Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 januari, 2019

Judas Iskariot

29 januari 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och det är en stor vind av kärleksenergi som nu drar fram över Jorden. Men som med alla starka vindar så slår de till med stor kraft, dra med sig en massa bråte, för att sedan lugna ner sig. Bråten behöver sedan plockas upp och en stilla inventering och kontemplation behöver göras för att se vad som nu ska göras i detta öppna ljusa fält. Er medvetenhet sätts nu på prov, kära Jordbor, lite varstans i världen. Låter ni öppenheten och ljuset fylla era kroppar eller fyller ni det genast med allehanda skräp för att fylla upp tomrummet. Vågar ni stå stilla i er egen gudomlighet eller flyr ni genast till kända platser av illusorisk trygghet. Det kan vara värt att fundera på. Många har fått benen avslagna men hittat fotfästet och rest sig igen. En stor eloge till dem för att de har hållit fast vid sin tillit och tro på den ljusa sidan av sig själva. De har mött mörkret men valt ljuset. Det är en stor bragd och det är ni som väljer, kära Jordbor. Valet ligger i era händer. Vad säger ert hjärta?

Ja, ni befinner er i omtumlande tider och det händer mycket på er Jord av både positiva och mindre positiva saker. Den genomsyrande energin är dock positiv och det är den ni ska sträcka er efter. Fader/Moder Gud håller en hand över er så ni har alla möjligheter att gå den rätta vägen nu. Den väg som leder till ljuset och kärleken i ert hjärta. Genom att följa era egna steg i livet så bidrar ni till Jordens och er egen mänsklighets utveckling. Det är tillsammans som ni bygger den här världen som ni har hört många gånger förut. Det är genom att följa den väg som ert hjärta viskar åt er att gå som ni träder in i en förändrad värld. Världen förändras i samma takt som er medvetenhet stiger. Ert medvetna sinne har redan en annan värld runt omkring sig. Din värld återspeglar det du känner och tror på, men det kanske inte är hela din sanning. Kanske behöver du gå lite djupare in i dig själv för att finna ditt sanna själv som är en del av allt som är. Inom dig finns en ljus och sann varelse som väntar på ditt godkännande. En flyktig lätt energi som ger dig de visdomsord som du just nu behöver. Bakom alla tankar och känslor så finner du ditt sanna själv. Det kan vara värt att fundera lite extra på. Ditt sanna själv är alltid beredd att bistå dig men behöver en öppning för att hitta fram i alla dina snåriga tankar och känslor. Öppningen kan uppstå när du är tillåtande och bara låter tankar och känslor komma och gå utan att engagera dig i dem. Var iakttagaren och förnim vem det är som iakttager. Kan det möjligen vara ditt sanna själv?? Ja, mina vänner, det är ett sätt att förhålla sig till världen men hur ska ni kunna behärska en hel värld om ni inte kan behärska er själva. Det är en stor fråga som man kan ställa sig själv.

För att återgå till ljuset så lyser det nu stadigt på Jorden och ett större uppvaknande och en högre medvetenhet är nu en följd av detta starka flöde. Många människor söker och vaknar nu upp till sig själva och förändrar sin inre och yttre värld. Det här är transformationen, kära vänner, det här är transformationen. Den sker genom er, genom det större uppvaknandet som nu sker på Jorden. Människor gör halt och börjar gå på nya vägar som gagnar dem själva och andra som går bredvid dem. Det kan uppstå en stillhet som sedan kan följas av en explosion av aktivitet. Världen är satt i gungning och det är ni som gungar den, kära Jordbor. Låt stillheten växa till en bro som ni sedan kan vandra på och fullborda er tid på Jorden.

Himmelens portar står öppna. Bron finns där redan, det är bara för er att kliva in.

 

Jag älskar Er så mycket

 

Judas

You may also like...