Arkturianen Juliano och Sue Lie Del 1, 15:e februari 2018

Arkturianen Juliano och Sue Lie Del 1

15:e februari 2018

 

DEL 1: Samtal med Juliano (Arkturier) genom David K. Miller

Arkturiska Perspektiv: Rebalansering av Planeten

DEL 1: Samtal med Juliano (Arkturier) genom David K. Miller

 

Suzanne Lie: Hej alla. Det här är Sue Lie och vi har en inspelning nu för att ge er lite information om mötet som David Miller och jag kommer att ha på lördag den 17:e februari. David, du ska börja med att kanalisera Juliano, för det kommer att tala om för oss båda vad vi ska göra.

David / Juliano: Shalom, slalom, shalom. Hälsningar, jag är Juliano. Vi är Arkturierna. Vi undervisar våra Stjärnfrövänner på Jorden från två perspektiv. Det första perspektivet är ett Planetariskt perspektiv, och det andra det Personliga perspektivet.

Idag vill jag titta mer specifikt på det Planetariska perspektivet, vilket utvecklingsstadium Jorden befinner sig i och vilka konflikterna är, vilka problem som behöver lösas. Alla vet att jorden är mycket polariserad politiskt, ekonomiskt och socialt, och även genom det religiösa andliga synsättet.

Det som inte är uppenbart är att planeten befinner sig i kris. Krisen är också relaterad till det som kallas den sjätte massutrotningen. Detta handlar om förstörelsen av livsmiljöer, oceaner, växter och djur, genom de fruktansvärda vapen som nu förekommer på hela planeten.

Jag vill påstå att det är jämförbart med den massutrotning som inträffade under dinosaurernas era, för ungefär 66 miljoner år sedan.

Vi studerar planeter och vi studerar planetarisk utveckling. Vi kallar oss själva galaktiska antropologer, eftersom vi studerar primitiva planeter. Vi studerar avancerade planeter, och vi studerar planeter som Jorden, som går igenom ett speciellt utvecklingsstadium.

Vi identifierar fem utvecklingsstadier i planetens utveckling. Det första stadiet i utvecklingen är där Jorden befinner sig nu, och Jorden är i slutet av den fasen. För att Jorden ska kunna utvecklas måste denna konflikt som jag nu kommer att beskriva, lösas.

Konflikten uppstår med visdomen av den andliga förståelsen, det öppnade hjärtats energi och medkänslan, kontra teknologi. Teknologin definieras också som militär teknologi. Helt klart befinner sig Jorden i det stadium av planetens utveckling, av att antingen förstöra sig själv och planeten, eller lösa problemen och gå vidare till nästa steg i utvecklingen, vilket kan beskrivas som att närma sig en stor harmoni och enighet, till och med en femdimensionell harmonisering av polarisationen.

Vad behövs för att lösa detta? Helt klart är att den teknik som har utvecklats, har medfört ”framsteg” som datateknik, bilteknik, flygteknik, raketteknik och sofistikerade militära förstörelsevapen.

Den teknik som faktiskt började i den industriella revolutionen, utvecklade ett system som kallas kapitalism, men utvecklade också en religionsliknande teori om att mänskligheten kan ta vad den vill från planeten, att mänskligheten kan använda vad som helst och kan ta kommandot över planeten. Även till priset av att ignorera effekterna på livsmiljön, effekterna på växter och djur och till och med beträffande andra ”lägre stående” människor, människor som inte anpassats till systemet.

Denna konflikt är också baserad på den falska övertygelsen att människan måste styra och kontrollera planeten, och har rätt att använda resurserna på vilket sätt han/hon vill, för sin egen vinnings skull.

Men det här leder till en teknik utan kontroll. Det leder till en militär utan kontroll. Det leder till självförstörelse av planeten.

Öppenhet, medkänsla och andlig visdom är motgiftet. Det är den enda nivå av medvetenhet som kan motverka det självcentrerade egenintresset, som står i strid med den här planeten, och så småningom leder till dess förstörelse.

Sue: Kan ni snälla ge en operativ definition av vad ni menar med visdom, för visdom kan betyda en massa olika saker, så kan ni förklara det för de personer som lyssnar?

