Arkturierna via Sue Lie, 21:e juni 2017

Arkturierna via Sue Lie, 21:e juni 2017

Interdimensionell kommunikation, Arkturierna genom Sue Lie

6-21-17

Arkturierna genom Sue Lie

 

Kära Arkturier,

Har ni ett meddelande till mig idag? Jag vet att det alltid finns meddelanden, men jag måste bara fråga. Därför så frågar jag nu …

 

Kära Suzille,

Ja, du har rätt i att vi alltid har ett meddelande till den som vill kommunicera med oss. Således vill vi påminna alla som kan läsa det här meddelandet att vi, Arkturierna, liksom HELA er Galaktiska Familj, alltid är redo att kommunicera med er.

Vi är “alltid” redo att kommunicera med er, eftersom vi inte är begränsade eller bundna till er illusion av tid. Ni vet att tiden är en illusion, eftersom det verkar vara ganska stor skillnad beroende på omständigheterna.

När ni till exempel gör något ni älskar, så “flyger tiden iväg”. Men, när ni gör sådant ni INTE vill, verkar tiden gå i “snigelfart”.

Tiden är också mycket beroende av ert tillstånd i medvetenheten. I er tredimensionella medvetenhet, är tiden något som verkar vara styrd av en “klocka” som finns i det yttre. Fast den här yttre klockan, interagerar med ert emotionella tillstånd då “tiden flyger”, när ni har roligt, och “varje minut känns som en timme” när ni gör något ni ogillar.

Från vårt perspektiv i den femte dimensionen och bortom, ersätts den tredimensionella tiden med den femdimensionella och bortom, av NUET. Inom NUET i de högre dimensionerna finns ingen “tid”, som saktar ner ert perceptuella fält, till det ni omedvetet har valt att fokusera på.

Dessutom kommer ert val av fokus att diktera den verklighet ni lever i. Om ni väljer att fokusera på de räkningar ni måste betala, och det arbete ni måste göra (med betoning på “måste”, vilket innebär att ett personligt val inte finns att tillgå inom det NUET), då blir tiden er fiende. Därför verkar varje minut vara som en timme.

Men när ni mediterar eller håller på med något kreativt, så aktiverar ni ert fyr- och femdimensionella medvetande, där “tid” blir en produkt av ert tillstånd av medvetenhet. Till exempel, när ni gör något kreativt som ni gillar då verkar tiden ”flyga iväg”.

Anledningen till att vi talar om “tid” är att tiden är ett underbart system för feedback, av hur ni väljer att skapa ert liv. Om ”tiden drar iväg”, eller om ni ”inte har tid” att göra det ni verkligen vill, så har “tiden” gett er en upplysning om den verklighet ni har skapat åt er själva.

Det är mycket viktigt att ni inser NU, att NI är skaparna av er verklighet. Snart, och detta “snart” är beroende av hur varje person valt att expandera sin medvetenhet, för att tillräckligt mycket “expandera sina perceptuella fält.”

Era “perceptuella fält” bestäms av era val genom de många olika personer, platser, situationer och saker som ni väljer att uppfatta, eller inte uppfatta. Era fysiska känslor har en direkt effekt på era perceptioner, och era perceptioner har en direkt effekt på era känslor.

Därför kan ni skapa en “feedback-loop” där ni kan välja att sända ut rädsla, och rädslan återvänder hela tiden till er. Men ni kan också skapa en feedback-loop, där ni fokuserar på att “sända ut kärlek” för då kommer det kärlek tillbaka till er.

Rädsla begränsar ert perceptuella fält till den tredje och lägre fyrdimensionella verkligheten. Å andra sidan expanderar kärlek, speciellt ovillkorlig kärlek, ert perceptuella fält. Vi talar inte om ert fysiska perceptuella fält, som också påverkas mycket av ert tillstånd av medvetenhet.

I stället vill vi tala om ert inre och övre perceptuella fält. Med ert “inre perceptuella fält” menar vi er inre verklighet, som ständigt skapas och återskapas genom era tankar och känslor.

