De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson 23:e februari 2018

De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson 23:e februari 2018

Er Extatiska Natur av de Himmelska Vita Varelserna

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 23:e februari 2018 – Originalkälla: Sacred School of Omna

https://www.omna.org/

 En nedladdning av energi förbereder sig för att flöda genom er varelse, vilket har begärts av er själ och de högre aspekterna. Vit pärlemorskimrande energi banar sig väg genom er varelse, och vibrerar med hög hastighet när den rör sig genom er. När det vita pärlemorskimrande ljuset berör Moder Jords energi, expanderar den utåt under era fötter, och skapar de vackraste vågor av färg, som om ett täcke med blommor har manifesterats. Det mångfärgade ljuset rör sig med hög hastighet, sammanflätas och skapar vackra mönster av strålande ljus. Denna process pågår hela tiden, och det vita pärlemorskimrande ljuset förstärks av närvaron, och strömmar genom kärnan i er varelse, och det mångfärgade ljuset ökar konstant och rör sig i vackra mönster.

Detta är en gåva med kreativitet, och nedladdningen av ljus har många betydelser. De viktigaste aspekterna av energinedladdningen är gåvor för oskuldens uppvaknande, kreativiteten och medvetenheten om skönheten. Dessa heliga egenskaper är essensen av Skaparen, grunden för er uppstigning och era förtjänster.

Oskuld är sanningen, renheten och enkelheten i er energi, i resan genom Skaparens Universum och livet på Jorden. När ni ansluter med vibrationerna och närvaron av oskuld i er varelse, återknyter ni kontakten med källan till allt som är; Skaparen. Ni minns er själva bortom ord, begränsningar, idéer, men också tankar. Ni erkänner er själva och den obeskrivliga närvaron ni är, och den finns evigt närvarande inom er. Detta är vetskapen om att alla varelser, söker en vetskap som existerar inom alla.

Kreativitet manifesteras av Skaparen gudomliga flöde för manifestation och upplevelse. Kreativiteten låter er få access till det rytmiska mönstret av Skaparen, som glädjefullt dansar i takt med Skaparen, för att generera och grunda ytterligare heliga egenskaper, som ni och alla andra ska kunna få uppleva. Kreativitet är en naturlig del av er; ni finns i det ständiga flödet av skapelsen, och ert syfte är att skapa på ett sätt, som uppfyller och påminner er om förekomsten av Skaparen inom och omkring er. När ni accepterar er inre kreativitet, tillåter ni att Skaparen sår ljus i er fantasi, era förmågor och uttryck. Resultaten kan bli unika, inspirerande och fyllda med passion som tar er till en upplevelse av er enighet med allt som är; er extatiska natur.

Rädsla och Önskningar av Er Extatiska Natur

Många människor söker men fruktar samtidigt sin extatiska natur. Deras djupaste önskan är att gå igenom sin uppstigningsresa för att minnas sin förening med Skaparen, men är samtidigt mycket rädda för att återvända till Skaparens helhet. Vi, De Himmelska Vita Varelserna, vill berätta för er att er extatiska natur, är ett minne från er närvaro och existens bortom bindningen. Rädsla för att minnas er extatiska natur, eller med andra ord er förening med Skaparen, beror på att ni förstorar upp det. Så, vi de Himmelska Vita Varelserna frågar er, varför rädslan kommer i er extatiska natur, vad är ni rädda för att släppa eller förlora? Eftersom denna fråga är ytterst individuell, kommer samtliga svar att bli olika varandra.

Er extatiska natur innebär uppvaknandet av oskulden, kreativiteten och medvetenheten om skönheten av er inre varelse. Det är er medvetenhet om er närvaro, eller essens utan begränsningar och bindningar. Ni kan kalla denna aspekt av er själva ert befriade, kärleksfulla eller upplysta själv. Oavsett vad ni kallar er extatiska natur, så vet ni att det är en aspekt som härrör från er själva, som känner igen sig själv som lycka, kärlek, frid, sanning och helig visdom, i sanning, allt som Skaparen är.

