Arkturierna via Suzanne Lie, 20 januari

Arkturierna, 20 januari 2017

Sharman via Suzanne Lie

Förberedelse för en första kontakt – Kan ni se oss? Kan ni uppfatta oss?

 

Hälsningar jag är Sharman. Jag är så glad att kunna återuppta mina meddelanden med Jorden. Jag har inte talat med er på detta sätt på ett bra tag nu, men jag har faktiskt varit på Jorden. Vi från Plejaderna kan lätt slinka in i ert samhälle och uppfattas som ”människor”.

Jag vill säga till er alla att våra vänner och familjer har en jordisk kropp, och att vi är här NU i Jordens högre dimensioner. Fler och fler av er kan känna oss i era hjärtan, se oss i era drömmar och höra oss med era högre sinnen.

Dessutom, om ni ser några långa blondiner som går runt och är fria från all rädsla, kan det bara vara en i vår markpersonal. Vi sa ”fri från rädsla,” eftersom en orädd energi är ganska ovanligt på Jorden.

Det är av den anledningen vi har beslutat att sända fler i vår plejadiska besättning till Jorden för att tjäna som förebilder, så att mänskligheten blir av med sina rädslor. Att vara ”fri från rädsla” är inte lätt för vår Jordbundna familj, eftersom Illuminaterna har lagt in rädsla och skräck i alla sina kommunikationer, medier, filmer och även i musiken.

Men de onda handlingarna närmar sig sitt slut nu. De mörka har ”förlorat” sitt osynliga krig mot mänskligheten, och håller på att avlägsnas från planeten och placeras i den Lägre Astrala Världen.

Orsaken till varför Illuminaterna kunde fortsätta med sin skadliga verksamhet så länge var, att ”tid” separerade dem själva från sina mörka handlingar och energierna som de sände till er tredimensionella verklighet.

Medan de är på det Lägre Astralplanet kommer konsekvenserna av varje tanke och varje handling att omedelbart komma tillbaka till dem. Utan den tredimensionella ”fördröjningen,” kommer de omedelbart att märka följderna av ”orsak och verkan”.

På så sätt kommer de som lär sig att förändra sitt beteende att kunna återvända till den uppstigna Jorden, men de som inte kan förändra sina vanor kommer att bli kvar i den lägre dimensionella verklighet som de själva har skapat.

Det kommer inte att bli några fler ”gömställen” eller spridande av skräck till folket. Faktum är, att den rädsla som de har sänt ut till sin 3D-värld, kommer i stället att omge dem.

Vi vill att ni ska veta att vi inte försöker ”straffa” dem, i stället ger vi dem en möjlighet att förändra sig och, förhoppningsvis, återvända till Ljuset. Medan Illuminaterna är på det Lägre Astrala Planet, kommer de att få tillbaka alla ”makt över andra” strider de valde att ta, medan de hade en tredimensionell kropp.

Alla de många former av avancerad teknik som har hållits tillbaka för mänskligheten via Illuminaterna, kommer att släppas. De många skulder som mänskligheten har varit tvungen att ta för att överleva, kommer att försvinna.

I själva verket kommer pengar, som de har varit kända i tredje dimensionen, att upphöra att existera. Vi vet att ni har hört uttrycket ”pengar är roten till allt ont”. Det uttrycket var faktiskt sant.

Naturligtvis var det inte själva innehållet i pengar som skapade det onda. I stället var det den onda avsikten som placerades i fördelningen av pengar, så att er verklighet består av att en del ”har” och en del ”har inte”.

I er femdimensionella verklighet finns ingen separation, eftersom det inte finns någon ”tid” för att skapa den separationen. I femte dimensionen finns det ett livsflöde som rör sig genom varje person, plats, situation och sak. Detta flöde sammanbinder ALLT LIV med de högre världarnas ENHET.

Det är svårt att beskriva den femte dimensionens ”ENHET” för dem som bara minns separation och konkurrens. Därför vill vi ge er ett exempel på var denna ENHET finns i naturen. Till exempel EN flock fåglar, ETT fiskstim, EN boskapshjord.