När ert inre perceptuella fält styrs av frid och lugn, är er emotionella kropp ett tydligt fönster, genom vilket ni kan uppfatta er yttre verklighet. Å andra sidan, när ert inre perceptuella fält styrs av förvirring och ångest, skapar er emotionella kropp ett suddigt och ofta självfokuserat, perceptuellt fält, som ofta skapar känslan av att ”vara ett offer”.

Ni får känslan av att ”vara offer”, för att det inte känns som om ni skapar er verklighet. Då finns det många skrämmande möjligheter som ni kan fokusera på, för att skapa mer och mer oro och rädsla i er värld.

Vi är HÄR i ert NU, för att påminna er om att frekvensens hastighet för planeten Jorden, gradvis “speedar upp”. Denna process måste vara mycket långsam, eftersom Gaia har många livsformer som är fyllda av rädsla och/eller oro.

Denna kollektiva rädsla och oro, fungerar ungefär som att ha ankaret nedsänkt, när ni försöker köra båten. Båten kan röra sig långsamt, men så småningom kommer “ankaret” att samla så mycket “skräp” från vattnet, att båten inte längre kommer att kunna röra sig framåt.

Hur ser ert “ankare” ut som saktar ner er process framåt? Kom ihåg att ert liv är ER båt, och ankaret är nersänkt eftersom ni “glömt” att dra upp det.

Det är naturligtvis ganska lätt att glömma sitt eget “inre ankare” eftersom det är osynligt för era tredimensionella perceptioner. Men er tredimensionella kropp kommer troligen att känna sig mycket uttröttad, eftersom livet känns som om ni tar “två steg framåt och ett tillbaka”.

För att dra upp ankaret måste ni först inse att det är ERT ankare, och att ingen annan har skapat det, eller sänkt ner det i det i det djupa vattnet för att “hålla er tillbaka”. Ja, det kan verka som om en chef, en förälder eller ens en vän har “hållit er tillbaka”.

Men de har alla sina egna båtar, och sina egna ankare att göra med. Om de hanterar sina egna ankare framgångsrikt – med meningen att de inte låter det hålla dem tillbaka, från sina inre vägledningar för då kan de hjälpa andra.

Å andra sidan, om man inte tagit itu med sina egna “smutsiga ankare”, så kommer de att vara så uppslukade av sina egna problem, att de inte kan hjälpa andra med deras. Kom ihåg att kärnan i uppstigningen är “att hjälpa andra!!”

Därför, när ett ankare behöver rengöras och dras tillbaka till fartyget, så att det inte skapar ett motstånd i framåtrörelsen, är de ofta så uppslukade av sina egna problem, att de inte kommer ihåg sina sanna multidimensionella naturer.

Därför, hellre än till exempel ta kontakt med sina Högre Själv med “hjälp mig att ta mig snabbare framåt längs min Väg”, så använder “de” i stället 3D-tid till problemet.

När man använder sin tid till att fokusera på “problemet”, så kommer de att känna sig mer och mer som offer av livet. Sedan glömmer de att det är DERAS båt och DERAS ankare. De glömmer också att allt de behöver göra är att “dra upp ankaret” till sina sinnen, så att de kan Stråla med den Violetta Flamman och omvandla det till “ett ankare av Ljus”.

Det medvetna ägandet av detta ankare, som en del av att “ha en fysisk kropp”, liksom att ta ansvar för att hålla ankaret rent och fullt fungerande, ger en säkerhet av att kunna “stoppa” när man behöver vila, utan att avbryta hela resan.

Vi, er Galaktiska Familj, inser att våra jordvarelser är otåliga inför vår ankomst. Men, ta en titt runt om i er värld. Vad tror ni att de flesta skulle göra, om vi plötsligt landade med ett av våra små Spaningsskepp, eller fyllde himlen med ett av våra stora Rymdskepp?

Men vi är mycket nöjda med att se att fler och fler människor, är mindre och mindre rädda för “utomjordiska/Galaktiska verkligheter”. På 1950-talet, som var en av de tider vi var redo att landa, började Illuminati en stor rädslokampanj med “skräckfilmer”, om fasansfulla Utomjordingar som skulle “ta över Jorden” eller “föra bort människor”.

