Arkturierna via Suzanne Lie och Shawnna Donop, 13 januari, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie och Shawnna Donop

13 januari, 2017

En konversation med Arkturierna

A: Hej på er alla, vi är Arkturierna och idag är vi åter här med Shawnna. Suzille och Shawnna önskade att vi skulle titta in hos er för det är så häftigt, saker och ting börjar nu under dessa dagar bli rätt så utmanande för en hel del av de våra som håller på att Uppstiga.

Hur är det med dig Shawnna? Vi tror att Suzille faktiskt har en massa saker på gång. Hur är det med dig?

S: Jag måste erkänna att jag känner detsamma, speciellt för dem som är ledare, det är att ledarna NU blir kallade till aktiv tjänstgöring. Anledningen till det är att det förekommer en hel del högre-frekvent Ljus i det område genom vilket Gaia färdas inom detta NU.

Därför befinner vi oss alla, den Galaktiska familjen, precis här för att hjälpa er. Plejaderna är här för att hjälpa er, vi Arkturierna är här för att hjälpa er och från Antares är man här för att hjälpa er. Det finns några Uppstigna Drakonier och även de är här för att hjälpa er.

Vi önskar att ni alla ska komma ihåg att ni inte är ensamma. De Uppstigna Mästarna är också här för att hjälpa er; Ärkeänglarna finns här för att hjälpa er. Ni kan kalla på någon av dessa varelser som vi har nämnt och alla andra varelser som kan vara en del av er verklighet.

Kalla på Jesus Sananda. Jesus är känd som Sananda och han är befälhavare över Ashtar Command. Ashtar Command ansvarar för landningarna och dessa landningar kommer att ske. De kommer att komma inom nuet. Vi säger inom nuet, på grund av att allting för oss sker inom nuet, för vi genljuder inte längre med tid. Men det som vi genljuder med, är de energifält som omger majoriteten av människorna på planeten.

Nu när vi tonar in oss på dessa energifält inom detta NU, så kan vi se att det finns ledare som går långt utöver sina skyldigheter genom att skriva, tjäna, ge ut och hjälpa till. I andra änden av detta spektrum finns det människor som är absolut och fullständigt sovande. De har överhuvudtaget ingen aning om vad som är på gång.

De lever bara i sina tredje-dimensionella liv och det är allt de känner till. Sedan finns det människor i mitten. Människorna i mitten är de som precis står på tröskeln till att vakna upp.

Det är dessa människor som vi, er Galaktiska familj, ber ledarna att lägga sin fokus på.

De som är helt oinformerade och ointresserade skulle sannolikt bara bli skrämda och arga av er femte-dimensionella information. Så i termerna av vad som är bäst för planeten, så är det bäst att låta dessa människor leva i denna verklighet på det sätt som de väljer att leva den.

Dessa människor lever i den tredje-dimensionella matrisen och de kommer att stanna kvar i denna tredje-dimensionella matris. Men den tredje-dimensionella matrisen kommer att omplaceras till en annan planet. Därför blir ingen kvarlämnad. Ingen kommer att misslyckas med Uppstigningen. Alla som står i kö till Uppstigningen, kommer att Stiga Upp.

Å andra sidan, de som inte alls är redo att omfattas ens av denna möjlighet, kommer att stanna kvar inom sitt liv sådant som de känner det. De kommer att befinna sig på exakt samma matris som de har varit på under hela sitt liv, och de kommer att ’lindas om’ till en annan planet som för dem förefaller se exakt likadan ut som Jorden.

Vi vill att ni alla ska veta att det inte finns någon anledning till oro. De som har kallats Illuminaterna, de mörka – alla dessa olika beteckningar; till dessa varelser sänder vi Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman. De har sin egen matris om de inte förändras. Och denna matris blir en lägre fjärde-dimensionell matris.

