Arkturierna via Suzanne Lie, 19 juli

Arkturierna

19 juli 2015

Kanal: Suzanne Lie

Vi hjälper er nu att fortsätta er resa genom den fjärde dimensionen. Kom ihåg att hålla er avsikt att skapa en tydlig portal som förenar de tredje och fjärde dimensionerna med den femte dimensionen. Ni, medlemmarna i mänskligheten, är särskilt lämpade för detta uppdrag då mänskligheten står för kopplingen mellan Moder Jord och Fader Ande.

Av alla invånare på jorden, har mänskligheten huvudansvaret för mörkret som är lagrat i det fjärde dimensionella Astrala Planet. Därför är det en plikt för mänskligheten att ta bort detta mörker / rädsla.

Men, även om de människor som lever i rädsla, ilska och behovet av makt över andra är de som främst besudlade Gaia´s aura, är det NI, de uppväckta, som kommer att rensa portaler genom den astrala, fjärde dimensionen och i den femte dimension av villkorslös kärlek och flerdimensionellt ljus.

Dock kommer de som inte tar ansvar för sina handlingar, inte att njuta av återkomsten av de energi fält som de har skickat ut i er värld. Eftersom dessa människor inte utvecklats tillräckligt för att få kontakt med sitt Multidimensionella JAG, är de inte medvetna om, eller lever efter, Gaia´s Lag om Orsak och Verkan.

Därför känner de sig som offer eftersom ”någon” är arg på dem, någon vill ha makt över dem, vilket får dem att känna sig rädda. Eftersom de är vilse i sitt eget mörker, är de oförmögna att uppfatta ”kreativitetens cirkel” som de har skapat.

Därför, precis som de har gjort andra till offer, har de också offrat sig själva. Denna dynamik blir som allra tydligast i 4D´s kausala plan där ”energi ut ger lika energi tillbaka.” De som fortfarande lever i mörker har också glömt att Gaia är en planet med ”fri vilja”.

Därför  kommer alla sätt som dessa mörka har minskat den fria viljan på hos andra, snart att återvända till dem. ”Varför har deras handlingar inte slagit tillbaka på dem ännu?”, hör vi att ni frågar. Vårt svar är att det finns en större plan i drift.

Vi ber att ni, medlemmarna av våra ”ljusvarelser”, litar på detta, att precis som era kärleksfulla gärningar kommer tillbaka till er, så kommer deras mörkare gärningar att återvända till dem. I det NUET, kommer ni att få er slutliga initiering av att villkorslöst älska och förlåta dem som har levt i mörker.

Därför ber vi att ni tränar på detta uppdrag genom att villkorslöst förlåta er själva. Som ni vet, kan ni inte ge bort något ni inte har. Därför, om ni inte villkorslöst kan älska och förlåta er själva, kommer ni inte kunna villkorslöst älska och förlåta dem som fortfarande är förlorade i mörker.

”Men det är inte rättvist”, hör vi er klaga. Därför måste vi påminna om att ”rättvisa” inte är en del av uppstigning. Uppstigning är förmågan att villkorslöst älska, förlåta och acceptera ALLT liv. Er utmaning är så mycket svårare än deras, men avkastningen av era ansträngningar kommer att vara mer än värt er tredimensionella illusion av rättvisa.

Vi säger ”illusion av rättvisa” eftersom rättvisa är inte ens ett begrepp inom den femte dimensionen. Ni vet alla att NI skapar er verklighet med alla era tankar och känslor. Om det är någon som har problem med denna utmaning, vill ni döma dem. Istället kommer ni att hjälpa dem.

Å andra sidan, förstår vi era tredimensionella reaktioner, men för att resa genom den interdimensionella portal som ni skapar, måste ni släppa er anknytning till era tredimensionella reaktioner. Ja, vi är medvetna om att vi ännu inte har sagt att ni faktiskt skapar er egna uppstigningsportal.

Vi har sparat informationen för detta NUET där portalen nästan är klar. Ni förstår, när ni förflyttas genom varje underplan av det fjärde dimensionella astralplanet, Gaia´s aura, liksom er egen personliga aura, har ni kraftigt utökat ert medvetande.

Gamla begrepp såsom ”Kan Jag styra Jordens tredje dimensionella verklighet?” , släpps från er medvetenhet. Alla begrepp från tredje / fjärde dimensionella ”kontrollen” är NU ersatta av fjärde / femte dimensionella begreppen ”skapa.”

Ni, Gaia´s älskade volontärer , har frivilligt antagit den utmaning av ”kan VI skapa tillräckligt femte dimensionella enhetsmedvetande för att förvandla Gaia tillbaka till hennes sanna femte dimensionella JAG.” Observera orden ”vi” istället för ”Jag”. Ni , käraste, transmuterar er självkänsla från ”jag” och ”mitt” till ”vi” och ”vår”.

Gaia var en gång en femdimensionell planet, precis som ni en gång var femdimensionella personer. Naturligtvis, eftersom den femte dimensionen INTE har tid eller utrymme, så väntar femdimensionella Gaia, liksom alla era femdimensionella mänskliga uttryck, tålmodigt på er återkomst.

Tänk på att den tredje dimensionen är en holografisk projektion. Det är en sådant effektivt hologram att de flesta människor tror att det är VERKLIGT. Naturligtvis är det ”riktigt” för er alla  eftersom er tredimensionella form är också en holografisk projektion.

