Arkturierna via Sue Lie, 22 mars, 2018

Arkturierna

via Sue Lie

22 mars, 2018

”Inter-Dimensionell Kommunikation”

 

En tredje-dimensionell kommunikation äger rum inom den Fysiska Världen av polariteter, separation, samt tid och rum. Den kan bäst uppfattas med hjälp av era fysiska egenskaper av hörsel, syn och lukt.

En tredje-dimensionell kommunikation uppnås bäst genom att man lyssnar både till vad man säger, såväl som vad personen man talar med säger.

En fjärde-dimensionell kommunikation äger rum inom den Astrala Världen medan man förbereder sig för födelsen, döden och/eller en transmutation av sitt medvetande och/eller sin fysiska kropp.

En fjärde-dimensionell kommunikation aktiveras på bästa sätt genom kreativitet, i drömmar, meditationer och/eller nära-döden-upplevelser. En fjärde-dimensionell kommunikation uppnås bäst genom att man aktiverar sitt kreativa energifält och med att man älskar sin tredje-dimensionella verklighet.

En femte-dimensionell kommunikation sker inom den femte dimensionens ”NU hos DEN ENDA”, genom att man överlämnar sitt medvetande till sitt Femte-dimensionella Själv, som talar Ljus-Språket genom

Klärvoajans, att Se de högre dimensionerna,

Klarhörsel, att Höra de högre dimensionerna,

samt Klarkännande, att Känna de högre-dimensionella verkligheterna.

En inter-dimensionell Kommunikation sker medan man befinner sig i ett högre medvetandetillstånd och låter sitt Högre Själv kommunicera med sig genom att:

Överlämna sin fysiska kropp till en meditationsupplevelse,

Uppleva och komma ihåg sina högre-dimensionella drömmar,

Komma ihåg sin multi-dimensionella kommunikation genom att:

Transmutera sina 3D-kommunikationer av tid och rum till sina 5D-kommunikationskoncept gällande HÄR och NU av Sammandrag ifrån sitt Högre SJÄLV på Ljus-Språket:

Kära Högre SJÄLV,

Hur mår vi idag, eller i själv verket, hur mår jag?

Har jag kontakt med dig inom detta NU eller är det bara min fantasi?

Kära DU,

Din fantasi är en femte-dimensionell tanke. När du förenar sig med din fantasi, tar du kontakt med ditt femte-dimensionella SJÄLV. Ja, det är bra att komma bort från ditt dagliga liv så att du ska kunna upptäcka vad du missar, i motsats till det som du är klar med, men inte kan hitta tiden att släppa.

Du kan ha märkt att ifall du gillar att dela din process med andra genom att tala med, eller skriva och rita bilder till dem, vilka framkallas av dina meditationer, så förenar du dig med ditt femte-dimensionella SJÄLV.

Det är också gynnsamt att komma bort från ditt dagliga liv så att du ska kunna upptäcka vad du missar, i motsats till det som du är klar med, men som du inte kan ”hitta tiden för” att släppa. Du kanske märker att du gillar att berätta för andra om din process av att återvända till ditt femte-dimensionella SJÄLV.

Kära Du, vänligen kom ihåg att din fantasi är din femte-dimensionella tanke. Ifall du tar kontakt med din fantasi, förenar du dig därför med ditt femte-dimensionella SJÄLV.

Ifall du delar med dig av din process med andra genom att skriva, teckna och tala med människor, såväl som med Gaias underbara naturväsen, förenar du dig även med fantasin i ditt femte-dimensionella SJÄLV.

Kom ihåg att du kanske bara märker att du kommer att gilla att dela med dig av din process med andra via skrivande, ritande, skapande av bilder och genom att utföra meditationer. Det är bra att komma bort från ditt vardagsliv så att du ska kunna upptäcka vad du saknar, i motsats till det som du är klar med, men inte har släppt taget om.

Du kanske upptäcker att du gillar att berätta om din process för andra, såväl som att jorda den in i Gaias kropp. Dina högre-dimensionella vänner, såväl som Gaia, är också redo att dela med sig till dig av detta NU inom sin transmutation.

I och med att du alltmer vaknar upp till ditt femte-dimensionella Ljuskropps-SJÄLV, kommer din varseblivning om verkligheten att fullständigt förändras. För det första är ”separation” mycket annorlunda när du väl börjar se auran hos alla och i allting.

Under dina samtliga tredje-dimensionella inkarnationer har du kunnat se de skarpa konturerna i allt liv som får dig att känna dig separerad från all verklighet. Det är den där ”känslan av separation” från varandra, från Gaia och från de högre dimensionerna i din verklighet.

