Arkturierna via Suzanne Lie, 18 oktober

 

kanalsol

Ansluta med Ditt Högre Jag – Arkturierna

10-18-15

 

Kära Arkturier,

Jag hade en erfarenhet från i förrgår kväll, som jag ville fråga dig om. Jag hade inte en chans att prata med dig i går och jag väntade på att se om jag hade en liknande erfarenhet i går kväll. Om jag hade det, kommer jag inte ihåg.

Drömmen och/eller erfarenheten, som jag hade, var att jag definitivt var i en annan dimension. Det kändes väldigt annorlunda, men i stort sett samma som i djupa meditationer. Allt runt runtom kring var djupblått. Jag upplevde det från att vara inne i processen och samtidigt titta på mig själv utifrån.

Jag var formlös utom att jag hade ett slags ansikte och det fanns en cirkel av guldaktigt ljus omkring mig. Jag försökte hjälpa någon, eller kanske en grupp, men det verkade inte gå så bra. Det viktigaste som jag minns var hur det ”kändes” när det telepatiska informationsutbytet flöt genom mitt Tredje öga.

Vänligen hjälpa mig att förstå min dröm/erfarenhet av att vara ett sändebud av något slag och ha en form utan form.

Kära Suzille,

Du tjänade som en prototyp för hur ett lerkärl anpassar sig till det högre ljuset medan du finns i en fysisk form. Kommer du ihåg när du erbjöd dig att vara en prototyp? Du vet att vi inte har någon ”tid.” Därför att hos oss allting samtidigt, medan det för dig verkar det vara många år sedan i ditt förflutna.

Känner du hur din kropp är allt snabbare på något sätt. Du kan också uppleva hur Gaias kropp också allt snabbare. Om du tror att ditt liv är annorlunda nu, kom ihåg att du bara är på ”toppen av ett isberg.” Mycket, mycket mer kommer att dyka upp i ditt liv.

Dock måste alla, våra kära volontärer, ta er ”tid” för att låta anpassa den fysiska kroppen till varje fas av energimässig uppladdning av ljus i allt högre och högre frekvenser. Du är en av de första som går in i portatalen av flerdimensionell ljus.

Ljuset inom dessa portaler börjar vid en tredje dimensionell resonans, som förvandlas till nästa oktav så snart ditt medvetande kan hålla frekvensen. Därför, när du först går in portaler, känns er verklighet inte så annorlunda. Men, förvandlas till nästa oktav så snart du kan tolerera det.

Alla frivilliga ”prototyper” har eller har haft, eller kommer snart att ha slutfört en stor inledande initiering, där ni behöver känna igen och släppa det som tidigare har utestängt er från att komma in i portalen.

Ta en stund titta på den inledande initieringen, som du just har avslutat. Du kanske inte har kallat det en ”initiering.” I själva verket, kallade du det sannolikt ett ”problem” eller extremt svårt ”utmaning.” Därför ber vi dig, och alla som läser detta budskap, att se tillbaka djupt in i er initiering .

Hur skapade du den?

Jag skapade min initiering genom att vara otålig och mindre förberedd än vad jag egentligen ville. Jag antar att jag skapade denna initiering genom att titta bort i stället för att ägna stor uppmärksamhet åt en förändring, som jag visste att jag behövde göra. Jag visste inte hur man skapar denna förändring, så jag bara ignorerade det, eftersom jag inte visste hur man gör det.

Ja, du tittade på källan till din initiering att vara utanför dig hellre än inom dig. Du tänkte i tre dimensionella termer.

Ja, tänkte jag i tre dimensionella termer. Samtidigt, ägnade jag inte tillräcklig uppmärksamhet åt 3D eftersom jag ville vara i mina högre världar. Jag glömde att mina högre världar alltid är inom mig. Så jag glömde att låta dem flöda genom mig. Med andra ord, gjorde jag inte som jag har blivit lärd.

