Arkturierna via Suzanne Lie, 4 april

Oneness7sig

Suzanne Lie: Samtal med Arcturians.

MessageL: God morgon Arcturians.

 

A: Hälsningar.

L: Suzille och jag har talat om minnesförlust och behovet av att jordas.

Kan du kommentera det?

 

A: Faktiskt, vad vi talar om för Suzille via Ljus Språk var att det är NU våra pionjärer, som tog en Jordisk kropp för att hjälpa till med Gaias Himmelsfärd, att fokusera på den andra riktningen att utvidga sitt medvetande högre och högre.

 

Det är NU, våra pionjärer, ni måste lita på och veta att det ni gör är till nytta för planeten. Vi ber er att fokusera på Planetens Uppstignings process, snarare än era personliga behov av att ”komma ut därifrån”, som många fortfarande håller fast vid.

 

Avsikten är att ni ska behålla ert engagemang för Moder Jord, som skapar den nödvändiga jordningen. När ni vet att ni lever inom budskapet ”Det här är för Moder Jord,” är ni helt jordade. Sedan kan ni ”släppa taget”. Denna process av att ”släppa taget” kommer sannolikt att kännas ojordat, eftersom det kommer att kännas annorlunda än vad ni är vana vid. I själva verket kan det kännas lite skrämmande.

 

Ni, våra pionjärer, kommer möjligen att uppleva att Kundalini stiger upp längs ryggraden. Ni kommer att känna att er kropp är i något annorlunda resonans och har svårigheter att fokusera, särskilt på vardagliga uppgifter och även svårigheter med att fokusera på er egen jordiska kropp, vilket vi rekommenderar er att försöka göra för att behålla anslutningen, för anslutningen är ert skyddsnät .

 

För er som vill återvända, vill vi att ni ska veta att ert uppdrag ännu inte är klart. I själva verket är det i ett ganska farligt skede. Det är en scen där ljuset är lättare än någonsin och det mörka är mörkare än någonsin.

 

Det är i ett skede där det finns extremt ljus och extremt mörker och de som är mitt mellan är alltför ofta helt omedvetna. De som är resonans med verkligheten mitt emellan det extremt ljusa, som kan vara överväldigande, och det extremt mörka, vilket är mycket farligt för Ljusarbetare, är ofta inte ens medvetna om att en förändring sker.

 

De som fortfarande är instängda mitt emellan är ofta inte ens medvetna eftersom de är så djupt fästa till 3D matris, att de inte kan inse, uppfatta, minnas eller känna igen att något helt annat har kommit till Planeten. De är inte medvetna om att något mycket annorlunda kommer in deras fysiska människokroppar, som är villiga att acceptera det.

 

Några kommer ännu inte ihåg att de erbjöd sig att acceptera detta Högre Ljus. Därför behöver de inte veta vad som händer. Lyckligtvis, är några fortfarande villiga att acceptera Ljus eftersom de tror. De tror på sig själva och/eller en ”högre makt”. Den tron har fört dem genom många svåra tider, där de vet att det är bara att släppa taget:

 

Släpp problemet och sjunk in i lösningen.

 

Det är vad vi ber er alla att göra NU. Vi ber er att SLÄPPA TAGET om problemet. Vi ber er att vägra involvera er i problemet. Problemet är en illusion! ”Problemet” är ofta ännu en av de många, många illusioner, som är kopplade till den tredje dimensionella matrisen.

 

Vi ber er att ”Släpp problemet” så att ni kan ”Släppa illusionen.”

 

Suzille var just engagerad i ett problem och det engagemanget sänkte hennes frekvens. Därför vill vi påminna er alla att lösgöra er ifrån problem, eftersom: Problem är de återstående partiklarna i ert tredje dimensionella själv, som antingen måste lösgöras från er eller kärleksfullt ledas till att ansluta sig till lösningen.

 

Vi vet att det kan vara en unik tanke att när ni rör er genom denna process finns det lager efter lager av er, som kommer att släppas. Det finns lager efter lager av ert tredje dimensionella själv som INTE vill ansluta sig till ER, som vågat att gå in denna större process av transmutation.

 

Därför ber vi att SLÄPPA problemet. Överraskande nog, när ni släpper taget, kan ni känner er deprimerade, oroliga, arga eller rädda. Vi påminner er om att ni känner på det sättet eftersom partiklarna av er själv, som ni släpper är de, som ger resonans till de känslor som ni släpper.

 

Med andra ord, snarare än att dölja er för er inre fiende, som i hemlighet och tysthet håller er tillbaka, tillåter ni er själv att djupt uppleva er inre sabotör på ett oberoende sätt. På grund av detta oberoende, icke-dömande tillvägagångssätt kan ni samla alla de sårade/lägre dimensionella partiklarna och sedan släppa ALLA inom NU för EN.

 

På detta sätt kommer ni att ha större förmåga att kunna hjälpa till med Planetens Uppstigningsprocess.

 

 • Några av er kom för att hjälpa mänskligheten uppvaknande, så att de kan acceptera högre ljus.
 • Några av er har valt att öppna ”interdimensionella portaler” till de högre frekvenserna och hålla dem öppna, så att andra kan komma in dem.
 • Några av er har valt att hjälpa allt Ni kommer att hålla Ljus Portaler öppna för alla livsformer.
 • Några av er har valt att öppna Planetens Ljus Portal för att hjälpa planeten.

 

De av er, som valde att hjälpa andras Uppstigning behöver inte vara anslutna till så höga frekvenser eller vara så djupt jordade, eftersom ni arbetar med andra som är som er.