Det finns bara EN himmel som omger EN Jord. Er himmel, er Jord, era hav, varje vattendroppe i era stora vattendrag och varje luftmolekyl på er himmel, är ETT med vattnets och himlens kollektiv.

Men det finns många olika uttryck för EN inom naturen. Till exempel så samlas olika fågelarter i olika flockar, precis som olika fiskarter samlas i olika stim eller däggdjur i olika hjordar.

Ni, våra älskade volontärer på Jorden, kommer snart att uppleva mänsklighetens kollektiv. När vi säger ”snart” är det ett uttalande baserat på ”tid”, vilken inte styr vår femdimensionella verklighet på det sätt som den styr er verklighet. Därför, ur vårt perspektiv, när vi säger: ”Vi är på väg att landa NU”, så menar vi inom det tidlösa femdimensionella NU.

Kom ihåg att invånarna i de högre dimensionerna alltid kan uppfatta de lägre dimensionerna, men invånarna i de lägre dimensionerna måste utvidga sin medvetenhet för att uppfatta de högre dimensionerna. Till exempel kan ni titta ner i en damm och se fiskarna, men fiskarna har inte ett medvetandetillstånd där de kan se utanför sin vattenvärld för att uppfatta er.

Vi vill dock påminna er om att ni är en Galaktisk Varelse i femte dimension. Ni är Gaia, eftersom er jordiska kropp är gjord av samma grundämne som utgör Gaias kropp. Ni är i en tredimensionell jordisk kropp som är uppbyggd av samma beståndsdelar som Moder Jord.

När ni var ”bara en primitiv inföding”, talade ni ofta med Gaia och Gaia talade med er. Men sedan gav ni upp er ”primitiva tro” om att ni var Gaias barn, och började erövra och tämja Henne och deklarerade att ni ägde Henne, och delade upp Henne i land och vatten som sedan kom att ”tillhöra” olika folk.

Det är det tredimensionella tänkandet, som bygger på separation och makt över andra som ni, de Uppstigna, måste ta itu med när ni hjälper de slumrande att vakna. Vi, era högre dimensionella uttryck av JAGET, behöver er för att tala om för dessa slumrande människor att Gaia är en levande varelse.

Vi behöver ER för att påminna de slumrande liksom de nyfikna, att Gaias invånare har antagit en tredimensionell jordisk kropp för att hjälpa er Moderplanet att återvända till Hennes naturliga femdimensionella frekvens.

Vi, er Galaktiska Familj, inser att en del av mänskligheten kommer att välja att stiga upp till den femdimensionella Jorden, och andra kommer att välja att stanna kvar i 3D-matrisen, som har begränsat och skyddat dem, medan den omgav Gaia. Vi vill påminna er om att Gaia håller på att släppa denna 3D-matris, så att Hon kan återvända till sitt verkliga planetariska Hem i den femte dimensionen.

Gaias 3D-matris hjälpte Henne efter Atlantis fall, när Hon nästan föll av sin axel på grund av den åverkan som de Mörka gjorde. 3D-matrisen tjänade lite som en skena, som när någon bryter en arm. Men Jorden är tillräckligt läkt nu, så att Hon kan ”ta bort” Sin skena.

Det kommer att behövas lite av Gaias 3D-tid, för att Hon ska känna Sig stark nog för att ta sig tillbaka till Hennes medfödda femdimensionella energifält. Mängden tid beror till stor del på hur mycket människorna hjälper Henne genom att skicka Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman.

Tiden beror också på hur mycket mänskligheten håller fast vid missbruket att utnyttja andra. Eftersom ett missbruk ofta är något som människor vill sluta med, men inte är starka nog för att ge upp utan hjälp, be vi er att hjälpa dem som blev beroende av att ha makt över andra.

När denna maktgrupp är redo att släppa sitt beroende och bli rena och hälsosamma nog för att vara en del i Uppstigningsprocessen, kommer det att bli stora omvandlingar på Jorden.

