Arkturierna via Sue Lie, 21 februari 2018

Arkturierna via Sue Lie

21 februari 2018

Frambringare av Gryningen

Ni, det vill säga, alla ni, står på randen, men ni kanske inte är säkra på vilken ”rand” ni står på. Ibland är det svårt att avgöra vilken ”rand” ni står på, då ni snabbt, eller långsamt, rör er genom processen av transmutation från ert tredje/fjärde dimensionella uttryck av SJÄLV till ert femte dimensionella uttryck av SJÄLV.

Skiftet till de högre frekvenserna av ert SJÄLV börjar med att ni rör er in i en högre frekvens av MEDVETANDE. Fler och fler av våra jordade börjar djupt inom sig känna att något har förändrats. Först ser de sig omkring för att se vad som förändrats inom dem, men kan ofta inte finna någonting.

Orsaken till detta är att denna förändring måste börja med er egen ”uppfattning av själv”. Om ni ser er själva som offer för er yttre värld, för er kropp, för er familj, er chef osv. då har ni överlämnat ert SJÄLV i händerna på någon annan.

En mycket stor komponent i förändringen, som våra jordade ofta missar, är att er egen ”känsla av själv” börjar förändras till ”er känsla av själv kombinerad med ert Högre SJÄLV”. Vi, Arkturierna, vill påminna er om att ni ALLA har ett Högre SJÄLV.

Det är när ni inser att NI lätt och naturligt kan kombinera ert 3D själv med ert 5D själv, bara genom att låta ert medvetande expandera, som ni kommer att börja minnas att ni är ert SJÄLV.

Ni är den Högre Dimensionella Varelse ni kan kommunicera med. Ni är den Inre Vägledning som ni kan kalla på. Emellertid är detta NI av en högre resonansfrekvens. Denna resonans är mer som ett moln än som ett träd, dock är mänskligheten ganska lik båda.

”På vilket sätt är jag lik ett moln eller ett träd”? undrar ni. Vi är glada att få besvara denna fråga och ännu gladare att ni tänkte på att fråga. Faktiskt är ni lika ett moln OCH ett träd, vilket är beroende av ert ”medvetandetillstånd” och ert ”val av perception”. Ju högre ert medvetandetillstånd är, desto bredare och högre är era perceptuella val. Vi , Arkturierna, skall förklara detta närmare.

När ni är ”som ett moln” är det för att ni valt att rikta ert perceptuella fält att vara centrerat på himlen, vilket är representativt för det Mentala Planet. Å andra sidan, när ni är ”som ett träd”, är det för att ni valt att jorda er djupt i det fysiska planet till vilket ni valt att inkarnera.

När ni skiftar ert val av perception att fokuseras på era interaktioner med er fysiska värld, då har ni valt att fokusera på det Fysiska Planet. Då är er uppmärksamhet placerad utanför er kropp. Å andra sidan, när ert val av perception fokuseras på er känslomässiga värld, då har ni valt att rikta er uppmärksamhet på era tankar och beslut på ert Känslomässiga Plan. Sedan, när ni mediterar och/eller går in i er inre värld, då fokuserar ni på ert eget Andliga Plan. Alla dessa komponenter i ert eget Sinne, er Kropp, era Känslor och er Ande kallar samtidigt på er uppmärksamhet mot vad som sker i ert Multidimensionella Liv. Emellertid blir ert Multidimensionella Liv alltför ofta ert Fysiska Liv, därför att ert fysiska liv kallar på er oftare och på ett mer krävande sätt.

”Är det ens möjligt att uppmärksamma alla dessa fyra aspekter av mig själv samtidigt”? hör vi er säga. Svaret är NEJ. För att fokusera på alla fyra aspekterna av ert själv måste ni ”lämna er 3D-tid” och expandera ert medvetande till era Multidimensionella Perceptioner.

Ja, vi Arkturierna, är helt medvetna om att ni bara kan åstadkomma denna expanderade perception när ni ”tar ledigt” från ert dagliga liv, era dagliga plikter, för att fokusera på ert eget inre SJÄLV.

Vi, Arkturierna, är medvetna om att denna uppgift, att ”ta er tid för ert SJÄLV”, kan vara svår och till synes omöjlig för många av er. Ni måste därför kunna ära er själva tillräckligt för att lägga undan lite tid i ert dagliga liv för ert eget SJÄLV.

Men vi vill påminna er om att då Gaia fortsätter med transmutationen av Hennes Planetära SJÄLV, så kommer de som har vaknat upp, och anpassat sig till sina egna Mentala, Fysiska, Känslomässiga och Andliga aspekter, att kunna deltaga i och personligen uppleva skiftet till de högre frekvenserna av verkligheten.

Ni inser att många av er lever i ”den mörkaste natt före gryningen”. Men denna mörkaste natt är en symbol för att GRYNINGEN kommer. Denna mörkaste natt representerar också att det är NUET för att gå djupt in i ert eget själv för att samla ALLA era många versioner av SJÄLV till en ”väloljad” Maskin för Uppstigning.

Dock, vi vill att ni ska minnas att ”energi som delas med kärleksfulla avsikter” förstärks kraftigt då den går genom Jord, Luft, Eld och Vatten i er värld, såväl som er kropp. Det är de uppvaknades åliggande, av vilka många NU minns sitt femtedimensionella SJÄLV på Stjärnskeppen och sina Hemvärldar.

