Arkturierna via Sue Lie, 23 mars 2018

Arkturierna via Sue Lie, 23 mars 2018

 

Kära Uppstigande,

Vi, Arkturierna, är här nu och känner oss glada över att prata med er om erfarenheten av medveten kommunikation med en medlem av er Galaktiska Familj och/eller med er älskade Jordmoder, Gaia.

Endast Ovillkorlig Kärlek kan skapa ett tillräckligt djupt medvetenhetstillstånd inom din varelse för att du ska kunna ta emot, tolka och förstå en femtedimensionell kommunikation.

Ovillkorlig Kärlek, som är väldigt viktig för Planetär Uppstigning och en viktig ”Nyckel till Uppstigning”, hjälper dig i hög grad att komma ihåg din INNEBOENDE-förmåga att utforska öppnandet av en Femte Dimensionell Portal.

Du förstår, Ovillkorlig Kärlek frigör ditt tänkande och dina känslor från det ständiga avbrottet av tvivel, förvirring, rädsla och ilska. Vi kommer att prata om ”tvivel” först, eftersom tvivel är det mentala tillståndet som oftast leder människor till ett tillstånd av att tvivla på sig själva och/eller tvivla på sina förnimmelser.

När du ”medvetet” kan känna, se, höra eller uppfatta en öppen portal kan du välja att medvetet låta meddelanden, känslor, tankar och/eller idéer som naturligt strömmar genom den öppnade interdimensionella portalen komma in i din medvetna medvetenhet.

Vi säger ”välja”, eftersom fler och fler av våra Uppstigande Personer uppfattar allt mer, och öppnar upp och känner sin ”KALLELSE till TJÄNSTGÖRING.” Lyckligtvis väljer många av våra modiga ”Uppstigningspionjärer” att dela sina erfarenheter med andra som är likasinnade och i liknande tillstånd av dagligt medvetande.

Det finns många som är ”likasinnade”, men de kanske inte delar samma medvetandefrekvens. Men när du är öppenhjärtad och kärleksfullt delar dina ”konstiga upplevelser” kommer andra att bli intresserade av vad du har upplevt och hur du kunde ”tillåta” denna erfarenhet.

Att tillåta en högre dimensionell upplevelse är en av de största utmaningarna för dem som har glömt sin sanna multidimensionella JAG. Dessa har fallit in i tron att de är ”bara mänskliga”.

Ja, du bär för närvarande en mänsklig jordfarkost. Precis som du skulle ha på dig en ullig parkas i snön, eller en baddräkt i havet, har du bestämt dig för att bära en fysisk jordfarkost medan du är ”en tredje dimensionell människa” på planeten Jorden.

Ditt högre dimensionella JAG, som bor på ditt Skepp eller femtedimensionella Hemvärld, behöver inte bära vissa kläder för vissa förhållanden. I stället bär du ditt Ljuskropps-JAG, som lätt kan anpassas till alla externa miljöer.

Då, precis som man bär vissa kläder för visst väder eller vissa uppgifter, kommer du att bära din fjärde dimensionella astralkropp när du besöker din tredjedimensionella sovande person. Du kommer att bära din tredimensionella fysiska kropp när du samverkar med Gaias fysiska värld, och du kommer att bära din femtedimensionella Ljuskropp när du återvänder till ditt femtedimensionella Skepp eller Hemvärld.

När du först bar en tredje eller fjärde dimensionell jordfarkost, kändes det MYCKET begränsande. Du upplevde varmt, kallt, trötthet, hunger och känslor som rädsla, ilska och, ja, glädje och lycka.

När du försökte knyta band med andra, särskilt de som har glömt sitt sanna, Multidimensionella JAG, var det svårt för dig att komma ihåg hur det kändes att vara en 3D-människa. Men när du knöt mer och mer band med andra människor, så kändes din fysiska kropp inte så ”främmande”.

Faktiskt så finns det en risk att du kan bli så knuten till det fysiska jaget att du glömmer ditt sanna Multidimensionella JAG. Vissa av våra jordade vill inte skapa några djupa förbindelser med de mänskliga eftersom de är oroade över att de kan glömma sina sanna JAG.

