Arkturierna via Suzanne Lie, 29:e juli 2017

Who Is the Creator of Your Reality? The Arcturians Through Suzanne Lie–Also Lauren Galey’s Healing Retreat

17-07-29

VEM ÄR SKAPAREN AV ER VERKLIGHET?

 

 

Kära Arkturier,

Har ni ett meddelande till mig idag?

Ja, vi har ett meddelande till alla som vill ta emot det. Det är inte ett nytt meddelande, utan en påminnelse. Det vi vill påminna er om är att det alltid finns mer att lära, och mer att minnas.

Vi säger ”lära och minnas” med intentionen att ”lärande” är något nytt som ni ännu inte har upplevt, under era många inkarnationer när ni bar en jordfarkost.

Å andra sidan, med ”minnas” menar vi, att många av er inte kan komma ihåg liven då ni inte bar en tredimensionell jordkropp, utan i stället hade er medfödda femdimensionella ljuskropp. Skillnaden mellan er jordkropp och er ljuskropp är ljusets frekvens, i den formen.

När ni bär er medfödda Ljuskropp, behöver ni inte längre manipulera delar av kroppen och andetagen, för att skapa ord att kommunicera med. De neurala nätverken och artikulatorerna i er hjärna skapar orden, men i Ljuskroppen ersätts detta med variationer av frekvens, intentioner och projektioner, när era tankar sänds ut till er aura, och sedan till er omgivning.

När ni bär Ljuskroppen, finns det ingen tre- eller fyrdimensionell komponent i den, som skulle kunna sänka frekvensen till ett tillstånd av individualitet. När ni bär er femdimensionella Ljuskropp är ni ”individualiserade” av frekvensen och flödet av era tankar, intentioner och känslor.

Dessa tankar, intentioner och känslor, är baserade på HÄR och NU, liksom Enighetsmedvetandet av en femdimensionell verklighet. Det finns inga tidmarkörer såsom senare, före eller när ni ska hinna det. När väl en idé kommer till er medvetenhet, bokstavligen i en blixt av ljus, så blir den verklig.

Ni förstår varför bara uppstigna och uppstigande varelser, som har fått full kontroll över sina tankar och känslor, kan använda Ljusspråket, eftersom alla oavsiktliga tankar eller känslor direkt skulle bli en del av den verklighet ni väljer att uppleva.

Ja, i en frekvens av realiteter där man kan tala och förstå Ljusets språk, kan alla fullständigt bemästra sina tankar, känslor, kommunikationer och handlingar. Vad menas med att ”Bemästra”?

I de termer vi använder, menas Bemästrande medvetenheten om att man skapar i

HÄR-omgivningen och i NU-verklighetens frekvens, som är i resonans med ”utan tid” av den femte dimensionen och bortom.

”Hur fungerar det att inte ha en ”tidsbunden” verklighet?” hör vi att ni frågar. Svaret är, att det har mycket att göra med perspektivet. I en tredimensionell verklighet tror alla, att det han eller hon upplever utanför sina egna kroppar, INTE tillhör dem.

Därför sträcker sig deras begrepp om Själv, bara till deras fysiska form. Några av de mer utvecklade tredimensionella (som vi ofta kallar dem som tror att de bara är tredimensionella), tror att de har en Aura, som sträcker sig bortom den fysiska kroppen, men på ett osynligt sätt.

Därför är deras kroppar begränsade till den tredje dimensionen, men de har en fyrdimensionell aura. Deras aura är till största delen osynlig för dem, men med meditation kan de börja förstå att auran kan påverkas starkt, av deras tankar och känslor.

Om deras tankar och känslor styrs av kärlek och ljus, har de en klar aura, men de kommer att ha en oklar eller till och med mörk aura, om de är elaka och fulla av själviska och/eller negativa intentioner. De intentioner som auran känner, påverkar också frekvensen av tankarna och känslorna som kommer från deras kroppar, och vidare ut till deras verklighet.

Människans fyrdimensionella kropp, känd som den astrala kroppen, skiner från deras kropp och ut till deras värld. Endast människor som har expanderat sina perceptuella fält, till de högre fjärde dimensionerna, kan uppfatta auror. När någon har en stor aura, har de utökat sitt medvetande utöver sina fysiska begränsningar, och kan medvetet, eller omedvetet, interagera med de fyrdimensionella världarna.

