Arkturierna via Suzanne Lie, 28 januari, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

28 januari, 2018

”Verkligheten är ett Perspektiv”

 

När jag idag satte mig ner för att skriva min blogg, vägledde mig Arkturierna till denna sektion av min webbsida. Därför lägger jag idag ut det på min Blogg.

Min uppvaknandeprocess tog över 22 år. En del av orsaken till den långa resan är att processen började år 1974, då planetens resonansfrekvens var mycket lägre. Nu när hela planeten håller på att förbereda sig på en medveten uppstigning till den fjärde och femte dimensionen, förekommer det en mindre mängd motstånd av vibrationsmässig samt social karaktär.

Den andra anledningen till varför min process tog så lång tid, är för att jag är en Stenbock. ’Sakta men säkert’ fungerar för min del, så att jag kan lära mig att ”använda” varje upplevelse i mitt dagliga liv. Å andra sidan kan vissa människor få hela upplevelsen av uppvaknandet under en relativt kort tidsperiod. Barnen under ’Baby-Boomen’ uppfostrades inte med samma sociala restriktioner som de som vi, barnen från tiden efter andra världskriget hade. Därför kan de vakna upp i mycket snabbare takt, samt lättare.

Barnen från Baby-Boomen förmår mycket bättre uttrycka både maskulina och feminina energier, vilket är den vitala delen i uppvaknandeprocessen till SJÄLVET. Sammansmältningen av de maskulina och feminina energierna till den ENDA är en viktig komponent i öppnandet av det Tredje Ögat.

Ifall jag därtill inte hade en karriär som tjänar som ett uttryck för min maskulina energi, så skulle inte min kropp ha klarat sig så väl som den gjorde. Detta kanske inte gäller för alla kvinnor, men i egenskapen av en Stenbock så var det så för mig.

Jag skriver min berättelse för jag tror att många andra har haft, eller snart kommer att få, samma upplevelse. Men de kanske inte vet vad som händer dem. Jag fick stor tröst av att veta att andra delade mina upplevelser. När jag först höll på att vakna upp, så läste jag många, många självbibliografier om människor som trädde in på sin Andliga Väg.

Ifall vi är oinformerade gällande vår process, så kan vi lida av ångest och depression. Jag har märkt att detta stämmer mycket väl när jag talar med andra. Faktiskt skulle man till och med kunna tro att de får ett nervöst sammanbrott när de i själva verket genomgår en ANDLIG INITIERING.

Jag skulle väldigt gärna vilja höra andra människors upplevelser gällande sitt uppvaknande. Ifall ni önskar dela med er, vänligen lägg till er berättelse i den här bloggens kommentarfält. Vi, Ljusarbetarna och Jordens Beskyddare, behöver stiga fram inom DETTA NU. Ifall någon av er önskar berätta om er upplevelse av uppvaknandet, vänligen gör det nedan i kommentarsfältet.

En del av orsaken till att det förekommer så många olika versioner av uppstigningen är för att:

VERKLIGEHTEN ÄR ETT PERSPEKTIV

Det finns lika många versioner av verkligheten som det finns olika människors perspektiv på livet. I och med att vi rör oss igenom vår process, kanske vi tror att vårt liv ska förändras en hel del, vilket delvis stämmer. Men för det mesta förblir vårt liv utåt väldigt likadant, eftersom det är våra övertygelser som förändras. Sedan, när våra övertygelser förändras, så förändras även våra förväntningar.

Eftersom våra varseblivningar till stor del vägleds av våra förväntningar, så förändras även det sätt på vilket vi uppfattar vår verklighet i och med att våra förväntningar förändras. Sedan när våra varseblivningar förändras, så förändras vår verklighet, för den verklighet vi uppfattar är den verklighet vi lever i.

Därför är verkligheten ett perspektiv. Till exempel, låt oss föreställa oss att det är en vacker dag på stranden och vi vandrar längs piren. Vi hade en bra vecka på jobbet, vårt familjeliv fungerar bra och vi känner oss kreativt uppfyllda.

På grund av att vi känner oss klara och balanserade, uppfattar vi verkligheten som en strålande dag på piren och allt är väl i världen. Vi väljer att blicka upp på den klara, blå himlen för att få se de fluffiga vita molnen sakta röra sig ovanför oss. Vi kan fokusera på barnens skratt, doften av läcker mat i en närliggande restaurang, samt alla lyckliga människor som också njuter av en avslappnande dag.

