Arkturierna via Suzanne Lie, 7 januari

 

  

Vad är Ovillkorlig Kärlek?

Del ETT

Arkturierna

Ovillkorlig kärlek är ett interdimensionellt energifält, som fungerar som en nyckel för att öppna era hjärtan och läka såren från många liv med otaliga ”brustna hjärtan.” Hur läker Ovillkorlig Kärlek era myriader av inkarnerade brustna hjärtan?

Det är här den interdimensionella delen kommer in. Ovillkorlig Kärlek är ett inter-dimensionellt energifält som kan fånga ett lågfrekvent energimönster och transmutera det till en högre frekvens av erfarenheter. Detta transmuterande energiområdet är mycket likt den Violetta Flamman, men inte exakt samma.

Den Violetta Flamman arbetar på ett alkemisk sätt, på vilket själva resonansen hos en person, plats, situation eller sak expanderas till en högre frekvens av verkligheten. Hur kan den Violetta Flamman uppnå detta tillstånd?

Den Violetta Flamman har förmågan att dra en situation UT ur det tredje dimensionella hologrammet och in i den fjärde dimensionella astralvärlden. När den Violetta Flamman och Ovillkorlig Kärlek arbetar som EN kan de flytta frekvensen för den personen, platsen, situationen eller saken till en femte dimensionell resonans av ljus och bortom.

Vi säger ”resonans av ljus”, eftersom önskan är att mörkret släpps, då det är för ”tunga” mänskliga känslor för att vara transmuterbara. På detta sätt är ni som eremitkräftor med att ni faktiskt kastar ert ”3D-skal” som har blivit alltför restriktivt för er. Men för att kunna kasta detta ”skal” måste ni släppa taget.

Det är där Ovillkorlig Kärlek kommer in. Ovillkorlig Kärlek är ett energifält, vilket är ungefär som en tornado, i och med att det är en mindre virvel där den ansluter till en tre-dimensionell jord, men expanderar till större och större cykler när den rör sig ”uppåt” i de högre dimensionerna.

Med andra ord, med Ovillkorlig Kärlek är det tillåtet att ha full kontakt med en tre- dimensionell person, plats, situation eller sak, eftersom den skapar en virvel, eller portal, vilket leder till de högre frekvenserna.

Denna virvel av Ovillkorlig Kärlek betyder att ”dra upp” den fysiska materien, som en tornado naturligtvis gör. Ovillkorlig kärlek ”drar upp” och förlänger resonansfrekvensen hos personen, platsen, situationen eller saken, till en högre dimensionell frekvens av uttryck.

Denna acceleration av frekvensen från de lägre dimensionella upplevelserna av verkligheten till de högre dimensionella upplevelserna av verkligheten är den helande och transmuterande kraften av Ovillkorlig Kärlek. Ovillkorlig Kärlek ”badar” det som har fallit i en lägre resonans med en ständigt växande resonansfrekvens.

Medan den Violetta Flamman uppnår denna ökning av resonansen alkemiskt, på ett mer mentalt sätt, uppnår Ovillkorlig Kärlek en ökning av resonansen genom att ta bort de känslor som sänker resonansen hos det energifält som omger någons rädslobaserade känslor.

När låga fält av rädsla, ilska, och/ eller sorgfrekvensenergi frigörs, dras de in i en högre resonans, till kraften av de högre dimensionella känslorna av Ovillkorlig Kärlek, Ovillkorlig Förlåtelse, Ovillkorlig Acceptans och Medkänsla och låter er släppa ALLA dessa känslor hos er själva och hos andra.

Med andra ord, kan Ovillkorlig Kärlek förklaras som, ”Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Det är handlingen i förlåtelsen för någon person, plats, situation eller sak som gör att ni kan släppa det som är i en tät (en lägre frekvens av repressalier) och få in flödet av frihet och ljus i ert medvetande (en ökad frekvens av befrielse).

När ni skickar Ovillkorlig Acceptans till någon person, plats, situation eller sak, släpper ni all känsla av att vara ett offer eftersom ni accepterar att allt har kommit in i ert liv, av en högre dimensionell anledning.

Att befrias från det som har sårat er är en annan välsignelse av Ovillkorlig Kärlek. När ni skickar Ovillkorlig Kärlek, Förlåtelse och Acceptans till er själva, befriar ni er själva från alla gamla, lägre frekvensenergimönster som ni har samlat på er under era många tre-dimensionella inkarnationer.