 

De av er, som valde att arbeta med alla livsformer, måste ha en högre anslutning till de högre frekvenserna och bli djupare förankrade i Planeten.

 

Då måste de, som har erbjudit sig att hjälpa hela planeten, ha den högsta, den djupaste och mest medvetna anslutningen.

 

Ni måste ha den högsta, den djupaste och mest medvetna anslutningen:

 

 • Med de högre frekvenserna av verkligheten,
 • Med våra Galaktiska soldater,
 • Med de Uppstigna Mästarna,
 • Med Elohim och
 • Med ert Högre Jag

 

Ni måste också ha det DJUPASTE samband med:

 • Gaias Kärna, samt
 • Med alla högre väsen i Gaias planetkärna
 • Med allt liv på planeten
 • Ni måste också vara medvetna om att skicka villkorslös kärlek och Violetta Flamman till ”De förlorade” som fortfarande är i resonans med Makt Över Andra.

 

Ni, våra älskade Ljuskrigare, måste vara de mest engagerade, eftersom ni är de som kommer att arbeta i riktning för hela Planetens Uppstigning.

 

Kom ihåg att ni inte kan tänka er processen i tre dimensionella termer. Från vår högre dimensionella perception, finns det inte någon sekvens, så det finns ingen process.

 

Omvänt, från det tre dimensionella perspektivet av tid och rum, är utmaningen att om alla de människor som är beredda att stiga lämnar planeten, kommer det att bli mycket svårt för planeten Jordens uppstigning.

 

Människor som bara investerar i sig själv och inte investerar i planeten, kommer sannolikt inte att kunna stiga eftersom de inte har flyttat in i det femte dimensionella medvetandetillståndet, där de vet att allt liv är ETT. Dessa människor är bara i resonans med högre fjärde dimensioner där det fortfarande finns individualitet.

 

Därför säger vi att det finns olika strömmar av verkligheten, men en del av dessa strömmar kommer inte att kunna fortsätta hela vägen in i den femte dimensionen. För att en ”ström av verklighet” ska fortsätta in i den femte dimensionen, måste innevånarna i denna ”ström” omfatta allt liv med villkorslös kärlek och leva inom ett engagemang att arbeta för ALLT livs högsta goda.

 

L: Menar du att en stigande ström av verklighet måste kunna se potentialen i hela livet och hålla potentialen för varje levande gnista av energi? Behöver det också vara en interaktion med dessa potentialer när tillfälle erbjuds oss?

 

A: Ja. Emellertid måste våra pionjärer också kunna skydda sig själva. De håller en mycket hög frekvens, som de inte är helt vana vid. Accepterandet och integrationen av denna högre frekvens av ljus utgör en utmaning för deras egna fysiska kroppar och för deras egen fysiska hälsa.

 

Därför, om de ser att det inte finns en stor potential i varje given situation eller en person, måste de släppa denna situation och låta andra, som inte håller den högsta frekvensen, arbeta med dem som har en lägre potential.

 

Genom dem som arbetar med dem, som har en lägre potential, även om de inte kan hjälpa dessa varelser, ökar deras potential i hög grad, därför att de har flyttat in i ett tillstånd av medvetenhet om att ta hand om och hjälpa andra. Delandet av deras egen inre potential utökar kraftigt deras medvetandetillstånd.

 

Förstår du vad vi säger?

 

L: Ja, ja det gör jag.

 

A: Vi säger också till de frivilliga, som tillbringat många år, och / eller de som bara har vaknat upp, att ni måste först och främst ägna er åt hela planetens Uppstigning. Vi säger detta eftersom Gaia behöver ett massivt, förenat energifält, som är totalt uppslukat av Planetarisk Tjänst.

 

Det är viktigt inom detta NU att först fokusera på Jorden och därefter på Hennes människor. Vi säger detta eftersom mänskligheten är oerhört polariserad inom detta Nu. Därför kan fokus på mänskligheten sänka ert medvetande. Inser du detta?

 

L: Ja, absolut.

 

A: Polariseringen av mänskligheten innebär alltför ofta att makten placeras i händerna på dem, som minst förtjänar det och som initierar våld och rädsla. Dessa människor leds av de Mörka och är INTE medvetna om detta faktum. Således, är de lätt manipulerade.

 

Vi ber att de som arbetar för Ljuset skickar de förlorade villkorslös kärlek. Endast Ovillkorlig Kärlek är ett motgift mot graden av rädsla och makt över andra som behärskar ”De förlorade”. Vänligen inse att om de inte har stor rädsla, liksom behovet av ”makt över andra,” skulle de inte kunna användas av de Mörkaste.

 

Våra kära volontärer för att hjälpa Gaia, är ni i den ”mörkaste natten innan gryningen.” Det är av denna anledning som vi kallar er ALLA i ”aktiv tjänst” för att tjäna er älskade Moder Jord på det sätt, som ni skrev i er födelse plan innan ni åtog er detta ”Uppdrag Jorden.”

 

Inom NU vet vi att Gaias Uppstigning är garanterad, men kostnaden för Hennes planetariska invånare kommer till stor del bestämmas av de människor, som har vaknat, minns och är djupt förbundna med deras sanna, Multidimensionella SJÄLV.

 

Kom ihåg att Ni, våra kära ”Borta Match Jorden,” har tjänat tidigare med att hjälpa till med planeters Uppstigning. Gå djupt in i ert Multidimensionella minne för att komma ihåg hur ni tjänade er hemvärld på detta sätt. Vi var sannolikt med er då också.

 

Arkturierna

Du gillar kanske också...