Arkturierna via Suzanne Lie, 11 april, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

11 april, 2017

Mitt uppe i en Storslagen Transition

Kära Arkturier!

Jag har befunnit mig mitt uppe i en storslagen transition och har ännu inte sjunkit in i NUET inom den. Men jag känner mig mycket mer jordad nu. Därför kunde jag komma ihåg: ”Hej Sue, varför tar du inte och ber Arkturierna om hjälp?” Så slutligen i morse, gjorde jag det. Jag delar med mig deras svar till er.

Kära Suzille!

Du befinner dig mitt uppe i en storslagen övergång, både i ditt tredje-dimensionella liv och i ditt multi-dimensionella medvetande. Du ställde upp som volontär för längesedan, faktiskt innan du tog dig denna jordfarkost, för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen. Ditt medvetande var såklart inställt på en ”vänligare, varsammare verklighet” utifrån din lokalisering innan du föddes, i den femte dimensionen och bortom den.

Ingen av våra tappra volontärer till Gaia hade någon aning om hur ofantligt svårt det skulle bli att lämna sitt femte-dimensionella hem, sin familj, sitt samhälle och sin verklighet. För att göra sakerna ännu svårare, så hade ni – vilket betyder de många ”ni” som frivilligt ställde upp på att ta er en jordfarkost för att hjälpa Gaia – ingen aning om att ni skulle komma att glömma ert sanna SJÄLV, när ni väl var omgivna av alla otrevliga dofter i den tredje dimensionen.

Du Suzille, har skrivit/kanaliserat upplevelsen av att vara en femte-dimensionell varelse, som blev strandsatt inom en tredje-dimensionell verklighet, i din bok ”Preparing for First Contact”, som snart kommer att ges ut.

Det är inom detta NU av högsta vikt att våra ”volontärer som hjälper Gaia” minns sin högre-dimensionella verklighet som de lever i, samtidigt med sin tredje-dimensionella inkarnation på Jorden. Det är en sak att bara ”minnas sin högre-dimensionella verklighet” som en förlängning långt borta av den som man ”tidigare var”. Det är emellertid en fullständigt annorlunda utmaning att förmå minnas sina högre-dimensionella verkligheter inom sitt Multi-dimensionella SJÄLV och att minnas hur man ständigt och direkt ska kunna harmonisera sig med de högre frekvenserna i sitt SJÄLV.

Det är denna MEDVETNA harmonisering med ditt högre-dimensionella SJÄLV som vi direkt önskar vända oss till under vår Ledarskapskurs. Vi bad dig att kalla denna kurs ”Ledarskapsutbildning” för vi Arkturierna, så väl som HELA vår Galaktiska Familj, behöver ledare med vilka vi direkt kan harmonisera oss och arbeta med.

Därför kommer vi Arkturier, så väl som hela vår Galaktiska Familj, att arbeta med er för att hjälpa Gaia i egenskap av ett inter-dimensionellt team. Med inter-dimensionellt team menar vi att NI ska skapa en ständig relation med ert femte-dimensionella själv, så att ni kan bilda en pågående allians mellan ert själv inom den tredje-dimensionella jordfarkosten och ert femte-dimensionella Ljuskropps-själv.

Innan vi går vidare, ber vi alla som läser detta meddelande, att för en stund sluta ögonen och FÖRNIMMA Gaias planet Jorden, som en livfull, kärleksfull, transmuterande levande varelse…

***

Vi vill att ni alla ska vara medvetna om att Gaia ÄR I FÄRD MED att ”förbereda sig för en första kontakt” med sin Galaktiska Familj och desperat är i behov av assistans från Sina uppvaknade människor, för att få    hjälp att förbereda sig för Sin Planetariska Övergång till att bli en femte-dimensionell planet.

Ja, precis som ni är i färd med att förbereda er för att bli femte-dimensionella människor, så håller Gaia på förbereder sig för att bli en femte-dimensionell planet. Gaia har varit ensam och separerad från Sin galaktiska familj i flera eoner.

Slutligen, självaste de människor som sänkte Hennes planetariska medvetande genom att i hög grad skada Hennes planetariska själv, börjar ”vakna upp och/eller har väckts upp” till sina egna femte-dimensionella uttryck av SJÄLVET.

När mänskligheten fortsätter vakna upp till sina egna femte-dimensionella själv, förmår de i allt högre grad hjälpa Gaia så att hon kan återvända till Sin femte-dimensionella planet. Det är av den anledningen som vi, Arkturierna, har bett Suzille att tillhandahålla ett upplägg som kan vägleda våra kära mänskliga representanter på Jorden till att minnas sina egna femte-dimensionella själv.

När hågkomsten om deras egna femte-dimensionella själv har återfåtts, kommer de att ombedjas att minnas varför de valde att ta sig en tredje-dimensionell jordfarkost inom detta NU. Denna hågkomst aktiveras bäst genom att man läser berättelser om andras snarlika uppvaknande, så som i Suzilles senaste bok: ”Preparing for First Contact”.

