Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 9 november, 2017

Lord Melchizedek via Victoria Cochrane

9 november 2017

Jag hälsar er med kärlek och i ljuset från Skaparen. Jag stiger fram för att förklara uppstigningssymptomen för er, eller höjandet av er medvetenhet till er egen andliga sanning. Då ni blir mer uppvaknad och medveten kommer mer ljus in till era energicentra, kallade chakran. Ert tredje öga blir mer vetande och era psykiska sinnen skärps. Era kroppar börjar förändra sina behov, som att bli dragna mot ekologisk mat eller att de finner kött frånstötande. Era sinnen blir mer intonade och slipade mot syner och ljud omkring er och ni kan se er själva leva ett helt och hållet hälsosammare liv. Ni kan också komma underfund med att era kroppar blir känsligare för mat eller miljö och att ni inte längre kan äta eller använda ämnen som tidigare inte besvärat er alls.

Då era chakran tar emot extra ljus kommer de att börja snurra och vibrera på en snabbare och högre nivå. Detta får er också att tänka och känna på en högre nivå. Ni börjar känna er mer tillåtande och mindre dömande av andra, er själva och er nuvarande situation. Ni börjar känna mer medkänsla med andra människor och med djur. Ni känner att grymhet mot djur och orättvisa mot människor är oacceptabelt. Ert intresse för händelser i världen och orättvisor höjs och ni kan känna er dragna till välgörenhet eller till att hjälpa andra utan att önska något tillbaka.

En mindre trevlig sida med att höja era energier till en högre vibration är de fysiska symptom ni kan råka ut för. Ni kan känna er yra, få konstant huvudvärk eller bli illamående. Ni kan bli irriterade eller oförklarligt trötta; era kroppar kan värka och era leder svälla; ni kan känna darrningar i hela eller i vissa delar av era kroppar. Dessa symptom är inte permanenta eller farliga, de är tecken på att ni är i processen av att föra in era ljuskroppar och att förena er med Moder Jord i hennes uppstigning.

Det finns många blockeringar en person kan stöta på under resan till uppstigning och upplysning. Rädsla är den största blockeraren såväl som nedsänkningen i den tredjedimensionella världen av ego och drama, vilket mycket snabbt kan sänka en persons vibration. Ju mer ni låter er dras ned i dramernas djup, vilka så bra spelas ut i media och av många människor som hittills motstått kallelsen från uppstigningens ljus, desto svårare blir det för mästarna att hjälpa till att höja era vibrationer. Blockerade chakran kan inte ta emot något mer ljus förrän de rensas. Ni vet att ni har blockeringar i era energicentra om ni känner er sjuka, slöa, trötta eller ur balans. Om ni är vresiga och irriterade, dömande och kritiska, grälsjuka och arga, är det mindre sannolikt att ni tillåter Skaparens ljus genomsyra er varelse för att höja era vibrationer ut ur de lägre nivåerna och att lösa upp era blockerade chakran.

Nu mer än någonsin är det helt nödvändigt att vara medveten om hur ni känner er och hur ni uppträder. Om era energifält är blockerade kan ni behöva söka hjälp hos någon som kan lösa upp blockeringen. När ni påbörjar processen med att föra in er ljuskropp kommer också er känsla av hälsa och välmåga att öka och ni känner er mer energiska, balanserade och fridfulla inombords.

JAG ÄR Lord Melchizedek.

 

Source – Channel: Victoria Cochrane

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

You may also like...