Arkturierna via Sue Lie, 10 juni, 2017

Arkturierna

via Sue Lie

10 juni, 2017

Att göra ett Visitkort

Tidigare visade människor vilka de var genom att ha ett Visitkort, som man visade upp som bevis på att man var den man utgav sig för att vara. Nu bjuder vi, Arkturierna, in er alla att ”tillverka ert Visitkort”.

Arkturierna har instruerat mig, vilket har varit ”Min Initiering” till att minnas hur jag ska kommunicera på ”ett femte-dimensionellt sätt”. Därför har jag varit såväl studenten som läraren.

Mina instruktioner var att de, Arkturierna, ska kontakta och bjuda in er alla till att ansluta er till denna kurs. Även De Gyllene Varelserna har gång på gång talat om för mig att vi alla är en grupp som ”närmar oss tröskeln till den femte dimensionen”.

Arkturierna säger att det är på grund av att vi har ett inre åtagande ”att Tjäna Andra” som i högre grad har utvidgat vårt medvetande i riktningen mot en ”energimässig tröskel” till verklighetens femte-dimensionella frekvens.

Men nu när vi har utvidgat vårt medvetande fram till denna Tröskel, så kallas vi till att undervisa andra vad vi hittills har fått lära oss från vår resa. Slutligen kommer vi att bli, i själva verket är vi det NU, Ledarnas Ledare.

I egenskap av Ledarnas Ledare blir vi alla kallade till att lyssna på våra inre riktningar och att så långt det går, följa dem. När vi lyssnar till och följer de instruktioner som vi hör inom oss själva, utvidgas vår inre ”känsla av självet” till att inkludera ”den” som sänder ut dessa föreskrifter.

På grund av att vi alltmer kommer i linje med våra Högre SJÄLV, utvidgas vår ”känsla av självet” till att inkludera vårt Högre SJÄLV. Det är då som vi inte längre är en människa på Jorden som ser upp till de högre dimensionerna, utan en Inter-dimensionell Varelse som ser ner på människan på jorden och som delar vår högre essens med alla som vi möter.

Vårt ”Visitkort” representerar ”människan på Jorden”, men det är vårt Högre SJÄLV som skriver detta ”Visitkort”. Endast några ord står skrivna på Visitkortet, eftersom det bara är en symbol för vårt tredje-dimensionella Jordiska SJÄLV.

Men när vi visar vårt Visitkort (sänder ut vårt energifält i riktning mot den som vi introducerar oss för), det enkla ”Kortet” som är de få ord vi använder som en introduktion, så projicerar vi vårt Multi-Dimensionella Energifält ut mot den eller dem som får ta emot vårt ”Kort”.

Med andra ord, så är vårt Visitkort en symbol på vårt namn på Jorden. Vi delar vårt namn och en mycket kort beskrivning på hur vi kan stå till tjänst, med andra, så väl som med några ord gällande hur vi kan stå till tjänst för dem.

Det är en projicering av vårt multi-dimensionella energifält som åtföljer orden på ”Visitkortet”, som andra får ta emot. ”Visitkortet” behöver faktiskt inte vara gjort av papper, utan kan i själva verket vara ett ”energimässigt Visitkort”.

De faktiska orden på ”Visitkortet” visar på vårt tredje-/fjärde-dimensionella själv, men dessa ”ord” har blivit laddade med vårt femte-dimensionella – och bortom – energifält. Hur mycket vårt energifält (vår aura) expanderar bortom det fysiska Visitkortet, eller introduktionen, beror på vårt ”Medvetandetillstånd”.

Vårt medvetandetillstånd representerar hur öppna vår ”känsla om självet” har öppnat sig till vårt Multi-dimensionella Energifält. När vår ”känsla av självet” har utvidgats till att inkludera vårt Multi-dimensionella Energifält, blir ”uppvisandet av vårt Visitkort” mycket mer betydelsefullt än de ord som står skrivna på kortet.

Men orden på kortet, vilka representerar vårt tredje-/fjärde-dimensionella mänskliga själv, är den ”sträng” som binder oss samman med den ”flygande drake” som synligt, eller osynligt ständigt lyser över oss.

Tidvis kan vi bli så trötta eller stressade att vi glömmer bort att vi STÄNDIGT är fästade vid vårt Högre SJÄLV, och att vårt Högre Själv ALDRIG glömmer bort oss, fastän vi kanske glömmer bort det.

Men så länge som vi kan minnas att vi ständigt är förbundna med vårt Högre Själv, vilket är vårt Sanna SJÄLV, så är vi INTE ensamma. När vi kommer ihåg vår förbindelse med vårt SJÄLV, kan vi också minnas att vi ÄR vårt Högre SJÄLV.

Sedan, precis som vi flera gånger dagligen talar till vårt själv, så kan vi ”få en vana” att tala till vårt Högre SJÄLV flera gånger per dag. Det är denna dagliga, pågående kommunikationen som påminner oss om att:

Vi är Multi-dimensionella Varelser som för närvarande bär vår mänskliga jord-farkost.

Välsignelser,

Sue Lie och Arkturierna

 

 

The Arcturians via Sue Lie, July 10th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...