Skaparna via Daniel Scranton, 27 januari 2019

Skaparna via Daniel Scranton, 27 januari 2019

EN MÄNSKLIGHET ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har börjat utforska de olika möjligheterna ni har framför er för en stor förändring i det sätt ni ser på gränser och nationalitet. Vi anser att enighet är viktigare för mänskligheten än att skilja på människor på grund av olika födelseland.

Därför är vi för en förening av alla världens länder. Vi skulle vilja se att mänskligheten blev ett folk i en värld, och vi är väldigt intresserade av att se hur ni alla kommer att välja att komma fram till denna slutsats på egen hand. Som de flesta av er som tar emot denna överföring vet, är tanken på separation mellan dig och någon annan människa en illusion. Det finns ingen riktig separation. Ni är alla sammanhängande och vi är alla anslutna med varandra i detta universum.

Vi är alla samma varelser utklädda som olika versioner av källan. Så hur ska ni inse det på en fysisk nivå och kunna lägga något på plats som gör det möjligt för människor att röra sig fritt utan pass utan att behöva säkerhet överallt där ni går, så att du är vem du säger att du är och vara där du ska vara?

Vi vet inte vid denna tidpunkt hur det här kommer att hända. Vi vet bara att det finns olika sannolikheter som dyker upp nu på grund av hur svårt det har blivit under åren att ta sig från ett land till ett annat, vare sig som besökare eller som invandrare.

Allt vi kan säga är att förändringen kommer, och det kommer att förändras till det bättre. Och vi vet att det kommer att finnas några saker som du måste räkna ut för att komma till denna plats, men det här är en utmärkt övning för er alla att bli en del av ett galaktiskt samhälle.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio

Love These Transmissions: Make a Donation

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...