Ja, det är hur du skapade den. Du såg förändringen komma, men du drev bort snarare än helt fullt och ärligt omfamna den. Men vi vill att du ska veta att de problem som uppstod ur denna situation, fortfarande skulle ha inträffat, men det är mycket effektivare att ta tag i problemet än att ignorera det.

Detta leder oss till den dröm som du hade ”inte går kväll, men kvällen innan. Kommer du ihåg när du hoppade hopprep och sade: ”Inte i går kväll, men kvällen innan kom 24 rånare och knackade på min dörr? Jag gick ut, så att de kunde komma in. Det är vad de sa till mig … Du glömde den delen av din barndom, inte du?

Ja, jag har glömt vad rånarna sa till mig. Jag tror att jag var alltför upptagen av att springa ut genom dörren, efter att jag släppt rånarna. Hur många livstider gjorde jag det?

Många livstider, många, många livstider. Därför behövde du möta denna situation ansikte mot ansikte denna gång, eftersom det är din sista inkarnation på 3D jorden.

Du kommer att ha många ”liv” på den fem dimensionella jorden eftersom du innerligt älskar Gaia och vill hjälpa henne med hennes övergång. Dessutom, vill du uppleva slutet på den långa, långa historien av många, många liv.

Vi tar nu upp din dröm. Du tjänade som medlare mellan de högre och de lägre dimensionerna. Du var i sjätte dimensionella formen, så din ”kropp” var en vacklande cirkel av ljus. Du kommunicerade telepatiskt och du kommer ihåg den ”känslan.”

Precis som du ”känner” dina läppar röra sig när ”ett meddelande” färdas genom dem i talspråk, kan du ”känna” meddelandet gå igenom ditt Tredje öga när det telepatiska budskapet gick igenom. Ta en stund för att komma ihåg att den känslan …

Den här gången, när jag känner meddelandet rör sig genom mitt Tredje öga, känner jag också hur det har sitt ursprung i min Lightkropps-Kundalini. Jag känner också tätheten av min form i lera. Det känns som jag är mycket trött. Det känns som om jag kunde sova för evigt.

Ja, din jordiska kropp är mycket trött, vill du komma på Skeppet och gå in Föryngrings Kammaren?

Oh, ja, ja, ja!

Du kan göra det så snart vi slutför den här konversationen. Vi vill berätta mer om din dröm/minne. I din dröm tränade du på att vara en Inter-dimensionell Messenger. Vad detta innebär är att vi ber våra volontärer att efter sin personliga transformation fortsätta sitt arbete genom att tala med dessa tre dimensionella personer som försöker göra övergången, men har stora svårigheter med att tro att det är möjligt.

Scenen var mörk för att påminna dig om att du kommer att kommunicera med dem medan de är i ett drömtillstånd. Därför att din kommunikation är helt telepatisk. Dessa personer tror fortfarande inte att uppstigning är normalt.

Därför stänger de sitt sinne för sina många alternativ. Först när de är i sitt högre tillstånd av fjärde dimensionella ”dröm medvetandet” kan vi kommunicera med dem. Kommer du ihåg att detta möte faktiskt inträffar när du var på Skeppet?

Du har valt att glömma mycket av ditt liv där, eftersom det skulle göra ert Jordiska uppdrag allt för ensamt. Ni bad om detta arrangemang, liksom för relationen med kompanjonen i ditt dagliga liv. Vi berättar detta för att påminna andra att alla våra volontärer skrev sina egna ”manus” för denna viktiga sista 3D inkarnation.

Den tredje/fjärde dimensionella ”Livs och Döds Hjulet” flyttas till en annan 3D/4D planet. Gaia avslutar sina tredje och fjärde dimensionella livsmiljöringar. Hon kan inte vänta längre att spricka ut i hennes femte dimensionella Ljuskropps Planet. Det är av denna anledning som det finns så många förändringar på Gaias planetarisk kropp.

