Arkturierna via Sue Lie, 6 september 2019

Arkturierna via Sue Lie, 6 september 2019

Per Staffan 8 september 2019

Suzanne Lie

Transmutation Back to SELF

6-9-19

TRANSMUTERING TILLBAKA TILL JAGET

Arkturierna genom Suzanne Lie

En ny värld kommer, men den gamla världen har inte kommit till sitt slut. Därför finns det två verkligheter, eller kanske många fler, som lär sig att samexistera inom detta NU. Därför stiger den nya och den gamla upp inom samma NU.

Så småningom kommer det förflutna och framtiden att mötas i NUET av DET ENDA i ditt femte dimensionella medvetande. Det femte dimensionella medvetandet belastas inte längre med det förflutna eller framtiden, eftersom det BARA är NUET av det ENDA.

”Vad är Nuet av det ENDA?” Hör vi att du frågar. Vi förstår att det är svårt att förstå det ”Tidlösa NUET” eller det ”Enade ENDA”, eftersom din tredje dimensionella mänskliga inkarnation troligen har fått dig att glömma många av de medfödda färdigheter och känslor som är normala inom ditt femte dimensionella och högre JAG.

Inom mänsklighetens växande ”känsla av NUET”, lär sig det förflutna och framtiden att vara vänner, eller åtminstone, de lär sig att samexistera. Denna samexistens kan bara uppfattas av dem som känner, svarar på och dokumenterar det tysta inre samtalet som pågår i deras hjärtan och sinnen.

Ja, ditt tredje, och till och med ditt fjärde dimensionella medvetande är beroende av ”tid.” Tiden ger dig en början, som du kan kalla på för att komma in i ditt medvetande, eller ett slut där du kan glömma det som du inte är säker på att du är redo att veta.

Det är främst inom ens djupaste meditationer och/eller under en ihågkommen dröm som mänskligheten börjar känna det som de inte kan se eller höra via deras tredje dimensionella jordfarkost.

Medan du bär en mänsklig jordfarkost, förloras många av dina medfödda, femte dimensionella sinnen, önskningar, minnen och känslor i livet och rörelsen i ditt tredje dimensionella liv. Du fick höra innan du tog din nuvarande jordfarkost att du troligen skulle glömma din högre dimensionella verklighet när du bar den farkosten.

Men du glömde det meddelandet på samma sätt som du glömde många av dina andra femte dimensionella meddelanden och erfarenheter. Anledningen till att du ”glömde” är att ditt tredje dimensionella medvetande inte kan behandla meddelanden som har en resonans med den högre fjärde och femte dimensionella frekvensen.

Denna situation var inte ett misstag på något sätt, eftersom vi, din Galaktiska Familj, visste när vi skickade ut dig på ditt ”Jorduppdrag”, att om du skulle ”komma ut” som ditt sanna, Galaktiska Jag, så skulle det skrämma de tredjedimensionella.

Med ”tredjedimensionella” menar vi varelser som resonerar med frekvensen för den tredje dimensionella, fysiska verkligheten. Vi, din Galaktiska Familj, är noga med att ge dig så mycket information som möjligt om att vara i eller återlämna en tredimensionell farkost som lever inom begränsningarna, illusionerna och de många motstridiga känslorna från att bära en tredimensionell form.

Vi säger tredimensionell ”form” eftersom du kan välja att INTE ta formen av en människa. Det finns andra varelser, som hästar och hundar, som har mycket av samma känslor som människor, men de står inte inför de många utmaningarna för människorna såsom girighet, girighet, konkurrens, ensamhet och själviskhet.

Människor har kanske färdigheter som djur inte har, men precis som djurriket står inför skador från människor, står människor inför skador från människor. Varför är det så att människor skadar andra människor? Vi, er Galaktiska Familj, har också funderat över denna fråga.

Vad vi har kommit fram till är att medan djur, växter och andra medlemmar av Gaias planetariska verklighet lever utan känslan av separation från Källan så är faktum är att de flesta av Gaias Naturvarelser lever inom NUET av den ENDA.

Ja, det är sant att djur slåss med varandra, attackerar varandra och till och med äter varandra, de förblir kopplade till flödet av Gaias behov. Djur skulle inte ta bort allt vatten från andra djur eller döda en annan varelse för att de var arga.

Djur lever inom Flödet av den ENDA genom att alla varelser har tagit en form för att delta i skapandet av liv på planeten Jorden. Faktum är att de flesta människor på Gaia också har valt att ta en jordfarkost så att de kan uppleva Jordens ”tid” och ”rum”.

Tid och rymd sammanflätas inom den fjärde dimensionen och slås samman till den ENDA inom den femte dimensionen. Det är i den tredje dimensionella frekvensen av Gaia som separering, makt över andra, girighet, snikenhet, krig och förstörelse av Gaias kropp äger rum.

