Arkturierna via Susan Leland, 11 juli, 2017

Arkturierna

via Susan Leland

Ashtar On the Road Telefonkonferens

11 juli, 2017

“Ni rör er genom flera nivåer av dimensionalitet!!!”

”Vi är Arkturierna. Och vi tackar er och vi erbjuder er våra välsignelser för att ni välkomnar oss hit, till denna underbara Samling av Kärleksljus! För det är hur vi ser på er, och det är hur ni uppfattas genomgående överallt i hela Universum. Och, ja vi är medlemmar av den grupp, som har kommit hit för att lämna meddelanden för denna Ashtar On the Road-Familj och faktiskt till hela Planeten Jorden. Och i den bemärkelsen är vi Ett. Vi talar med En och samma röst! Det är inte nödvändigt att identifiera oss som individer för detta ändamål. Man behöver snarare vara medveten om att vi kommer med Arkturus Kärlek, vetenskap och förbindelser till er!

”Bortom vår Enhet, är vi Ett med Mentorerna. Vi är Ett med Ashtar On the Road-Familjen. Vi är Ett med Planeten Jordens Mänsklighet och sannerligen så är vi Ett med alla varelser i Universum som bär Kärlekens Ljus inom sin gestalt! Det finns inget sådant som separation, förutom det som skulle kunna existera inom vissa nivåer som ni kallar er ’tredje dimension’. Ni håller nu på att gå igenom en övergång och vissa av er kan märka att ni verkligen bär arkturiska gener inom er själva.

”Men det förekommer en blandning, för ni alla är äventyrare eller utforskare av ett eller annat slag. Samtidigt är ni även lärare. På det sättet lär ni er. Ni undervisar medan ni framskrider genom era olika livstider. Och detta är en komponent, en mycket viktig komponent i det som vi kallar visdom!

”Vad är kunskap överhuvudtaget, förutom det som genljuder som Sanning inom er!!! Er Sanning kanske kan vara annorlunda än era grannars, men det finns vissa visdomar som är universella. Ni har redan hört talas om dem. Den mest djupgående, vilket ofta är fallet, kräver minsta mängden ord för att uttalas – VI ÄR ETT!!! Vi är Gud, eller vi är Gudomliga. Vi är Kärlek. Vi är Ljus. Och även om ni fogar alla dessa samman, så är det viktigt att förnimma känslorna, snarare än att räkna orden!

”Vi är berömda för Arkturus Universitet, dit många av er har kommit för att få lära er och för att undervisa, för det finns inget sådant som separation inom att få lära sig och med att undervisa, ingen överhuvudtaget. Ni lär er och ni undervisar under hela era liv. Och till och med när ni inte är förkroppsligade i era mänskliga kroppar, lär ni er fortfarande, ni utforskar – ja, ni går igenom äventyr – samtidigt som ni undervisar alla som finns runtomkring er. Bara genom att dela era Kärleks-Ljus, undervisar ni medan ni hjälper och tjänar och lyfter upp!

”Nåväl, ni närvarar inom flera nivåer av dimensionalitet och vi förstår att detta – åtminstone för vissa av er – kan vara ett aningen utmanande koncept. Så vi önskar dela med oss lite visdom gällande det till er. Och visdomen av det är: Lär er var ni än befinner er, samt fokusera! Håll er fokus på att lyftas Högre upp. Upprätthåll ständigt, ständigt Kärleks-Ljuset, inte bara inom era Hjärtan för att stråla ut det överallt igenom era energifält och bortom, utan upprätthåll det inom er vision, era visdomsögon!!! Ni har hört talas om att man ska ’hålla blicken fäst vid segerpriset’. Det är ett mycket vanligt förekommande uttryck på Planeten Jorden och det stämmer i hög grad. Vad är segerpriset? Priset är er Hemkomst, och er Upplyftning längs vägen!!! Men ni är redan där, eller här, hur ni vill definiera det. Ni är redan multi-dimensionella varelser!

Ni känner till att ni har något som kallas era Högre-Dimensionella Själv, där ni ständigt befinner er och där det bara finns Kärlek och Ljus. Och det finns nivåer inom dessa dimensioner, och ni finns närvarande inom fler än en av dem. Och ni vet redan att ni har nivåer av dimensionalitet i 3D och bortom. Många av er studsar bokstavligen fram och tillbaka mellan de olika nivåerna. Och det kan förklara ett plötsligt främlingskap, eller en känsla av: ’Vad kom jag hit för? Vad är jag här för att göra? Jag har inget direkt minne av det!’