David / Juliano: Visdom inbegriper intuition, en högre förståelse som kommer från bortom Jorden, bortom den normala tredje dimensionen. Den kommer från en Högre Källa. Den kommer från guider och lärare. Den kommer från Änglarnas riken. Den kommer slutligen från Skaparen. Den kommer inte från en lokal informationskälla. Så det är inte så lätt att förstå att Jorden är en levande själ.

Anledningen till, och informationen om Jorden som en Högre Varelse, Visdomen om Jorden, är att den kommer från Högre Källor som ligger utanför den personliga kunskapen, den personliga samlingen av ”fakta och information”, som uppkommer i den tredje dimensionen.

Därför innefattar den visdomen som kommer från källan, och den har ett större perspektiv, en större förståelse för saker som händer.

Kanske du Sue vill lägga till ditt perspektiv på visdom, eftersom vi också knyter visdom till ett andligt och öppet hjärta, och energi i ett öppet hjärta. Du vill kanske lägga till detta, eftersom det här är ett mycket viktigt perspektiv.

Sue / Arkturierna: Jag skulle vilja lägga till komponenten i multidimensionalitet. Vi är inte bara tredimensionella människor, och om vi skulle vilja ägna oss åt processen genom meditation, hjälpa andra, utbildning, kan vi upptäcka att vi använder en mycket liten del av vår hjärna. När vi expanderar vårt medvetande och utökar vår kunskap, använder vi mer och mer av vår hjärnas kapacitet, och vi börjar också kombinera den vänstra hjärnhalvan, som står för det rutinmässiga, med den högra, som står för kreativiteten.

Vi kan kombinera båda dessa källor för att skjuta ut vår medvetenhet bortom det tredimensionella dagliga livet och det fyrdimensionella av drömmar och längtan, in i den femdimensionella verkligheten, som är den sanna verkligheten.

Det är verkligheten där vi kan prata med Varelserna, de levande varelserna som lever på högre plan, och vi har skapat en religion efter en levande varelse, som kom från ett högre plan för att tjäna, och sedan återvände hem.

Det här är någonting som händer hela tiden. Dessa högre varelser finns alltid där för oss, de har alltid funnits där för oss, och för många av oss är de faktiskt vårt eget själv av en Högre Dimension.

Även om vi har denna tredimensionella kropp, så har vi också en femdimensionell kropp och bortom det. När vi kombinerar dessa två delar av oss själva, kan vi uppfatta verkligheten från ett helt annat perspektiv. Vill ni prata om det?

David / Juliano: Ja, för det du beskriver är att mänskligheten för att lösa denna kris, måste ansluta sig till den multidimensionella närvaron. De måste ansluta sig till sin femdimensionella närvaro. Det är bara ur det perspektivet de kommer att kunna förstå enigheten av allt.

Det som händer på en del av planeten påverkar en annan. Om ett land beslutar att använda mer kol, kommer det att påverka alla andra länder. Om någon bestämmer sig för att bygga ett kärnkraftverk och något går fel, kommer det att påverka alla oceaner.

Det du pekar på är korrekt, och är en del av lösningen. Det är en del i nästa utvecklingssteg som mänskligheten måste gå igenom för att införliva denna visdom, som kommer av att engagera sig i det multidimensionella perspektivet, det högre perspektivet, och detta högre perspektiv, som du påpekade, inbegriper kommunikation med de högre guiderna och lärarna, som verkligen övervakar och är angelägna om att delta, och att lära de som är öppna för att lösa dessa kriser.

Sue / Arkturierna: Ja, och just nu är vi exempel på det eftersom vi båda faktiskt kanaliserar genom våra högre uttryck av oss själva, våra Arkturiska uttryck av oss själva, och vi använder det både i våra dagliga liv och beslut, samt lyssnar på vad våra uppdrag är. Vi får bokstavligen uppdrag.

Våra Högre Själv, Våra Arkturiska Själv, Våra Plejadiska Själv, Våra Antariska Själv, alla dessa Galaktiska Uttryck av oss Själva, kan uppleva vår Tredimensionella Verklighet ur ett perspektiv som ligger utanför hjärnans kapacitet i hos många av de personer som är indragna i konflikter, kämpar för överlevnad, känner rädsla, och alla de svårigheter som kommer av att vara en tredimensionell person.

Men dessa personer kan ta kontakt och kanalisera genom sitt eget Högre Uttryck av Självet, och varje person som vill göra det, har den möjligheten.

 

Fortsättning följer…….

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...