Arkturierna via Sue Lie, 23 november 2019

Arkturierna via Sue Lie, 23 november 2019

Saturday, 23 november 2019

Inter-dimensional Knowing and Unconditional Love — The Arcturians through Sue Lie

www.multidimensions.com

Arkturierna genom Suzanne Lie

Kära Arkturier,

Har ni ett meddelande till mig och mina läsare idag?

Ja, vi har alltid ett meddelande för alla som vill kommunicera med sina egna Högre Uttryck av JAGET. Ja, ni har ALLA högre uttryck för ert tredje dimensionella jag eftersom ni alla är Multidimensionella/Interdimensionella Varelser.

Ja, ni är våra kära frivilliga som tar ledigt från era sanna, femte dimensionella och bortom JAG för att bära en tredje dimensionell jordfarkost. Vi säger ”jordfarkost” eftersom du NU bär farkosten som låter dig ta en inkarnation på Gaias planet, som vanligtvis kallas Jorden.

Men ni tog detta beslut medan ni bar en femte dimensionell farkost. Därför, ni kära krigare av Ljuset, ni gjorde den stora uppoffringen att sänka er medfödda femte dimensionella och bortom resonans av er Ljuskropps JAG till ert tredje/fjärdedimensionella fysiska jag.

Varför gjorde ni ett sådant offer?

Ni gjorde denna personliga uppoffring för att hjälpa Planetväsendet Gaia, eller Jorden, eftersom era galaktiska JAG visste att en kärleksfull, vacker och mycket gammal planet som heter Jorden, var i allvarlig fara. Denna fara kom inte från andra planeter utan från de mänskliga invånarna på Gaias Jord.

Lyckligtvis har många Galaktiska Varelser som utvecklats för att resonera till den femte dimensionen och därbortom, tagit en tredjedimensionell, mänsklig form för att bättre hjälpa kära Gaia. Gaia är vanligtvis känd som Jorden för människorna, men känd som Gaia av Hennes Galaktiska Familj.

Anledningen till att dessa Galaktiker gjorde den enorma uppoffringen att bära en tredimensionell mänsklig form var för att alltför många, om inte de flesta ”mänskliga varelserna” på Jorden, inte var medvetna om att planeten Jorden på vilken de lever är en Levande Varelse.

Följaktligen, eftersom många av människorna som lever på Gaias Jord under detta NU inte är medvetna om att de faktiskt lever på ett LEVANDE Planetväsen.

Därför känner de sig fria att:

–lämna skräp på gatan eller på gården …

–att förorena luften med de många bilarna som de kör …

–att kasta sopor i vattenvägarna …

–och märker inte att de är ansvariga för den dåliga luften, förorenat vatten …

”Vad händer på Jorden?”, Frågar vi ur vårt femte dimensionella perspektiv.

”Det måste vara dags att be våra Galaktiska Volontärer att ta en jordfarkost och bli människor på Jorden.

Ingen av våra Galaktiska Volontärer kunde emellertid föreställa sig hur mycket skador människor faktiskt åstadkom. Många av Jordens härskare, som Presidenter och andra ledare, är mer bekymrade över sina egna liv och verkar inte bry sig om sin planet.

Grunden till detta beteende är att många människor blir alltför beroende av vad ”pengar” kan köpa dem, liksom hur mycket makt deras ”pengar” kan ge dem.

Vi Galaktiker hade ingen aning om vad detta ämne som kallades ”pengar” var. Därför har några av oss, faktiskt nu fler och fler av oss, beslutat att ta en jordfarkost i hopp om att utbilda de människor som verkar bry sig mer om pengar och makt över andra än de bryr sig om den kära planeten Gaia som de lever på.

Lyckligtvis finns det några människor, de flesta av Galaktisk Härkomst, som vanligtvis kommer ihåg, eller åtminstone kan komma ihåg att planeten där de lever blir mer och mer skadad för varje dag.

Faktum är att några av de högsta ledarna på Jorden har valt att glömma det löfte som de gav innan de tog denna Jordfarkost. Dessa ”rädda ledare”, som vi kallar dem, är så involverade i ”makten över människor” och ”makten över själva planeten som de lever på” att de helt har glömt ”Födelsekontraktet” som de gjorde innan de tog denna inkarnation.

I det Galaktiska NU där de gjorde detta löfte bar de en högdimensionell, vanligtvis högre fjärde eller femte dimensionell, Galaktisk Farkost. Ingen av dessa modiga Galaktiker kunde ens föreställa sig hur ”förlorade i personlig själviskhet” många av dem skulle bli.

Vi Arkturier och Plejader minns chocken när vi först tog en tredje dimensionell mänsklig form. Vi hade aldrig upplevt rädsla på det sätt som Jordmänniskor gör, och vi hade inte haft några krig på många, många årtusenden.

Män och kvinnor var inte avskilda från varandra, och det fanns INGEN hierarki med avseende på att ett kön var ”bättre” än ett annat kön. Det finns faktiskt många femte dimensionella (som vi kallar dem) som har valt att ta på sig en form som inte har något kön.

I vår femte dimensionella verklighet är ”reinkarnation”, som människor kallar ”födelse”, helt annorlunda än på en fysisk planet som Gaia. I vårt femte dimensionella/interdimensionella uttryck av JAGET resonerar vi alla till den femte dimensionens frekvens och därbortom.

I själva verket lever vi Galaktiker inom en högre dimensionell/flerdimensionell verklighet som vi har valt att uppleva inom NUET av den ENDA i vilken det fanns en ”Villkorslös Kunskap” om vår ”Flerdimensionella Varelse.”