”Nåväl, det beror på att ni bokstavligen hoppar från den ena nivån till den andra och vi talar inte om … nåväl, låt oss tala om ett piano. Ni vet, ett piano är ett musikinstrument. Visste ni att musiken är mycket vetenskaplig? Okej, så ni har dessa oktaver och ni kan tänka på oktaverna som representanter för hela dimensioner. Och sedan har ni tonarterna. Och ni kan ta varje tonart och indela dem i så många delar att ni inte ens kan se skiljelinjerna och så vidare och så vidare.

”Det är vad jag talar om när jag talar om nivåer av dimensioner. Och ja, jag talade om för er att vi talar med en och samma röst, och jag säger ’jag’ – eller ska jag säga att vi säger ’jag’. Nu när linjerna mellan nivåerna inom dimensionaliteten knappt kan skönjas – eller ibland inte ens alls är synliga – så kan ni föreställa er hur lätt det är att röra sig mellan dessa nivåer. Och ni har nödvändigtvis ingen medveten insikt om det!

”Låt oss säga att ni går längs en gata och ni hälsar på en granne som har en härlig hälsning och en stor kram för er. Lyfter inte detta upp er? Och så korsar ni över till nästa Högre nivå, eller kanske flera Högre nivåer. Och sedan går ni vidare och ni hälsar på någon som säger: ’Åh, jag har ingen bra dag’ och så vill man berätta alla sina bekymmer för er. Får inte det er att sjunka ner lite grann? Och vi säger inte att det är fel! Belasta inte er själva för att ni får uppleva olika nivåer inom era känslor och era tankar!!! Bekräfta dem. Ära dem. Säg: ’Åh, jag är så glad över att jag skiftade ner till en lägre nivå, för jag vet faktiskt att jag skulle vilja befinna mig lite Högre och Högre och Högre och Högre – tills jag kommer att få vara en hel del Högre – hela tiden – på en tidslinje och sedan kommer jag till en plats där det överhuvudtaget inte existerar någon tid’. Förstår ni? Så föreställ er det!

”Nu ska vi slänga in ytterligare något i blandningen och detta kan verkligen vara förvirrande, men låt det inte vara det. Låt det vara enkelt! Ni har andra identiteter på samma nivå. Dessa kallas ’paralleller’, era parallella själv. Så vad gör ni med alla dessa aspekter av er själva? Ni för dem in till en förening, till en Enhet. Om ni önskar rensa ut något, så kan ni säga något för att påverka det. ”Jag har detta program som pågår. Det är ett gammalt 3D-program. Jag behöver inte längre detta, för jag kan nu se Kärleks-Ljuset inom mig och jag är medveten om att jag befinner mig inom det läge som förbereder min Uppstigning! Så jag säger till detta specifika program: Tack så mycket. Jag är så tacksam gentemot mig själv och mitt väglednings-team som jag är en del av, för att jag är uppmärksam på detta. Och därför lägger jag Kärleks-Ljuset över det, för att det fullständigt ska transmuteras och jag släpper ut det i Universum i formen av ännu mer Kärlek, inklusive alltigenom hela min varelse, mina samtliga energifält, alla aspekter av mig själv, inklusive de som, enligt en tredje-dimensionell standard benämns det förflutna, nuet, framtiden, det dimensionella och det parallella!!!”

”Nåväl, om ni verkligen vill rensa ut något, så är detta hur ni gör det. Ni rensar ut det från HELA ER!!! Tro inte bara att det är på grund av att det finns något – låt oss säga att ni har ett nageltrång i ert fysiska själv, och att ni ska kunna rensa ut nageltrånget, för hur skulle det vara om nageltrånget är er far som knackar er på axeln och påminner er om att ni behöver göra något som han lärde er att göra, och som inte längre går att tillämpa inom 3D? Så när ni använder denna förstående utrensningsteknik, kan ni rensa ut vilken grundorsak som än finns, om det finns någon överhuvudtaget. Å andra sidan, bli inte alltför insnärjda i detta, för ni kanske har ett nageltrång bara för att ni har haft alltför trånga skor!

”Med andra ord, ge er själva den heder som ni förtjänar. Ge er själva den Frihet som ni förtjänar. Var de utforskare och de äventyrare som ni kom hit för att vara, börja inom era egna Gudomliga Själv, och vet, VET – eller ska vi säga, lägg märke till visdomen som säger att ni är Gudomliga Varelser! Ni finns här, ja, för att skapa mirakler, men miraklet – det inledande miraklet för var och en av er – är var och en av er själva!!! Så ta hand om er själva!

”Nu har ni kanske hört om att vi har healingskepp. Och ja, det har vi! De har med sig Högre Teknologier till Planeten Jorden. Vi kan ännu inte landa med dem, som ni känner till, för vi hålls tillbaka, för det finns fortfarande en del stridigheter som pågår av dem som skulle föreviga myten om att vi behöver fruktas och att vi kommer för att överta er. Så när den ultimata rensningen av dessa mörka program är fullbordad – och den håller på att fullbordas till och med medan jag talar och den blir fullbordad i exponentiellt hög hastighet – hursomhelst så finns vi tillgängliga, tills vi landar med våra skepp på marken. Kom hit upp!!!