Vi rekommenderar att ni konsekvent skickar Ovillkorlig Kärlek, Förlåtelse och Acceptans för alla de inkarnationer ni någonsin har genomlevt på den tre-dimensionella jorden. På detta sätt befriar ni er själva från alla de låga energifältfrekvenserna som ni någonsin har haft på Gaia vid era inkarnationer.

När ni skickar er Ovillkorliga Kärlek in till Gaias inre, kommer ni också rensa hennes Jord från de många sår som hon har drabbats av från mänsklighetens behov av att ha makt över andra.

NI kan också fria andra från sina lägre frekvensmönsterbeteenden, känslor och tankar genom att skicka dem Ovillkorlig Kärlek. Men ni kan bara befria dem om de kan acceptera den Ovillkorliga Kärleken som ni skickar.

De som bara har upplevt mänsklig kärlek på ett possessivt, smärtsamt sätt, kan behöva en lång ”tid” innan de kan lita på källan till det okända energifältet av Ovillkorlig Kärlek.

Det är av denna anledning som Ovillkorlig kärlek till er själva är så viktigt.

Men på samma sätt som ni måste lita på att andra accepterar sin Ovillkorliga Kärlek, måste ni lita på er själva för att få den Ovillkorliga Kärlek som ni skickar till er själva. Denna situation är ungefär som att presentera skyddskläder för någon som aldrig aldrig burit kläder.

De har helt anpassat sig till att vara nakna, och då kan kläder kännas besvärliga eller begränsande. På samma sätt, om någon haft ett liv där de aldrig kunnat acceptera kärlek, eftersom det alltid kändes farligt, kommer att ha svårt att förstå att ”kärlek” plötsligt är en bra sak när den som förgrep sig på/ kränkte dem ofta sa, ”jag gör bara detta för att jag älskar dig.”

Förhoppningsvis är ovanstående beskrivning främmande och obegriplig, men för de som blivit misshandlade, är det ”normalt”. Vi vill påminna er NU om att många av medlemmarna i det fruktansvärda mycket fruktade ”Illuminati”, var tvungna att genomgå denna typ av hjärntvätt när de var barn.

När ni skickar Ovillkorlig Kärlek till dem som ni kan döma som ”dåliga”, blir det en oväntad gåva, och den fungerar som en ”tornado” som börjar att försvaga deras fasthållning av den välbekanta känslan av rädsla.

När de börjar lossna från begränsningen i rädslan som ”programmerades” i dem, kan de påbörja den långa processen genom att ha en viss grad av kontroll över sin egen verklighet.

Oavsett om personen ifråga är från en Illuminatifamilj eller haft en annan kränkande barndom, kan de ha andra synsätt, de har en annan synvinkel på ”överlevnad.” De har lärt sig att överleva genom att lyda sina föräldrar eller andra auktoriteter, och när de befrias från den rädsla som fått dem att lyda, får en ny rädsla.

Denna nya rädsla är ”rädsla för förändring.” Därför använder vissa ljuset för att fly, men är för rädda för det okända för att ens gå igenom en öppnad dörr. Dessa är de som de är mest förlorade och de svåraste att läka.

Några av dessa är djupt sårade och behöver ofta flera inkarnationer för att acceptera någon kärlek, även Ovillkorlig Kärlek. Å andra sidan, finns det mer och mer av de sårade som gör det möjligt för ljuset att penetrera dem. Hur gör de det?

De tillåter ljuset att hjälpa dem genom att ta risken att tro att, på något sätt finns det en väg ut. Det är genom detta hopp och denna tro på en möjlig verklighet som medlemmarna hos de förlorade också har en möjlighet att acceptera den Ovillkorliga Kärlek som NI ger.

Ovillkorlig Kärlek inkluderar ALLTID Villkorslös Acceptans och Ovillkorlig Förlåtelse, annars skulle kärleken inte vara Ovillkorlig. Därför, när ni sänder en enda av dessa interdimensionella tankar, utökar ni ert eget medvetande i de högre dimensionerna.

Viktigast av allt, när ni utökar ert eget medvetande i de högre dimensionerna, och ni OCKSÅ förblir förankrade i er fysiska kropp på jorden, hjälper ni Gaia att expandera sitt medvetande till de högre frekvenserna av verkligheten, utan att skada hennes planet Jorden.

Välsignelser till er alla. Kom ihåg att ni ALDRIG är ensamma för ni är ett oändligt ETT med era myriader av högre uttryck för ert SJÄLV.

Arkturierna

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...