Änglaguider via Taryn Crimi, 22 mars 2018

Änglaguider via Taryn Crimi

22 mars 2018

Känslor Är Era Energetiska Nerver

Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på era känslor; både positiva och negativa. Vi har benämnt detta meddelande Känslor är Era Energetiska Nerver och vi skulle vilja utveckla detta vidare så att ni bättre förstår hur denna förståelse kan användas till er fördel. Var och en av oss är gjord av energi, vi pulserar eller står i resonans med en speciell frekvens som i sin tur dikterar våra upplevelser. Vi emitterar alla kontinuerliga vågor av energi. Vid det här laget har många av er blivit bekanta med konceptet ”Attraktionslagen”. Ni kan bara uppleva det som ni står i resonans med. Men hur vet ni vad ni pulserar ut?

Era känslor är era indikatorer, de kan säga er vilken vibrationell ”kanal” ni är inställda på. Dock låter de flesta människor sina tankar bestämmas av omständigheterna då de hela tiden reagerar på upplevelserna omkring dem.

Ni förstår, om ni skulle placera er hand i en eld så har ni nerver i den som säger att det gör ont. Ni skulle snabbt ta bort er hand. Ni skulle aldrig lämna er hand i elden och sedan diskutera med dem omkring er hur ont det gör i handen. Ni skulle heller inte hålla er hand i elden för att rättfärdiga den smärta ni känner. Ändå ser vi så många människor göra precis det med negativa känslor som rädsla, känslomässig smärta, sorgsenhet, ängslan och många andra negativa känslor.

Era känslor är helt enkelt avsedda att vara energetiska nerver som hjälper er att snabbt uttyda och gå iväg från det som orsakar er känslomässig smärta, precis som era fysiska nerver är avsedda att snabbt larma om fysisk smärta så att ni omedelbart kan avlägsna orsaken. Ni avsåg att använda era känslor för att hjälpa er att få klarhet om vad ni gillar och vad ni inte gillar.

Om ni använde era känslor som energetiska sensorer eller nerver för att få veta om det ni upplever är något positivt eller negativt, så skulle ni i mycket mindre omfattning uppleva de omständigheter ni ser som så utmanande, så negativa eller så smärtsamma.

Det är viktigt att förstå att vi inte antyder att det är fel att ha negativa känslor. Så många av er får en känsla av skuld och frustration för era negativa känslor. Varje känsla som finns tillgänglig för er är avsedd att användas till er fördel; så att ni styra mot det som känns bra för er och bort från det som känns dåligt.

Försök vara vänligare mot er själva då ni bara seglar på de tumultartade haven i detta konstanta tillstånd av förändring. I dualiteten kommer det alltid att finnas både positivt och negativt att välja mellan. Det kan vara en stor fördel för er, då ni hela tiden har något att jämföra era upplevelser med. Utan mörkret på natthimlen skulle ni inte kunna njuta av den stjärnbeströdda skyn. Låt variationen ni lever inom tjäna er.

Kom ihåg att det ni fokuserar på alltid expanderar. Så när ni använder era känslor som roder på ert skepp kan ni styra bort från det som smärtar er, mot det ni älskar, det ni tycker om och det som får er att må gott. Det är därför vi säger att era känslor bara är era energetiska nerver. Dra er bort från allt som smärtar er och fokusera på allt det ni älskar.

Vi hoppas att detta har tjänat er på något sätt.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

Copyright © 2018 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.www.Angelic-Guides.com

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...