Arkturierna via Sue Lie, 18 april 2019

Arkturierna via Sue Lie, 18 april 2019

Per Staffan 24 april 2019

Suzanne Lie

Torsdag 18 april 2019

What is Planetary Ascension? The Arcturians through Suzanne Lie

Vad är Planetarisk Uppstigning?

Arkturierna genom Suzanne Lie

Kära Ni,

Vi, Arkturerna, skulle vilja vidarebefordra ett meddelande till dem som fortfarande bär en mänsklig förklädnad. Vi påminner er om att komma ihåg att ni är högre dimensionella varelser som frivilligt har tagit en tredimensionell jordfarkost så att ni bättre kan hjälpa Gaia när hon rör sig in i och igenom Hennes process av ”Planetarisk Uppstigning”.

Vi är medvetna om att inom ert NU är få människor medvetna om att de verkligen är ett Galaktiskt väsen som frivilligt tog en tredimensionell jordfarkost för att bättre hjälpa Gaia med sin Planetariska Uppstigning. ”Vad är Planetarisk Uppstigning?” kanske ni frågar.

Planetarisk Uppstigning är mycket som en mänsklig uppstigning, men i en mycket större skala. En planetarisk uppstigning kan bara ”börja inträffa” när över 51% av människorna börjar ”återvända till JAGET”.

Vi Arkturier vill ställa några frågor som vi ofta får från våra ”jordpersoner”. Dessa frågor är:

Fråga # 1: Vad är ”Planetarisk Uppstigning?”

Fråga # 2: Vad är ”Personlig Uppstigning?”

Fråga # 3: Hur kan man uppleva ”Uppstigning?”

Vi börjar med att svara på fråga # 1

Svar på fråga # 1 Vad är Planetarisk Uppstigning?

Planetarisk Uppstigning är mycket som mänsklig uppstigning, men den är i mycket större skala. En Planetarisk Uppstigning kan bara börja inträffa när över 51% av människorna börjar sin personliga uppstigning för att återvända till sitt femdimensionella JAG.

Svar på fråga # 2 Varför börjar 51% av människorna sin personliga uppstigning?

Svaret på den här frågan är att människorna främst är de varelser som skapar rädsla, ilska, själviskhet och förstörelse av Gaias kropp, vilket gör det allt svårare för Gaia att ens börja sin uppstigning, mycket mindre att gå igenom sin uppstigningsprocess

Det finns många, många människor som älskar Gaia, bryr sig om Gaia och är utmärkta vårdare av sin planet. Det finns emellertid ännu inte 51 procent av människorna som är utmärkta vårdare. 49% av människor som INTE hjälper Gaia skapar också STOR skada på Gaias planetariska Jag.

Vi hör er säga, ”Åh, det kan inte vara sant. Vi känner till många människor som älskar Gaia och bryr sig om Henne hela tiden. ”Vi håller helt med det uttalandet. Men de mörka som inte bara INTE bryr sig om Gaia och faktiskt orsakar Henne stora skador dagligen, de är också okända och gör sin skada i hemlighet.

Vi skall nu tala mer om Uppstigning. Uppstigning är processen där en person, plats, situation och/eller planet tar ett Kosmiskt Steg in i Operativsystemet för den femte dimensionen.

Kom ihåg att mellan den tredje dimensionella Jorden och den femte dimensionella Jorden kan de som bär en tredimensionell farkost bara ”komma ihåg sina Galaktiska minnen från innan de tog en tredimensionell farkost” eller ofta från sin djupaste meditation eller nattliga ” drömmar ”som femdimensionella.”

Människan har Multidimensionell Medvetenhet i vilken de kunde komma ihåg sina högre dimensionella verkligheter på andra planeter och/eller rymdskepp, liksom den femte-dimensionella Gaia, men det hamnar ofta i kategorin ”bara din fantasi!”

Därför kommer vi att infoga här att din ”fantasi” är det som förbinder dig med ditt högre dimensionella tänkande, dina känslor och minnen. Dessa minnen av ditt liv på din femdimensionella Hemvärld eller ditt femdimensionella Stjärnskepp är för höga frekvenser för dig för du ska kunna behålla medvetenheten i ditt medvetande för mer än några korta ögonblick.

Men om du ”använder din fantasi” till att ”låtsas” att du kommer ihåg ditt femdimensionella JAG, och låter dig själv tro att det du låtsas faktiskt är verkligt, så kan du tillåta dessa ”drömmar och fantasier” att expandera in i din fysiska verklighet.

Men du kan bara ”föreställa dig” det som din hjärna kan behålla tillräckligt länge för att du skall komma ihåg att det DU föreställer dig faktiskt är det som du KOMMER IHÅG!

Men nästa fråga är vem kan du dela med dig till av denna information? Självklart skulle de flesta tro att du är galen! Men de flesta av de människor som kan uppleva högre frekvenser lär sig snabbt att ”inte berätta för någon” eftersom det är osäkert!

Tacksamt är att människor inte längre blir ”brända på bål” för att ha kommit ihåg sanningen. Men de som kan komma ihåg de högre världarnas sanning kan också komma ihåg sanningen i sina tidigare liv när de brändes på bål, torterades ihjäl och/eller måste springa för sina liv och gömma sig på platser långt ifrån de som fruktade sanningen så mycket att de skulle döda för att stoppa den från att bli känd.

Tyvärr finns det fortfarande människor, som är mörka som bär en mänsklig kropp som fortfarande vill ha makt ÖVER andra. Anledningen till detta behov av makt över andra är att de ännu inte har upptäckt kraften INOM sig själva.