Å andra sidan, låt oss föreställa oss att vi är en hemlös person som har glidit ner på marken av armod och desperation. I det fallet kan vi, för att vi är oklara och ur balans, bara förmå titta till den nedskräpade trottoaren efter tecken på möjlig föda.

I detta medvetandetillstånd, eller tillstånd av omedvetenhet, kan vi bara höra vårt eget inre elände, bara känna den sugande förnimmelsen av den tomma magen, och bara se den mörkröda, lägre-astrala dimma som förefaller att sväva precis ovanför trottoaren.

Skulle dessa två människor kunna bo i samma stad? Javisst! De skulle i själva verket kunna stå bredvid varandra och ändå vara fullständigt omedvetna om varandras verklighet.

TORNET

Nu vill vi berätta för er om konceptet ”Tornet”. Föreställ er verkligheten som ett sju våningar högt torn, med fönster runtomkring varje våning. Var och en av tornets våningar representerar en annorlunda frekvens (därav en annorlunda färg), såväl som ett annorlunda verklighetsperspektiv.

Fönstren högst upp på tornet representerar den högsta frekvens-upplevelsen i den tredje-dimensionella verkligheten och det nedersta fönstret representerar den tredje-dimensionella verklighetens lägsta frekvens-upplevelse.

Vidare är fönstren på varje våning täckta av ett frekvensfilter, specifikt för den ljusfrekvens som kommer in genom detta fönster. Därför representerar var och en av våningarna en annorlunda verklighetsuppfattning, som baserar sig på det trossystem som är förenlig med denna ljusoktav.

Eftersom de olika oktaverna av ljus ger utrymme för olika oktaver av uppfattningar, så förefaller det finnas olika verkligheter. Men dessa är i själva verket bara EN verklighet, sedd genom många olika synvinklar. Som kan ses i illustrationen ovan, finns dessa verklighetsuppfattningar på en hierarkisk skala, vilket innebär att basala behov måste uppfyllas innan man kan ta sig till tornets högre våningar.

Man kan också välja att uppfatta verkligheten genom det lägre fönstret ifall man önskar. Men man kan inte uppfatta verkligheten genom de högre fönstren, förrän man har utvidgat sina övertygelser och sitt medvetandetillstånd, för att kunna omfamna koncepten av detta fönsters frekvens.

Detta faktum gäller även för dimensionerna. Vi kan uppfatta de lägre dimensionerna utifrån de högre dimensionerna, men tills vi utvidgar vårt medvetande till de högre dimensionerna, så kan vi inte uppfatta dessa. Lyckligtvis, när vårt medvetande utvidgar sig till att omfamna de högre dimensionerna, så kan vi öppna upp vårt trossystem till det som tidigare verkade vara omöjligt.

När vi uppfattar verkligheten utifrån första våningen, så baserar sig livet på att tro att vi måste lära oss att vara jordade, så att vi ska kunna finna beskydd och överleva i det dagliga livet. Vi måste lära oss att skydda oss själva och överleva på egen hand, innan vi kan påbörja Uppvaknandeprocessen till vårt Högre SJÄLV i vårt dagliga liv.

När vi uppfattar verkligheten utifrån andra våningen, så fokuserar våra övertygelser på våra emotioner, instinkter och familjen. Vår värld har utvidgat sig för vi känner oss trygga, jordade och vi vet att vi kan överleva. Tack vare detta kan vi ta oss ansvaret över en familj.

Från utsikten i tredje våningen, skapar våra övertygelser en verklighet som baserar sig på våra tankar, vi ökar vår inre kraft och framhäver vårt intellekt. Vårt medvetande utvidgas ytterligare och vi hittar vår personliga kraft och utbildar oss själva för att skapa ett bättre liv. Tron på vår egen inre kraft uppmuntrar oss att ta oss vidare bortom begränsningarna av att bara överleva, för att söka efter ett bättre liv för oss själva och vår familj.

Från den fjärde våningen, låter oss våra övertygelser se verkligheten som en möjlighet till att skapa intima relationer och starka band tillsammans med andra, och med vårt eget Högre SJÄLV. Vi tror nu på att vi är tillräckligt bemäktigade för att kunna lära oss lärdomar gällande sann kärlek, så att vi kan skapa en djup intimitet med oss själva och inom vårt liv.