Varför är det så att varelserna, mänskligheten, som var tänkta att vara de mest utvecklade varelserna på Gaia, har blivit de mest förstörande varelserna på Gaias planetkropp? Det är för att hitta svaret på denna fråga som vi Galaktiker kom från den fjärde, femte och däröver dimensionen för att se hur vi kunde skydda Gaia.

Kanske har människor inte uppskattat Gaia eftersom de ännu inte är medvetna om att Gaias Jord kommer att gå tillbaka till de högre frekvenser av verkligheten som hon kom ifrån? Kanske beror det på att för många människor har påverkats för djupt av de mörka som också kom till Gaias planet för att hålla polariteten av mörker och makt över andra.

Gaias ursprungliga avsikt (eftersom planeter är levande varelser) skulle vara ett levande exempel på uppstigningsprocessen. Uppstigningsprocessen är när frekvensen för någon person, plats, område och/eller planet utvidgar sitt energimönster för att resonera till den femte dimensionens frekvens.

Den tredje dimensionen är Gaias lägsta energifält och tyvärr det energifält till vilket de flesta av Gaias människor resonerar. Å andra sidan resonerar den faktiska kroppen på Gaias planet, liksom alla växter, djur, insekter och andra varelser, till olika frekvenser utöver den tredje dimensionen.

Många, faktiskt fler och fler tredimensionella människor, kommer ihåg sina egna Högre uttryck för Jaget och utvidgar medvetenhetsfrekvensen till att omfatta den fjärde, femte och till och med högre dimensioner av verkligheten.

Men de som har expanderat sitt medvetande för att omfatta de högre dimensionerna har också behövt dölja den medvetenheten från mörkrets krafter. Dessa ”mörkerkrafter” finns ofta i höga positioner och är ofta svåra att ignorera.

Vi, er Galaktiska Familj, påminner er igen om att den mörkaste natten är strax före gryningen. Tappa därför inte förtroendet för de högre frekvensmeddelanden som ni får. Du kan välja att hålla dem för dig själv, dela dem med några och/eller dela dem med många.

Vi, din Galaktiska Familj, inbjuder dig att vara med oss under våra regelbundna möten som vi tillhandahåller på våra Stjärnskepp för våra modiga krigare på Gaia. Om du vill gå med i dessa femtedimensionella möten, fyll ditt hjärta med Ovillkorlig Kärlek och ditt sinne med självförtroende.

NI tar verkligen emot högre dimensionella meddelanden, men alla ni kan inte komma ihåg dessa meddelanden – ÄNNU. Det kommer troligtvis ta ett tag för många av er att förstå att ni KAN och FÖRTJÄNAR att kommunicera med er fjärde, femte och bortom Galaktiska Familj.

Du kommer sannolikt att känna oss först i ditt Öppna Hjärta. När du sedan tillåter dig själv att komma ihåg vad den ovillkorliga kärleksfulla känslan betyder för dig, kommer du att börja ta emot personliga meddelanden. Vi ber dig att omedelbart dokumentera dessa meddelanden eftersom det är svårt för din tredjedimensionella hjärna att behålla ett högre dimensionellt meddelande.

Det är av den anledningen som vi ber dig skriva ned vad du har fått. Så småningom kommer du att känna dig tillräckligt säker för att dela dina meddelanden med andra. Du kan dela dessa meddelanden på vilket sätt du vill.

Du kan skriva dem, rita bilder om dem, skriva musik eller låtar om dem, dansa till känslan av dessa meddelanden, på vilket sätt ditt hjärta och sinne än kan smälta samman till föreningen av Enhet med alla aspekter av ditt multidimensionella JAG.

Det är viktigt att du vet att det inte finns några rätt eller fel sätt att kommunicera interdimensionellt. DITT sätt att kommunicera är perfekt för dig. Vi rekommenderar dock att du dokumenterar dessa meddelanden på något sätt, till exempel genom att skriva, sjunga, dansa, rita, skapa en video eller vad du än gillar.

Om du gillar din process med interdimensionell kommunikation, kommer du att sätta undan vissa tider och platser där du känner mest inspiration och koppling till ditt eget, andra, ”Interdimensionella Uttryck för JAGET.”

Vi föreslår att du mediterar, drömmer om, ritar, sjunger, vandrar till känslan av ditt eget ”Inter-Dimensionella JAG.” Det är på dessa kreativa sätt som du kommer att börja falla in i, smälta in med, bli ETT med ditt eget Högre Dimensionella JAG.

Kom ihåg igen och igen, att det INTE finns något rätt sätt. Det finns ENDAST Ditt Sätt.