Varför har de inte upptäckt den? Eftersom en annan eller flera andra människor har använt sin ”makt över andra” mot dem så mycket att de ”bröt den personens ande”.

Fråga # 3: Hur kan man uppleva ”Uppstigning?”

Uppstigning är den process där en person, plats, situation och/eller planet tar ett ”Kosmiskt hopp” in i operativsystemet av nästa verklighetsfrekvens. Först beslutar gruppen personer, platser, djur, vatten, jord, luft, eld, att de är redo att gå över i nästa verklighetsfrekvens.

Men kan man säga vad nästa frekvens är och hur man tar det kosmiska hoppet?

Och/eller, hur kan man veta att de befinner sig i nästa verklighetsfrekvens?

Svaret är att du först KÄNNER skiftet i ditt hjärta och sinne. Du kommer också att kunna veta det av djuren, växterna, fisken, insekterna, etc. som alla har vad vi skulle uppfattas som ett ”hjärta fyllt av kärlek” och ett sinne som är ett högre dimensionellt operativsystem.

Alla varelser, även de minsta livsformerna, har någon form av anslutning till den ENDA i HELHETEN, vilket är Gaias ”Planetariska Operativsystem”. Detta operativsystem påverkar varje person, plats, situation och/eller sak.

Det Planetariska Operativsystemet är utformat för att hålla elementen och Elementalerna i linje med den Gudomliga Planen för Jorden. Men en människa kan och har ignorerat och/eller arbetat mot det Operativsystemet. Människorna är dock de enda varelserna på Jorden som har gjort det.

Bara människorna har separerat sig så långt från sin planet att de inte inser, eller bryr sig om, att den skada som de gör mot planeten görs mot ALLA väsen på planeten.

Det Planetariska Operativsystemet resonerar mot Jordens högre dimensioner, mycket som en ”övervakare” eller ”förmyndare”. Endast människor kan operera utanför det Planetariska Operativsystemet, och de HAR gjort så flera gånger än man kan räkna.

Det Planetariska Operativsystemet är utformat för att hålla Gaia i linje med vars och ens ”orsak till förkroppsligande”. Detta Operativsystem är det som gör att allt liv på Jorden kan växa, expandera och så småningom övergå till högre frekvenser av verklighet.

Detta Operativsystem är utformat för att hålla varelserna på varje planet, i detta fall planeten Jorden, anpassade till samma ”orsak till förkroppsligande”. Denna orsak till förkroppsligande är vad som tillåter och aktiverar allt levande på Gaia, inklusive Gaia, att känna ”ivern” att växa, expandera och till och med förvandlas till ett högre uttryck av varande.

På så sätt kan det som har blivit fött eller tagit en jordisk form, anpassa sig själv, antingen detta själv är en liten fågel eller en stor örn, med ”känslan av enhet” som Gaia har delat med alla Sina Varelser.

På detta sätt har bin, fåglar, myror, fiskar, moln, berg, skogar och alla livsformer på Jorden sitt personliga slags ”Enhetsmedvetande.” De enda varelser som INTE har detta Enhetsmedvetande är några av människorna.

Många människor kan delta i Gaias Enhetsmedvetandes underverk och glädje. Men de människor som har den känslan av Enhetsmedvetande är ofta de som har mindre ambition att äga det som finns runt omkring dem och de som följer de gamla sätten av stamenhet och djup omsorg för Gaias Jord, Luft, Eld och Vatten, inklusive Eldanden djupt inne i Jordens Kärna.

Intressant är att de som verkar ha flest saker ofta har det minst vakna medvetandet. Detta beror på att människans medvetenhet inte uppkommer av vad man har, utan av vad man har givit till andra och till Gaia.

Kärlek är nyckeln till högre medvetande eftersom kärlek handlar om att dela, lyssna och tala från hjärtat. Faktum är att kärlek är mycket som ett äktenskap genom att kärleken antar löftet ”Jag kommer alltid att älska dig!” Naturligtvis kan många människor inte hålla det löftet, men bergen, alltid himlen, och floderna älskar regnet. Med andra ord, Kärlek, Sann Kärlek, känner endast förtroende.

Men, ”Vad är kärlek?” Frågar människorna. Men de har inte det svaret förrän deras kärlek kan ”svaja som ett träd för vinden”, expandera som en sjö när den absorberar det fallande regnet och hålla ihop som fåglarna i en flock. Djurriket älskar Gaia exakt som Hon ÄR.

De behöver inte vattnet för att skapa ett falskt vattenfall, eller en poolen som ska ha kemikalier eller människor som bär staketkläder, eller kör snabba och fina bilar för att visa att de har pengar. Mest av allt har djur inte behov av att äga, förändra eller förbättra delar av Gaia.

Gaia tänker inte i termer av bättre eller sämre. Gaia ÄR och hon låter allt liv vara vad det är! Och det är inte bara vad det ÄR nu eller vad det VAR tidigare. Faktum är att naturen inte känner till uttrycken förgången tid eller framtid, förr eller senare, Gaia känner NU.

Har du någonsin frågat dig själv:

Vem är jag nu?

Vad gör jag nu?

Vart är jag på väg?

När kommer jag dit?

Vårt Galaktiska och planetariska svar är att du alltid har varit någon, någon gång, på någon plats och någonstans på något sätt. Faktiskt, inom den ENDA av tiden, platsen, när och hur. Du kommer att börja gå samman in i nuet av alla andra tider och platser som omfamnar NUET, närhelst du behöver det.

Det är på detta sätt som du kan VARA HÄR I NUET AV DEN ENDE!

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...