Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 april 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 april 2019

MÄNNISKOR HJÄLPER MÄNNISKOR ∞ 9D ARKTURISKA RÅDET

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har märkt fler exempel på människor som hjälper andra människor vid denna tidpunkt och vi ser hjälpen som kommer från vad ni skulle kalla främlingar och ges till främlingar. Ni brukar hjälpa era vänner och familjemedlemmar, eventuellt till och med era grannar, men nu har ni gått in i en tid där ni kan nå hela vägen till andra sidan Moder Jord och leverera mycket välbehövlig hjälp till dem som är i behov av hjälp. När er medvetenhet utökas om hur många människor som behöver hjälp på jorden just nu så ökar er medkänsla.

Ni sträcker er ut till de som ni kanske inte känner och ni gör det inte bara på grund av den medvetenheten utan också på grund av den medkänsla som vi ser er alla har mer av i era hjärtan. Nu kan det vara överväldigande hur många människor som befinner sig där ute i världen som lider. Och när ni inte kan hjälpa mer än bara en handfull av de många, många människor i lidande, så rekommenderar vi att ni bearbetar dessa känslor.

Snarare än att hoppa rätt till lösningar måste ni låta er känna vad som kommer fram i er. Sinnet vill alltid fixa eftersom sinnet blir mer aktivt av det. Det får göra vad det gör, men era sinnen är mindre effektiva när era känslor stör era egna signaler.

Låt därför känna vad ni känner när ni ser en annan människa eller en grupp människor i lidande som ni inte kan hjälpa. Ni kan inte hjälpa dem i det ögonblicket. Vi vill bara vara tydliga om det. Ni kan hjälpa mänskligheten genom att höja medvetandet i det kollektivet. Och när ni ökar medvetandet till ett högre område, befinner ni er inte längre i en värld där människor misshandlas eller där människor inte har tillgång till grundläggande levnadsbehov.

Så ni kan göra er del genom att skicka en donation till de som behöver efter en översvämning, en jordbävning eller en orkan och då kan ni också skicka en del av er medkänslan till dem. Ni kan skicka ert energi stöd och ni kan fortsätta att spela er roll som det uppvaknade kollektivet. De av er som är vakna gör er del för att få den nya jorden så fort ni kan. Och medan ni inte kan ändra allt som behöver förändras på jorden i ett hjärtslag är hjärtat verkligen platsen att börja göra de förändringarna inom er.

Och när ni arbetar från det hjärtområdet kommer ni att göra vad ni kan för tillfället för att hjälpa alla som kommer till er med sina behov. Och så småningom kommer det inte att finnas några behov av hjälp. Och ni kommer att kunna se tillbaka på ert medvetandets resa och se att ni hjälpte till att få det att hända.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...