nu, och därför vill jag, Ärkeängel Metatron, uppmuntra er att experimentera lite.

För att göra det, se till att du har ett tydligt och starkt fokus på den visdom som du kommer åt, drar in till och genom din varelse. Oavsett om den visdomen kommer i ord, ljud, musik, rörelse, konst, känslor och förnimmelser eller visioner. Det är värdefullt vid denna tidpunkt att föra fram klarheten.

I meditation kan du be om att få tillgång till din egen åldersgrupps visdom. Kanske är du i 20- eller 30-årsåldern, 40-, 50-, 60-, 70-, 80-, 90- och så vidare. Du kan komma åt och bjuda in för att ta emot och få kontakt med den åldersgruppens visdomsficka och sedan experimentera, kanske prova åldersgruppen ovanför eller under dig och se hur den skiljer sig. Vad du faktiskt gör är att känna igen olika vibrationer och att känna igen vibrationer som tjänar dig och tänder din inre upplysning och stödjer din uppstigning.

Under meditationen kan du be om att få ta emot och få tillgång till ditt lands visdomsficka, och sedan kanske prova ett annat land och se hur det varierar. När vi säger en ficka av visdom, talar vi om den högsta vibration av visdom som är tillgänglig.

Du kanske också vill försöka ansluta till en ficka av visdom från en annan civilisation.

Det är viktigt för mig att dela med dig att om du ansluter med en annan ficka av visdom och du upptäcker att det inte är lämpligt, kan du be Ärkeängel Metatron att kliva in omedelbart för att koppla bort anslutningen så att den inte längre flyter. Det finns ingen rätt eller fel upplevelse. Det finns ingen anledning att känna dig pressad att behöva ansluta med vissa fickor av visdom. Det handlar mer om att experimentera, inse att det finns olika fickor av visdom och att känna igen vilka som tjänar dig. Det handlar om att känna igen de vibrationer och frekvenser som tjänar dig mest.

Vi får tillgång till Skaparens energi. Det är nästan som om vi dissekerar Skaparens energi för att utforska den. Vad du kommer att upptäcka är att du upptäcker vissa vibrationer/frekvenser som frambringar verkligt bemyndigande visdom för dig och frambringar den upplysning och förståelse som du söker. Det kan vara så att du är i 60-årsåldern och det är fickan av visdom från 20-årsåldern som tjänar dig mest just nu. Det är upp till dig att experimentera.

Det betyder också att du har en förmåga att känna igen att det finns olika former av visdom, och olika perspektiv, eftersom människor arbetar på olika sätt, de har olika syften och öden. Det finns en annan service som varje person delar när de uttrycker Skaparen. Den låter dig inse att det finns en energi och en källa, men detta kan uttryckas på många sätt, därför börjar du expandera ditt sinne och inse att det finns en visdom som tjänar alla.

Vissa fickor av visdom kommer inte att tjäna dig och du kommer inte att hålla med dem, acceptera dem eller ens gilla dem. Andra fickor av visdom kommer att tjäna dig väl och det är okej, det är en acceptans. I detta ögonblick har du en viss vibration, ett visst syfte och en viss tjänst och därför kräver du en viss näring av energi och visdom. På vissa sätt är det skillnaden mellan dig själv och en annan varelse, och den visdom som är tillgänglig för dig.

Vad som också kan uppnås är att det kan finnas felställningar inom ditt väsen, i din verklighet eller i andras verklighet. Kanske kan du se, känna eller erkänna att vissa människor drar ur en ficka av visdom som är så gammal att den inte tjänar denna verklighet längre. Därför kan du arbeta med mina energier, Ärkeängel Metatron, och bjuda in mig att komma fram för att arbeta med dig för att skapa på det mest milda och kärleksfulla sättet, en omställning med en ficka av visdom som tjänar och som skapar Uppstigning och upplysning. Allt handlar om utforskning och avsikt. Det handlar också om att vidga ditt sinne, att acceptera världen omkring dig, det unika och skillnaderna i världen omkring dig. Såväl som inom dig, och stödja andra på deras resa, även om deras resa är väldigt annorlunda än din.

Mitt syfte i detta ögonblick är att väcka ett nytt perspektiv inom din varelse. Jag tackar för att du lyssnar. Det har varit en fröjd att dela detta.
Jag älskar dig,

Jag är Ärkeängel Metatron

Översättning:Lars-Eric

Du gillar kanske också...