Arkturierna via Sue Lie, 7 mars 2019

Arkturierna via Sue Lie, 7 mars 2019


Uppstigande Gaia från er Galaktiska Familj – genom Sue Lie

19/03/07

UPPSTIGANDE GAIA

Er Galaktiska Familj, genom Sue Lie

Vi önskar nu tala om de initiala faserna i att vara i en femdimensionell verklighet, ett skepp eller en planet. En femdimensionell verklighet kräver inte någon ”plats”, och ni kan leva inom er medvetenhet.

 

Ett femdimensionellt skepp är ett Galaktiskt Stjärnskepp, som kan dölja sig i 3D-världen, eller så kan vi helt kort avslöja oss. Men vi döljer oss snabbt igen, för att inte skrämma de människor som inte är medvetna om oss. Vi skiljer på ”verkligheten”, ”skeppen” och ”planeten”, eftersom verkligheten är sättet som de olika människorna uppfattar processen av den planetära uppstigningen.

 

Våra Stjärnskepp är vanligtvis dolda, för att skydda dem som skulle bli så rädda av att se dem på himlen, att de skulle vilja ”skjuta ner” Skeppen.

 

Men, de tredimensionella vapnen KAN INTE skada våra femdimensionella Skepp, utan vapnen som de rädda människorna skickar mot våra femdimensionella Skepp, kommer helt enkelt att falla tillbaka till Jorden, vilket kan orsaka skador på Gaia och Hennes invånare.

 

Å andra sidan, visar vi ofta vår högre fyr- och femdimensionella frekvens, för de människor som börjar expandera sina perceptioner till de fjärde och femte dimensionerna. Därför kan människor med högre tillstånd av medvetenhet, ibland se något av våra Skepp.

 

Men mestadels håller vi oss borta från den tredimensionell exponeringen på Jorden, eftersom det finns för många människor i den frekvensen av verklighet, som skulle bli rädda, eller skulle försöka skjuta oss ner. Som vi konstaterat så kan de inte ”skjuta ner oss”, men de kan skrämma andra, och då kan deras vapen träffa något annat eller skada andra.

 

Uppfattningen om ”verkligheten”, är specifik för varje persons sinnestillstånd och medvetenhetsnivå. Lyckligtvis har vissa människor använt sina liv, till att hitta sätt för att utbilda människor, för att då kunna förstå att Gaia är ett levande väsen, och att mänskligheten har behandlat henne VÄLDIGT dåligt.

 

Dessa människor ser planeten som en plats där de kan ta vad de vill ha, oavsett vad det orsakar planeten, och göra vad de vill, oavsett vad kostnaden blir för Gaia.

 

De här människorna kallas ofta Illuminati, eller de Mörka Varelserna, eller de som lever via ”makt över andra”, utan att ta någon hänsyn till andra. Ibland finns det ledare som inte bryr sig om planeten, eller ens de människor som lever på den.

De Mörka Varelserna bryr sig bara om sig själva, sina pengar och den egna makten över andra. Tyvärr har ibland dessa ”makt över”- människorna hittat sätt för att behålla maktpositionen.

 

Dessa människor kommer INTE ens att kunna uppfatta de högre dimensionerna av verkligheten, än mindre komma in i den fyr-/ femdimensionellt vibrerande världen eller till stjärnskepp. Å andra sidan har fler och fler av de ”väckta” expanderat medvetenheten till de fjärde och femte dimensionerna, och de svarar på Gaias SOS.

 

Dessa avancerade varelser är så dedikerade till Gaia, och Hennes ansträngningar med att höja Sitt Planetariska Själv, att de faktiskt kommer till planeten Jorden för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen.

 

Och, varje gång en planet kan stiga upp – höja sin resonansfrekvens till den femte dimensionen – så får hela Solsystemet fördelar från flödet av det femdimensionella ljuset.

 

Vi Galaktiker applåderar de tappra ”Väckta Varelsernas” försök, vilka deltar i den stora äran med att slå samman sina högre fyr-och femdimensionella personliga medvetenheter, för att hjälpa Gaias medvetenhet, när hon expanderar in i Sin Planetära Medvetenhet, till den övre fyr- och femdimensionella verkligheten.

 

Om ni har hittat det här interdimensionella budskapet, och avsatt ”jordtid” för att läsa det, är ni sannolikt bland de som minns, och som vaknar upp till det egna högre dimensionella uttrycket av SJÄLVET.

 

Vi Plejadierna, liksom våra Arkturier och andra Galaktiska vänner, tackar för er ”högre dimensionella hjälp.” Kom ihåg att Gaia är en ”planetarisk skola” som lär mänskligheten att ”energi ut är energi tillbaka.”

 

Därför kommer alla energifält som mänskligheten skickar ut från sina medvetanden, sina tankar och handlingar, att fylla Gaias Planetariska Aura. Ni har kanske märkt att vissa gånger då ni går till någon plats, att ni då känner stor frid, ovillkorlig kärlek och lugn.

 

När Naturen mår bra, eller djuren och människorna i området är glada, så skapar det kärlek till dem själva, deras familjer, vänner och de allmänna områdena.

 

Gaia har Sitt planetariska medvetande för att hjälpa Sina ”studenter/människor”, att kunna frigöra den tre-/ fyrdimensionella illusionen av ”tid och rum”. När väl illusionen är borta, så kommer Gaia och hennes invånare att minnas, hur de kan återvända till sina femdimensionella Operativssystem av Här och NU.

 

Vi inser att många människor bara tänker på planeten Jorden som en ”sak”. Därför förstår de INTE den skada de åsamkar sin planet. Faktum är att många av dessa människor bara bekymrar sig över mindre pengar på bankkontot.