Men så småningom hjälper deras medfödda högre frekvensperspektiv dem att avslöja den djupa länken som ni har till mänskligheten, Gaia och alla Gaias varelser. Lyckligtvis, om minst en person i ett par, eller en grupp, minns sitt multidimensionella JAG, tjänar det till att öppna deras sinnen till Multidimensionella Minnen och deras Hjärta till Ovillkorlig Kärlek.

Men de brukar bara uppleva denna öppenhet mot sitt JAG under en ganska kort ”tid” eftersom de befinner sig i en märklig tredimensionell verklighet. Inom denna konstiga värld är allt bundet av tid och begränsat av rummet.

Den här tiden och rummet är så djupt sammanvävda i allt tredjedimensionellt liv, att många av våra Frivilliga som tar en jordfarkost sakta, eller snabbt, glömmer sina sanna JAG, liksom Uppdraget som var deras ”skäl till att ta en jordfarkost på planeten Jorden.”

Lyckligtvis upplever många av våra modiga Besökare till Gaia en dröm, eller till och med ett möte med en annan ”besökare på Jorden”. Kanske ser de en film, en show eller träffar en viss person som påminner dem om deras riktiga hem.

Vi, deras vänner och familjemedlemmar som har frivilligt ”övervakat” våra Volontärer på Jorden, förbinder oss alltid med vår ”familj” via sömnen, deras meditationer och genom andra Volontärer på Jorden.

Den största utmaningen för våra volontärer är att anpassa deras femtedimensionella sinne, som fungerar via HÄR och NU, så att de kan leva inom en verklighet som styrs av TID and RUM. Lyckligtvis, även efter den anpassningen, förblir våra volontärers sinnen kalibrerade till NUET i de femdimensionella portalerna.

Denna kalibrering till 5D-Portalerna, som lätt uppfattas via deras femtedimensionella uppfattning, är avgörande för deras pågående samband med deras Stjärnskepp. Naturligtvis förekommer många av dessa ”förbindelser” när vår Jordbundna person ”drömmer”. Våra Jordbundna kan också kommunicera med oss under en djup meditation.

Det är under dessa ”drömmar och meditationer” som våra Jordbundna personer också ansluter sig till andra ”Jordbundna” som finns över hela världen. När våra volontärer möts på detta sätt, uppgår deras medvetande lätt i den femte dimensionen. Sedan, tillsammans eller en-och-en, kan de besöka Skeppet, medan de fortfarande bär en jordfarkost

Det är under dessa meditationer eller möten med andra likasinnade varelser som bär en mänsklig jordfarkost, som de medvetet kan uppleva sin ”Multidimensionella Verklighet”. Denna ”delade uppfattning om en högre dimensionell verklighet” hjälper mycket våra jordbundna med att frigöra det tredimensionella tvivlet om deras sanna JAG.

Detta tvivel är en stor utmaning för våra jordbundna. För det första så sänker tvivel deras medvetande. Sedan glömmer de många av de flerdimensionella perceptionerna och erfarenheterna som de har, vilka starkt hjälper dem att ”Komma ihåg sitt sanna JAG”.

Många människor, som också kan vara Galaktiska, börjar komma ihåg sin flerdimensionella medvetenhet, liksom sina flerdimensionella uppfattningar. Därefter hjälper den enorma kraften från att ansluta sig till ”flerdimensionella energifält” dem kraftigt att komma ihåg vad som har glömts under deras ”tjänstgöringstur till den tredje dimensionen”.

De på vårt Skepp, liksom de som kommit ihåg sitt sanna JAG på Jorden, vet att även den fysiska världen är ”flerdimensionell”. Anledningen till detta är att de som har slåtts samman med sina medfödda femdimensionella energifält, kan uppfatta vad de föreställer sig och föreställa sig vad de uppfattar.

Vi sätter uppfattad och föreställd tillsammans, för de har samma uttryck i den femte dimensionen. Hur som helst, fantasi och uppfattningar är förenade, lika mycket som din hörsel och ditt tal är förenade. Vi sätter uppfattad och föreställd tillsammans för att de har samma uttryck i den femte dimensionen.

I den femte dimensionen och bortom gör du detta:

Du uppfattar vad du föreställer dig och föreställer dig vad du uppfattar!

Kära jordbundna, ni skulle bli förvånade om ni visste hur många ”Galaktiker i Jordklädnad” som ni kan möta varje dag i ert ”normala liv”. Kanske är även du, läsaren av detta budskap en ”Galaktiker i Jordklädnad”?”