De fyrdimensionella realiteterna, bortom det Mellersta och till det Högre Astrala Planet, kan bevara mer ljus än det Lägre Astrala Planet. Människor upplever ofta det Mellersta och det Högre Astrala Planet (fyrdimensionell verklighet) som en ”drömvärld” eller som sin ”fantasi”.

Å andra sidan är det Lägre Astrala Planet ofta känt som ”Helvetet” genom att de extremt lågfrekventa tankarna och handlingarna i den fysiska världen, blir ”fast” i ”bakvattnet” av de låga frekvenserna i det Lägre Astrala Planet.

Det Inre Ljuset i det fysiska planet, är vanligtvis begränsat till ”ljuset” från de många synaptiska aktiveringarna i den fysiska kroppen. Hur mycket makt man har över sina tankar och handlingar, har mycket att göra med hur mycket inre ljus man bär inom sin kropp och aura.

Om man är glad, givmild, hälsosam och lever genom Kraften Inombords, kommer kroppen att bli tillräckligt ren för att kunna hålla mer ljus i sin aura. Å andra sidan, om någon känner rädsla och ilska och lever via makt över andra, så kommer deras medvetenhet att minska till en lägre frekvens av resonans, och kommer inte att kunna ta emot de högre utstrålande frekvenserna av ljus.

De som kan hålla högre frekvenser inom sina kroppar och auror, älskar att vara tillsammans med andra som har samma utstrålning, men de brukar sällan gilla att vara med de som har en ”mörk aura”. Återigen, de kommer sannolikt inte att ”se” en mörk aura, men de kommer att ”känna” att de inte vill vara med den personen.

I själva verket attraherar Ljusa Auror andra med ljusa auror, och Mörka Auror attraherar andra med mörka auror. Skillnaden mellan en ljusfylld och en mindre ljusfylld aura, blir större när Gaia blir mer och mer femdimensionell, vilket kommer att ge mer ljus till Hennes planetariska aura.

Mer ljus i Gaias planetariska aura, kommer att göra stor skillnad för de som bor på Jorden, liksom för de Illuminati som bor på 3D-matrisen, som står över de ”vanliga människorna” som inte är lika rika som dem.

Men, när Gaia börjar healas mer och mer, kommer Hennes planetariska aura bli ljusare, vilket också gäller för alla ljusfyllda auror hos människor, djur, växter och alla levande varelser på Jorden.

När ljuset på planeten Jorden ökar, så kommer alla auror hos de som reflekterar sitt eget inre ljus, ut i deras yttre aura. När de yttre aurorna hos de uppvaknande och uppstigande expanderar mer och mer, kommer det ökade ljuset att strömma ut för att tränga in i Gaias aura, och stirra klokt på Hennes Lägre Astrala Plan.

När Gaias Lägre Astrala Plan fylls med högre frekvenser och densitet av ljus, så kommer manteln av de skrämmande Lägre Astrala energierna att bli tunnare. Då kan det lägre Astrala Planet tillåta flödet av högre ljus från de högre dimensionerna, för att lättare kunna integreras i rädslan och ilskan.

Det tillförda ljusflödet i det Lägre Astrala Planet kommer att tillåta mer och mer ljus att flöda upp genom de vänliga erbjudandena från de vakna människorna, och det oändliga kungariket av växter, djur och insekter.

Det Lägre Astrala Planet fungerar mycket som vindrutan på en bil. Om vindrutan är smutsig är det svårare att se världen runt omkring, och var ni befinner er. När ”vindrutan” är ren och lätt att se igenom, så ser ni bättre för att det inte ska hända någon olycka, där ni eller någon annan kan bli skadad..

Med ett tydligare perspektiv på verkligheten, kan det Högre Ljuset lättare flöda in från de Högre Verkligheterna, genom den rena ”vindrutan”, så att ni kan få en tydligare bild av vad som verkligen händer i den högre medvetenheten, hos de människor som har kunnat uppfatta och acceptera det Högre Ljuset.

Vi skulle vilja påstå, att det Högre Ljuset lättare kan heala de förlorade varelserna, men de är så hjärntvättade av sina vägledare, att de bara kan uppfatta det som de har fått berättat som sant. Ni förstår, att utan en tydlig bild av verkligheten, måste de Förlorade Varelserna tro på vad deras ”vägledare” har sagt dem.