Anledningen till det är, att om de inte har kunnat ta lärdom om orsak och verkan medan de levde på den här planeten, så kommer de att få flytta till de lägre astralplanen. På de lägre astralplanen kommer den energi som sänds ut, omedelbart i retur. Då lär de sig det: ”Åh, det här är inte ett så bra sätt att vara, för det känns verkligen inte så bra när allting kommer i retur.”

På det här sättet kommer de att ta lärdom. Sedan, när de tar lärdom, beger de sig till den andra planeten där människorna lever inom matrisen, och de får börja om igen som ”bara vanliga, normala människor”, utan den indoktrinering och rädsla som de hade som medlemmar av Illuminaterna.

Så finns våra älskade, älskade ni, som varje dag arbetar hårt, varje timme, varje minut, för att anpassa sitt medvetande, för att sända ut kärlek, för att hjälpa andra och för att gå igenom intensiva meditationer och initieringar för de har tagit ett beslut, för de har en avsikt, för de har givit ett löfte att hjälpa Gaia.

Ävenså kommer de ihåg att de inte befinner sig här enbart för sin egen skull. De kan minnas sina sanna, multi-dimensionella själv. De kan minnas sina högre-dimensionella själv, De kan minnas sig själva i sina hemvärldar och de kommer ihåg sig själva på sina Rymdskepp. De minns också att de har valt att stanna kvar på Gaia och hjälpa andra att minnas sina egna Högre SJÄLV.

Vi vill tacka er, våra käraste modiga. Vi vill sända er alla vår hjälp. Och vi påminner er om att er Galaktiska Familj ständigt finns med er. Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj finns ständigt för att hjälpa er.

Shawnna, önskade du dela med dig något eller vill du ställa några frågor till oss?

S: Ja, jag skulle faktiskt vilja börja med att uttrycka min tacksamhet och säga tack för allt – de budskap som ni levererar, ert stöd, er uppmuntran och det erkännande som ni precis gav oss. För jag vet att flera av oss frågar: ”Gör vi tillräckligt mycket? Lyckas vi? Förmår vi utvidga vårt medvetande? Hur klarar vi oss?” Jag tror att det är till nytta att få höra att ni ger en klapp på axeln för att man gör allt detta som är ett svårt, utmanande jobb och att man får höra att man blir uppskattad för det.

A: Ja, och vi tackar er alla, våra ambassadörer till Jorden, för att ni tackar oss. Vi tackar er för att ni inser att vi är verkliga. Och att fastän vi kommer genom rösten hos en människa som bär ett Jord-fordon, att vi Arkturierna är mycket verkliga. Ett ögonblick önskar vi faktiskt tala till andra varelser, sådana som ’vår’ (kanal), som har ett Jordiskt fordon och som vi kan tala genom.

Många av er går igenom mycket svåra initieringar. Ändå låter ni inte detta hindra er. Ni går framåt och gör allt som er egen högre vägledning talar om för er att ni ska göra, trots de frågor som ni från dag till dag måste ta itu med, så väl som alla de utmaningar som förefaller vara övermäktiga.

Vi, Arkturierna, vill tala om för er att denna situation som ni rör er igenom, faktiskt är en plats där ni övar er. Ni tar er till alla de svårigheter, utmaningar och rädslor i en process av att släppa taget av livet sådant som ni känner till det, och ni får släppa taget om allt som ni trodde var verkligt.

Samtidigt får ni hålla fast vid något som ni enbart kan varsebli i ert medvetande, som ni enbart kan varsebli i era drömmar och som ni bara kan varsebli i era meditationer.

Vi påminner er om att varje Uppstigen Mästare i Jordens historia har varit tvungen att gå igenom den ena svåra initieringen efter den andra. Med andra ord så har de varit tvungna att rensa ut bråtet från sitt varande. De har varit tvungna att inse att djupt inom dem så har de ett mod, de har ett Ljus, de har ett samband och de har ett engagemang att gå igenom sin Uppstigningsprocess.