De som vill stanna kvar inom ”Hjulet” följer enkelt drag med det. Eftersom deras uppmärksamhet bara är på tredje/fjärde dimensionella verkligheten, kommer de aldrig att veta skillnaden. Under ditt ”drömmöte” pratade du med personer, som har förmågan att helt vakna, men fortfarande inte kan göra detta skifte.

Därför vaknade du med känslan som om du försökte övertyga någon om något, men att det var mycket svårt. Du har bestämt dig för att dessa typer av samtal är alltför svåra för din åldrande fysiska kropp och har beslutat dig för att inte längre försöka hjälpa dem som motsätter sig hjälpen. Vi måste säga att vi är överens med dig om ditt beslut.

Jorden är en fri vilja planet och endast de som vill göra de viktiga trans-mutations förändringar i sina tankar, känslor, handlingar och viktigaste medvetandetillstånd, kommer att kunna lämna hjulet och komma i resonans med Nya Jordens frekvens. Även vi har varit tvungna att acceptera det faktum att en del inte kommer att välja att stiga upp.

Vi säger till dem som väljer att stanna kvar i den tredje/fjärde dimensionen att livet inte kommer att vara så svårt på hjulet efter övergången. De mörka som invaderade Jorden kommer inte tillåtas att ansluta sig till den verkligheten och inga eftersläntrare som inte steg upp med andra planeter kommer inte att tillåtas på den tredje/fjärde dimensionella Hjulet.

Därför kommer den tredje/fjärde verkligheten inte att bli lika utmanande som livet på Gaias fysiska värld har varit. Dessutom kommer uppstigning inte att vara lika svårt. ENHETS krafterna har tillåtit detta dekret eftersom Multidimensionalla Galaktiska Råden vill hjälpa dem som blev så förlorade i den stora tätheten av tredje dimensionella Jorden och behöver mer ”tid” för att utöka sin medvetenhet i NUET.

Vi skickar villkorslös kärlek och Violetta Flamman till alla de som fortfarande sitter fast i ”makt över andra” modellen och är ständigt närvarande för att hjälpa dem att finna kraften inom sig själv. Däremot kan Moder Jord inte vänta längre för sin övergång.

Därför kommer Gaia att gå vidare med sina planer med övergången till sin femte dimensionella Ljus Planet SJÄLV. Vi gläds med alla de många människor som kommer att uppleva NUET av den händelsen och påminna er igen:

UPPSTIGNING ÄR INTE EN ”TID”. UPPSTIGNING ÄR EN ”FREKVENS”

Genom den enorma utmaningen för våra modiga volontärer, börjar denna frekvens gry i er verklighet så ljus som en middags Sol. Vi önskar att ni alla vet att vi, medlemmarna i ert högre dimensionella själv, kommer att vara med er när ni flyter genom den pågående processen och konsekvent åter kalibrerar ert medvetande och jordiska fordon så att ni kan bo i linje med Moder Gaia.

Modern har väntat alltför länge på sina människor och måste nu avsluta Sin transmutations process. Därför finns det en ”uppmaning till duty” för alla våra volontärer till jorden. Vi kallar er alla nu för att göra ert val.

Är du redo att hjälpa Gaia? Om så är fallet, vill vi påminna dig om att komma ihåg dig själv i högre frekvenser. De kommer att hjälpa dig att öppna din portal för flerdimensionellt ljus och stå vid ingången för att se till portalen är ordentligt fastsatt till Moder Gaia.

Släpp sedan tiden och lev i nuet. Ni kommer att samla er information och undervisning inom lämpliga NU där er medvetandefrekvens är i resonans med frekvensen av vårt budskap.

Avslutningsvis påminner vi om att det kan ta dig ”tid”

Att komma ihåg hur man lever inom NU!

Välsignelser till er alla

Vi väntar på den femte-dimensionella Nya Jorden

Vad som händer inom dig Släpps med VARJE Utandning

Du gillar kanske också...