Den tredje egenskapen från Skaparen som laddas ner i er, och hjälper till med er anslutning till den extatiska naturen, är er medvetenhet om skönheten. Skönhet är en manifestation av Skaparens energi, eftersom skönheten finns inom Skaparen. Många själar är ovilliga att tycka att de själva är vackra, eftersom det verkar vara brist på ödmjukhet. Vi säger till er, att erkänna skönheten av Skaparen inom er och omkring er, är en sann handling av ödmjukhet. Skönheten från Skaparen kan inte förnekas eller döljas. När ni tillåter er själva att erkänna skönheten av Skaparen, inom alla delar av er och allt som manifesterats av Skaparen, återknyter ni kontakten med er utsökta, storslagna, gränslösa, fulländade, totala själv. Ni ser, känner och erkänner bortom bindningarna av uppfattningar, fördömanden och brister, utan inser istället att ni förtjänar och är värdiga på alla nivåer. Detta resulterar i insikten om att den enda person som dömer er och er skönhet, är ni själva. De i omvärlden som dömer, är bara en återspegling av era egna självfördömanden och misstron om hela er inre varelses skönhet. Vi vet att det här kan vara utmanande för er att acceptera.

Vår energinedladdning, som beskrivs i början av vår kommunikation, stöder aktiveringen av er oskuld, kreativitet och skönhet. Dessa energier ges till er från våra varelser och från Skaparen. Samma energier väcker vi inom er nu. Vårt syfte och uppdrag är att vägleda er mot ett större erkännande av er extatiska natur, och upplösa all rädsla för att minnas er förening med Skaparen. Vi kommer att uppnå detta genom att lösa upp bindningen, vilket gör att er oskuld, kreativitet och skönhet kan uttryckas genom er varelse, för att kunna tillmötesgå tillstånd och upplevelser av er extatiska natur.

När vi, de Himmelska Vita Varelserna, talar om bindninen, refererar vi till er tro på något eller någon som är permanent, som tillhör er eller är oföränderligt. Den naturliga perceptionen av ert oändliga själv, är att något eller någon är fri och ständigt omvandlas, som en gåva till er att njuta av så länge ni känner för det, är vägledda eller behövs. Att leva genom sanningen, är att vara som kärlek och dela kärleken, och när kärleken finns närvarande kan inte någon form av bindning finnas.

Kärleken löser illusionen av bindning.

För att lösa det som finns närvarande som skapar bindningen, så behöver ni inte sluta umgås med människor, ge bort era ägodelar till andra eller ta avstånd från den materiella världen. Var helt enkelt istället kärlek, dela med er av kärleken och ni kommer att märka att illusionen av bindningen löses upp, och skingras lätt.

Att få access till Vår Energinedladdning

’Jag kallar på de Himmelska Vita Varelserna, för att nu ladda ner sitt energiflöde som ska flöda in i, och genom min varelse. Jag tar öppet emot ert vita pärlemorskimrande ljus, för nedladdning i kärnan av min varelse. Jag välkomnar att det vita pärlemorskimrande ljuset rör vid Moder Jord, och skapar vackert mångfärgat ljus, som oscillerar och vecklar ut sig som en matta av blommor. Jag tar emot och förkroppsligar energin av oskuld, kreativitet och skönhet, från de Himmelska Vita Varelserna och Skaparen. Låt samma energier väckas inom mig, och göra det möjligt för mig att uppleva dessa heliga egenskaper, helt inom min varelse och verklighet. Hjälp mig genom förkroppsligandet, att frigöra och lösa alla bindningar, särskilt beträffande smärta och illusion. Hjälp mig genom er healing och nedladdning av energi, att minnas min extatiska natur, och att utforska denna aspekt av min varelse bortom rädslan, och att ni genom er närvaro vägleder mig. Tack, Himmelska Vita Varelser.’

Sitt lugnt och stilla medan vi, de Himmelska Vita Varelserna, tar nedladdningen av vår energi in i och genom er varelse. Föreställ er, känn eller erkänn vårt vita pärlemorskimrande ljus, då det flödar in er varelse. Andas sedan in ljuset djupt in i alla delar av er varelse. Föreställ er hur vårt ljus rör vid Moder Jord, och skapar sådana vackra färger av ljus. Var närvarande vid uppvaknandet som sker inom er, och vad ni eventuellt kan observera av de bindningar som kan komma fram. Låt oss leda er in i er extatiska natur, för att ni ska kunna utforska och uppleva den helt. Vi finns närvarande för att hjälpa er

Alltid med stor glädje.

De Himmelska Vita Varelserna

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...