Genom att låta dig själv ansluta till och ta full kredit för att vara ditt JAG, kommer du att börja komma ihåg mer och mer om dina egna högre dimensionella uttryck av JAGET.

Låt din ”fantasi”, vilket är dina FEMTEDIMENSIONELLA TANKAR OCH KÄNSLOR, att ta dig in i det DU som du alltid har varit, men glömt. Vi, din Galaktiska Familj i verklighetens högre dimensioner, har övervakat er, våra modiga uttryck för JAGET, som frivilligt har tagit en jordfarkost under denna kritiska tid av Gaias ”uppstigningsprocess.”

Precis som det är svårt för många av människorna på Gaias planet att tillåta, såväl som öppet engagera sig i processen för transmutation TILLBAKA till JAGET, är det också mycket svårt för Gaia att överföra SITT PLANETARISKA JAG tillbaka till hennes medfödda frekvenser av femte dimensionen och däröver.

Vi, medlemmarna i din Galaktiska Familj, är medvetna om att vissa, faktiskt för många, av dem som bär en mänsklig jordfarkost kanske inte kan överföra sitt medvetande och därmed deras kroppsliga form till frekvensen av den femte dimensionen.

De som vill hjälpa andra med denna transmutation kommer emellertid att gå in i kollektivet av de som deltar i processen med Gaias Planetära Uppstigning. Kom ihåg att kärleken och engagemanget som du ger ut till Planetär Uppstigning kommer att returneras trefaldigt.

Det finns fortfarande många ”slöfockar” som de också kallar dem, som är varelser som bär en jordisk form, som fortfarande arbetar för styrkorna av mörker och makt över andra. Vi påminner dig om hur de Uppstigna Mästarna i din mänskliga historia alla gick igenom processen att släppa ALLA personliga önskemål och ge sig själva till den ENDA.

Om du tittar på de Uppstigande Mästarnas liv kommer du att se att det inte finns något rätt eller fel sätt. I själva verket är det upp till var och en att hitta ”sin väg” för att hjälpa till med Planetär Uppstigning. En sak som de Uppstigna Mästarna har gemensamt är att de släppte behovet av att FÅ och levde inom sin önskan och hängivenhet att GE.

Jorden är en mycket mångfaldig planet med många olika livsformer. Därför finns det många olika Vägar till Uppstigning som var och en av de många olika varelserna går. Vi säger ”varelser” snarare än människor, eftersom ALLA de många versionerna av levande varelser på Gaia kan och kommer att upptäcka sitt eget sätt att ”stiga upp/återvända” till sitt medfödda Högre Dimensionella uttryck för deras flerdimensionella JAG.

Kärlek och Ljus kommer att visa vägen för alla som har valt att hjälpa Gaia med hennes Planetära Uppstigning. Det kommer att finnas några, om inte många, som bara vill höja upp sig själva eller bara höja upp vissa människor eller vissa platser.

Vi, Arkturierna, säger som avslutning att Planetär Uppstigning INTE är något du kan ”ha för dig själv.” Planetär Uppstigning är något som DU har valt att skapa genom att bli ETT med Gaia och ALLA Hennes invånare.

Ja, det finns vissa som kommer att arbeta emot Planetär Uppstigning och/eller bara vill att vissa människor eller platser ska stiga upp. Dessa har valt att sätta sina personliga behov framför behoven hos kära Gaia och Hennes invånare.

Uppstigning är en process av att Energi Ut är lika med Energi Tillbaka. När Gaia utvidgar sin resonansfrekvens till högre och högre dimensioner av verkligheten kommer varje varelse att ansluta till resonansen för sina egna tankar och känslor.

Därför, vad de håller inuti sig själva är vad som kommer att projiceras som deras verklighet. Faktum är att det du håller inombords är vad du skapar i ditt liv med alla dina tankar och andetag. Om du älskar dig själv och projicerar den inre kärleken ut i din verklighet, kommer du att uppleva den verkligheten för dig själv och för andra.

När personer inte bara tänker på sig själva, utan på hela Moder Jord, kommer deras tankar om kärlek och ljus att gå ut till andra och in i Gaias Planetära Kropp.

Tänk om 50% av mänskligheten skickade tankar om kärlek och ljus till Gaia?

Tänk om 75% av mänskligheten skickade tankar och kärlek och ljus in i Gaia?

Vad händer om NI, ni som läser detta meddelande,

skickade ut tankar om Kärlek och Ljus till Gaia?

Vi, Arkturierna, inbjuder er att skicka ut Kärlek och Ljus till Gaia!

Tack på förhand för din Gåva till Gaia.

Arkturierna och de Många medlemmarna i din Galaktiska Familj,

skickar DIG Kärlek och Ljus från våra Högre Dimensioner av verklighet.

Vi ber dig att dela den gåvan med andra och med Gaia!

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...