Men i och med att du blir alltmer femte-dimensionell i ditt medvetande, så kommer du att uppfatta din yttre värld som en del av din inre värld. Sedan, när ditt femte-dimensionella medvetande och dina varseblivningar börjar ”komma alltmer online med ditt vardagsliv”, så börjar du uppfatta komponenter i verkligheten vilka du aldrig tidigare har upplevt.

Till exempel så kommer auror att bli en naturlig del av ditt uppmärksamhetsfält på samma sätt som du kan uppfatta skuggor i ditt nuvarande varseblivningsfält. I och med att dina femte-dimensionella varseblivningar framträder ”online” med dina mentala förväntningar, börjar du se ljuset i varje del av din fysiska värld.

Precis som människor dagligen förändras bit-för-bit på ett exponentiellt sätt, skiftar även allt liv på planeten Jorden till en högre frekvens. Till en början är denna process förvirrande för alla som vaknar upp, för det ”Högre Ljuset” gör det mycket lättare att uppfatta ”mörkret”.

Därför ber vi de våra som står i färd med att vakna upp, att släppa taget om allt dömande, allt värderande och alla jämförelser, tills ni har fått en djup förståelse gällande vad som sker i er verklighet, såväl som det sätt på vilket ni anpassar er till dessa övergångar.

Vi påminner er om att ifall ni väntar på en viss ”tidpunkt” för ”att saker och tid ska ske”, vänligen kom ihåg att TIDEN ÄR EN TREDJE-DIMENSIONELL ILLUSION. I stället för att ”invänta en specifik tidpunkt” då saker ska börja hända, tänk då i stället på att ni inte befinner er på Gaia för er personliga uppstigning.

Kom ihåg att ni inte har en personlig uppstigning inom vilken ni kan ”flyga iväg” bortom den fysiska världens begränsningar. I stället finns hela den fysiska världen precis HÄR och den Nya Jorden sker just NU.

Precis såsom människorna förändras bit-för-bit på ett exponentiellt sätt, så förändras Jordens hela verklighet likaså. Men i och med att ert femte-dimensionella medvetande och era varseblivningar ”kommer online” inom ert mänskliga medvetande, så kommer ni i allt högre grad uppfatta komponenter i verkligheten som ni aldrig tidigare har upplevt.

Till exempel, precis som skuggor är en naturlig komponent i era tredje-dimensionella varseblivningar, så blir alla levande varelsers auror en naturlig del av era varseblivningar i er femte-dimensionella värld.

I och med att era 5D-varseblivningar framträder ”online”, så kommer ni att kunna se ljuset hos varenda fysisk varelse, såväl som mörkret. Det kommer inte längre att förekomma något döljande av ens avsikter, eftersom de med lätthet kommer att kunna avläsas av alla.

Vidare, i och med att ert femte-dimensionella medvetande och era varseblivningar kommer ”online” i ert mänskliga medvetande så kommer ni att kunna uppfatta komponenter i verkligheten som ni aldrig tidigare har upplevt, såsom de Galaktiska Rymdskepp och Galaktiska Varelser som har kommit in i Jordens aura för att hjälpa Gaias SAMTLIGA varelser med deras transmutation.

Denna transmutation börjar med självaste elementen hos elementalerna av Jord, Luft, Eld, Vatten och Eter. Vänligen förstå att denna process inte är som om ni väntade på en viss TIDPUNKT för saker och ting att ske, eftersom ”tiden” är en illusion i de tredje/fjärde dimensionerna.

I stället ”väntar” ni på en viss verklighetsfrekvens för att dessa viktiga förändringar ska äga rum. Vänligen kom ihåg att ni INTE har bråttom för er egen personliga uppstigning inom vilken ni kan se er själva ”flyga iväg bortom begränsningarna i er fysiska värld”.

I stället finns hela den fysiska världen HÄR, och den Nya Jorden sker NU! Precis som människorna dagligen förändras bit-för-bit på ett exponentiellt sätt. I och med att mänskligheten förändras, så förändras deras verklighet, för deras varseblivningar förändras – för deras medvetandetillstånd förändras.

Vänligen kom ihåg att er verklighet förändras på grund av att er verklighetsfrekvens håller på att förändras. Men era personliga förändringar kommer att ske inom en harmonisering med den verklighetsfrekvens som ni har valt, eller känner att ni har ”fastnat” i.

Ifall du tror att du har valt den verklighetsfrekvens som du önskar uppleva genom att kalibrera ditt medvetande till denna verklighet, så kommer du att VETA att DU är skaparen av din verklighet.