Den planetariska Uppstigningsprocessen kommer att uppmana er alla att assistera Gaia genom att hjälpa Hennes skadade invånare. Vi ser att många av er som läser detta meddelande redan gör det. Vi ser också att många av er arbetar hårt för att hjälpa Gaia och är trötta av ansträngningarna, och för det mesta, trötta på att vänta.

Kom ihåg att tid är en tredimensionell illusion, precis som makt över andra är. Faktum är att ”makt över” inte längre existerar i den femte dimensionen och bortom den, eftersom det är ersatt med ”inre kraft.”

När man känner sin ”inre styrka” finns det ingen önskan eller intention att ha ”makt över” andra. Makt över andra är en av många tredimensionella förvrängningar av ett femdimensionellt begrepp.

När ni först började läsa kunde ni lätt missa innebörden i hela historien, därför att ni var så koncentrerade på att lära er att läsa varje ord. Det är på samma sätt när ni först börjar uppfatta den femdimensionella verkligheten, då kan ni bara fokusera på en komponent av hela er förnimmelse.

När ni lärde er att gå och prata gjorde ni det ett steg och ett ord i taget. När ni lämnar tiden för att uppleva det femdimensionella kommunikationsflödet, kan det därför kännas överväldigande. Att utvecklas steg för steg, tillåter er att stadigt grunda varje upplevelse när ni tar er igenom er uppstigning.

Ni kanske känner er säkra när ni simmar i en liten bassäng, men att simma i ett enormt hav är alltför hotande. Precis som ni hellre stannar i havets grunda vatten tills ni känner er mer säkra, kommer ni att stå på tröskeln till femte dimensionen tills ni känner er mer självsäkra.

Er första upplevelse av femte dimensionen, är det bäst att er fantasi får förklara. Ert tredimensionella tänkande har inga ord för att uttrycka er femdimensionella upplevelse. Men ni kan utvidga ert medvetande tillräckligt för att medvetet knyta an till ert eget Högre JAG. Ert Högre Dimensionella JAG kan tjäna som en ”relästation” genom vilken högre dimensionella uppfattningar kan riktas till ert Multidimensionella Sinne.

Sedan kan ert Multidimensionella Sinne, som ger genklang i er aura precis ovanför ert kronchakra, översätta era högre dimensionella meddelanden på ett sätt, så att era fyrdimensionella drömmar och ambitioner kan vidarebefordra informationen till er tredimensionella hjärna.

Om ni utvidgar ert medvetande genom meditation, kreativitet, mantran och vissa kroppsliga positioner, såsom yoga eller tai chi, kommer er fysiska kropp att expandera sin roll som en mänsklig transformator. Precis som er medfödda intuition skickar ut en varning när ni är i fara, ”varnar” den också när det kommer ett ”inkommande meddelande.”

Er hud är er kropps största organ. Som de flesta av er är medvetna om, talar er hud till er. Den säger ”jag fryser,” eller ”jag är varm” och så vidare. Ni har hört uttrycket att bli så rädd att ”håret står på ända eller håret reste sig i nacken”. Det är er kropps SOS.

När jag först besökte Jorden hade jag en tredimensionell kropp, så att jag kunde uppfatta er verklighet på samma sätt som ni gör. Olyckligtvis, eller kanske var det lyckligtvis, blev jag kvar i min 3D-kropp och glömde bort mitt sanna JAG.

När jag väl mindes mitt sanna Multidimensionella JAG, kunde jag ta del av en hel del information om att ”gå vilse i 3D”, som gav viktig information till vår Galaktiska Besättning. Många av er som valde att ta på er en jordisk kropp för att hjälpa Gaia att höja sig, är också sändebud i Ljusets tjänst.

Vi avslutar detta meddelande med att säga: ”Tack för att ni hjälper Gaia med Hennes Uppstigning. Kalla på er Galaktiska Familj för hjälp, eftersom vi är här nu i Jordens högre dimensioner.

Kan ni uppfatta oss? Om inte gå till ert inre!

Sharman och hela er Galaktiska Familj.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...