Boken är färdigskriven och kommer att ges till alla deltagare i vår nära förestående kurs som ”kursbok”. Suzille hade ingen aning om att boken som kom genom henne, skulle komma att bli kärnan i denna Kurs i Multi-dimensionalitet.

Preparing for First Contact” börjar med en ”normal” persons insikt om att han i själva verket är en femte-dimensionell varelse, som frivilligt har ställt upp på att ta sig en jordfarkost, för att kunna hjälpa Gaia med Hennes planetariska uppstigning.

De första styckena i boken representerar alla människor på Gaia som börjar vakna upp till sina SJÄLV:

”I morse vaknade jag med en mening i örat: ”Kan du se oss?” Meddelandet verkade vara så högljutt och tydligt att jag omedelbart satte mig upp och började se mig omkring i rummet. Jag såg ingenting och lade mig ner igen. När jag slöt ögonen, hörde jag igen: ”Kan du se oss?”

Med ny beslutsamhet, eftersom denna fråga uppenbarligen inte var en del av en dröm, gick jag upp och började undersöka rummet efter de ”oss” som jag borde kunna se. Men återigen, såg jag ingenting. Slutligen bestämde jag mig för att huruvida jag hade drömt eller inte, eller var till hälften sovande, så behövde jag ta mig ett glas vatten.

När jag började gå genom sovrumsdörren mot köket, ”kände” jag plötsligt något. Till min överraskning, kändes det som kärlek. Det kändes i själva verket som en slags villkorslös kärlek, som är mycket sällsynt i det dagliga livet…” Ur boken som snart ska ges ut:Preparing for First Contact”, genom Suzanne Lie.

Vi, Arkturierna, jämte vår Galaktiska Familj, har mycket att säga till alla i vår älskade familj som frivilligt har ställt upp på att ta sig en jordfarkost under den planetariska uppstigningens NU.

Det är av denna anledning som vi har bett Suzille och Shawnna att skapa ett upplägg genom vilket vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, direkt kan kommunicera med våra kära ”volontärer på Jorden”. Vi inser att livet på Gaias Jord kan vara mycket svårt under detta NU av socialt och planetariskt skifte.

Denna ”skifte” känns i själva verket mer som en ”omvälvning”. Om ni kollar i något av era tredje-dimensionella ordböcker, får ni se att ordet ”omvälvning” definieras som en ”omstörtning och/eller uppåtgående rörelse.” Definitionen ovan är mycket passande för ett flertal av de våra på jorden inom detta NU.

Ni kanske har märkt att vi upprepade gånger har sagt: ”Inom detta NU”. Vi använder denna formulering för att hjälpa vår kära familj som befinner sig på ett ”borta-uppdrag på Jorden”, för vi önskar hjälpa er att minnas att tredje-dimensionell ”tid” inte existerar på ert Rymdskepp eller i er Hemvärld.

NI, våra underbara volontärer för att hjälpa planeten Gaia, är multi-dimensionella varelser som är vana att genljuda till det femte-dimensionella ”här och nu”. På ert Skepp eller i er Hemvärld, fungerar ni i främsta hand via er femte-dimensionella resonans och utvidgar ofta er uppmärksamhet till de högre dimensionerna för ”vila och återhämtning”.

Därför, kära volontärer som tog sig tredje-dimensionella jordfarkoster, förstår vi på djupet hur VÄLDIGT svårt det kan vara att leva inom en tredje-dimensionell verklighets polariteter och utmaningar. Olyckligtvis statuerar den kosmiska lagen att ”den mörkaste natten är strax före gryningen”.

Det som i själva verket menas med denna ”lag” är att innan man kan stiga upp till verklighetens nästa frekvens, så måste man träda djupt in i ett mörker, en rädsla och/eller ett styre som man någonsin har fått uppleva och/eller har skapat inom sina SAMTLIGA inkarnationer i denna dimension, för att transmutera dem med den Violetta Flamman och älska dem fria med sin Villkorslösa Kärlek.

Våra kära hjältar, som har tagit er en jordfarkost för att hjälpa Gaia under Hennes planetariska uppstigning, är de tappraste av de tappra och de starkaste av de starka. Vi vet att ni kan känna er lite ”misshandlade” av ert tredje-dimensionella liv. Därför tackar vi er åter och åter igen för er stora uppoffring.

Vi vill att ni ska veta att VI, medlemmarna i er Galaktiska Familj, INTE har glömt er. Vi ser i själva verket fram emot att få träffa många av er under vår Kurs i Multi-dimensionellt Ledarskap.