Nåväl, de som har gått före, har haft stora utmaningar. Det fanns flera Uppstigna varelser som gick igenom sin Uppstigning för ungefär tvåtusen år sedan, under perioden av cirka sexhundra år. De kom till Jorden för det var en tid då Gaia befann sig i ett mycket, mycket dåligt skick.

Därför kallade Gaia. Hon sade: ”Kära, Kära EN, jag behöver några högre varelser som kan komma till min planet, för att kunna gå igenom Uppstigningsprocessen. Denna process av personliga uppstigningar kommer i hög grad kunna hjälpa mig att höja vibrationen i min planetariska kropp. På grund av att mänskligheten har förorsakat en så enorm skada till min planet, vet jag inte om jag kan hålla mig kvar på min (rotations-) axel utan denna hjälp.”

Gaia var tvungen att sända ut detta anrop två, tre, fyra olika gånger. Vi önskar att ni alla ska komma ihåg att Gaia är en levande varelse, precis som ni. Ni är levande varelser som står upp, har huvudet högst upp och fötterna längst ner. Gaia är en levande varelse som är cirkulär.

Hon har en Nordpol högst upp på Sin kropp och en Sydpol längst ner på Sin kropp. Människorna har ett hjärta och en själ längs er ryggrad med kundalini-kraften inuti ryggraden och har förmågan att transmutera sig själva till Ljuskroppar. På samma sätt har Gaia ett hjärta och en själ inom självaste kärnan i sin cirkulära kropp, där hon har sina Kärn-Kristaller, som ger henne möjligheten att transmutera till en Ljus-planet.

Vi önskar att ni alla ska ta ett ögonblick av detta nu för att låta er själva föreställa er att ni befinner er inuti Gaias kärna. Inuti Gaias kärna finner ni de många höga varelser som finns här för att hjälpa Gaia inifrån hennes kärna.

Sanat Kumara och alla de andra Kumaras som ni kanske inte känner inom detta nu, Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Uppstigna Atlanter, Uppstigna Lemurier, de Lemurier som har levt där alltsedan Lemuriens fall, samt de underbara varelserna från Pan, som föregick Lemuriens verklighet.

Där finns så många varelser. Vi bjuder in er alla att ställa frågan till Gaia: ”Vänligen Kära Gaia, skulle du kunna låta mig besöka din kärna?” Då kommer Gaia att fråga dig: ”Älskar du mig, din Moderplanet – villkorslöst? Är du villig att tjäna mig, din Moderplanet – villkorslöst? Kan du minnas att du och jag, planet och människa, är en varelse – villkorslöst?” Om du kan svara ”ja”, så kommer du att få tillåtelse att besöka den älskade Gaias underbara kärna.

Shawnna, hade du något som du ville säga som en avrundning på vår diskussion?

S: Som alltid, uppskattar vi verkligen er insikt och ert stöd. Jag tycker att det är en underbar påminnelse att vi inte är här för vår egen skull; vi är här för planeten. Det är så underbart att vi kan dansa in denna Uppstigning, tillsammans och bli ett. Nu när vi har fått denna inbjudan, ser jag fram emot att få träffa alla där inom Gaias kärna.

A: Ja, och det gör vi också, vi Arkturier och det gör även Plejaderna, Antarerna och de många andra varelser som hjälper Gaia och Hennes SAMTLIGA invånare.

Ni, älskade mänsklighet, är inte ensamma inom kärnan och …

Ni är inte heller ensamma inom era Högre-Dimensionella Uttryck av ert SJÄLV.

Välsignelser! Vi är lyckliga över att få träffa var och en och er alla. Bara kalla på oss med er villkorslösa kärlek, så kommer vi Arkturier, såväl som hela er övriga Galaktiska Familj att komma för att hjälpa er inom detta nu.

Välsignelser till er alla!

Arkturierna.

 

The Arcturians via Suzanne Lie and Shawna Donop, January 13th

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...