Saul via John Smallman, 9 april, 2017

I Gud har ni er eviga och ändlöst glädjande existens

04/09/2017 by John Smallman

Saul Audio Blog for Sunday April 9th

Mänskligheten har valt att vakna, så enkelt är det! Emellertid, även om uppvaknandet i sanning redan hänt, så tar det tid för er att komma till förverkligande för att illusionen till stor del handlar om tid och dess gång, och till dess att ert uppvaknande händer är ni tidsbundna inom er kollektiva dröm, illusionen. Den är overklig men, eftersom ni avsåg att den skulle vara mycket verklig, verkar den ytterst verklig för er. Det är, förstås, väldigt förvirrande för er, och eftersom den omfattande majoriteten av den mänskliga befolkningen tror att illusionen är absolut verklig, så är det så det tycks er.

Det som händer för tillfället är upplösning av den kollektiva tron på illusionen, och på grund av det ser ni uppenbart kaos, förvirring och konflikt på många platser världen över eftersom tron som håller det på plats släpps. Kom ihåg, tro är restriktiva och begränsande åsikter som, ni som människor, håller och litar på, men som till stor del är ogiltiga.

Människor tycker om tro därför att den verkar erbjuda trygghet och säkerhet, tillåter dem att förena sig med andra som har samma eller likande tro, på detta sätt hjälper dem att känna sig accepterade, och ändå är människor skeptiska och väldigt snabba med att döma och nedvärdera andras tro som är annorlunda jämfört med deras. Detta intensivt trångsynta ”Jag har rätt och du har fel” syndromet, leder ständigt till oenighet och konflikt. Och, så klart, det drivs av rädsla och det desperata behovet av att bli accepterad, och det är anledningen till att dessa åsikter har hållits fast vid så starkt och sällan blivit ifrågasatta – av rädsla för om de ifrågasätts, rannsakas, kan de kanske visa sig vara fel.

Över de senaste årtiondena har flera förankrade och kollektiva åsikter blivit kasserade genom att mänskligheten som stadigt rört sig mot dess stund för uppvaknande, har kommit att förstå dess ogiltighet. Och många allmänt accepterade negativa uppfattningar om andra människors livsstilar har också kasserats. Många försöker äntligen att hedra den gyllene regeln ”gör inte det med andra som du inte vill att de ska göra mot dig.” Även om konflikter och uppfattningar av väldigt hjärtlös natur fortfarande är endemiska i många områden, rör sig mänskligheten mot acceptans och medkänsla för alla och envar, och bort från dömande.

Att vakna upp betyder att överge alla attityder och beteenden som inte är helt i linje med Kärlek – bedömande, kritik, fördömande, ogillande, självrättfärdigande – och det är det som händer genom att fler och fler människor väljer att slänga bort dessa svårt begränsande och självskadande åsikter och koketterier. Genom att den allmänna acceptansen av varandra växer minskar behovet av försvar som erbjuds av arroganta och orubbliga åsikter och positioneringar, och medvetenheten växer om att alla är människor, som endast söker Kärlek, trots alla synliga skillnader mellan dem – nationalitet, etnicitet, hudfärg, kön, politiska eller religiösa övertygelser, intressen, och yrkesmässiga kvalifikationer.

Ni är alla Guds älskade barn som tillfälligt glömt den gudomliga Sanningen genom att ni drömmer drömmen om separation och overklighet. Notera ordet ”tillfälligt”, därför att i Verkligheten finns det bara det eviga nuet, och varje synligt avsteg från den stunden kan bara vara extremt kort, så kort att det faktiskt inte går att mäta. Att vakna upp är ert ofrånkomliga och oundgängliga öde, och för det ska ni tacka, dagligen.

Verkligheten, ert Hem, är glädjefyllt, illusionen är rädslofylld. Nästan all aktivitet som ni engagerar er i som människor, vare sig mentalt eller fysiskt har att göra med eller flykt från rädsla – rädsla för att vara ovärdig, inkompetent, oälskad, övergiven, inte bra nog, attackerad, förstörd, dömd, kritiserad, straffad etc etc – och såklart är denna rädsla, liksom illusionen som ni byggt i vilken man kan ha dessa väldigt förvirrande upplevelser, i sig själv overklig!

Att vakna är er enda verkliga längtan, därför att djupt inom er vet ni att det ni upplever är overkligt, en dröm, eller oftare en mardröm. Och ni vill bara få vara en gång till permanent i Närvaro av Gud, er oändligt älskande Fader och Källan av Allt som existerar. Utan Gud skulle inget finnas, inget medvetande, vilket är fältet av Kärlek inom vilket allt har sin eviga existens. Och det finns absolut ingen möjlighet av ett tillstånd ”utan Gud”.

Gud är…det finns inget utanför Gud, Gud är det Enda Sinnet inom vilket allt händer. Det är fältet av obegränsad oändlig kreativ potential av vilket ni alla är nödvändiga delar eller aspekter, och vilken, utan endast en av er, skulle Det vara inkomplett, en annan omöjlighet, även om ”omöjligheter” är också omöjliga!

Det finns bara Gud, och inom Gud har ni er eviga och ändlöst glädjefyllda existens, så GLÄDS! Ni har vaknat upp från den tillfälliga avvikelse som ni byggt, illusionen, och er glädje kommer bli komplett en gång till genom att all overklighet bleknar bort genom den lilla punkten, fläcken, eller bristen som har gömt Verkligheten från er om än så kort, och som aldrig har existerat.

Det experimentella fält som mänskligheten finner sig själv i är illusionen som ni byggde i vilken ni skulle genomgå en känsla av övergivenhet och ensamhet i den galna tillfälliga tron om att ni inte hade behov av Gud, Han som skapade er och som gav er allt Han hade och är. Under den korta stund ni glömde att det fanns bara Gud och att ni var oskiljaktiga delar av Honom, och i den stunden, genom er avsikt, anlände illusionen och ni installerade er själva inom den, till synes helt separerade från er gudomliga Källa. Och omedelbart uppstod RÄDSLAN – den verkade enorm och hotande därför att ni hade krympt er in i små och obetydliga mänskliga kroppar som inte var någonting mot det till synes oändliga universum i vilket ni fann er själva.

Men ni är inte obetydliga! Ni är en oskiljaktig och oändligt kraftfull aspekt eller del av Gud, Källan, och det är illusionen som är obetydlig. Faktum är att den är så liten och obetydlig att det inte kommer finnas ett spår av den när ni vaknar upp, som ni helt säkert kommer att göra. Ni skapades för evig glädje, och i er upplevelse av evig glädje är Gud uppfylld. Och, så klart, Gud är alltid fullständigt uppfylld. Därför är ni alltid i evig glädje, och när ni vaknar kommer ni att veta det en gång till, genom att tvivel, rädsla, smärta och lidande upplöses för att aldrig bli ihågkomna. Så gläds åt vissheten om Sanningen att ni är evigt och oskiljaktigt Ett med Gud. Med så väldigt mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Anneli Davidsson – www.st-germain.se

 

https://johnsmallman.wordpress.com

 

Du gillar kanske också...