Faktum är att vi, medlemmarna i din Galaktiska Familj ofta tar kontakt med våra modiga budbärare till Gaia, ”GECs.” GEC är ett ”kodnamn” där vi kan identifiera våra vänner och familj, medan vi och de skyddar dem som kanske inte är redo att medvetet få veta hur många av oss som är där inom ditt NU.

Medlemmarna i våra ”GEC Team”, som är ett annat ”kodord vi använder” kan, eller kan kanske inte komma ihåg vilka de verkligen är. När, och om de känner igen sina sanna JAG, kan de i stor utsträckning hjälpa varandra, liksom hela Gaias verklighet.

Denna ”hjälp” kommer att börjas när dessa jordbundna kommer ihåg sina sanna JAG. Då kommer de att komma ihåg att integrera sina högre medvetenhetstillstånd i deras jordfarkoster. På så sätt kan de bättre skapa och dela en ”gruppfusion” med de andra ” som kommer ihåg”.

På så sätt kan de som bär en mänsklig form hjälpa varandra att expandera deras tredimensionella perceptioner för att inkludera den femte dimensionen. Denna sammanslagning kan lättare uppstå om det finns en grupp människor som kommer ihåg sina femte dimensionella och bortom, personliga- och gruppmedvetande.

Mycket ofta träffar medlemmar av samma Stjärnskepp varandra. Då, när deras Stjärnskeppsgrupp är helt kopplad till varandra, liksom till deras Stjärnskepp, har de det expanderade medvetandet för att hitta andra Galaktiska Besökare, som de själva. Eftersom varje medlem av vårt ”bortauppdrag till den tredje dimensionen” utökar sina medvetanden, kommer de också att expandera minnena av sina liv på sitt Stjärnskepp.

Så småningom kommer dessa Stjärnskeppgrupperingar att växa till större och större grupper där medlemmar från olika Stjärnskepp kan träffas och arbeta med varandra. Anledningen till att vi vill samarbeta med medlemmarna av andra Stjärnskepp är att få en ”repetition” för när vi kommer att smälta samman med vår Jordfamilj i mänsklig förklädnad.

Våra familjemedlemmar, och/eller vår 3D-version av JAG, har medvetet eller omedvetet sammansmält i en mänsklig form. Många av de som har levat med denna mänskliga sammansmältning har glömt sina sanna, Galaktiska JAG.

Vi leder emellertid ofta de sammansmältande till att ”lämna 3/4D-tid” och flyta genom varje förkroppsligande som de någonsin har tagit i alla sina Jordiska inkarnationer. Denna resa genom de fysiska och astrala planen hjälper dem att djupt binda sitt medvetande till alla versioner av deras ”jordade, mänskliga JAG”.

Genom denna sammanslagning av medvetande har de möjlighet att hitta och identifiera alla inkarnationer där våra mänskliga och galaktiska jag redan har blivit blandade. Dessa ”blandningar” är mellan de två versionerna av deras Galaktiska JAG och det Mänskliga JAGET. ELLER så kan det vara en blandning av vårt Galaktiska JAG och de grupper som bildades för att bättre kunna betjäna Gaia.

Detta förverkligande av vår ”blandning”, som en gång koms ihåg av vårt jordade jag, tar oss alla in i en gemensam inkarnation för att granska både våra galaktiska och våra mänskliga uttryck för JAGET. Det är inom denna ”blandning” som vi också kan blanda vårt Galaktiska Jag med samlingen av alla människor med vilka vi har haft en en-mot-en eller en gruppsammansmältning.

Om vår gruppupplevelse har någon rädsla, ilska, sorg eller obalans som behöver rensas från Gaias Aura, kommer vi att kunna göra det utifrån det mentala perspektivet av vårt Galaktiska Jag och det emotionella perspektivet hos vårt mänskliga JAG.

På så sätt kan vårt kollektiva medvetande ”ta vid där vi slutade” när vårt kollektiv först bildades. Det är på så sätt som många av våra ”gamla vänner” möts nu på ovanliga och oväntade sätt.

Ofta kan våra Fysiska och Astrala själar inte känna igen varandra ännu, men vårt femtedimensionella JAG i NUET av den ENDA kan omedelbart komma ihåg det Källenergifält som vi alla samt våra grupper upplever.

