Arkturierna via Susanne Lie, juli 10

Oneness7sig

Arkturierna via Suanne Lie, juli 10

Suzanne Lie: Förberedelse Inför Första Kontakten Kapitel 15. Att Vara Ett Ombud För Arkturierna

Hälsningar, Vi Arkturierna, vill dela ett meddelande med er precis NU. Vi ser att många av er har väckts upp på ett sätt som gör att ni bättre kommer ihåg era nattliga möten med de högre uttrycken av ert SJÄLV, och även era kroppars nattliga möten med oss på våra Skepp.

Ibland, som fallet är med Suzille, kan ni vakna upp och komma ihåg vad ni lärt er under ert besök. I själva verket vaknade Suzille upp den 6 juli 2016, och hörde oss Arkturier säga,

”På det här sättet kommer du att vara ”ett ombud för Arkturierna.”

Hon tog tag i sin journal och började skriva innan hon tappade bort meddelandet. Meddelandet fortsatte,

”Vad innebär det att vara ett ombud för Arkturierna?

Att vara ett ombud handlar inte om vad ni gör. Det handlar om vilka ni är …

När ni är ombud för Arkturierna eller Plejaderna, eller några andra medlemmar i er Galaktiska eller Änglafamilj, har ni ”jour för aktiv tjänst.” ”Jour för aktiv tjänst” betyder att ni agerar som ni säger, och gör det ni hör inom er genom era högre medvetandetillstånd.”

Med andra ord, är ni, ert medvetande, och era handlingar anpassade för att ta emot, ta emot och utföra enligt de inre instruktioner som ni får från era Högre Själv och/eller från någon i den femte dimensionen och bortom de Varelser, som ni är anslutna till.

Då det högre ljuset tar sig djupare och djupare in i era fysiska kroppar, blir era tankar, känslor, handlingar och frågor alltmer interdimensionella. Med interdimensionella menar vi, att er inre information kommer till följd av högre och högre frekvens av verkligheten. Dessutom gäller, att ju högre frekvens, desto djupare kommer informationen in i er kärna.

Precis som det högre naturliga Ljuset tar sig in i kärnan av Gaia, i kärnan av träden, i kärnan av växterna, och i kärnan av djuren, tar sig det högre ljuset in i Kärnan av ER.

Kom ihåg att för att fara in i Ljuskroppen av er sanna natur, måste ni förbli djupt förankrade i kärnan av Gaias planetarisk kropp. På detta sätt kan ni öka på rörelsen i alla livets transmutationer med en högre resonansfrekvens.

Kom ihåg, att när ni är ETT med planeten,
är ni ETT med den Planetariska Uppstigningen.

Era många inkarnationer på Jorden har lärt er att vara försiktiga, och de har också lärt er att vara vaksamma. Denna vaksamhet, som ofta uppstått från rädsla, ökar NU – Inte från rädsla – utan för att värna om planeten, människorna, naturen, elementalerna och allt liv på Gaia.

Allt eftersom ni vaknar mer och mer, inser ni småningom hur underbar planeten Jorden är. Ni inser också hur hårt Gaia tidigare har behandlats, av många av hennes innevånare. Naturligtvis kommer INTE ”reningen av Gaia” att utföras av DE som ställt till röran, vilket först och främst är de Mörka.

Reningen kommer att utföras av de uppväckta människorna, VILKA är de Uppstigande. De Uppstigande är glada över att återställa Gaia till hennes femdimensionella prakt, eftersom de kommer att bo i den femdimensionella verkligheten.

De som ”ställt till röran” tror inte på den femte dimensionen. De kommer inte heller att uppleva den femdimensionella Jordens verklighet, förrän deras medvetenhet har expanderat till den femte dimensionen. Kom ihåg kära Pionjärer, att Nya Jorden inte är en plats. Nya Jorden är en frekvens!

Därför kommer ni inte att åka med ett rymdskepp och flyga till en Ny Jord. Istället måste ni expandera ert medvetande till den femte dimensionen. Då kommer ni omedelbart att få ”glimtar” av den Nya Jorden via interdimensionella perceptioner av kläraudians (clairaudient), klärvoajans (clairvoyant) och klärsentiens (clairsentience).

