Arkturierna via Suzanne Lie , 11 augusti, 2019

Arkturierna

via Suzanne Lie

den 11 augusti, 2019

”Rensa ditt medvetande”

Kära Arkturier!

Har ni ett meddelande för mig idag?

Javisst, vi Arkturier har ett meddelande för alla, varje dag. I själva verket så bjuder vi in alla som läser detta meddelande till att minnas att även ni får meddelanden från oss, samt/eller från andra medlemmar i er Galaktiska Familj.

Vänligen kom ihåg att ni alla har en Galaktisk Familj. Det kan emellertid vara svårt att minnas detta faktum medan ni står inför de många utmaningarna i er tredje-dimensionella Jordiska verklighet.

När vi säger ”ni” så menar vi ALLA ni tappra som har aktiverat ert Multi-dimensionella Medvetande, så att ni kan aktivera de Cirklar av Ljus som väcker upp era personliga uttryck i ert Multi-dimensionella SJÄLV.

”Multi-dimensionell” betyder att ni ALLA har högre-dimensionella frekvenser i ert tredje-dimensionella själv. Utmaningen är att förmå uppfatta ert högre-dimensionella själv via ert tredje-dimensionella medvetande.

De högre-dimensionella frekvenserna i ert tredje-dimensionella själv belyser er lyckligtvis ständigt via den jättestora Cirkeln av LJUS, som hela tiden skyddar och vägleder er. Dessa Cirklar av LJUS är komponenter i ert inneboende femte-dimensionella SJÄLV.

Det är på grund av era inneboende ”Cirklar av Ljus”, vilka ständigt omger och skyddar er, som många utmaningar i ”livet på den tredje-dimensionella Gaia” i hög grad kan förminskas, mötas och till och med healas, när ni minns att ni är en multi-dimensionell Varelse, som frivilligt har ställt upp på att ta er en jordfarkost under detta NU, för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning.

I och med att ni aktiverar dessa ”Cirklar av Ljus” i ert medvetande, så börjar ni minnas alltmer om ert sanna Multi-dimensionella SJÄLV som vistas i de högre-dimensionella Rymdskeppen och femte-dimensionella verkligheterna.

Ert Högre-Dimensionella SJÄLV står i ständig kontakt med ert tredje-dimensionella själv. Medan ni bär er tredje-dimensionella jordfarkost, så är ert medvetande, såväl som era tredje-dimensionella varseblivningar och upplevelser, begränsade till frekvensen i Gaias tredje- och fjärde-dimensionella uttryck.

Gaia är multi-dimensionell och genljuder till många olika frekvenser. Var och en av dessa frekvenser liknar ”en pinne på en stege”. Ni kanske förvarar den här stegen i garaget, eller i ett skåp och ni tar bara fram den när ni känner att ni verkligen behöver den.

Å andra sidan, så skulle ni också kunna placera den här ”stegen”, som ofta i er värld är känd som ”Jakobs stege”, någonstans där ni kan känna ”stegens” energifält cirkulerande ovanför, runtomkring er och under er. Detta ”cirkulerande energifält” skapar osynliga energifält som kan upplevas via Höga Hjärtat, Tredje Ögat och Kronchakrat.

Ifall ni kan koppla av till ett högre medvetandetillstånd, så kan ni förmå känna det cirkulerande ljuset som aktiverar och skyddar Kronchakrat, Tredje Ögat, Halschakra och Höga Hjärtat.

Kronchakrat omringar hjässan för att påminna er om att ni är förenade med ert Högre SJÄLV och att ni har den inneboende förmågan att uppfatta meddelanden av en högre frekvens, vilka kommer in i Hjässan och ständigt utvidgar ert medvetande.

Tredje Ögat omringar pannan för att påminna er om att ert Tredje Öga har förmågan att varsebli det som mänskligheten ofta har kallat ”fantasi”.