De högre dimensionella uttrycken av dessa 3D-chansmöten har i själva verket tillsammans beslutat att inom sina egna 5D-själar hitta ett sätt att ”skaka om” sina tredimensionella uttryck av medvetanden för att tillåta flödet av Ovillkorlig Kärlek att komma in i deras medvetna medvetanden.

Så snart en fysisk, Uppstigande Människa medvetet registrerar denna Ovillkorliga Kärlekens gåva, kommer den att ha några sekunder, där dess begränsade 3D-hjärna/medvetenhet förvandlas till femdimensionell medvetenhet via Flödet av Ovillkorlig Kärlek.

Inom det Flödet av Ovillkorlig kärlek, som ofta är osynligt, men medvetet känt, öppnar deras Höga Hjärta sig för att blandas djupare med deras Multidimensionella sinne,

När det Höga Hjärtat sammanfogas med det Multidimensionella Sinnet, är det en aktivering av det femtedimensionella medvetandet som vanligtvis blixtrar in oss i det femtedimensionella ”NUET”. Inom denna delade sekund kan vi medvetet uppleva vårt eget femdimensionella uttryck av JAG och JAGEN -eftersom många av oss har haft många möten med vårt tredimensionella uttryck.

Det är vanligt både för oss, liksom de Jordiska, Uppstigande Människorna, att vifta bort eller missuppfatta denna blandning inom deras nuvarande medvetandetillstånd. Men vår interdimensionella upplevelse, oavsett om den är medveten eller omedveten, skapar sammanslagningen av vårt tredimensionella jag med vårt Multidimensionella JAG.

Det är av denna anledning som vi ber er ALLA att dela ERA ögonblick av att uppleva NUET av ETT i vilket ert tredjedimensionella och flerdimensionella uttryck av JAG slås samman till ETT.

När ni medvetet kan UPPLEVA och KÄNNA ert EGET femtedimensionella Ljuskropps JAG ur era egna perspektiv, såväl som ur en annans perspektiv, kommer ni att kunna ”äga och minnas” den erfarenheten.

Ni flyttar alla in i högre och högre frekvenser av medvetenhet/verklighet. Därför kommer ni att kunna kommunicera med högre och högre dimensionella varelser, samt dela er erfarenhet med andra. Att dela era interdimensionella upplevelser är faktiskt er heder OCH er plikt.

Det finns många sätt på vilka ni kan dela med er av era erfarenheter, så gå in och fråga ditt eget Högre Dimensionella JAG, hur de två av dig kan bli ETT för att finna vad som är det bästa sättet för DIG – två sammanfogade till ett – att bäst dela det du har upplevt och vad du har lärt dig av den erfarenheten.

Det är ofta som många av er kommer att ha samma erfarenhet, men på grund av era många Jordiska inkarnationer kan ni alla lära er något annat. Naturligtvis, att lära sig något annat görs med avsikt, så att ni ALLA kan lära ut vad ni har lärt er till andra.

Om ni tittar på nyheterna, i alla de många former som finns i ditt ”nu” kommer du att se att ”nyheterna” talar om vad som är fel men sällan ger möjliga lösningar. Vad skulle hända om alla som läste eller tittade på nyheterna hittade ett sätt att dela lösningen på det problemet?

Sedan, vad händer om du, i kombination med ditt JAG, dokumenterade vad du hade fått så att ditt tredje dimensionella uttryck inte kunde ”glömma” vad ditt femtedimensionella JAG precis berättat för dig. Därför rekommenderar vi att ni alla dokumenterar er information så snart ni får den, eftersom den inte kommer att dröja kvar länge i er tredimensionella hjärna.

Därför, ha alltid en penna och papper på dig så att du kan skriva upp vad du fick när du körde bil, medan du var i mataffären, medan du väntar på att hämta upp barnen, medan du väntar i telefonen etc. etc., etc.

Kom ihåg att VAR OCH EN av er är AVGÖRANDE för Gaias planetära Uppstigning. Kom också ihåg att VAR OCH EN av er har förmågan att ta emot information från ert eget Högre Dimensionella JAG, som har tillgång till sitt/ert femtedimensionella perspektiv och bortom JAG.

Vi, Arkturierna, liksom era egna Högre Dimensionella Uttryck av JAG, kommer ihåg VAR OCH EN av er. Kan ni komma ihåg oss?

Välsignelser från Arkturierna och era egna Högre Dimensionella JAG.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...