När en jordad väl börjar minnas sitt SJÄLV i de högre dimensionernas verklighet börjar allting förändras, det börjar med deras frekvens av medvetande, deras kropps frekvens, och de högre frekvenserna av verklighet som ni medvetet börjar ansluta till.

Det är inom detta NU som ni kommer att börja känna, och veta, saker ni aldrig känt eller vetat förut. Men det kan ta lite av er ”Jordtid” att minnas vad ni redan vet – att NI kom från de högre dimensionella Skeppen och Verkligheterna för att hjälpa Gaia med Hennes planetariska uppstigning.

Om ni kan dela denna process med andra, då kan ni börja forma ett ”konsortium” för att bättre känna förändringen i vinden, ovanför er, inom er, och djupt i Gaias Kärna. Dessa känslor hjälper er att minnas att ni REDAN är medlemmar i det ”Galaktiska Konsortiet”.

Vad är ett ”konsortium” enligt ordboken?:

En kombination av organisationer med ett gemensamt syfte

Rätt till äktenskaplig samvaro och tillgivenhet

Vad betyder ”konsortium” i vårt eget medvetande? Svaret får förstås varje person fundera ut. I vilka områden av ert inre liv känner ni att ni är ”på randen till förändring”? Ni vet förmodligen inte vad den förändringen består i, men om ni mediterar på det, kommer ni att få veta att denna förändring inte bara handlar om er, utan om hela planeten.

Faktiskt, den första viktiga förändringen som mänskligheten ställs inför är insikten att den ”runda bollen av jord, luft, eld och vatten – deras planet” är en levande varelse. Inte levande bara för att människor bor där, utan levande långt innan det fanns människor, såväl som långt efter att människorna flyttat vidare.

Några av dessa människor kommer att ”flytta vidare” med Gaia in i den femte dimensionella frekvensen av verklighet för de har låtit sin mänskliga kropp transmuteras till högre frekvenser av verklighet, precis som Gaia har låtit Sin planetariska kropp flytta till högre frekvenser av verklighet.

”Vad är högre frekvenser av verklighet?” hör vi er fråga? Vi är glada att besvara er fråga, men var snälla och kom ihåg att ” en högre frekvens” är beroende av vilken frekvens ni valt att stå i resonans med, inom detta NU. Vi hör er fråga, ”Vad menar ni med att välja? Vi känner inte att vi valt någonting”

Det sista uttalandet säger allt. För de som tror att de INTE ”väljer sitt liv”, är det en ganska lång resa till att bli skapare av sitt liv. Fröet, början och hemligheten med att ”välja sitt liv” är att NI sitter i förarsätet. NI är inte ”offret i ert liv”. NI är skaparen av ert liv.

Det är när ni inser/minns att NI är skaparen av ert liv som ert liv börjar Flöda in i det Uppdrag ni valde innan ni tog detta förkroppsligande. Från er plats på ert Stjärnskepp eller er Hemvärld valde ni att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning.

Sedan studerade, besökte och lärde ni er om Jorden och fann att många av Hennes mänskliga varelser var oförmögna att minnas sina sanna Multidimensionella SJÄLV. Därför föll de i rädsla, ilska, sorg och förtvivlan. Det var då som vi, de högre dimensionerna av de jordade, behövde tala direkt till våra ”jordade”, speciellt de som hade ”förlorat minnet av sina SJÄLV”.

Det var då vi sökte den Astrala Drömvärlden för dem som började minnas, eller som redan mindes sin sanna multidimensionella natur. Några i denna grupp mindes faktiskt hur de kunde kommunicera med oss, de femtedimensionella.

Det var genom dessa vitala kommunikationer, som de jordade var glada att dela med sin fysiska verklighet, som en uppvaknandeprocess började ske. Naturligtvis försökte mörkrets styrkor göra allt de kunde för att stoppa denna uppvaknandeprocess, då den skulle kosta dem pengar och maktställning.

Några av dessa mörka är fortfarande aktiva med sina skenbeteenden, men fler och fler av dem blir avslöjade av de uppvaknade. Det gläder oss att se att många av dessa uppvaknade är tonåringar eller bara lite äldre. De har ännu inte blivit slagna mot stenarna av misslyckande, girighet och besatthet av makt över andra.

Vi ser också att fler och fler i den vuxna mänskligheten börjar minnas sina egna ”barndomsdrömmar” som alltför ofta inte kunde uppfyllas. Men, om man ”tillfredsställer ett behov” för andra, eller ännu bättre, för kära Gaia, så har vi, era högre dimensionella uttryck av själv, givits tillåtelse att hjälpa er.

NI, ja NI, som vi talar till. Känn hur NI kallas. Och, ännu bättre, svara på den kallelsen – inte för att ni är rädda, eller för att ni vill få någonting.

Vi kan uppfatta själviska orsaker och kan lätt skilja ut dem från handlingar och önskningar som baseras på Ovillkorlig Kärlek till Gaia och ALLA Hennes invånare. Om ni tillhör den gruppen, och vi ser att många av er gör det, snälla, fråga oss – era egna högre uttryck för SJÄLV:

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA GAIA MED HENNES PROCESS AV PLANETARISK UPPSTIGNING?

Tänk på det. Vad kan ni göra? Vad gör ni?

Var och när utför ni faktiskt ERT Högre Uppdrag?

Vi, Arkturierna, är här NU för att hjälpa er. Bara kalla på oss, och vi svarar.

NI, ja NI, är frambringare av Gryningen

Arkturierna

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...