Arkturierna via Sue Lie, 26 januari, 2019

Arkturierna via Sue Lie, 26 januari 2019

Att uppfatta och omfamna de Gamla Energierna

Och den Högre Verklighetens Dimensioner

Arkturierna genom Suzanne Lie

Kära Uppstigande Ni,

Vi Arkturier är här inom detta NU för att hjälpa er med den ständigt växande processen att expandera ert medvetande för att kunna uppfatta de högre dimensionella energierna, liksom de högre dimensionerna av verkligheten.

När ni utökar ert medvetande börjar ni uppfatta och förhoppningsvis omfamna de högre dimensionerna av era fjärdedimensionella medvetandetillstånd, och ibland, i djup meditation, kan ni till och med uppfatta era femtedimensionella medvetandetillstånd.

När ditt femtedimensionella medvetande blir aktiverat kommer du sannolikt att kunna uppleva mer och mer av de Forntida Energierna. Förnimmelsen av dessa forntida energier är inte allmän eftersom de flyter in i din verklighet genom transmutationsprocessen.

Transformation betyder: Att ändra eller förändra i form, utseende, frekvens och/eller natur. Transformation är när något, eller någon person, upplever en förändring, metamorfos och/eller mutation till ett annat uttryckssätt. Dessa former av förändring kan förekomma inom ditt fjärde- och femtedimensionella medvetandetillstånd.

Å andra sidan innebär TRANSMUTATION att personen, platsen, situationen eller saken omvandlas till en HÖGRE dimensionell version av personens plats, situation, sak och/eller verklighet. Specifikt betyder transmutation att ändra frekvensen för dessa personer, platser, situationer och/eller saker till femte dimensionen eller bortom.

Den femte dimensionen har ett helt annat operativsystem än i början genom fyra dimensioner, eftersom den femte dimensionen inte är bunden av eller baserad på “tid” eller “rum”. Transmutation sker inom HÄR och NU.

Transmutation är mycket som “uppstigning” till femte dimensionen. Om du transmuterar till en högre medvetenhetsfrekvens, expanderar ditt perceptuella fält för att omfatta det perceptuella fältet, och till och med uppleva det, och återvänder till ditt medfödda femtedimensionella JAG.

Formen som innehåller ditt medvetande resonerar till samma frekvens av verklighet som ditt medvetande. Om ditt medvetenhetstillstånd är lågt, kommer du därför att känna dig negativ och du kommer först och främst uppleva det som verkar negativt och/eller olyckligt.

Å andra sidan, om ditt medvetande resonerar med de högre frekvenserna i den femte dimensionen och bortom, kommer du att känna dig hoppfull, inspirerad, kreativ och ha ett djupt behov av att hjälpa andra. Du kommer aldrig att känna dig ensam eftersom du kan uppfatta att det finns högre dimensionella varelser som följer med dig i din resa till den tredjedimensionella Jorden.

Din femtedimensionella medvetenhet är den bärvåg som rör sig från dina högre dimensionella uttryck av JAGET, och till så många synaptiska korsningar i din mänskliga hjärna som du accepterar.

Det är genom processen med dessa interdimensionella synapser i din hjärna som du kan uppleva din högre dimensionella omgivning eftersom den glittrar bortom dina tredje och fjärde dimensionella uppfattningar.

Vad som händer inom ditt NU är att Gaia börjar prata med Hennes människor som har kunnat KOMMA IHÅG sina femtedimensionella medvetandetillstånd. Det är genom mänsklighetens femdimensionella kommunikation med deras högre dimensionella JAG som de kan ha mental och perceptuell kontakt med de högre dimensionella frekvenserna av verkligheten

När du medvetet väljer att binda ihop dig med dessa högre dimensionella energimönster, har du valt att binda dig med Gaias högre fjärde och femtedimensionella energifält. Det betyder också att du har valt att hjälpa Gaia med Hennes transmutation tillbaka till Hennes femtedimensionella Planetära JAG.

Processen med uppstigning är i grunden processen för transmutation. Transmutation betyder: att ändra eller förändra till en högre frekvensform. Gaia, i själva verket Gaias hela rymdområde, förbereder sig för att transmutera från den tredje/fjärde dimensionella frekvensen av verklighet till den femtedimensionella frekvensen av uppstigna realiteter och uppstigna varelser.