Dessutom tillbringade de sina liv som ”soldater av mörkret” och var ”beordrade” att tro på det de fick berättat för sig. Därför är ”de här förlorade” inte ”öppna för sina egna fönster, för att låta ljuset ge dem Sanningen”. Istället följde de blint de order de fick.

Allt ”följande av order” minskade deras fria vilja i en sådan utsträckning, att de inte längre kunde tro att det de fick från inom sig själva, kunde vara sant. Men fler och fler av dessa förlorade varelser, har känt något som nästan kändes ljust.

Bara en kort upplevelse av att känna Sanningens varma ljus lysa in i deras hjärtan, gjorde att något inuti dem började förändras. Självklart förändras inte alla, men allt fler förändras varje dag. Denna förändring hos deras arbetare, stör De Mörka väldigt mycket.

Vad händer om deras arbetare börjar tänka själva, och dela sina åsikter med andra? Det skulle aldrig gå an! De Mörka förstod också, att bara en eller två modiga Ljusa Varelser, skulle kunna påverka ett helt rum fyllt med dem, som hade levt i mörkret så länge att de inte kunde hitta sitt eget inre ljus.

Det Inre Ljuset är mycket viktigt. Uttrycket ”Varde Ljus!” har sedan länge varit något man förknippar med början på något nytt och mycket, mycket bättre. Och, om något nytt och bättre, så som ljus och nya visioner, kom på ”modet”, kanske folk skulle börja leta efter det, och hitta sina EGNA INRE LJUS.

En grupp människor som har hittat och gjort anspråk på sitt Eget Inre Ljus, är mycket svåra att kontrollera och ännu svårare att ljuga för. När man väl hittat det, börjar man använda det som finns INOMBORDS som sina vägvisare.

Människor som har hittat sina egna Inre Vägledare, skrämmer de som vill ha ”makt över andra.” När man hittar de inre Vägledarna, så leds man till ”styrkan inom sig själv!” Att hitta sin Inre Styrka expanderar omgående medvetenheten.

Sedan, när medvetenheten expanderats, genom ”vindrutan” för deras perception, kommer de att få kunskap om att de sitter ”i förarsätet” för sitt eget liv, vilket kommer att guida dem till att glömma det mörka löftet om att styra verkligheten via ”makt över andra”, och uppgradera dem till det nya formatet av ”styrka inom.”

Styrka Inom, är det värsta för de som vill kontrollera, indoktrinera och ljuga, för att bäst tillfredsställa sina egna behov. När man en gång har hittat sin egen styrka, känner man sanningen i sitt eget Höga Hjärta, och ser vägen av att leva i Sanning, via sitt eget Tredje Öga.

När väl det Höga Hjärtat och det Tredje Ögat är aktiverat, börjar den totala frekvensen i hela deras jordfarkost, att transmutera till högre och högre frekvenser. Sedan kommer,

  • de fysiska ögonen att förenas med det Femdimensionella Tredje Ögat,
  • det fysiska Hjärtat att förenas med det Höga Hjärtat,
  • det fysiska sinnet att förenas med det Multidimensionella Sinnet,
  • Ljuskroppen att börjar vakna i den fysiska kroppen.

När ljuskroppen börjar röra sig i ryggradens kärnan, börjar mänskligheten komma ihåg det glömda och se det osynliga. De kommer att se auran hos varje människa, lika tydligt som de tidigare bara kunde se deras ansikte.

Rörelsen av Kundalini, som är Ljuskroppens föregångare, tar fram ett minne om livet utan tid, utan begränsning, utan styrning, utan krig, och till och med från det som på Jorden kallas döden. Allt som var känt i den tredimensionella verkligheten, av begränsningar i tid och rum, i en jordfarkost.

Inom tredimensionell tid börjar de flyta in i en fyrdimensionell fantasi, som gör det möjligt för dem att expandera sitt tänkande, till att omfatta en femdimensionell verklighet där det inte finns någon tid, och fantasin expanderar till skapande.

När de väl funnit mod nog att kasta bort bojorna av rädsla, förstår de att bojorna bara var en tredimensionell illusion, som snabbt försvann när de blev modiga nog att stå rakryggade och säga:

JAG ÄR SKAPAREN AV MIN VERKLIGHET OCH

JAG VÄLJER ATT SKAPA ETT LIV FYLLT MED KÄRLEK OCH LJUS!

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...