Därför upplever vi Galaktiker inte ”tid” och ”rymd” på samma sätt som varelserna på Jorden. Vi säger ”varelser” snarare än ”människor”, eftersom många av oss har valt att ta på oss inkarnationer där vår form inte kunde namnges via er mänskliga kunskap, och/eller vi kanske inte har någon form alls.

Ja, vi känner er förvirring över detta uttalande. Alla ni som kallas ”tredimensionella” människor ”är också ”Högre Dimensionella Varelser.” Några Högre Dimensionella Varelser har valt att ta på sig en form, och några av de Högre Dimensionella Varelserna har valt att vara formlösa.

De formlösa upplevs ibland av människor som ”en inre röst”, eller som ”en mycket speciell känsla som är fylld med lycka och en känsla av” djup kunskap. ”De formlösa kan ta form och ibland, mycket ibland, avslöjar de sin ”form” för människor som är på väg att resonera till sitt eget femte dimensionella uttryck för JAGET.

Denna resonans av ens Femte Dimensionella JAG kan bara upplevas när den människan, eller Galaktikern, har fyllt sitt väsen med Villkorslös Kärlek och Interdimensionell Kunskap.

Kraften av Villkorslös Kärlek hjälper den Varelsen att ”Älska HELA Livet” och ger dem också möjligheten att uppleva de många olika sätt som de kan uppleva på, och veta och dela det de har upplevt.

Det är viktigt att när man får dessa gåvor av Interdimensionell Kunskap och Villkorslös Kärlek, att man överför dem till hjärtat av den verklighet som man upplever.

Interdimensionell Kunskap är förmågan att ”veta, förstå, leta efter, ta emot och acceptera” information som de ”på något sätt” förstår kommer till dem från en högre frekvens av verkligheten.

Hur kan de det? Svaret på den frågan kommer troligen att uttryckas på olika sätt via olika människor. Men ”känslan” av Interdimensionell Kunskap omger hjärtat och sinnet för att lämna en stark känsla av ”djup inre kunskap.” Denna djupa kunskap kommer bäst att förstås om mottagaren av den gåvan tillåter ”kunskapen” att vara gratis – det vill säga utan kostnad eller behov av att betala för den på något sätt.

Denna inre kunskap känns ofta som ett minne av något som du alltid visste, men av någon anledning glömt bort. Troligen var denna ”glömska” ett symptom på att komma ihåg. Ja, vi vet att uttalandet är förvirrande för tredimensionellt tänkande. Kom dock ihåg att vi talar om ”Interdimensionell kunskap”, vilket är ganska unikt för den tredimensionella hjärnan.

Det är här som den Villkorslösa Kärleken kommer in. Faktum är att den första Villkorslösa Kärleken som kommer in är Villkorslös Kärlek till ditt eget JAG. Ja, vi menar ditt ”Högre JAG”, men vi menar också ditt ”fysiska jag.”

Ditt fysiska jag har den stora äran och ansvaret att ”jorda den Villkorslösa Kärleken i din fysiska form och i allt du uppfattar kring dem. Med den Villkorslösa Kärleken jordad och din Interdimensionella Kunskap aktiverad kan du lättare ta på dig en fysisk form.

Ja, människor tror ofta att bara deras hjärna ”tänker”, men när du kommer ihåg din egen Flerdimensionella Kropp, inser du att ”bränslet” för din Flerdimensionella Kopp är den Villkorslösa Kärleken som din ”essens” kommer ihåg att ge till ditt inre, högre och Flerdimensionella JAG.

Ja, det är sant att de flesta människor INTE vet att de har ett ”Flerdimensionellt JAG som gömmer sig i deras fysiska kropp.” Faktum är att människor många gånger blir så involverade i sin sökning efter Villkorslös Kunskap att de glömmer att kroppen är det som jordar deras Flerdimensionella JAG och Villkorslösa Kunskap till Gaias planetvarelse.

Faktum är att alltför många människor inte tänker på deras ”kunskap”, eftersom de är för upptagna med att söka efter den ”varelse” som de vill uppleva. Det finns emellertid ingen skillnad mellan den Villkorslösa Kunskapen som lyssnar på och integrerar meddelandena från ens egen Flerdimensionella Varelse.

”Hur kan en person göra allt det?” hör vi att du frågar. Har du glömt din Villkorslösa Kunskap som kan svara på alla dina frågor om du tillåter ditt JAG att erkänna, uppleva och ta hand om ditt eget Flerdimensionella JAG. Ditt Flerdimensionella JAG är inte begränsat till bara en verklighetsfrekvens åt gången.

Faktum är att ditt Flerdimensionella JAG, såväl som din Villkorslösa KUNSKAP, INTE är bundet av tredimensionella regler, eller till och med fjärdedimensionell dagdröm. Villkorslös Kunskap är faktiskt kärnan i din förmåga att inse att du INTE är begränsad till den tredje dimensionella formen som du bär på Gaias yta.

Vi säger ”Gaias yta”, eftersom Gaias Kärna är ingångsvägen till ett helt annat uttryck av Gaia. Precis som din mänskliga inre varelse ofta är något som du inte delar med andra, så är Gaias planetära inre väsen (Hennes planetariska kärna) ganska annorlunda mot Hennes planetyta och delas sällan med tredjedimensionella människor.

Ja, vi ber dig titta på din egen ”villkorslösa kunskap”, som låter dig komma ihåg vad du inte visste – tills du på något sätt kom ihåg det. I själva verket, om du medvetet ber ditt Flerdimensionella Jag att påminna dig om allt du känner till i ditt Flerdimensionella Väsen, kanske du bara upptäcker att du Villkorslöst älskar ditt JAG.

Finns det en bättre gåva än att komma ihåg ditt eget Flerdimensionella Väsen som gav dig den Villkorslösa Kunskapen om ”Hur du skall ÄLSKA ditt eget Personliga och Planetariska JAG!

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...