”Det stämmer! Vi finns här. Och denna grupp – denna grupp, som talar som ett – och fastän vi är ett kollektiv, så kan jag säga: ’Jag’ talar om för er, absolut sanningsenligt och från de Högsta nivåerna av Kärleks-Ljus, att ni är välkomna att komma upp till våra skepp om vi kan vara till hjälp för er under denna mellantid. Men var beredda på att när ni talar om vad ni kommer för, gällande service eller healing eller utrensande, så är det att uttala era avsikter att rensa detta från era SAMTLIGA varelser, vilket jag redan har talat om. Så att om det förekommer en grundläggande orsak – eller fler än en – bakom detta nageltrång, så kommer ni att vända er till denna orsak, eller dessa orsaker, varhelst de finns inom era varelser!

”Jag ska också tala om följande för er. Ni har ’sammandragningar’ inom er tid. Vi har inte dessa begränsningar på oss. Vi kan se tiden såsom den existerar på Planeten Jorden eller snarare, så kan vi se era klockor. Vi kan se att ni gör många saker i enlighet vad dessa klockor säger. Och ni har även kalendrar.

”Så det är så att inte allting som sker inom de Högre Dimensionerna kommer in i 3D precis i exakt det ögonblick som ni äventyrade er ut ur 3D, för att kunna få ta emot det, utan det måste fortfarande passera genom en tidsbarriär. Och utav anledningar som endast er egen inneboende visdom känner till, kan det vara så att det behövs fler än ett besök på våra skepp eller det kan ta lite tid, såsom ni mäter den, för miraklen att bli manifesterade inom era varelser. Men gör inga misstag, miraklen HÅLLER PÅ att ske!!! Nå upp till miraklen utifrån era visdoms-själv och visa dem för era varelser, samtliga, återigen i enlighet med det som jag redan har diskuterat. Detta är hur ni tillämpar de visdomar som vi kommer för att dela med er!

”Se er själva såsom vi gör. Ni är hela och fullständiga inom er själva, men ni är ändå Ett med många olika grupper, och ytterst är ni Ett med samtliga varelser av Kärleks-Ljuset. Stanna inte upp för att inom era 3D-hjärnor försöka förstå hur allt detta fungerar! Vissa av er har redan fått denna förståelse, denna visdom, och jag lovar er att den finns här för er. Den är redan tillgänglig för er, om ni väljer att ta kontakt med den. Men ni måste ta kontakt med den från Högre-Dimensionella Perspektiv, för att verkligen kunna fatta det, för det handlar inte så mycket om en förståelse i hjärnan som en Hjärt-förståelse, eftersom allt handlar om ER HELA VARELSES förståelse!!!

Nåväl, vi har gett er en del nyttig information. Och vi säger ’nyttig’ – den är lika full av användbar förmåga som ni väljer att göra den till! Vi ärar er inom era individuella identiteter. Vi hedrar er som medlemmar av denna Familj som har samlats här. Vi hedrar er som medborgare, kan man säga – Högre-Dimensionella, Gudomliga Medborgare i Universum! Vi finns här tillsammans med er. Vi finns till er tjänst till och med såsom ni står till tjänst för oss genom att låta oss vara här och, faktiskt, i tjänst för detta storslagna Uppstigningsuppdrag för hela Planeten Jorden!

”De underbara stegen längs vägen – det är en oerhörd resa genom många, många, många nivåer av dimensionalitet. Och ni, Älskade Ni, befinner er alla på den Höga Vägen mot framgång på era resor, och ni når era ultimata destinationer. Och för en del av er kommer det i själva verket innebära en återgång till en av de platser – ställen, dimensionellt sett – från vilka ni kom, eller vilka gener ni bär inom er och detta är naturligtvis en plats som ni känner såsom Arkturus. Och när ni kommer fram, kan ni vara säkra på att ni kommer att bli välkomnade med alla hyllningar och all Glädje, om ni så väljer att stanna kvar för det som ni kan kalla ’en stund’ eller mer. För ni är i själva verket redan här, såsom vi redan finns här med er och i vårt sällskap så är vi Ett inom Hemmets Ljus, som är överallt i Universum, där det enbart finns Ljus och det är Kärleken!!! Tack för er uppmärksamhet. Tack för att ni närvarar. Och vi säger till er, med allra Högsta innebörd och Kärlek: Namaste, Älskade Familj!”

 

http://www.ashtarontheroad.com/arcturians-dimensionality.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, July 11, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

You may also like...