Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 23 augusti, 2019

Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 23 augusti 2019

Audiolänk: https://sananda.website/celestial-white-beings-via-natalie-glasson-august-23-2019/

Hitta Er Inre Sanning genom de Himmelska Vita Varelserna

Kanaliseras genom Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

Av de himmelska vita varelserna

Över och genom era varelser, laddar vi ner det rena vita ljuset från vår själsgrupp. Vi ber er sluta ögonen och föreställa er att ni riktar ögonen upp mot himlen. Ta emot det rena vita ljuset med inslag av ljusblått genom huvudet, och filtrera in det i hela er varelse. Låt oss vara ett med er när ni upplever vår energi och vårt ljus, som strömmar genom era varelser. Vårt syfte denna gång är att komma med frid, stillhet och enighet. Avsätt en stund för att ta emot och uppleva.

När vi talar om att vårt syfte är frid, stillhet och enighet, så betyder det något speciellt. Frid, med en lugnande energi för att hjälpa hela er kropp att slappna av, en avslappning som är så djup att allt som inte är i linje med Skaparen, flyter bort. På grund av detta så kommer ni inom er att finnas i ett utrymme av sanning. Ett utrymme där ni är så avslappnade och accepterar hela er varelse, den verklighet ni upplever och den verklighet ni skapar. Föreställ er en avkoppling som finns bortom att bara koppla av i kroppen och själen, det är en djup sammansmältning och acceptans av er sanning; av allt du är och som din själ vill manifestera sig som. Beträffande stillheten så är vårt syfte att skapa ett tillstånd av lugn, där alla ageranden och reaktioner är balanserade från sanningen inom er. Stillheten ska i det här fallet inte förbli orörlig, utan ska istället balanseras känslomässigt och därmed bli centrerad i er sanning; magin och gudomligheten inom er. Det är från ett tillstånd av stillhet och balans som den sanna rörelsen kan genereras, den som kommer från Skaparen. Med vårt syfte beträffande enighet, så söker vi kopplingen till allt som är Skaparen, både på Jorden och i de inre planen. En anslutning så fullständig och djup, att den inte ens behöver erkännas, den finns helt enkelt. Ett sådant tillstånd finns i kärnan hos varje själ, och är så kraftfullt närvarande, att den är näst intill ofattbar. Enigheten vi talar om, är närbesläktad med er själs DNA, er essens och inre sanning. Det går inte att beskriva utan kan bara upplevas. När vi laddar ner vår själsgrupps rena vita ljus till er, så handlar det om frid, stillhet och enighet, och det är vårt syfte med vår aktivering inom er.

Fridens Väg

Föreställ er, att hela er tidslinje fram till nu och tills dess att ni övergår till de inre planen, är en väg av frid. Avsätt lite tid för att undersöka vägen till frid i er nuvarande tidslinje. I vilka upplevelser känner ni igen friden och i vilka känner ni igen kaoset? Undersök varsamt, så kanske ni upptäcker ett mönster av frid eller kaos, situationer och platser där frid eller kaos blomstrade, och vilket budskapet till er är?

När ni känner er redo så fråga inom er, var kommer essensen av frid att manifesteras från mitt inre? Acceptera svaret på vilket sätt det än framkommer.

Rikta sedan fokuset till ert inre, var kommer essensen av kaos att manifesteras från mitt inre? Acceptera svaret på vilket sätt det än framkommer.

Oavsett om ni får någon insikt eller inte, så förstå att ni har kommit till en djupare nivå av sanningen och varelsen inom er. Efter denna bekräftelse, tillåt er då att sippra och smälta ner i ett djupare tillstånd av avkoppling. När ni lägger hela ert fokus på att koppla av i allt som är er sanning, känn det som om en stor öppning öppnas upp inom er, där allt som inte är av Skaparen flyter bort. Ni har tagit er in i er väg till frid; hur känns det? Vad ansluter ni till och vad upplever ni? Bekräfta känslan av lugn och avkoppling som ni upplever i hela er varelse, från en plats från vilken ni skapar er väg framåt.

Vägen av Stillhet

Föreställ er, att hela er tidslinje fram till nu och tills dess att ni övergår till de inre planen, är en väg av stillhet. Avsätt lite tid för att undersöka vägen för stillhet i er nuvarande tidslinje. I vilka upplevelser känner ni igen stillheten? Kom ihåg att när vi talar om stillhet så menar vi ett tillstånd av lugn, där alla ageranden och reaktioner är balanserade, och födda från sanningen inom er.

Undersök varsamt så kanske ni upptäcker mönster, situationer och platser för stillhet, eller bristen på stillhet i er verklighet eller varelse. I er moderna kultur värderas inte stillheten och kanske inte ens kan förstås helt. Avsätt tid och utrymme för att få en djupare förståelse från er inre sanning, om den sanna meningen och essensen av stillhet.

När ni känner er redo så fråga inom er, var kommer kärnan av stillhet att manifesteras från mitt inre? Acceptera svaret på vilket sätt det än framkommer. Låt er glida in i tillståndet och utrymmet av stillhet inom er, även om ni inte kan betrakta det fullt ut. Ni känner er väg till stillhet, tar i anspråk och förkroppsligar er stillhet.

Hur skiljer sig vägen till stillhet från vägen till frid?

Enighetens Väg

Er väg till enighet är närbesläktad med hela er varelses DNA, fysiskt och energetiskt. Enighet finns i allt ni är och skapar, ni kan inte skapa utan er enighet med Skaparen. Hela er existens är ett resultat av er enighet med Skaparen. Enighet är er rena och djupa anslutning till Skaparen. Ibland märks inte detta i er yttre verklighet, även om den finns där. Först finns det ett behov av att erkänna enigheten i er sanning och i er inre varelse, för att helt kunna undersöka och skapa enighet i er yttre verklighet. Enighet finns evigt närvarande; det är ofta ert sinne och begränsande programmering, som påverkar skapelserna och upplevelserna på Jorden, snarare än essensen av enighet. När enighet erkänns inombords, är det lätt att erkänna och skapa med sann enighet, i alla era upplevelser. Det är ofta tankesättet som behöver förändras, och fokuset på närvaron av enighet inombords, skapar förändringen.

Föreställ er, att hela er tidslinje fram till nu och till dess ni övergår till de inre planen, är en väg till enighet. Erkänn utan att döma, att allt ni är och har skapat är kopplat till Skaparen. I stället för att undersöka ert liv för noggrant, låt er känna er själva i den starka och djupa närvaron av enighet, och i kopplingen till Skaparen.

Kom ihåg att närvaron av frid inom er, är en mycket djup avslappning. Kom ihåg att närvaron av stillhet i er är en balans så djup, och kom ihåg att närvaron av enighet, är en anslutning som är total med Skaparen. När ni arbetar med dessa tre stadier och vägar, tillåter ni er själva att upptäcka er inre sanning. Er inre sanning är inte nödvändigtvis en källa av visdom, det är ett utrymme av sanning där ni kan vara er essens, er sanning utan några begränsningar eller gränser. Det finns ett utrymme inom er som är mycket personligt, och som tillåter er nära relation med Skaparen. Detta obeskrivliga utrymme är så värdefullt, det är läkande, upplyftande, inspirerande och fyllande. Det är er inre sanning.

Låt de tre vägarna som vi uppmuntrar er att fokusera på och utforska, nu stödjas av vårt ljus när vi laddar ner det till er. Er resa till er inre sanning, är en av de största resorna i hela er existens.

Med himmelsk kärlek för alltid,

 

Himmelska Vita Varelser

 

 

Översättning: Maggan

 

 

 

Du gillar kanske också...