 

Pengar kommer emellertid INTE att få dem att förstå hur man älskar ALLT liv, och behandla planeten Jorden som ett levande väsen. Alltför ofta kan dessa förlorade varelser, bara se sin egen snikenhet, och gärna och målmedvetet skada Gaias ömtåliga planet och miljö, så att de kan ”tjäna mer pengar.”

 

Men pengarna kommer inte att stoppa den Globala Uppvärmningen, såvida de inte används till att rädda Gaia, från mänsklighetens stora förstörelse.

Vi, er Galaktiska Familj, vill påminna er om att vi är HÄR i ert NU, för att hjälpa er med detta evolutionära skifte. Vi vill också att ni ska veta, att vi INTE kommer att tillåta er att förstöra planeten Jorden.

 

Om vi behöver landa våra Skepp, och berätta för er att ni måste ändra era förehavanden, så kommer vi att göra det. Ja, vi vet att de mörka varelserna kommer att ha sina bomber klara för att skjuta ner oss. Men, de mörka kommer inte att kunna skada oss, eftersom vi är i resonans med den femte dimensionen.

 

I den femte dimensionen finns INGEN tid och rum, som finns på den tredimensionella Jorden. Där finns bara HÄR och NU. Därför går det inte planera för vad de kommer att göra i framtiden, eller från de mörka planerna i det förgångna.

 

Faktum är att tiden/sinnesbaserad, är åsidosatt av kärleken/hjärtbaserad. För om INTE hjärtat är kärleksbaserat, så kommer det likna en klocka som inte går att dra upp. Ni kan kasta klockan i golvet eller stampa på den med foten, men att förstöra en klocka ändrar INTE tiden.

 

På samma sätt, fungerar de mörkas planer med att vara ”mästare ÖVER”, som kommer att göra stor skada på planeten de finns på. Men eftersom de är fyllda med hat och

makt över, kan de bara skada den tredimensionella Jorden, eftersom de inte kan uppfatta något bortom de tredimensionella tankarna om ”makt över.”

 

De måste köpa med sina pengar, eller stjäla vackra bilder, men de har inget hjärta som kan skapa dessa bilder inombords, och måla dem på en duk. I dessa förlorade varelser, finns bara behovet av att ha ”makt över andra.”

 

Dessa förlorade varelser vet inte att energin ut, så småningom återvänder till avsändaren. Därför vet de inte, att de i sina nuvarande eller framtida liv, bara kommer att kunna leva inom gränserna för sina tredimensionella behov, med att ha ”makt över andra”.

 

Den femte dimensionen resonerar till en frekvens som ligger bortom deras ”makt över andra”, sinnen eller hjärtan, som saknar all kärlek. Makten kanske kan öka, men det som planteras kommer till slut att dö utan kärleken.

 

Det är sant att er planet, och i synnerhet i Förenta Staterna, har ett mörker som verkar ha etablerat sig, och alltför ofta tagit makten över. Men, det är som mörkast innan gryningen, och gryningen kommer ALLTID.

 

Människans tillstånd av medvetenhet på planeten, har också stor inverkan på Gaia. För en sak som människor med ett högre medvetenhetstillstånd VET, är att Gaia är ett levande väsen, som behöver mänsklighetens hjälp för Sin Planetariska Uppstigning.

 

Varje dag svarar fler och fler människor på Gaias rop på hjälp. Och när Gaia återvänder till Sin medfödda högre fyr- och femdimensionella resonans, kommer de mörka inte att kunna stanna kvar på den Uppstigande Gaia.

 

Dessa mörka varelser kommer INTE att klara av det femdimensionella ljuset, och kommer att behöva återvända helt till sin medfödda lägre fyrdimensionella verklighet. Men så länge mänskligheten tillåter att den lägre fyrdimensionella verkligheten förblir oälskad och ohealad, så KOMMER mörkret att fortsätta.

 

Men vi, medlemmarna i Gaias Galaktiska Familj, kommer inte att tillåta att Gaia förstörs. Fast, de tredimensionella och de lägre fyrdimensionella varelserna, liksom många av de destruktiva varelserna som inte är av mänskligheten, utan från andra mörka planeter, kommer att förstöra den nedre delen av Gaias tredimensionella Själv.

 

Men vad de mörka varelserna inte vet, är att då man ”knäcker och frigör” den tredje-/ fjärde lägre illusionen på Jorden, är avgörande för att de fyr- och femdimensionella högre frekvenserna av verkligheten, ska ”Födas fram till Upplysning.”

 

Födelsen av den femdimensionella Jorden kommer att frigöra ”fosterhinnan”, i vilken den femdimensionella Jorden har förberett sig för födseln! Då kommer Gaias Kristallkärna att:

 

Stråla, Stråla, Stråla, det Violetta Ljuset

 

Och förvandla ALL skugga till Ljus, Ljus, Ljus!

 

De mörka varelserna kommer att behöva fly till sina mörka hemvärldar, och det Inre Ljuset hos de Uppvaknande varelserna på Jorden kommer att brista ut i sina femdimensionella Ljus!

 

”När kommer det att hända?” Hör vi att ni frågar.

 

Det kommer att inträffa i NUET av den ENDA

 

”Hur förstår vi när det är Nuet av den ENDA?” Frågar ni igen.

 

Detta kommer att ske för var och en av er, inom det NU ni säger det och lever det:

 

Jag överlämnar NU ALL kontroll av min fysiska kropp till min SJÄL!

 

Inom detta NU kommer ni att bli ETT med ert SJÄLV.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...