Från femte våningen, låter våra övertygelser oss att uppfatta verkligheten som en möjlighet att få djupare kommunikationer, inte bara med andra utan också med de högre uttrycken i vårt SJÄLV. Dessa kommunikationer ber vanligen om att få bli uttryckta genom vår kreativitet.

Från sjätte våningen, tror vi att vi kan uppfatta vårt inre, andliga liv och vi strävar efter att blanda vår andlighet med den fysiska världen. Vi lever i den fysiska världen, men försöker ständigt befinna oss i union med de högre uttrycken i vårt Multi-dimensionella SJÄLV.

Från den sjunde våningen, tror/vet vi att vi ÄR vårt Multi-dimensionella SJÄLV. Därav är våra uppfattningar fria från separationerna och begränsningarna i en inre eller yttre polariserad värld. Från detta fönster finns det i själva verket inga polariteter överhuvudtaget. Inom denna verklighetsfrekvens är vi vårt Multi-dimensionella SJÄLV, som spelar med i det ”Tredje-dimensionella Spelet gällande Ande till Materia”.

Från detta Fönster på Sjunde Våningen, uppfattar vi verkligheten som en möjlighet till att ta del i detta storslagna ögonblick av Planetarisk Uppstigning.

Vårt Torns lägre våningar är nödvändiga, för de är den grund på vilken vi skapade våra utvidgade verklighetsuppfattningar. Vidare, på vissa dagar, såväl som på vissa tider samma dag, kan vi se verkligheten genom olika våningar på vårt Torn.

Till exempel så kan vi ha utvidgat vårt medvetande till att förmå uppfatta verkligheten genom fönstret på den sjunde våningen när vi har en ”bra dag”. Men ifall vi har en ”dålig dag”, behöver vi gå ner till fönstren på de lägre våningarna för att utföra en del underhållsarbete.

Vi kan använda vårt Torn till att uppfatta verkligheten genom vilket fönster vi väljer. Men vanligen vet vi inte detta förrän vi kan arbeta genom gamla övertygelsemönster som ursprungligen begränsade oss till de lägre våningarna.

Med övning, såväl som med tillit till vårt eget Högre SJÄLV, kan vi använda filtren i fönstren på Tornet till att filtrera UT rädslan och ilskan i vår föränderliga verklighet och filtrera IN villkorslös kärlek och tacksamhet för den Nya Jord som vi håller på att skapa som EN Varelse.

Hur kan vi veta exakt var vi befinner oss i vårt Torn? För att besvara den frågan måste vi ställa frågan till Vårt Medvetandes Kärna.

 

MEDVETANDETS KÄRNA

JAG ÄR ditt medvetandes kärna.

Jag bor inom ditt innersta, i dig.

Dina ögon är mina ögon.

och dina öron är mina öron.

Genom dig kan jag se och höra

din vardagliga verklighet som du

har skapat med ditt hjärta och sinne.

Jag kan se vad du ser och

höra vad du hör.

Men jag har en fördel som

du alltför ofta inte har.

Jag är STÄNDIGT medveten om DIG.

Jag kan inte glömma att JAG

ser genom dina ögon och

hör genom dina öron

JAG ÄR av dig, men JAG ÄR mer

JAG ÄR den del av dig

som ser genom dig.

JAG ÄR den del av dig som

STÄNDIGT är medveten om självet och

STÄNDIGT vaken.

Medan du sover för din fysiska värld,

så ÄR JAG vaken.

Medan du sover för din drömvärld,

så ÄR JAG vaken.

JAG ÄR STÄNDIGT vaken.

Och jag minns STÄNDIGT.

Ständigt, kan jag minnas att

världen UTANFÖR dig

är en skapelse av dina egna illusioner.

JAG minns STÄNDIGT att

världen INUTI dig

är en skapelse av din egen illusion

Så, ifall ALLT, inuti och utanför, är en illusion, vad är då verkligt?

JAG ÄR!

JAG ÄR din JAG ÄR – Närvaro som STÄNDIGT är verklig!

 

 

 

To read more, click HERE to go to that section of my Website—www.multidimensions.com http://www.multidimensions.com/seven-steps-to-self/conclusion/

 

The Arcturians via Suzanne Lie, January 28th, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...