Vi Arkturier, i samförstånd med de Gyllene, Venusianerna och Pleiaderna, har hjälpt Gaia att förbereda sig för Hennes transmutation till en högre uttrycksresonans. Gaia har länge väntat på mänsklighetens förmåga att matcha Hennes stigande planetära resonans.

Gaia är en bra “moderplanet” och vill inte lämna sina mänskliga barn när hon fortsätter att höja sin planetariska resonans i de högre fjärde och femte dimensionerna av verkligheten. Faktum är att Gaias frekvens fortsätter att stiga, även utan mänsklighetens hjälp.

Alla Gaias elementaler av Jord, Luft, Eld och Vatten har övergått till en högre resonansfrekvens. “Forskarna” kallar denna process “Global Uppvärmning.”

I själva verket kommer Jorden från ett tredimensionellt perspektiv att bli allt varmare. Men från ett fjärdedimensionellt perspektiv är den intensiva “värmen” i första hand Gaia i en högre resonansfrekvens.

Den förlorade delen av mänskligheten vet att de inte kan transmutera in i den högre fjärde och femte dimensionen, så de försöker stoppa denna process av transmutation. Men de kommer inte att lyckas eftersom det är Gaias val att stiga upp.

De förlorade människorna kan göra Gaias uppstigning svårare, men de kan inte stoppa det som har börjat i de högre dimensionella verkligheterna och som framskrider långsamt eller snabbt enligt den Gudomliga Planen.

Många människor har tänkt på Gaia som en “sak”. Omvänt är Gaia faktiskt ett levande väsen och går nu in i högre dimensionella energifält i rymden. Rymden är som vatten på så sätt att vissa områden i rymden resonerar mot lägre frekvensenergifält, och vissa områden av rymden resonerar mot ett högre frekvensfält.

Jordens atmosfär är levande med högre frekvensenergifält som inte kan uppfattas genom en tredimensionell varseblivning. Det finns även lägre frekvensfält som inte kan uppfattas genom tredimensionell varseblivning.

Å andra sidan, med meditation och ett sökande efter sinnets mästerskap, kan man bli medveten om energifälten som bor inom och runt om, deras aura. Det finns också portaler inom en aura, som de flesta människor inte känner till.

Dessa portaler leder till alla olika frekvenser av verkligheten, men kan bara uppfattas via en högre dimensionell uppfattning. Medan i ett tredimensionellt medvetandetillstånd kan människor bara uppleva en tredjedimensionell verklighet.

Men, om någon däremot expanderar sitt medvetenhetstillstånd till att omfatta den fjärde dimensionen, kommer personen att uppfatta sin tredimensionella verklighet utifrån de högre dimensionernas olika perspektiv.

Ett exempel på detta är era drömmar. I era drömmar kan tidslinjerna förändras, människor kan komma och försvinna, och ni kan “vakna” från en dröm och sedan “somna” och ha en helt annan dröm.

Den totala förändringen av perspektiv bestämdes INTE av din miljö. I stället ändras dessa högre dimensionella perceptioner av frekvensen av medvetenhet från vilken din dröm, dina tankar och/eller handlingar har uppstått.

Din yttre, vakna miljö påverkar också din uppfattning och dina medvetandestånd i stor utsträckning. Det finns också ÅLDERDOMLIGA ENERGIER som har resonerat med vissa områden så länge att de gamla energifälten är helt sammanflätade med den platsen.

Redwoodträden i Norra Kalifornien, USA är till exempel många hundra år gamla och har skapat mycket starka energifält. Faktum är att dessa energifält kan upplevas om man lutar sig mot eller går bland Redwoodträden.

Ju mer man kan utöka sin medvetenhet för att omfamna den fjärde dimensionen och bortom, desto mer kommer man att kunna ha interdimensionella upplevelser i naturen. Mer och mer styr ens inre guider en för att komma ihåg de högre frekvenserna av verklighet som alltid har funnits där men glömdes när människans uppfattningar var begränsade till den tredje dimensionen.