Å andra sidan, ifall du tror att du har ”fastnat” på en viss frekvens och vill att ”någon annan” ska rädda dig, så är DU ett offer för din egen verklighet. Med andra ord, ifall du kan glömma ”vem som gjorde vad för vem”, fokuserar du i stället på att ”JAG ÄR skaparen för min verklighet, och JAG ÄR på Jorden för att hjälpa Gaia med den Planetariska Uppstigningen”.

VEM du är mäts i termerna om VAD du ger ut till andra och till Gaia. I och med att ditt femte-dimensionella medvetande och dina varseblivningar alltmer kommer ”online” inom ditt Mänskliga Medvetande, så kommer du naturligt att alltmer känna, varsebli och lägga din uppmärksamhet på att hjälpa Gaia med hennes Planetariska Uppstigningsprocess.

”Att förmå se Auror blir en naturlig del av ditt varseblivningsfält, på samma sätt som du kan ”se skuggor” medan du befinner dig i ditt tredje-dimensionella medvetandetillstånd. Vänligen kom ihåg att förväntan är en mycket stor del av varseblivning. Därför ”ser människorna det som de letar efter”.

Ifall du letar efter ”dåliga nyheter”, så hittar du dem lätt. Men ifall du letar efter goda lösningar för svåra situationer, så hittar du det. Det kanske inte är lika enkelt som att hitta ”dåliga nyheter”, eftersom mänskligheten fortfarande ser ner på problemet snarare än att se uppåt för lösningarna.

Vi påminner er om att se NERÅT efter orsaken till och efter kärnan av Gaias många problem, såväl som de många skadorna på hennes planetariska kropp. Men för att hitta lösningarna för kära Gaias behov, vänligen kom ihåg att se UPPÅT till era egna högre medvetandetillstånd.

Det är inom dina högre fjärde- och femte-dimensionella medvetandetillstånd som du kommer att minnas frekvensen av ditt eget SJÄLV som valde att ta sig en mänsklig jordfarkost för att hjälpa kära planeten Jorden, Moder Gaia, inte för att du önskar något för dig själv, utan för att du vill hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigningsprocess.

Ifall du ser NERÅT på rädslan och oenigheten, så är det vad du hittar. Men ifall du ser UPPÅT till det Multi-dimensionella och Inter-dimensionella Ljuset, så hittar du ditt Syfte för Inkarnationen! Kom ihåg den ”du” som författade din egen Deklaration inför ditt Uppdrag att Hjälpa Gaia.

Kom ihåg vad DU skrev i denna Uppdrags-Deklaration. Överlämna precis NU ”En Anslutning till ditt Inter-dimensionella SJÄLV tillsammans med Gaia för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen.” Anslut sedan ditt inte-dimensionella SJÄLV till alla andra varelser på Gaia som har kommit i kontakt med, såväl som tjänar, sin EGEN högre-dimensionella Uppdrags-Deklaration för att hjälpa Gaia.

Vad skrev du i din Uppdrags-Deklaration för Jorden?

Har du hållit koll på denna deklaration och enligt bästa förmåga försökt att uppfylla den?

Eller råkade du vilse i den tredje dimensionens täta snårskog? Ifall den situationen är din, döm inte dig själv. Du råkade bara tillfälligt vilse i mörkret för att du hade modet att få konfrontera det.

Stanna i processen, eftersom ”det precis innan gryningen är som mörkast”. Lägg högsta prioritet vid ditt eget Högre-dimensionella SJÄLV i ditt liv! Umgås dagligen med dina högre-dimensionella vänner och älskade Gaia!

I och med att du alltmer vaknar upp till ditt femte-dimensionella SJÄLV, så kommer ditt femte-dimensionella SJÄLV alltmer att framträda ”online”. När du fortsätter att vakna upp till ditt femte-dimensionella Ljuskropps-SJÄLV, så skiftar dina varseblivningar till att alltmer inkludera:

Femte-dimensionellt tänkande

Femte-dimensionella känslor

Femte-dimensionella minnen

OCH den Femte-dimensionella Uppdrags-Deklaration som Du skapade för ditt SJÄLV innan du trädde in i din nuvarande jordiska farkost.

Ju mer SANN du är till ditt SJÄLV, desto mer kommer du att minnas ditt SJÄLV. Ju mer du minns ditt femte-dimensionella SJÄLV som bor i den Femte Dimensionen, desto mer kommer DU att bli den Femte-dimensionella Varelse

som du ALLTID HAR VARIT …

MEN GLÖMDE BORT.

MINNS DITT HÖGRE SJÄLV

MINNS DITT HÖGRE-DIMENSONELLA SJÄLV

NU.

 

VÄLSIGNELSER!

Vi är Arkturierna, Plejaderna och ALLA medlemmar i din Galaktiska Familj.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...