Höga Hjärtat omringar ert Hjärta för att påminna er om att KÄRLEK, i synnerhet Villkorslös Kärlek, är nyckeln till uppfyllandet av er ”anledning till denna inkarnation”.

Vetskapen om Kronchakrat, Tredje Ögat och Höga Hjärtat hjälper er i hög grad att lättare komma ihåg att ni har en oupphörlig högre assistans till er hjälp, för att uppfylla er ANLEDNING TILL ER INKARNATION inom denna inkarnation.

Men fastän ni får all denna hjälp, så kanske ni tidvis blir så distraherade av det som verkar vara alltför svårt, att ni glömmer bort den högre-dimensionella hjälp som ALLTID finns med er.

Då vandrar ni rätt förbi självaste den hjälp som ni önskar få uppleva. Eller så kanske ni tar beslutet att det är ”alltför jobbigt” att kalla på den högre hjälp som ni tror att befinner sig precis ”utom räckhåll”. Men detta är ingen vanlig stege. Detta är Jakobs stege.

”I Bibeln etablerade Jakobs stege en kontakt mellan människorna och Gud och det finns sju stegpinnar på dygdens stege.”

Vi talar om en ”Jakobs stege” som befinner sig utanför er, för att påminna er om att ni även har en stege inombords. Stegen inom er är ert Multi-dimensionella medvetande, som har sju olika frekvenser (chakran) som i hög grad kan hjälpa er att ”nå högre” mitt uppe i ert dagliga liv.

Vi talar om ert dagliga liv, för det är när och var ni är mer benägna att glömma bort att ni har den inre hjälp som ni behöver för att ni ska ”nå högre”. Denna ”inre hjälp” kommer från ert eget Högre-dimensionella SJÄLV. Ert Högre-dimensionella Själv är en medlem av er Multi-dimensionella Galaktiska Familj.

Ert Högre SJÄLV och er Högre-dimensionella Familj står i ständig kommunikation mer ert jordbundna själv. Olyckligtvis kan ert tredje-dimensionella själv enkelt distrahera ”alla som för närvarande bär en jordfarkost”.

Denna tredje-dimensionella version av er kan i själva verket till och med säga till er: ”Det är alltför högt för mig att nå upp dit just nu. Därför kommer jag helt enkelt att glömma det och göra något annat.”

Sedan kanske ni glömmer bort den inre delen av er på djupet, som i hjärtat viskar: ’Jag ville verkligen ”klättra upp för den där stegen”, men det verkade vara alltför svårt för mig’.

Det är då som ni behöver fråga er själv: ”Varför gav jag upp?” ”Varför hittade jag ingen hjälp för att göra det som verkar vara alltför svårt på egen hand?”

Ifall ni kan komma ihåg att kalla på oss, medlemmarna i er Galaktiska Familj, så ska vi påminna er om att ni ALLTID har en ”Jakobs stege till de högre världarna”. I själva verket så är stegen ert eget medvetande som alltid är aktivt inom er.

Men ifall ni inte tar det första steget och klättrar uppför stegen, så kommer ni inte att kunna använda den, eller ta emot och även förstå det som är alltför högt för er, utan hjälp från er Galaktiska familj och ert eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Verkligheten är att ni har en Inre Stege som kan ta ert medvetande upp till de högre verklighetsfrekvenserna och sedan återvända till ert tredje-dimensionella själv när ni väl har tagit emot vad som behövdes inom detta NU.

Ja, den inre stegen är ingen fysisk stege. Den är en ”stege för medvetandet”. Alla har en ”stege för medvetandet” inom sin fysiska kropp. Men precis så som ni måste öppna dörren för att ta ut er fysiska stege ur skåpet, så måste ni öppna ert medvetande för att få tag i er ”stege för medvetandet”.

Men för att veta när ni ska öppna dörren för att hitta er stege för medvetandet, så måste ni först ”öppna upp ert medvetande” till ert eget ”inre själv”. Ert inre själv finns där ni lägger alla minnen om samtliga inkarnationer som ni eftersträvade för att ”kunna klättra uppför Jakobs stege”.