Vi, Arkturierna, jämte era SAMTLIGA högre-dimensionella utryck av ert SJÄLV, påminner er och vägleder er, för att ni ska återkoppla med ert sanna multi-dimensionella uttryck av ert SJÄLV, så att ni bättre ska kunna:

  • Minnas er femte-dimensionella verklighet
  • Ta kontakt med och kommunicera med er femte-dimensionella verklighet
  • Besöka er femte-dimensionella verklighet för ”Vila och Avlastning” från svårigheterna i det tredje-dimensionella livet
  • Vi hjälper er också att vakna upp till de områden i er femte-dimensionella verklighet som ni har fått ett uppdrag gällande att vakna upp till, för att ”göra förberedelser inför en Första Kontakt”

 

Kära medlemmar i vårt Galaktiska ”bortalag för att bistå Gaia”, såväl som alla människor som har kommit ihåg sina högre-dimensionella SJÄLV, vi uppskattar i hög grad den underbara hjälp som ni har gett, och/eller kommer att ge, till den enorma Planetariska Uppstigningen.

Olyckligtvis förekommer det fortfarande krafter av mörker, vilka fruktar Gaias uppstigning. De har denna rädsla för de vet, och/eller tror att deras många handlingar gällande ”makt över andra” lämnar dem utan en planet som de kan härska. Dessa förlorade kommer sannolikt att fortsätta härska, men det blir inom det Lägre Astralplanets mörker.

Gaia befinner sig i processen av Sin planetariska uppstigning. Därför håller Hennes planetariska resonans på att transmuteras till allt högre frekvenser. Det finns fler och fler människor som lägger märke till detta skifte, så väl som de många sätt på vilka deras verklighet håller på att förändras.

Men, som vi tidigare har sagt: ”den mörkaste natten är precis före gryningen”. Därför kommer det att förekomma många ”sista minuten”- försök till att förhindra Gaias planetariska uppstigning. De flesta av dessa ”försök” är att skrämma mänskligheten, så att deras rädsla ska sjunka in i Gaias kropp.

Det är av denna anledning som vi skapar en Kurs i Multi-dimensionellt Ledarskap. Tid är en tredje/fjärde-dimensionell markör för att hjälpa jordbundna människor att ha ett upplägg som ger dem en känsla av trygghet och regelbundenhet.

Vi säger ”mänsklig tid”, eftersom SAMTLIGA av Gaias andra varelser inte genljuder med mänsklig tid. I stället genljuder de med ”planetarisk tid”. En av de mycket viktiga anpassningar som människorna behöver göra, är att vara medvetna om och harmonisera sig med den ”planetariska tiden”.

Vi är medvetna om att människorna inom ert NU fortfarande måste arbeta och tjäna pengar för att överleva och till och med blomstra. Men vänligen kom ihåg att ”spenderade pengar” kan ge lärdom och hela, lika effektivt som de kan ”kontrollera och förstöra”.

När Gaia alltmer börjar harmonisera med Sin femte-dimensionella resonans, kommer i själva verket bruket av pengar, guld eller alla former av materiellt utbyte att upphöra, för att ersättas med replikatorer, som kan användas till att skapa allt som ni behöver.

Vid den tiden då Gaia fullständigt genljuder till den femte dimensionen, blir pengar överflödiga, eftersom SAMTLIGA femte-dimensionella samhällen har förmågan att skapa allt de behöver via sina personliga replikatorer.

Replikatorer finns i själva verket nu tillgängliga för hela mänskligheten, men de är dolda tillsammans med de OTALIGA uppfinningar som finns tillgängliga NU, men som hålls dolda för massorna, och endast finns tillgängliga för ett fåtal. I själva verket är replikatorn bland de många tredje-dimensionella hemligheter som hittills inte har släppts för att ge välstånd och stöd till de behövande/eller till mänskligheten som ett kollektiv.

Men när alltfler människor utvidgar sitt medvetande till att omfamna de högre fjärde och femte dimensionerna, så kommer de lätt kunna varsebli, såväl som korrigera de tredje-dimensionella frågorna gällande ”makt över andra”.

Med verkligheterna i femte dimensionen och bortom, existerar ingen orättvisa, eftersom det inte finns någonstans för den att gömma sig. Alla i femte dimensionen kan avläsa varandras auror, så inga former av lögner kan existera. Allting blir delat mellan samtliga, så det förekommer ingen tävlan eller själviskhet.

Kära uppstigande människor, en fantastisk, ljusfylld och villkorslöst kärleksfull verklighet håller på att sammansmälta med er verklighet. Kom ihåg att ni kommer att hitta vad ni letar efter, så leta efter Villkorslös Kärlek och Multi-dimensionellt Ljus. Det blir då vad ni hittar. Det bästa av allt, det är vad ni får leva i.

Vi, Arkturierna, så väl som hela er Galaktiska familj hyllar er för ert storslagna mod och lovordar er för ert enorma tålamod.

Vänligen kom ihåg att VI, er Galaktiska Familj, Förbereder oss för Första Kontakten med Gaias Globala Verklighet. Det är genom denna Första Kontakt som NI, planetens stewarder, får visa vägen in till den Galaktiska Tidsåldern i Gaias femte-dimensionella samhälle.

VI, Arkturierna, bjuder in er att ansluta er till oss!

 

The Arcturians through Suzanne Lie, April 11th, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...