Arkturierna via Suzanne Lie, 21:e november

 

Oneness7sig

Uppdatering från Arkturierna

Att Leva i det Femdimensionella NUET

Samtal mellan Shawnna och Arkturierna – Genom Sue Lie

 

Välsignelser – vi är Arkturierna och vi är här i dag med Shawnna, för att prata om allt det vi tidigare pratat om. Och det vi kommer att prata om, finns i det femdimensionella nuet.

När ni lever i det femdimensionella nuet, vi Arkturier lever alltid i nuet av den femte dimensionen, där förekommer det inte någon ”planering,” det finns inget av ”det ni gjort hittills,” det finns inget ni behöver förbereda, för ni lever i NUET.

Shawnna: Jag tror att det är en viktig påminnelse, när vi rör oss genom denna kaotiska period, en påminnelse om att rikta vår uppmärksamhet, våra tankar, våra känslor, och att vi har den högsta avsikten, vid rätt tidpunkt.

Det är viktigt att vi fokuserar på vad som händer NU, hellre än att titta tillbaka allt för mycket på det förflutna, eller på det vi planerar för framtiden. När vi fokuserar på NUET, riktar vi vår medvetenhet till vårt inre ”själv” där vi är i NUET.

Arkturierna: Ja, när ni fokuserar på NUET, kan ni välja att delta i det ni vill delta i. Er fysiska kropp har många varningssystem, så att om det är något ni behöver sluta upp med, för att ta hand om något viktigare, då kommer situationen att bli uppenbar för er.

Eftersom ni fortfarande har en tredimensionell farkost, ni har fortfarande familjer, ni har fortfarande barn, ni har fortfarande era jobb men alla är mycket angelägna om att komma till den femdimensionella verkligheten, där var och en av är skapare av sin egen verklighet, men det finns fortfarande en tredimensionell illusion.

Men det finns vissa saker, som hör till den tredimensionella jordfarkosten, som behöver bli uppmärksammade. Det som händer våra älskade uppstigna varelser, är att medan de lever sina liv, uppstår något liknade utanför dem, och då måste vissa saker göras ”precis nu!”

Mer och mer av våra uppstigande varelser säger, vänta en sekund, vänta ett tag, låt mig tänka efter vad jag måste göra, för att komma i samklang med mitt femdimensionella uttryck av Själv.

Om de upptäcker att det de håller på med, är ett gammalt vanemönster från deras tredimensionella själv, kommer de i Nuet att säga: ”Jag är redo att släppa det som är i samklang med den tredje dimensionen, om det är till skada för mig själv eller andra. Men, om jag volonterade för att interagera med denna situation, som en del av mitt jorduppdrag för att bistå Gaia, då kommer jag att stanna kvar tills det är fullbordat. ”

Det ni sedan kommer att upptäcka, är att ni har två verkligheter på en och samma gång. Ni kommer att ha en verklighet, då ni upphör med de tredimensionella förpliktelserna, ni sagt att ni skulle uppfylla innan ni slutfört denna inkarnation.

Samtidigt kommer ni att uppfylla det ert femdimensionella medvetande vill, som inte är bundet till tid eller rum, om ni har bestämt att det är NU det är dags att göra det. Därför kommer verkligheten i era tre- och fyrdimensionella självs tid och rum, att ske samtidigt med den tredje/fjärde verkligheten som finns i era tre/ fyrdimensionella själv.

Shawnna, du kanske har några frågor eller kommentarer, om hur ni ska kunna hjälpa människor att lära sig skilja på ”om det här är en femdimensionell stimulans, eller om det här är en tre/ fyrdimensionell stimulans.”

Hur kan man skilja mellan dessa två frekvenser av stimulans, och bestämma vilken man ska välja att engagera sig i? För, många av er minns att, ”den verklighet ni väljer att uppfatta, är den verklighet ni väljer att skapa.”

När ni medvetet skapar en viss verklighet, genom att ni väljer att fokusera på den uppfattningen, tanken, och/eller känslan, då flyttar ni in helt i ert femdimensionella själv. Ert femdimensionella SJÄLV vet, att alla era tankar och alla era känslor, skapar er verklighet. Shawnna, skulle du vilja kommentera det här begreppet nu.

Shawnna: Jag upplever, att denna beskrivning om hur vi kan bestämma ögonblick för ögonblick, genom att rikta vår uppmärksamhet, är en perfekt beskrivning av att leva i Nuet. Många saker uppstår i vårt medvetande, och vi kan välja att underhålla det eller inte, delta eller inte delta, i den verkligheten.

Allt medan vi fortsätter att finslipa våra tankar och känslor, känns det som om det är enklare för oss, att välja de möjligheter som är i samklang med den högre frekvensen. Vi ska, naturligtvis, som du nämnde, behålla vår 3D-medvetenhet för vår hälsa, våra fysiska behov, vår vila, och de saker som tillhör vår fysiska kropp – men i samma NU, tar vi hand om informationen vi får från vårt högre dimensionella SJÄLV. Det är alltid viktigt att anpassa vår 3D-verklighet med vår 5D, varje dag.

Arkturierna: Ja. Du tog upp den viktiga punkten för alla er, som har en mänsklig kropp, och som valde att vara förkroppsligade i detta NU. Alla ni skrev era livsplaner, ni stod på rad, ni fick lite undervisning, och sedan var ni beredda att ta en jordfarkost i detta NU.

Ni har valt att ta denna jordfarkost eftersom ni var nyfikna på sanningen, att finna sanningen, att skapa sanningen, att följa sanningen. Ni valde med bestämdhet att finslipa era färdigheter, så att ni skulle kunna säga, ”Aha, det här är en tredimensionell verklighet fylld med tredimensionella sanningar.”