Dessa interdimensionella perceptioner kan endast aktiveras när ert medvetande är i resonans med den övre fjärde dimensionen och bortom. Våra Skepp kan sänka sin frekvens till den femte dimensionen – eller till och med till den övre fjärde dimensionen – när de som vill komma i kontakt med oss, är i resonans med frekvensen för Frid och Villkorslös Kärlek.

Men så snart bara en enda individ har dåliga avsikter, kommer Skeppet att höja sig till den övre frekvensen i den femte dimensionen. Vi gör det för att vi INTE vill skrämma de som sover, eller bli ett mål för de Mörka Tjänarna.

Därför håller vi vanligtvis vår resonans i mitten och ovanför de undre nivåerna i den femte dimensionen. När vi ser en grupp som är fylld med Ovillkorlig Kärlek, som väntar utanför för att få se oss, kanske vi sänker frekvensen.

Från gruppens perspektiv i de tredje/ fjärde dimensionerna, kan det verka ofarligt. Men vi kan enkelt se de förtäckta Mörka eller de icke-troende, vilka skulle bli mycket rädda.

Vår avsikt är att mestadels kommunicera med representanter för mänsklighetens, eftersom de har arbetat med oss i många år. Eftersom vi redan har en ”interdimensionell relation” med dessa människor, är de medvetna om rollen de valde, innan de tog sin nuvarande inkarnation.

Ofta ger vi våra ”kanaler” tid att integrera de femdimensionella upplevelserna i sina dagliga liv och aktiviteter. I första hand, behöver de ”tid” att bli familjära med och behärska sina femdimensionella sinnen, som aktiveras i allt större utsträckning.
De som redan är kläraudienta kommer att höra oss, och kommer att ”ta diktamen” med information från oss som vi skickar till dem. De som är klärvoajanta kan se våra skepp, men kan inte kommunicera med oss.

Sedan finns det de som är klärsentienta. De kan känna vår närvaro mycket starkt, men kan inte höra eller se oss. Lyckligtvis, när ni transmuterar era medvetanden och perceptioner till den femte dimensionen, kommer ni att aktivt kunna se, höra och känna vår närvaro.

Perceptionen som ”öppnas”först, beror på vilket uppdrag ni valde innan ni tog er jordfarkost. Ofta kan de som är konstnärer i första hand se oss (klärvoajanta), medan de som är författare först och främst hör oss (kläraudienta). De som är healers och kroppsarbetare kan i första hand känna oss (klärsentienta).

Sedan, när er första femdimensionella perception behärskas något, kommer ni sakta – eller snabbt – att behärska era andra expanderade perceptioner. Genom ert engagemang för att ta in och jorda det Högre Ljuset, kommer minnet av era medfödda högre perceptioner att komma mer ”online” i era dagliga liv.

Förut behövde människor fasta, meditera och studera långa perioder med hjälp av Gurus, men NU känner många av er hur Kundalinin stiger upp genom er ryggrad, som aktiverar alla egenskaper ni föddes med, men glömde bort.

När ert medvetande expanderar till det femte dimensionella NU, finns det ingen ”tid.” Därför kommer ni inte längre uppleva känslan av att ”vänta på DET” (oavsett vad ”det” är) för att komma in i era perceptuella fält.

När ert medvetande är i resonans med allt i den femte dimensionen och bortom, kommer det som ni har väntat på under oräkneliga år och livstider, att vara här omedelbart i ETT av det femdimensionella NU. Och vilket härligt NU det ÄR!!

Många av er kan uppfatta energifält, i ert dagliga liv som faktiskt är ”områden av det femdimensionella NU”. Ofta försöker ni översätta informationen med era tre/ fyrdimensionella uppfattningar, men det går inte.

Denna högre frekvens av energifält kan göra er väldigt trötta, och att försöka tolka innebörden av dessa energifält kan få er att känna er som om ni har klättrat uppför ett högt berg. Ni utövar verkligen ”bergsklättring till den femte dimensionen/ energiområdet.”

Ni blir så trötta för att ni försöker uppfatta och klättra uppför Berget med det tredje/ fjärde dimensionella medvetande. Lyckligtvis, när ni försöker, försöker och försöker omigen, kommer ni att förstå, att ni använder era tredimensionella tid/rumoperativsystem, för att klättra uppför det femdimensionella berget.

Därför måste ni ”få ordning på era liv”, vilket betyda att ni måste UPPHÖRA med det ni ”måste göra”och BÖRJA göra det ni ”älskar att göra!”