Vissa människor har ett ofantligt inre minne som är fullt av gamla minnen, hjärtesorger och bortglömda minnen. Olyckligtvis finns det ofta många bra och kärleksfulla, samt bortglömda minnen, som ligger undanskuffade i en garderob i ert omedvetna själv, precis under de minnen som är alltför obehagliga att komma ihåg.

Men det gäller att NU minnas att detta verkligen är DIN garderob och DU har möjligheten, och rättigheten, att kliva in i den gamla och ofta bortglömda garderoben för att rensa ut det som du inte längre behöver hålla kvar i ditt medvetande.

Om du öppnar garderoben och tittar dig omkring lite grann, så kommer du antagligen att hitta några gamla hjärtesorger, besvikelser, utmaningar och tvivel som du faktiskt redan har rensat ut ur ditt dagliga liv, men de dröjer sig fortfarande kvar i ditt ”omedvetna medvetande”.

Precis så som du regelbundet måste rensa i dina skåp för att få plats med nya saker där, så måste du rensa ur ditt medvetande så att du ska få ”plats i ditt medvetna sinne” till att släppa taget om det som har blivit fullbordat och/eller det som du inte längre behöver ”lagra i ditt medvetande”.

Men hur ska du veta att du är redo att släppa taget om en del gammalt som nu känns som skräppost? Det finns troligen en del av dig som vill hålla fast vid det som är slut. Men det som är slut är bara ”slut” när du har ”rensat i ditt medvetande”.

Precis som du kanske helt måste tömma ur ditt proppfulla skåp för att säkert få veta vad du är redo att släppa och vad du tror att du fortfarande behöver, så måste du därför ”rensa ditt medvetande”.

Vad innebär det att ”rensa ditt medvetande”? hör vi dig fråga. Vad vi menar är att ditt medvetande har förmågan att ”hålla fast vid” de människor, platser och/eller situationer som inte längre är en viktig del av ditt NU.

Ditt ”NU” innebär ditt nuvarande liv, dina nuvarande känslor, dina nuvarande önskningar och dina nuvarande emotioner. Men om du vill städa ur den garderob som är fylld med ditt förflutna, så måste du se på ditt NU för att avgöra vad du fortfarande kan behöva i den där garderoben och du därför kommer att behålla, samt vad du är klar med i garderoben och med lätthet kan släppa taget om.

Vissa saker i garderoben kanske inte är ”dåliga”, utan de härstammar från en del av dig som inte längre är aktiv i ditt nuvarande liv. Kanske du har haft en besvikelse eller en förlust i ditt liv som du har förvarat i garderoben. För att ”ta bort några saker ut garderoben” så måste du säkerställa för dig själv att du inte längre önskar ”använda” de gamla tankarna, känslorna och beteendena.

När du väl känner dig övertygad om att du i ditt dagliga liv inte längre vill använda ett beteende, ett minne, eller en tankeform, så vet du att du är redo att släppa taget om denna del i dina tankar, känslor och/eller emotioner inom detta NU.

Men du kommer antagligen att märka att vissa saker (som i själva verket är dina egna tankar, emotioner, beteenden) återkommer till garderoben efter att du har släppt dem. Faktum i denna verklighet är att du ännu inte har släppt taget om ditt behov av denna handling, tanke, detta beteende eller minne.

Här är var du kommer att få din största utmaning, vilket är att berätta SANNINGEN för ditt eget själv. För att helt och hållet släppa det som du tror att du inte längre behöver, så måste du komma på varför du behövde den där handlingen, tanken, det där beteendet eller minnet.

Det är då du måste tömma garderoben och lägga ut det på den soliga trappan. När du lägger ut de här delarna i ditt eget själv i Ljuset på den soliga trappan, så kommer det INTE att finnas något gömmande, det finns INGA ursäkter, INGA orsaker.