Den sanna, femdimensionella representationen av planeten Jorden och alla hennes invånare projiseras genom fjärde dimensionella ljusstrålar. Denna astrala ljusstråle gjuts på den tredimensionella ”skärmen” för att skapa den holografiska verkligheten på den tredimensionella Jorden.

”Löjligt!” kanske ni säger. ”Denna teori är ett koncept som är intressant att fundera över, men min hand gör ont om jag slår i väggen, jag känner kärlek när mitt barn ler och jag känner rädsla när en bil nästan kör på mig.”

Kära ni, vi vet att den tredje dimensionen verkar verklig eftersom ni kan känna den. Men när ni expanderar ert medvetande till fjärde och femte dimensionerna, kommer ni att känna dem också. Emellertid har mänskligheten fått utbildning för att skapa sin hierarki upp och ner.

Mänskligheten har tränats att den tredje dimensionen är den viktigaste, och sedan finns det fjärde dimensionella drömmar och kreativitet. Sedan, slutligen, verkar den femte dimensionen så långt borta och ouppnåeligt att den knappt är med på listan.

Kära uppstigande, vi tar upp denna fråga, eftersom NI kommer att uppmanas att besvara dessa frågor. Dessutom, när tredimensionella blir rädda, blir de ofta arga. Ilska är ett sätt att driva bort något som är alltför skrämmande att ta itu med.

Kära uppstigande, er uppgift att hjälpa och vägleda andra  kommer inte vara enkel. Således måste ni vara helt anslutna till ert femdimensionella uttryck för JAGET. När det gäller vilka ni egentligen är, är det viktigaste JAG i detta, det JAG som ni placerar er uppmärksamhet på.

I stället för att äga ert ”jag” som det 3D fysiska jaget som bär ett jordkärl, ber vi att ni äger ert JAG som er femdimensionella ljuskropps JAG, som ni också bär.

Sedan, i stället för att titta UPP (i frekvens) till ert ”bättre” JAG, långt borta i en högre verklighet, kommer ni att titta NER (i frekvens) till ert modiga mänskliga jag som ständigt lyssnar på ert perspektiv på verkligheten.

Nu när vi har tittat på ert perspektiv på livet från ert tredje och femte dimensionella jag, låt oss titta på ert perspektiv på verkligheten genom era lägsta, genom era högsta frekvenserna av ert fjärde dimensionella astrala jag.

Vi guidar er på denna övning eftersom er Kausalkropp ärdet  DU som är ”mittemellan” ert maskulina / utflödande jag i det Spirituella underplanet och det feminina / inflödande jag som är grundad i den fjärde dimensionella auran av Moder Jord, Gaia.

Ert jag i de fjärde dimensionella Lägre Astral Planen, bor i botten av dammen, som ligger på toppen av Gaias planetariska verklighet. Ungefär såsom en skorsten samlar sot från röken som färdas genom den öppna spisen till himlen, så samlas de mörka resterna från rädslan i de Nedre Astral Planen.

Som Upptigande, har NI frivilligt valt att vara ”sotare.” Lyckligtvis behöver ni inte klättra genom en mörk och smutsig skorsten eftersom när ni renar era egna lägre astralplan, så renar ni också Gaias lägre astralplan.

I det fjärde dimensionella emotionella Planet, lär ni er att vara herrar över era känslor. När ni behärskar er emotionella kropp, kommer ni ihåg hur man älskar, förlåter och accepterar er själva villkorslöst. Med denna stora gåva till er själva kommer ni ihåg hur man förvandlar ALLA era känslor till kreativitet och kommunikation.

I ert fjärde dimensionella mentala plan, lära ni er att ”ett öppet sinne är det bästa motgiftet att frukta.” Då ni får en viss behärskning av ert sinne, kommer ni att skicka ut tankar som är positiva, kreativa, unika och flerdimensionella.

Då kommer era positiva, berättigade tankar att förenas med era kärleksfulla, förlåtande och accepterande känslor för att skapa en kraftfull tankeform som kommer att skapa grunden för det nya liv som NI kommer att skapa.

Sedan, när ni träder in det fjärde dimensionella Kausala Planet, förenas alla era positiva, berättigade tankar med era kärleksfulla, kreativa känslor för att skapa en positiv, berättigad verklighet. Då kommer ni att komma ihåg att alla orsaker har en effekt och alla effekter skapar en ny orsak.

Inom denna nya verklighet kan ni stoppa vändningen av  tredje dimensionella ”Hjulet av tredimensionell Orsak och Verkan” för att förbereda er att lämna att lämna tiden och träda in i NUET där orsak och verkan är ETT i Skapelsens Cirkel.

När denna Skapelsens Cirkel är klar kan ni träda in i Kärnan i den Cirkel som skapades av det cirkulära flödet av orsak och verkan. För att ta examen från tredimensionell verklighet, måste ni fullgöra denna krets av orsak och verkan så att ni kan skapa Korridoren genom vilken ni kommer in i kärnan.

Inom Kärnan är ALLT stilla och fridfullt. Inom Kärnan finns OÄNDLIGA möjligheter. Inom Kärnan i Skapelsens Cirkel finns det som är oändligt, liksom det som ännu inte är manifesterat.

Inom Kärnan, är ni den feminina laddnings (-) formen.

Inom Kärnan är ni oändligt omgivna av positiv laddning (+) av anden.

Inom Kärnan är ni Anden (+) som omger och strömmar in till Materia (-) i

Oändlig Dans av Skapelse

VAD KOMMER NI ATT SKAPA?

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...