Arkturierna via Sue Lie, 2 februari, 2019

Arkturierna via Sue Lie

2 februari 2019

Femte Dimensionella Gaia

ATT SKAPA OCH VARA DEN FEMTEDIMENSIONELLA GAIA

Vi ska nu tala om de initiala faserna av att vara i en femtedimensionell verklighet, skepp eller planet. En femtedimensionell verklighet behöver inte en ”plats” och man lever primärt inom sitt medvetande.

Ett femtedimensionellt skepp är ett Galaktiskt Stjärnskepp, som kan vara dolt för 3D-världen, eller vi kan välja att helt kort visa det. Dock döljer vi vanligtvis skeppet för att inte skrämma människor som ännu inte är medvetna om vår närvaro.

Vi ser ut att vara en separat ”verklighet” eller ”skepp” därför att typen av verklighet är hur de flesta människor uppfattar sin planet. Det är av denna orsak som våra Stjärnskepp vanligtvis är dolda, som ett skydd för dem som skulle bli skrämda av att se dem på himlen.

Å andra sidan, när vi känner att en person och/eller en grupp av människor har ett tillräckligt högt medvetandetillstånd för att gladeligen uppfatta oss och inte är rädda, då visar vi ofta vårt högre fjärde- och femtedimensionella Skepp under en mycket kort tidsperiod.

När människor är i ett högre tillstånd av medvetande, kan vi visa våra Skepp under en längre period av tredjedimensionell tid. Vi säger ”tredjedimensionell tid”, då vi Galaktiker inte har någon ”tid” på det sätt som er tredjedimensionella planet har.

De flesta människor är medvetna om att deras fjärdedimensionella ”drömtid” är annorlunda än deras tredjedimensionella dagliga arbetstid.

Så när vi märker att en människa är i resonans med en högre medvetandefrekvens, kan vi bestämma oss för att ”vinka hej” genom att helt kort visa vårt Skepp.

Emellertid håller vi oss för det mesta borta från tredjedimensionell exponering på Jorden, då det finns många människor i den verklighetsfrekvensen som skulle bli rädda eller försöka skjuta ner oss.

Naturligtvis kan de inte ”skjuta ner oss” men de kan skrämma andra, eller deras vapen kan träffa något annat eller skada andra.

Vi vill åter påminna er om att verkligheten är specifik för varje persons sinnestillstånd och nivå av medvetande. Därför har vissa människor ägnat sina liv åt att hitta sätt att utbilda sig själva och andra om att Gaia är en levande varelse och att mänskligheten har behandlat henne MYCKET dåligt.

Sedan finns det de som ser planeten som ett ställe där de kan ta vad de vill, oavsett vad det kostar planeten, och gör vad de vill göra, oavsett vad det kostar planeten.

Dessa människor kallas ofta Illuminati, eller de Mörka, eller de som lever enligt ”makt över andra” utan hänsyn till andra. Olyckligtvis finns det ledare som inte bryr sig om planeten eller ens människorna som bor på den.

Dessa Mörka bryr sig bara om sig själva, sina egna pengar, och sin egen makt över andra. Dessa människor kommer INTE att ens kunna uppfatta de högre verklighetsdimensionerna, mycket mindre inträda i den vibrationella världen eller våra högre dimensionella stjärnskepp.

Å andra sidan blir det fler och fler ”uppvaknade” som har expanderat sitt medvetande till de fjärde och femte dimensionerna. Dessa uppvaknade människor besvarar Gaias SOS och hänger sig åt att hjälpa Gaia.

Dessa avancerade varelser är så hängivna Gaia och Hennes ansträngningar att uppstiga Hennes Planetära Själv, att de faktiskt kom till planeten Jorden under er nuvarande tid för att hjälpa till med Gaias Planetära Uppstigning.

Och varje gång en planet kan uppstiga, vilket betyder att den planetära varelsen kan höja sin Planetära Frekvens till en frekvens i den femte dimensionen och bortom, då kan ALLA varelser som kan synkronisera sin personliga frekvens med planetens uppstigande frekvens också uppstiga.