När människor börjar komma ihåg de högre frekvenserna hos deras medfödda multidimensionella JAG, kommer de också att komma i kontakt med fjärdedimensionella varelser, såsom Feer, och alla Gaias Jord-, Luft-, Eld- och Vattenelementaler, liksom de högre tredimensionella frekvenserna av träden, djuren, himlen, vattnet och Solen.

De tredje, fjärde och femte dimensionella verkligheterna är olika frekvenser av verklighet som alla uppträder inom samma tid och rum. Alla dessa olika frekvenser blandar sig i ett vackert kollage av livet på Jorden.

För att uppleva de olika frekvenserna av din jordiska verklighet måste du matcha frekvensen av ditt perceptuella fält med omgivningsfrekvensen som du medvetet vill uppleva.

Det är på detta sätt som ni kan uppfatta de andra och tredjedimensionella frekvenserna i ert dagliga liv, de fjärdedimensionella frekvenserna i era högre drömmar, ert interdimensionella medvetande, samt de femtedimensionella varelserna som talar direkt i era hjärtan och sinnen.

Det är er utmaning som människor att släppa era mänskliga egon för att slå samman ert medvetande, era perceptuella fält och fysiska interaktioner med Gaias tredje, fjärde och femte dimensionella verklighetsuttryck.

När människor blir villiga att erkänna att de är ETT med alla de många elementen och elementalerna hos sin Planetära Moder, blir de ETT med Gaia. Det är inom Enheten med Gaia som mänskligheten kan uppfatta de urgamla energierna som resonerar med frekvenserna av mänsklighetens högre medvetandetillstånd.

Om medlemmarna av mänskligheten kan komma ihåg att de har valt att ta en jordfarkost under detta NU av stora utmaningar för Gaia, kommer de att mer kunna hjälpa till med den Planetära Uppstigning som är baserad på Uppstigningens Urgamla Energier som alltid har funnits men alltför ofta är sedan länge bortglömda.

Dessa forntida Uppstigningsenergier resonerar med de högre fjärde och femtedimensionella frekvenserna av Gaias planetära verklighet. Människor var menade att vara “Uppväckarna av Gaias femtedimensionella energifält”, men det var ännu inte det NU i vilket mänskligheten kunde vakna till sitt eget femtedimensionella uttryck av sitt jag.

Därför gick alltför ofta mänskligheten förlorad i sin “makt över andra” och glömde att de tog en mänsklig kropp för att hjälpa Gaia med Hennes Planetära Uppstigning till den femtedimensionella resonansen av verkligheten.

Men när mänskligheten börjar hitta sin egen Kraft Inom Sig, kommer deras perceptuella fält att expandera till att inkludera de högre fjärde och femte dimensionerna av Gaias Jord. Många människor är modiga Galaktiska varelser som lämnade sina Stjärnskepp och Hemvärldar för att hjälpa Gaia med sin Planetära Uppstigning,

Olyckligtvis gick många av dessa modiga varelser som valde att ta en jordfarkost för att hjälpa till med Gaias Planetära Uppstigning förlorade i de många lögnerna och illusionerna av den tredje/fjärde dimensionella jorden.

Det är av den anledningen som de uppväckta medlemmarna av mänskligheten har blivit uppmanade att hjälpa till med att öppna de Forntida Portalerna så att de femte dimensionella energifälten kan strömma ner till Jorden.

Med det återupptagna flödet av högre dimensionella energier in i Gaias kropp kommer hennes uppväckta invånare kunna känna igen och välja och acceptera de Femtedimensionella vågorna av energi som omger Jorden som förberedelse för Hennes Planetära Uppstigning.

Gaia behöver mänskligheten till att tro på och framkalla de högre dimensionella energifälten som fortfarande omger Hennes planetära kropp, så att dessa högre dimensionella energier kan blandas med Hennes planet. Många av er har upplevt ett område med “helig mark”. Därför vet ni att det finns områden som resonerar mer med en högre frekvens än andra områden.

Hur kan ni, medlemmar av mänskligheten, hjälpa till med öppnandet av de ålderdomliga femtedimensionella portalerna, genom vilka flödet av Ovillkorlig Kärlek och Violett Eld kan hjälpa Gaia med hennes process av Planetär Uppstigning?

Var snälla och tänk på ovanstående fråga och känn er fria att lägg ert svar i kommentarsfältet i den här bloggen.

Välsignelser

Arkturierna

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...