Lord Adama via Asara, 16 juli 2017

Lord Adama via Asara, 16 juli 2017

 

 

Vi är mycket glada för att vara med er här idag och från Telos hjärta skickar vi er vår högsta kärlek.

På er resa för att inse att ni är skaparna av er egen verklighet, bjuder vi in er att ta del av en av de viktigaste sakerna i denna process, nämligen: ”Att veta” att er önskade verklighet händer – just nu.

Observera att vi använder ordet ”veta” och inte ”tro”.

”Att veta” att er nya verklighet händer, tillåter er att vara kvar i er egen makt.

”Att tro” är att hoppas att någon annan kommer att göra jobbet för er.

”Att veta” är det sanna erkännandet av både ert eget skapande själv och källans energi som strömmar genom er.

Att veta är det faktum att man förstår att när man konsekvent tillämpar principerna för den universella lagen om attraktion, följer er verklighet med.

Att veta är också att kunna slappna av i processen och varken tidens komponenter eller hur det kommer att hända har någon betydelse.

När ni har en djup, inre vetskap om er nya verklighet, spelar tidslinjer ingen roll eftersom ni då flyttar er utanför tids- och rymdbegränsningarna.

Det är det högre dimensionella sättet att leva. Att veta är att vara i frid med er själv var ni än är, uppskattar var ni är och ser fram emot vad som kan komma att hända.

Att veta är att vara flexibel och flytande med hur er nya verklighet manifesteras i ert liv.

Att veta är att vara öppen för alla alternativ, redan nu händer er nya verklighet.

Att veta är att erkänna att den första delen av manifestationen är ett bättre känslomässigt tillstånd och bättre känslor.

Att veta är att nu är er nya verklighet oundviklig.

Att veta är att vara i nuet.

Att veta är en process vilken växer gradvis inom er.

Kära, vi behöver er inre kunskap.

Vi hedrar er seger i Ljuset!

Välkommen hem!

Vi skickar er så mycket kärlek …

Ni bär alla på Änglavingar för att frambringa den Nya Jorden.

Känn i ert hjärta att ni alltid är omgivna av era änglar, uppstigna mästare, guider, galaktiska familjer av ljus och ja, även av er familj och vänner i Telos – och kommer alltid att så förbli.

Kära, vi följer er på denna resa och ni är alltid oändligt älskade.

Jag är er bror Adama of Telos.

 

»Källa – Kanal: Asara

 

Du gillar kanske också...