Vidare, när alla dessa uppstigande samlas till ETT, kommer det uppstigande energifältet för planeten att hjälpa hela Solsystemet att expandera deras resonansfrekvens till resonans med den femte dimensionen. Det är inom detta NU som ett helt Solsystem starkt drar fördel av flödet av femtedimensionellt ljus.

Vi Galaktiker applåderar de tappra försök som de ”Uppvaknade” gör att delta i den stora äran att slå samman sina högre, fjärde- och femtedimensionella personliga medvetanden med Gaias planetära femtedimensionella medvetande.

Om ni har hittat detta interdimensionella meddelande, och har tagit er ”jordtid” att läsa det, är ni sannolikt bland dem som minns, och vaknar upp till ert eget högre dimensionella uttryck av SJÄLV.

Vi Plejader, liksom Arkturierna och våra andra Galaktiska vänner, tackar er för er ”högre dimensionella tjänst”. Vänligen kom ihåg att Gaia är en ”planetär skola” som var avsedd att lära mänskligheten att ”energi ut är energi tillbaka”.

Gaia har också i sin kursplan kurser för att hjälpa Hennes ”elever” att släppa den tredje/fjärde dimensionella illusionen av ”tid och rum”. När den illusionen väl är släppt, kommer Gaia och Hennes invånare att minnas hur de ska återvända till sitt femtedimensionella Operativsystem av Här och NU.

Det måste bli en blandning av både Gaia OCH Hennes invånare som kallar på den femtedimensionella frekvensen inom det samma NU för att initiera Gaias Planetära Uppstigning. Det finns inte tillräckligt många medlemmar av mänskligheten som tänkt på Gaia som en levande varelse.

Olyckligtvis tänker för många människor på Gaia som en ”sak” som de ”köpte” när de köpte sitt hus eller sin mark. Olyckligtvis är det fortfarande alldeles för många av dessa människor som inte ens kan tänka sig att Gaia är en levande varelse.

För många av dessa människor tänker på Gaia, Hennes Jord, Luft, Eld, Vatten, liksom mängder av Elementaler, som bara ”saker” som de, människorna, inte behöver värna om, eller ens respektera.

Många människor vill uppleva sin personliga utveckling, men de vill göra det utan att behöva vara med och hjälpa till med Gaias planetära utveckling.

Faktiskt, inom ert NU, känner alldeles för många människor INTE någon skyldighet att vårda planeten som tjänar som den JORD på vilken de har sitt hus, den LUFT som tillåter människor andas (och således överleva), den ELD som finns inom Gaias Kärna och Gaias Sol.

Naturligtvis är det vi sagt här ovan bara en liten del av den stora skada som mänskligheten har orsakat sin ”hemvärld”. Gaia är redo att transmutera till Hennes högre dimensionella planetära uttryck.

Emellertid är Gaia mycket upptagen med att hela sig själv från all den skada som människor orsakat Hennes Planetära SJÄLV för att transmutera till den femtedimensionella verklighet som förefaller ligga längre och längre bort.

Vi, Arkturierna, inser att det finns människor som kämpar hårt för att rädda Gaia, och skapar bättre regler och lagar för att skydda Henne. Dock tillåter mänskligheten, istället för att hjälpa till med planetär uppstigning, alltför ofta planetär förstörelse.

Därför frågar vi, er Galaktiska Familj, er, ”Är NI villiga att ÄLSKA och SKYDDA Gaia i denna stora tid av Hennes behov?”

Vi, er Galaktiska Familj, vill påminna er om att vi är HÄR inom ert NU för att hjälpa er med ett monumentalt evolutionärt skifte. Kommer ni att hjälpa, eller kommer ni att skada?

Vi, Arkturierna, vill höra ert sanningsenliga svar.

Om ni ska tala med oss, de Högre Dimensionella Galaktikerna, ska ni öppna den portal som tillåter oss att tala med er. Och, då ni talar med oss, kommer ni att VETA att ni är redo att skydda, hela och ovillkorligt älska ert planetära hem.

Arkturierna och er galaktiska Familj.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...