Kjerstin Sisilla Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 maj, 2022

Mitt högre Jag via Kjerstin Sisilla 7 maj 2022
Illusionen släpper, ingenting är som det ser ut att vara. Allt gammalt har allaredan vittrat sönder för att det nya ska kunna framträda.
Som förutsagt var, alla sanningar kommer upp i dagen. Allt finns där redan att finna för de som har återfått synen i sina ögon och hörseln i sina öron. Alla ni som har bearbetat gammalt inom er, som har släppt era trauman långt tillbaks i inkarnationerna och har återfunnit ert JAG, ni har även återtagit er kraft och ert mod och ni bidrar sannerligen till den snabba utvecklingen som sker nu.
Ni dras nu samman och finner varandra över Jordens yta. Det 144:e kristallina nätet är bildat och genom att ni kopplar upp er till detta upplever ni helheten, enheten med Alltet. Ni påverkar genom era starka energier allting runt omkring er. Korthusen rasar, Domino-brickorna faller nu när allt fler för varje dag vaknar och inser att de levt i en begränsad och manipulerad värld som de själva har skapat i sitt inre.
Frihet, gemenskap och glädje är de nya ledorden för Gaias befolkning. När allt fler för varje dag hittar in i sitt hjärta och finner den stora Kärleken till Moder Jord och Urkällan/Skaparen förändras allt i ännu snabbare takt. Mänskligheten ser nu övergreppen som begåtts på vår Moder Jord och ställer om sina liv till ett varande närmare naturen, djuren och därmed Skapelsen.
Alla människor utan undantag bär på ett litet minnesfrö från jordens skapelse. När detta frö nu har grott och växer upp återfås minnena av en förfluten tid. En tid då jorden var ett Paradis, med ett liv i överflöd, enhet, fred och kärlek mellan allt levande. Inga övergrepp begicks på vår älskade planet eftersom hon var (och är) en del av oss själva. Ingenting gjorde vi som avvek från Urkällan/Gud Skaparens kärleksintention eftersom vi hade kontakt med Universum och levde varje stund i kärlek och glädje. Vi var medvetna om att även vi var Skapare; att vi genom våra tankar, känslor och handlingar skapade allt runt omkring oss.
STORA SKAPARE – minns din kraft och manifestera och skapa nu den värld som du vill leva i !!!

Du gillar kanske också...