Denna omvandling från ”måste” till ”att älska” kan vara ganska lång och mödosam, men ni kommer helt klart att förstå vad i ert tredimensionella liv som inte längre fungerar för er. Sedan när era femdimensionella perceptioner kommer online, så kan ni faktiskt se, höra och/eller känna livskraften i varje sten, varje droppe vatten, varje träd, varje moln och i ALLT liv.

Elementaler kommer att bli levandegjorda inför era ögon, öron och sinnen, när ni lärt er att utöka er perception mer och mer i den femte dimensionen, istället för det ni nu fortfarande uppfattar som ”tid”. Men snart, kommer ”tid” att bli NU, och den femte dimension kommer att bli HÄR.

Era tredimensionella illusioner kommer att börja försvinna, eftersom er medvetenhet har avslöjat sanningen om att ni har behövt ”anstränga er så mycket” för att hitta er fysiska verklighet. Som ni alla vet, illusioner finns överallt i er tre/fyrdimensionella verklighet.

Lyckligtvis kommer er inneboende Ovillkorliga Kärlek för allt liv omedelbart avgöra vad som är femdimensionellt, och ni kommer att ”dra till er den Ovillkorliga Kärleken” som en planta i stort behov av vatten.

Då kan era femdimensionella uttryck enkelt acceptera, och samtidigt reflektera Ovillkorlig Kärlek tillbaka till er. Till en början kanske ni inte uppfattar att den Ovillkorliga Kärleken skiner tillbaka på er, eftersom era femdimensionella perceptioner kanske inte är helt ”on line.”

Ha därför tålamod och se till att ge er själva massor av Villkorslös Kärlek. När ni fortsätter att ”Älska er Själva Villkorslöst” kommer era femdimensionella perceptioner att börja komma on line dagligen.

Den Ovillkorliga Kärleken i ert Höga Hjärta, kommer att påminna ert inre femdimensionella SJÄLV, att ni inte kan ha perceptioner av den femte dimensionen ännu, eftersom den svarar upp mot ett helt annat operativsystem.

Lyckligtvis, varje ”stund” som ni ”fångat ett ögonblick” av den femte dimensionen, kommer att göra er lite mer självsäkra. ”Kanske denna verklighet är VERKLIG, och har jag uppfattat en frekvens som jag inte har upplevt sedan jag lämnade Skeppet?” Ropar ni till er själva.

Det femdimensionella Skeppet, liksom livet ni har på detta Skepp, glimtar till på er sinnesskärm.

”Är det verkligt?” Frågar ni.

”Inte en chans,” svarar ert tredimensionella själv.

Sedan, precis innan ni bestämt er för att bara glömma det hela, och gå tillbaka till arbetet, börjar ert Höga Hjärta pulsera och lysa in i er aura, bortom er aura, och expanderar till att omfatta hela ert område.

”Vad är detta?” Viskar ert tredimensionell själv.

”Detta är HEMMA!”, Viskar ert femdimensionella själv.

Så enkelt är det att få budskap från ert eget femdimensionella själv som gör er till ”ett ombud för Arkturierna!” Upprepa därför meddelandet, gång på gång.

Titta upp i er himmel och säg: ”Detta är hemma!”

Titta djupt i vattnet och säg: ”Detta är hemma!”

Gå till ”arbetet” och säg: ”Detta är hemma!”

Titta på ert närområde och säg: ”Detta är hemma!”

Titta in ansiktet på varje människa, liksom på ert eget ansikte i spegeln och säg,

”Detta ÄR HEMMA!”

Att vara ett ombud för Arkturierna innebär att ”NI är HEMMA”

Och var ni än tittar är det HEMMET som ni har SKAPAT.

Det är på detta sätt som NI kan förvandla er tre-/fyrdimensionella verklighet.

TILLBAKA till den femte dimensionens verklighet som ALLTID FUNNITS DÄR!

 

Välsignelser, vi Arkturierna och Plejaderna är med er på resan.

Kalla på oss och vi KOMMER att svara.


Om ni behöver hjälp att hitta oss, titta bara in i ert hjärta.

 

HUR ÄR NI ”OMBUD FÖR ARKTURIERNA?”

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

Being An Agent For the Arcturians. Channelled by Suzanne Lie. July 9, 2016. http://suzanneliephd.blogspot.ca/

 

 

 

Du gillar kanske också...