Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 augusti 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 augusti 2019

Fysiska Uppgraderingar och Uppstigningssymptom Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är särskilt intresserade av att hålla koll på hur ni alla gör vad gäller uppgraderingar som har pågått i era fysiska kroppar. Anledningen till att vi är så intresserade av detta ämne beror på att många av er som är vakna har insett att dessa uppstigningssymtom är normala och naturliga och vi gillar att se hur mycket ni har påverkat människans kollektiva medvetande. Vi vill inget hellre än att se en person, som vi skulle definiera som omedveten, ha ett av dessa symtom i sin fysiska kropp och inse att det är en normal och naturlig tilldragelse.

Vi skulle gärna se att fler av er släpper era bekymmer och er rädsla när det gäller era fysiska kärl. Vi skulle gärna vilja se er alla bara lyssna på era kroppar, snarare än att medicinera dem så mycket och ha så många onödiga operationer. Vi vill att ni ska inse att era kroppar är dynamiska maskiner och ibland behöver dessa maskiner uppgraderingar. Vi vill också att ni inser att era uppgraderingar är ett positivt tecken. De betyder att ni är närmare att få er femte dimensionella ljuskropp.

Ni är naturligtvis på god väg, men hur ni ska komma dit och när, är ännu inte fastställt. Vi vill bara se att ni gör den resan med glädje och kärlek i ert hjärta, snarare än rädsla och oro. Under en typisk tredimensionell livstid kan ni förvänta er en gradvis nedgång i era förmågor och en försämring av er fysiska kropp, vilket leder till antingen en plötslig död eller en sjukdom som skulle leda till döden.

Nu är det dags att släppa den forntida programmeringen som inte har något att göra med vem ni är idag som uppstigande varelser av ljus och kärlek. Ni är oändliga och ni är eviga och tar era kroppar med er till den femte dimensionen. Ni kommer att ha en fysisk kropp. Den kommer bara inte att vara så tät som den ni har nu och det är därför dessa uppgraderingar är nödvändiga och det är därför vi skulle älska att se färre som flippar ut vid varje liten fråga med era fysiska kroppar.

Det vi istället föreslår är att ni sakta ner, vilar, kopplar av, mediterar, hydratiserar och ge er själva kärlek och medkänsla, särskilt den del av er som har det svårast under den mycket viktiga uppgraderingen. Dessa uppgraderingar kommer naturligtvis att fortsätta och vi hoppas att ni alla fortsätter att vara i linje med att ni vet att uppstigningssymtom inte är något att oroa sig för så att ni kan påverka resten av det mänskliga kollektivet som ni föddes till.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

Du gillar kanske också...