Men då vi följer denna verklighet in i den fjärde dimensionen, så ser vi att den har förändrats, den har muterat. Och några av de saker som var mycket viktiga i det tredimensionella perspektivet, är nu frisläppta, och nya saker, saker av högre frekvens kommer till er. Och, precis som när ni klättrar uppför en lång trappa, sätter ni er ena fot på första trappsteget, sedan placerar ni andra foten på nästa trappsteg och då har ni båda fötterna på två olika trappsteg.

Men om ni är redo att ta er vidare, så sätter ni foten på det tredje trappsteget och vet att ni inte kommer att klättra neråt igen. Ni går inte nerför trappan igen! NI klättrar uppåt.

Foten ni hade på förra trappsteget kommer att flyttas upp till nästa trappsteg. Och sedan fortsätter ni att gå till nästa trappsteg. Varje gång ni sedan gör ett val av att gå framåt i ert liv, som ni skapade innan ni tog denna inkarnation, så måste ni släppa sådant som hänt tidigare.

Shawnna: Ja, det är också enligt denna strategi som ni släpper saker, eftersom ni är klara för att göra plats för det nya, så att ni kan ta emot det nya energiflödet som kommer in. Är det skillnad på detta synsätt och det vi kallar att ”transmutera situationer, människor och upplevelser till en högre frekvens,” och kommer vi fortfarande att få dessa upplevelser, och bara förvandla dem?

Arkturierna: Ja, det är skillnad, och det är en mycket bra fråga och tillägg till detta samtal. När ni gör val som ”jag kommer att gå hit eller dit,” så är det hit eller dit, redan skapat. Det är redan en del av er egen och den kollektiva verkligheten. Nu, medan ni fortfarande befinner er i en tredimensionell matris, förekommer det också sådant ni inte vill.

Men ni vill inte ha det så. Det finns fortfarande, och kommer fortfarande att finnas, så länge ni har tredimensionella kroppar. Men, det som händer NU när ni flyttar in, och använder ert femdimensionella medvetande, är att ni kan lämna tiden, ni kan lämna rummet och ni kan Stråla, Stråla, Stråla den Violetta Flamman till situationen, i det ögonblicket, just då.

Sedan, när ni fortsätter att stråla den Violetta Flamman till situationen, kommer ni i allt högre grad att kunna uppfatta hur molekylerna, och den verklighet som en gång tycktes vara separerad, flödar in i enheten av ETT.

Detta kommer inte att ske så mycket till att börja med, men ”pusselbitarna för helheten” kommer att skapa den verklighet, som ni tidigare kände var ”separerad.” Så småningom kommer ni att kunna uppfatta de tankar, ord, känslor, idéer och beslut, som sammantaget skapar hela paketet av den ”nya verkligheten.”

I ert femdimensionella medvetande, är ni befriade från tid och separation. Därför, från det femdimensionella perspektivet, kan ni släppa det som ni inte längre behöver i er verklighet. Då kan ni titta på vad som finns kvar och säga,

”å, det här är något som verkar vara en mycket underbar, möjlig verklighet. Därför kommer jag att skicka min Ovillkorliga Kärlek till det, och sätta upp ett fint skyddande staket av den Violetta Flamman runt det. För det här är en möjlig verklighet, som jag tror är mitt bästa bidrag till Gaia. Jag känner igen detta bidrag. Jag känner igen det, och jag kommer ihåg att detta speciella bidrag, är något jag skrev i min Livsplan.

”Därför kommer jag att avsiktligt uppfylla det som jag beslutade att skapa, innan jag tog denna inkarnation i den tredimensionella verkligheten.”

Det ni egentligen gör då, är att ni anpassar era femdimensionell Själv och säger:

”Kära femdimensionella Själv, jag förstår nu, att denna uppgift var något som jag sa skulle vara en del av mitt bidrag, till planetens uppstigning. Nu förstår jag, att jag inte bara är den som fullgör mitt kontrakt. Jag förstår också, att jag är DEN som har skrivit det.

Shawnna: Det för tankarna till idén om att ha bubblor med potential, möjligheter, och medvetenhet, som vi kan välja att ”poppa in i” och underhålla. Det känns som om vi kan göra det på ett individuellt plan, och på ett socialt. På det sättet, kan vi påverka vår egen utveckling av vårt Själv, och anpassa oss till 5D-uppgiften.

Arkturierna: Ja, och vi Arkturier vill påminna er alla om att ni redan är uppstigna varelser. Ni är vackra multidimensionella varelser, som har valt att ta fysiska kroppar på den vackra planeten Gaia, för att hjälpa till med hennes planetuppstigning. Därför kommer två saker att hända samtidigt.

Den ena är att ni kommer att komma ihåg ert eget Multidimensionella Själv, som specifikt valde att bli förkroppsligat i detta viktiga NU, för att hjälpa Gaia med hennes planetuppstigning. Samtidigt kommer ni att aktivt delta i det som ni erbjöd er göra, för utvecklingen och uppstigningen av planeten Jorden.

En del av er kommer att göra det genom att hjälpa människor, några av er kommer att göra det genom att hjälpa djuren, vissa kommer bistå elementalerna och en del kommer att arbeta direkt med Gaia. På detta sätt, kommer var och en av er att vara pusselbitar. Kom ihåg, det är viktigt att varje pusselbit inser, att deras jobb är att passa in i den större bilden.

Den större bilden är transmutationen av planeten Jorden, till sitt femdimensionella uttryck. Välsignelser, och tack för att ni förenar er med oss.

Shawnna: Som alltid, så uppskattar vi insikter, rådgivning och det stöd som ni, Arkturierna erbjuder. Vi ser fram emot vårt nästa samtal, och tack så mycket.

Arkturierna: Tack för att alla ni kom, och njut av detta NU.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...