Med andra ord; du lägger ut de inre hemligheterna från ditt själv där Solens Ljus kan lysa på dem. Då förefaller allting vara annorlunda. Garderoben, där du gömde ursäkterna och orsakerna, var mörk, fullproppad, gammal och instängd. Men du insåg inte detta faktum förrän du lade ut dem i Solens LJUS.

Solen är varm och skön, medan garderoben var kall, instängd och fullpackad. Därför separerade du alla de gamla sätten att gömma, ursäkter för att använda och orsaker till att inte ta tag i saker, från den DU som NU är redo att stå i den ENDAS Ljus och lyssna – inte på dina förvirringar, bekymmer och ursäkter, utan för att använda Ljuset till att avslöja ditt sanna SJÄLV.

Ditt ”Sanna SJÄLV” var inget koncept när du tryckte in saker i den överbelamrade garderoben i ditt omedvetna sinne. Men ditt Sanna Själv var, och ÄR, redo att förnimma Ljuset som påminner dig om att det INTE är den verklighet DU väljer att leva när du gömmer dig i garderoben, och när du inser att den är alldeles för trång för dig.

Till att börja med accepterar du att du alltid har velat värma dig i Solskenet. Därför gav du dig själv ett löfte att du skulle ta dig en bestämd tid då du skulle komma att omge dig och vistas i det medvetandetillstånd som lät dig komma ihåg ditt Sanna SJÄLV.

Bit för bit upptäckte du att det yttre ljuset också var ditt eget Inre Ljus. Men när du ”höll på med att trycka in grejer i en liten garderob” så kunde Ljuset träda in i ditt eget Inre SJÄLV. Därför var det första som ditt Inre Ljus gjorde att smälta samman med ditt eget, kanhända nyligen upptäckta Inre Ljus, med en känsla som växte inom ditt SJÄLV.

Till en början var känslan av det Inre Ljuset obehaglig. Men när du använde ditt nyfunna mod till att låta ”känslan” i det Inre Ljuset vara VERKLIG, så började allt i ditt liv förändras.

En sak var att rädslan inte längre var skrämmande. Rädslan var Kärlekens motsats. Därför kunde du lättare stänga den gamla, mörknade dörren i vetskap om att du inom kort skulle ha modet att gå igenom dörren för att släppa taget om allt som inte längre behövs i ditt liv.

När du släpper din rädsla så kommer du dessutom att märka att KÄRLEK var lätt att hitta och lätt att kärleksfullt återgälda. Å andra sidan så försökte rädslan undvika eller till och med gömma sig från den KÄRLEK som färdades i cirklar som blev allt större och större.

Snart upptäckte du att denna Cirkulerande KÄRLEK återvände till sändaren i allt större cirklar av Ljus. Långsamt eller snabbt blev Cirklarna av KÄRLEK större och större, och omfattade alltmer av ditt liv och av den verklighet som du nu visste att DU hade skapat.

När du väl hade upptäckt att DU var skaparen av ditt eget liv, så rörde sig det Cirkulerande Ljuset till ditt eget medvetande och nådde ut till andra som var i behov av det. Långsamt, eller så skedde allting på en gång, blev det Cirkulerande Ljuset och den Cirkulerande Kärleken ETT.

Viktigast av allt, Kärleken och Ljuset som rörde sig i Cirklar blev ETT med DIG! Det var då som du insåg att du inte hade något behov av att ”frukta någonting”.

Kärlek och Ljus har ersatt fruktan med en VETSKAP.

”Vilken är denna VETSKAP?” hör vi dig fråga. Svaret på denna fråga kan enkelt hittas genom att du blickar djupt i ditt SJÄLV. När du finner cirklarna av Kärlek och Ljus inom ditt SJÄLV, kan du då dela dem till andra?

”JA, jag kan!” hör du dig själv säga högt.

”JA, du kan!” ekar ditt Högre SJÄLV.

 

 

Clearing Your Consciousness The Arcturians through Suzanne Lie

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...