Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 augusti ,2020

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen

via Daniel Scranton

den 20 augusti 2020

”Hur ni avgör var ni ska lägga er Tillit”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få stå i kontakt med er alla.

Vi är mycket sofistikerade i vårt sätt att mäta era framsteg där på planeten Jorden. Vi vet hur vi ska känna efter er övergripande vibration och vi kan säga att den håller på att höjas. Vi kan säga att ni gör framsteg genom hur vi känner när vi känner in oss till er i egenskap av ett kollektiv. Ni har också förmågan att ta bruk av ert känslosinne för att avgöra om ni borde lägga er tillit, er tro, till en person, till en rörelse, till en video eller en dokumentär som ni tittar på.

Ni har denna förmåga som faktiskt är ert sjätte sinne. Ert sjätte sinne är er förmåga att känna vibrationen som avges av något, någon, en skapelse, en ideologi, eller en berättelse som ni läser. Ni har förmågan att känna ifall det som ni tonar in er på tar mänskligheten i den riktning som ni alla önskar röra er. Ni skulle teoretiskt sett hela dagen kunna sitta hemma och tänka på vad som är fel på samhället, vad som är fel på mänskligheten, vad som är fel på den här regeringen, eller den där organisationen, det skulle ni kunna göra, känna er illa till mods och sedan på kvällen gå lägga er i detta lägre-dimensionella tillstånd.

Nåväl, vad vi bevittnar där i er värld är att det finns vissa människor som är fullständigt avstängda från sitt sjätte sinne. Och de glömmer också bort sanningen om att de skapar sin egen verklighet. De sprider lägre-dimensionella nyheter, idéer, memer, videofilmer och så vidare, för de känner i sina hjärnor, inte i sina hjärtan, utan i sina hjärnor att de gör något bra. Vad vi har lagt märke till är att efter ett tag, så kommer till och med den person som är mest urspårad, till och med den person som verkligen har stängt av sig själv från sitt kännande sinne, slutligen att tröttna på att sprida information av en lägre vibration.

De tröttnar slutligen på allt motstånd, allt argumenterande, och helt enkelt på sättet de vibrerar, när de lägger upp något som är av en lägre vibration. De kan inte hjälpa annat än att få till det på det viset. Och så, slutligen, kommer dessa individer att trötta ut sig själva och de kommer att fråga sig ifall det finns ett annat sätt att hjälpa mänskligheten. Vi finns här för att tala om för er att det finns det. Ni kan inte bara meditera, bearbeta era emotioner, starta en bönecirkel och fokusera på den verklighetsversion som ni vill uppleva, utan ni kan också sända healing-energi, kärlek, medkänsla och förlåtelse vart detta mest behövs i världen.

Ni kan bli en del av lösningen, i stället för att fortsätta peka finger, göra anklagelser och sprida historier som kan vara, eller kanske inte är sanna. Ni alla har möjligheten att göra något oerhört stort. Ni som förstår att ni skapar er verklighet kan samlas vid den här tiden och katapultera mänskligheten till en högre frekvensnivå. Det är upp till er och ni kommer att veta när ni rör er åt rätt håll, för er skull, samt för mänsklighetens skull, när ni utnyttjar detta sjätte sinne.

När ni blir lika engagerade i er egen vibration som ni är gällande vad någon som ni inte ens känner gör eller säger därute i världen, så är det då och bara då, som ni kan bli de förändrare som ni föddes till att vara. Detta är er inbjudan till er. Anslut er i vår villighet att känna in för att avgöra ifall något är av en hög vibration eller en låg vibration, och agera sedan i enlighet med det.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada att ha fått förena oss med er.”

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...