Det är sant att Zetas (de Grå) förde bort människor, som i arkiv X, men de handlingarna slutade för länge sedan. De hade inte heller någon önskan att skada mänskligheten, i stället utbildades de som var ombord på deras Skepp, för att de skulle kunna “dela sina DNA” med Zetas, vilka hade ett stort behov av nytt sådant.

Zetas kunde inte längre replikera sig själva genom fortplantning, och behövde “skapa nya former” från DNA som de samlade från människorna. Denna insamling av DNA, gjordes med fullt samtycke från de regeringar som fick högre teknik i utbyte.

Delade dessa regeringar tekniken med sina människor? NEJ, de behöll den för sig själva, så att de kunde “tjäna pengar”. Det de som fångats i det tredje och fjärde dimensionella medvetandet inte förstår, är att det inte finns något behov av någon form av pengar eller byteshandel, i de fjärde och femte dimensionerna av verkligheten.

I den fjärde dimensionen, och ännu mer i den femte dimensionen, kan människor skapa allt de behöver, med sina tankar och känslor. Ni har märkt att denna information inte finns i era tidningar, eller är lätt att hitta på Internet.

Anledningen till detta är att grupperna med “makt över andra”, är väldigt rädda för att deras regi av “makt över” kommer till ett slut. De ser att mer och mer av mänskligheten ökar sin medvetenhet till de högre fjärde och femdimensionella verkligheternas frekvenser.

Men, även om människor fortfarande kan “bära en jordfarkost”, så innebär det inte att det begränsar dem mer än att “bära en tröja”. Naturligtvis kan ni enkelt ta av en tröja, fast ni kan ännu inte lätt ta av er, och ta tillbaka er jordfarkost – ÄNNU.

Naturligtvis kan ni lämna er jordfarkost i säkert förvar på Jorden, när ni besöker den fjärde dimensionen under sömnen, i drömmarna, i djup meditation, är under anestesi eller i stor kreativitet. Faktum är att många av er minns hur man behåller tillräckligt med essens i sina fysiska jordfarkoster, precis som ni kan ha någon kvar ombord på er båt, medan ni är på stranden.

Faktum är att fler och fler av er minns hur ni använder er “Kommunikatorn av Skepp till Land”, så att ni kan kommunicera med ert Högre SJÄLV lika enkelt, som om ni skulle “ringa en vän på er mobiltelefon”. Det är därför som vi sänder våra “interdimensionella meddelanden” genom många av våra jordade, helt uppväckta uttryck av SJÄLV.

Och fler och fler medlemmar i vår Galaktiska Familj, har sänt representanter från vårt femdimensionella SJÄLV och bortom, ner till Gaia, för att bära en tredimensionell jordfarkost och skapa ett reläsystem så att mänsklighetens femdimensionella familj och bortom, skulle kunna tala med ER, vårt modiga “borta-team på Jorden.”

Vi är här idag för att tacka alla er, som har kommit ihåg att ansluta era interdimensionella kommunikationssystem, med er tre/fyrdimensionella Hjärna, det Höga Hjärtat och det Tredje Ögat. Vi föreslår att ni först ansluter ert Höga Hjärta, för inom ert Höga Hjärta finns er Tredubbla Flamma av Gudomlig Visdom, Multidimensionell Kraft och Ovillkorlig Kärlek.

Och i ert Höga Hjärtas Atma finns er multidimensionella krets, som är oändlig via styrkan i er Galaktiska Visdom, Multidimensionella Kraft och Ovillkorliga Kärlek.

I ert Höga Hjärtas Atma, finns också de första åtta cellerna för er fysiska form. Dessa första åtta celler, följer inkarnation på inkarnation, för att ansluta er till ert sanna Multidimensionella SJÄLV, som lever lyckligt på våra Rymdskepp.

Vi, er Galaktiska Familj, vill påminna er om att ni aldrig är ensamma, och att ni alltid stöds av oss. Vi vill också påminna er om att vår “Galaktiska Familj”, inkluderar ert eget högre dimensionella uttryck av SJÄLV.

Välsignelser till er alla! Vi uppskattar mycket att ha kontakt med våra modiga volontärer, som tog en Jordfarkost för att hjälpa Gaia med Sin planetariska uppstigning.

Arkturierna och er Galaktiska Familj

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...